• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Nurt Soc...

Nawigacja

Nurt SocjalistycznyNurt Socjalistyczny
Nurt SOCJALISTYCZNY:

Podstawowym zadaniem nurtu socjalistycznegojest walka o prawa robotnikw i innych pracownikw najemnych a ostatecznym celem budowa społeczeństwa socjalistycznego.

Początkowo socjaliści zakładali, że warunki bytu robotnikw może zmienić jedynie rewolucja (założenie to upadło po klęsce Komuny Paryskiej gdy załamały sie nadzieje ma łatwe zwycięstwo rewolucji proletariackiej).

W ruchu socjal. zaczęły rozwijać sie nurty umiarkowane ktre dążyły do realizacji programu socjalistycznego w ramach ustrojowych.

PRZEDSTAWICIELE (m.in. Aleksander Millerand, Włodzimierz Lenin) głosili iż kapitalizm może rozwijać się w strone socjalizmu w wyniku stopniwych reform. Ci tzw. reformiści starali się o przyjęcie ustaw regulujących warunki pracy robotnikw (np. 8 h dzień pracy)i wprowadzenie powszechnego prawa wyborczego.

Najbardziej znane hasło socjalistyczne to:

"Proletariusze wszystkich krajw łączcie się!"

Podkręślało ono wsplnote interesw robotnikw rżnych państw i wskazywało na potrzebę międzynarodowej solidarnościi wspldziałania w walce klasowej (internacjonalizm).

Umożliwić to miały organizacje zrezszające ugrupowania socjalistyczne z rożnych krajw i stawiające sobie za cel koordynacje ich działań:

I Miedzynarodwka Socjalistyczna istniejąca w latach 1864 - 1867

II Miedzynarodwka Socjalistyczna ktra powstała w 1889 roku i istnieje do dzisiaj. Przystąpiła do niej znaczna część patrii Socjalistycznych; Europy, USA, Kanady i Japonii.


Przykadowe prace

"Jam to zrobiła i wcale nie przeczę." Swoimi słowami, lecz w pierwszej osobie dokończ zeznania Antygony, agumentując swoją decyzję.

"Jam to zrobiła i wcale nie przeczę." Swoimi słowami, lecz w pierwszej osobie dokończ zeznania Antygony, agumentując swoją decyzję. Jam to zrobiła i wcale nie przeczę. Pochowałam brata, nie bacząc na zakazy Kreona. Pomimo czekających mnie konsekwencji powtrz&#...

Giełda Papierw Wartościowych

Giełda Papierw Wartościowych Giełda Papierw Wartościowych Giełdą Papierw Wartościowych jest spłka akcyjna powołana przez Skarb Państwa. Kapitał akcyjny spłki wynosi 42 mln złotych i jest podzielony na 60 tys. akcji imiennych. Na koniec roku 2002 jej akcjonar...

Polis Greckie

Polis Greckie Wyniosłe łańcuchy grskie dzieliły Grecję na wiele terytorium. Grecja nigdy nie stanowiła jedności. Istniało tam wiele samodzielnych polic, czyli miast-państw, często ze sobą rywalizujących i toczących długotrwałe wojny. Każde miasto mi...

"Przedwiośnie" - niepokoje młodego pokolenia u progu niepodległości.

"Przedwiośnie" - niepokoje młodego pokolenia u progu niepodległości. Niepokoje i wątpliwości młodego pokolenia (Cezarego Baryki) u progu niepodległości. Rozwiń temat wykorzystując interpretację podanego fragmentu "Przedwiośnia" Żeromskiego...

,,Sąd Ostateczny" Hansa Memlinga

,,Sąd Ostateczny" Hansa Memlinga Interpretacja dzieła Hansa Memlinga pt. ,,Sąd Ostateczny Fragment obrazu Hansa Memlinga pt. ,,Sąd Ostateczny, ktry wywarł na mnie największe wrażenie, to jedna z trzech części dzieła – Wizja Piekła. Po lewej stroni...

Dwie lekcje łaciny. Porwnaj sposoby ich przedstawienia we fragmentach Ferdydurke Witolda Gombrowicza i Lekcji łaciny Zbigniewa Herberta.

Dwie lekcje łaciny. Porwnaj sposoby ich przedstawienia we fragmentach Ferdydurke Witolda Gombrowicza i Lekcji łaciny Zbigniewa Herberta. Zwykło się mawiać, że sposobw rozumienia muzyki jest w przybliżeniu tyle, ile świat nosi par uszu. Przedstawione fragmenty "Ferdydurke" Witolda Gombro...

Odpowiedzialnosc porzadkowa pracownikow

Odpowiedzialnosc porzadkowa pracownikow I. Wprowadzenie Istota odpowiedzialności porządkowej polega na stosowaniu wobec pracownika sankcji typu represyjnego, tj. kar za naruszenie obowiązku przestrzegania porządku pracy. Katalog kar porządkowych oraz zasady ich stosowania zostały uregu...

Tkanka łączna

Tkanka łączna Zbudowana jest z komrek z bardzo obfitej istocie międzykomrkowej. Istota międzykomrkowa składa się z istoty podstawowej, włkien. Wyrżniamy następujące rodzaje włkien: kolagenowe, siateczkowe oraz sprężyste. Istota podstawowa jest bezpostaciowa, ...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry