• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Nikiel

Nawigacja

NikielNikiel
? Nazwa łacińska – niccolum

? Nazwa angielska – nickel

? Symbol – Ni

? Liczba atomowa - 28

Nikiel odkrył w 1751 roku Axel Cronstedt. W średniowieczu nie rozrżniano rudy niklu (arsenku niklu) od bardzo poszukiwanej rudy miedzi. Fałszywą rudę gwarkowie nazywali Kupfernickel. Od niej pochodzi nazwa pierwiastka. Nikiel był stosowany od niedawna w postaci stopu z miedzią do wyrobu monet. Monety greckie z 235 r. p. n. e. Zawierają miedź i nikiel.Najważniejsze związki: Szarozielony tlenek niklawy NiO, jabłkowozielony wodorotlenek niklawy Ni(OH)2 . Sole rozpuszczalne w wodzie: chlorek niklawy NiCl2, azotan niklawy Ni(NO3)2, siarczan niklawy NiSO4 . Sole trudno rozpuszczalne w wodzie: czarny siarczek niklawy NiS. Związki trjwartościowego niklu są bardzo nietrwałe. Nikiel tworzy liczne związki kompleksowe z NH3, NC-, NCS- i związkami organicznymi.Otrzymywanie: Metaliczny nikiel otrzymywany jest przez prażenie rud, z ktrych powstaje tlenek, i redukcje tlenku węglem. Nikiel na skalę przemysłową otrzymuje się zarwno metodą hutniczą jak i elektrolityczną.Najważniejsze minerały: smaltyn, nikielin, milleryt, breithauptyt, chloantyt, gersdorfit, piryt żelazowo – niklowy i inne. Nikiel rodzimy występuje w meteorytach.Właściwości fizyczne: Nikiel jest metalem srebrzystobiały o charakterystycnym połysku, jest bardzo twardy, kowalny i ferromagnetyczny, daje się dobrze polerować. W zwykłej temperaturze jest odporny na działanie czynnikw atmosferycznych.Właściwości chemiczne: Nikiel jest pierwiastkiem dwu-, trj- i czterowartościowym. Występuje w stopniach utlenienia +2, +3 i +4, trwałe są związki na stopniu utlenienia +2. Rozpuszcza się w kwasach nieutleniających wypierając z nich wodr, przechodzi przy tym do roztworu w postaci jonw niklawych NI2+. Rozpuszcza się rwnież w rozcieńczonym kwasie azotowym.W stążonym kwasie azotowym ulega pasywacji – pokrywa się ochronną warstewką tlenkw, nie dopuszczającą do dalszego rozpuszczania metalu. W stanie silnie rozdrobnionym jest piroforyczny. W postaci litej reaguje z tlenem dopiero po ogrzaniu, tworząc tlenek niklawy NiO. Na gorąco reaguje z siarką i chlorowcami. Nikiel tworzy tlenki: NiO – tlenek niklawy, Ni2O3.xH2O – uwodniony tlenek niklowy oraz NiO2 – tlenek niklu(IV). Znane są liczne związki kompleksowe niklu.Zastosowanie niklu: Nikiel stosowany jest przede wszystkim jako dodatek stopowy do stali specjalnych – kwasoodpornych, nierdzewnych i żaroodpornych, z ktrych wykonuje się aparaturę chemiczną, opancerzenia do statkw, łopatki do turbin itp. Czysty nikiel i jego stop z miedzią służą do wyrobu monet, oporw elektrycznych, narzędzi chirurgicznych. Nikiel używany jest rwnież do sporządzania powłok ochronnych na innych metalach (niklowanie). W postaci rozdrobnionej nikiel stosowany jest jako katalizator, szczeglnie reakcji uwodorowania związkw organicznych ( między innymi w produkcji margaryny).Zastosowanie związkw niklu: Wodorotlenek niklowy stosowany jest jako anoda w akumulatorach Edisona. Siarczan niklawy jest katalizatorem wielu syntez organicznych.Toksyczność: W warunkach laboratoryjnych nikiel nie jest trujący. U pracownikw w przemyśle zaś nikiel i jego zawiązki mogą wywołać raka płuc. Związki niklu powodują schorzenia skrne o charakterze alergicznym i przekrwienie naczyń włosowatych przewodu pokarmowego.Masa atomowa 58,69Wartościowość +3, +2Elektroujemnść 2,0Gęstość w warunkach normalnych 8910kg m –3Temperatura topnienia 1727K = 1454 CTemperatura wrzenia 3193K = 2920 CPrzewodnictwo cieplne 88W m-1 K-1Moduł Younga 205 GpaWytrzymałość na rozerwanie 0,5 GpaCiepło właściwe 439J kg –1 K-1Ciepło parowania(3193K) 6485KJ kg-1


Przykadowe prace

Na czym polega kulturotwrcza rola Biblii ?

Na czym polega kulturotwrcza rola Biblii ? Biblia jest korzeniem kultury europejskiej, księgą świętą, będącą źrdłem wiedzy o świecie chrześcijańskim, o sytuacjach egzystencjalnych człowieka. Znajdujemy w niej wątki oraz przypowieści, ktre na przes...

Dzieje apostolskie - streszczenie

Dzieje apostolskie - streszczenie Dzieje Apostolskie stanowią w Nowym Testamencie przejście od Ewangelii do Listw. Księga ta opisuje dzieje dwch apostołw- Piotra i Pawła. Autor (św. Łukasz) czerpie materiał do opisywanych wydarzeń od naocznych świadkw, ktrych znał osob...

Powojenne Węgry – od końca II Wojny Światowej po powstanie roku 1956

Powojenne Węgry – od końca II Wojny Światowej po powstanie roku 1956 Powojenne Węgry wychodziły z okresu II wojny światowej mocno osłabione. W czasie działań wojennych straciły blisko 400 tys. mieszkańcw, a dalsze 250 tys. zostało wysiedlone do Związk...

Gdybym był Edypem.

Gdybym był Edypem. Tragedia antyczna potrafiła zmusić widza oraz czytelnika do przemyśleń. Nieoczekiwane zwroty akcji, pełna tajemniczości fabuła, zaskakujące działania i decyzje bohaterw powodowały, że wczesny obserwator, a dzisiejszy czytelnik nie pozostawał ob...

"Kamienie na Szaniec" - Recenzja

"Kamienie na Szaniec" - Recenzja Kamienie na szaniec – To tytuł filmu wyreżyserowanego przez Jana Łomnickiego, na motywach powieści Aleksandra Kamińskiego. Całość produkcji zakończono w 1977r. w studiu Iluzjon . Film opowiada o losach trzech chłopcw i ich przyja...

Przedstaw ideał szlachcica -ziemianina na przykładzie utworw Reja i Kochanowskiego

Przedstaw ideał szlachcica -ziemianina na przykładzie utworw Reja i Kochanowskiego Przedstaw ideał szlachcica ziemianina na przykladzie utworow mikolaja reja i jana kochanowskiego zarwno mikolaj rej jak i jan kochanowski to pisarze tworzacy w epoce renesansu zwanej epoką odrodzenia w ktorej możemy...

Osiągnięcia kultury greckiej i hellenistycznej

Osiągnięcia kultury greckiej i hellenistycznej Starożytna Grecja i Rzym, ich dokonania kulturowe i cywilizacyjne miały olbrzymi wpływ na rozwj całej Europy. Wiele pźniejszych epok korzystało z dorobku tych cywilizacji, sięgało po wyprbowane wzory, nie tylko korzystało z t...

Rachunkowość żrdła pochodzenia majątku

Rachunkowość żrdła pochodzenia majątku AKTYWA AKTYWA TRWAŁE– składniki trwale związane z jednostką. Jednostka osiąga korzyści ekonomiczne w okresie dłuższym niż 1 rok. I.WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE: - autorskie prawa majątkowe, pr...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry