• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuy: O Ksi&#28...

Nawigacja

O Księstwie WarszawskimO Księstwie Warszawskim
Jak to się wszystko zaczęło?Po trzecim rozbiorze Polskim Polacy wciąż głowili się co zrobić by odzyskać niepodległość. Nadzieje Polakw na odbudowę państwa splotły się z sukcesami Napoleona. Tak więc w 1796 roku generał Jan Hendryk Dąbrowski przedstawił Derytroiatowi projekt, ktry mwił, o utworzeniu Polskich Legionw we Włoszech. Dyrektoriat zakaceptował projekt. Na wieść o tym Polacy chcący walczyć o ojczyznę przybyli do Lombardii.

Co z tego wynikło?

Z tego wynikło, że już w maju 1797 roku było już 6 tysięcy legionistw rozlokowanych w miastach płnocno-włoskich. Od tego właśnie czasu Polskie legie wykrawawiły się w bitwach z Austriakami. Bonaparte "swierdził sobie", że legie nie sa mu juz potrzebne. Tak więc pozostała część legionistw przeszła na żołd włoski, a część Napoleon wysłał do dzisiajszego Haiti ( część legionistw został tam, wyszło za mąż - nawet dziś można tam spotkać polskie nazwiska).

Mimo tego, po 5 latach, Napoleon jednak uzmysłowił się, żę Polacy sa mu potrzebni. I na jego wyzwanie pośpieczył Jan Henryk Dąbrąwski i walczył w powstaniu w Wielkopolsce. W następstwie Wielkopolska została uwolniona od pruskich garnizonw.

Czemu Polacy tak się poświęcali?

Na pewno nie dlatego, że lubili Napoleona. Polacy liczyli na pomoc napoleona w odbudowie państwa Polskiego. I tak się stało. Na mocy traktaku w Tylży (7.07.1807), powstało malutkie Księstwo Warszawkie (104 tys. km2). Dla Polakw było ono namiastką Polski, wierzyli, ż eto początek odbudowy ojczyzny. Napoleon patrzył na to z innej strony. Księsto Warszawskie było dla niego miejscem poboru żołnieża i kolejnym państewkiem, gdzie miał i duże wpływy.

Jaki był ustrj Księstwa Warszawskiego?

Ksiąstwo otrzymało ustrj m o n a r c h i i k o n s t y -

t u c y j n e j. Władcą został FRYDERYK AUGUST, ktry mianował odpowiedzialnych przed nim ministrw wchodzącym w skład Rady Stanu. Władza ustawodawcza należał do sejmu, ktry składal się z dwch izb: Senatu (60) i Izby Poselskiej (40). KOnstutucja znosiła poddaństwo osobiste chłopw.

Co z sytuacją gospodarczą?

Na początku była ona wręcz fatalna. Jedną zprzyczyn była blokada kontynetalna, ktra ograniczała eksport produktw rolnych. Napoleon dał swoim "znajomym" majątki ziem polskich. Jednak po ok. 24 miesiącach stan poprawił się. Nastąpił rozwj sukiennictwa, garbarstwa i produkcji broni. Poprawiła się także oświata. W gminach powstał 1,3 tys. szkł, w ktrych uczyło się 45 tys. uczniw. Zaczęły powstawać uczelnie: Szkoła Prawa (1808), Szkoła Lekarska (1809) i Szkoła Nauk Administracyjnych (1811).Austria przeciw nam.W 1809 roku nasze Księstwo przekroczył silny Korpus Austryjacki. Austria chciała zając Warszawę. JednakPoniatowski i generałowie postanowili wyjśc ze stolicy i doszł do nieroztrzygniętej bitwy pod Raszynem (1809). Oddziały polskie wycofały się i nieoczekiwanie wyzwoliły Lublin, Zamośc, Krakw. Tak właśnie Księstwo Warszawskie powiększyło swj obszar o 51 tys. km2.Nadzieja matką głupich.Polacy, jak było podane na początku, liczyli na odrodzenie Polski. Jednak po wielkiej klęsce Wielkiem Armii i po Bitwie Narodw ich nadzieje zupełnie przepadły. Teraz czekali tylko na decyzje. Na decyzje zwycięscw.


Przykadowe prace

Cukry. Cukry złożone.

Cukry. Cukry złożone. 1. Cukry Cukry są bardzo rozpowszechnionymi związkami organicznymi w przyrodzie. Należą do nich, między innymi, powszechnie znane substancje jak cukier gronowy, cukier trzcinowy, skrobia, błonnik i inne. Oglną nazwą cukry albo sacharydy (od s ...

Dzieje Jacka Soplicy: Adam Mickiewicz "Pan Tadeusz".

Dzieje Jacka Soplicy: Adam Mickiewicz "Pan Tadeusz". Jacek Soplica jest bez wątpienia najbardziej ciekawą i interesującą postacią w epopei Adama Mickiewicza "Pan Tadeusz". Pomimo, iż to nie on jest tytułowym bohaterem utworu, to właśnie jego rola w tej epice jest n...

Opracowanie epoki romantyzmu

Opracowanie epoki romantyzmu 1825-Pismo Braillea, 1831-Rewolucja lipcowa we Francji. Wybuch powstania listopadowego w Warszawie.,1863-powstanie styczniowe;1823-pierwsza maszyna do pisania.Nazwa epoki wywodzi się od słowa “romanus, czyli ma etymologiczny związek z rzymskością; ale słowo to nie ...

Przyczyny klęski wrześniowej 1939 roku

Przyczyny klęski wrześniowej 1939 roku Obronność Polski w 1939 roku – przyczyny klęski wrześniowej. Polityka wewnętrzna i zewnętrzna państwa polskiego. Przyczyn klęski państwa polskiego we wrześniu 1939 roku nie można jednoznacznie zdefiniow...

Twrczość Jana Kochanowskiego.

Twrczość Jana Kochanowskiego. Jan Kochanowski był największym poetą polskiego odrodzenia, nazywany "ojcem poezji polskiej". Stał się sprawcą największego przełomu literackiego w historii polskiego piśmiennictwa, a jego dzieła na długie wieki stały się ni...

Biografia - Jan Sebastian Bach

Biografia - Jan Sebastian Bach Jan Sebastian Bach urodził się 21 marca 1685 roku w Eisenach, zmarł 28 lipca 1750 roku w Lubsku. Jest największym muzycznym geniuszem wszech czasw. Był on muzycznym samoukiem ale początkowo muzycznego abecadła uczył go starszy brat, Jan Krzyszt...

Moim zdaniem najważniejszy problem pedagogiczny naszych czasw to pobudzanie motywacji do samodzielnego kształcenia i twrczości.

Moim zdaniem najważniejszy problem pedagogiczny naszych czasw to pobudzanie motywacji do samodzielnego kształcenia i twrczości. Wstęp Moim zdaniem jednym z najistotniejszych problemw pedagogicznych, z jakimi mieliśmy styczność, jest wzbudzanie w człowieku pragnienia do samodzielneg...

Czy Polska mogła uniknąć II wojny światowej?

Czy Polska mogła uniknąć II wojny światowej? Sądzę, że na pewno. Gdyby Anglia i Francja wywiązały się z paktw pokojowych o wspłpracy, wszystko inaczej by się potoczyło. Niemcy mogły zostać pokonane gdyby nie samolubność, były bardzo dobrz...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry