• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuy: O Ksi&#28...

Nawigacja

O Księstwie WarszawskimO Księstwie Warszawskim
Jak to się wszystko zaczęło?Po trzecim rozbiorze Polskim Polacy wciąż głowili się co zrobić by odzyskać niepodległość. Nadzieje Polakw na odbudowę państwa splotły się z sukcesami Napoleona. Tak więc w 1796 roku generał Jan Hendryk Dąbrowski przedstawił Derytroiatowi projekt, ktry mwił, o utworzeniu Polskich Legionw we Włoszech. Dyrektoriat zakaceptował projekt. Na wieść o tym Polacy chcący walczyć o ojczyznę przybyli do Lombardii.

Co z tego wynikło?

Z tego wynikło, że już w maju 1797 roku było już 6 tysięcy legionistw rozlokowanych w miastach płnocno-włoskich. Od tego właśnie czasu Polskie legie wykrawawiły się w bitwach z Austriakami. Bonaparte "swierdził sobie", że legie nie sa mu juz potrzebne. Tak więc pozostała część legionistw przeszła na żołd włoski, a część Napoleon wysłał do dzisiajszego Haiti ( część legionistw został tam, wyszło za mąż - nawet dziś można tam spotkać polskie nazwiska).

Mimo tego, po 5 latach, Napoleon jednak uzmysłowił się, żę Polacy sa mu potrzebni. I na jego wyzwanie pośpieczył Jan Henryk Dąbrąwski i walczył w powstaniu w Wielkopolsce. W następstwie Wielkopolska została uwolniona od pruskich garnizonw.

Czemu Polacy tak się poświęcali?

Na pewno nie dlatego, że lubili Napoleona. Polacy liczyli na pomoc napoleona w odbudowie państwa Polskiego. I tak się stało. Na mocy traktaku w Tylży (7.07.1807), powstało malutkie Księstwo Warszawkie (104 tys. km2). Dla Polakw było ono namiastką Polski, wierzyli, ż eto początek odbudowy ojczyzny. Napoleon patrzył na to z innej strony. Księsto Warszawskie było dla niego miejscem poboru żołnieża i kolejnym państewkiem, gdzie miał i duże wpływy.

Jaki był ustrj Księstwa Warszawskiego?

Ksiąstwo otrzymało ustrj m o n a r c h i i k o n s t y -

t u c y j n e j. Władcą został FRYDERYK AUGUST, ktry mianował odpowiedzialnych przed nim ministrw wchodzącym w skład Rady Stanu. Władza ustawodawcza należał do sejmu, ktry składal się z dwch izb: Senatu (60) i Izby Poselskiej (40). KOnstutucja znosiła poddaństwo osobiste chłopw.

Co z sytuacją gospodarczą?

Na początku była ona wręcz fatalna. Jedną zprzyczyn była blokada kontynetalna, ktra ograniczała eksport produktw rolnych. Napoleon dał swoim "znajomym" majątki ziem polskich. Jednak po ok. 24 miesiącach stan poprawił się. Nastąpił rozwj sukiennictwa, garbarstwa i produkcji broni. Poprawiła się także oświata. W gminach powstał 1,3 tys. szkł, w ktrych uczyło się 45 tys. uczniw. Zaczęły powstawać uczelnie: Szkoła Prawa (1808), Szkoła Lekarska (1809) i Szkoła Nauk Administracyjnych (1811).Austria przeciw nam.W 1809 roku nasze Księstwo przekroczył silny Korpus Austryjacki. Austria chciała zając Warszawę. JednakPoniatowski i generałowie postanowili wyjśc ze stolicy i doszł do nieroztrzygniętej bitwy pod Raszynem (1809). Oddziały polskie wycofały się i nieoczekiwanie wyzwoliły Lublin, Zamośc, Krakw. Tak właśnie Księstwo Warszawskie powiększyło swj obszar o 51 tys. km2.Nadzieja matką głupich.Polacy, jak było podane na początku, liczyli na odrodzenie Polski. Jednak po wielkiej klęsce Wielkiem Armii i po Bitwie Narodw ich nadzieje zupełnie przepadły. Teraz czekali tylko na decyzje. Na decyzje zwycięscw.


Przykadowe prace

Dwa sposoby kreowania bohatera – analiza i interpretacja porwnawcza fragmentw Gloria victis Elizy Orzeszkowej i Kompleksu polskiego Tadeusza Konwickiego.

Dwa sposoby kreowania bohatera – analiza i interpretacja porwnawcza fragmentw Gloria victis Elizy Orzeszkowej i Kompleksu polskiego Tadeusza Konwickiego. Romuald Traugutt żył w latach 1826 - 1864 i był jednym z polskim bohaterw, a jedna z encyklopedii podaje: W 1863 roku przystąpił jednak do...

Materiał do sprawdzianu z biblii i mitologii

Materiał do sprawdzianu z biblii i mitologii BIBLIA 1. Przyczyny popularności Biblii: - źrdło prawdy dla wierzących, - zaspokaja ludzką ciekawość na temat początkw świata i życiu pierwszych ludzi, - zawiera prawdy moralne, ma charakter dydaktyczny, - inspira...

Wojna Trzydziestoletnia (1619-1649) –przyczyny, przebieg i skutki.

Wojna Trzydziestoletnia (1619-1649) –przyczyny, przebieg i skutki. 1. Przyczyny W pierwszej połowie XVII wieku w Rzeszy Niemieckiej władzę pełniła dynastia Habsburgw. Byli to katolicy, ktrym zależało na zjednoczeniu kraju złożonego z 300 niewielkich księstw o r...

Ściąga z bakterii, protistw, wirusw i innych

Ściąga z bakterii, protistw, wirusw i innych Bakterie, protisty, wirusy, paprotniki, mszaki, w wersji na sciągę w załączniku :) Bakterie-mikroorganizmy bezjądrowe o prostej budowie komrek; większośc jest cudzożywna, niektre samożywne Protisty- organizmy ją...

System ubezpieczeniowy w Polsce

System ubezpieczeniowy w Polsce W Polsce sektor ubezpieczeniowy obejmuje ok. 2% PKB. W ciągu ostatnich lat można zaobserwować dynamiczny wzrost rynku, zarwno pod względem ilości towarzystw, gamy oferowanych produktw jak i zebranej składki. Prywatyzacja, dalsze otwarcie rynku, procesy dostosowawcze zw...

Ekranizacja - za i przeciw - rozprawka.

Ekranizacja - za i przeciw - rozprawka. Moim zadaniem będzie zastanowienie się nad znaczeniem ekranizacji ,czyli opracowaniu i zrealizowanie książki w formie filmu. Myślę ,że poniższe argumenty pozwolą mi bardzo dogłębnie przemyśleć i zająć konkretne stano...

Oscylator harmoniczny - reguły

Oscylator harmoniczny - reguły 1.Wahadło matematyczne to ciało ktrego masa skupiona jest w jednym punkcie zawieszone na nieważkiej i nierozciągliwej nici. 2.T=2pi pier(m/k) – okres drgań oscylatora harmonicznego T=2pi pier(l/g) – okres drgań wahadła matematycznego 3Waha...

Topos książki w książce na podstawie powieści: "Rok 1984" Georga Orwella oraz "Sto lat samotności" Gabriela Garcci Marqueza

Topos książki w książce na podstawie powieści: "Rok 1984" Georga Orwella oraz "Sto lat samotności" Gabriela Garcci Marqueza Zabieg książki w książce, stanowiący odmianę intertekstualności, zaczął być stosunkowo często wykorzystywany w epoce pozy...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry