• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuy: O Ksi&#28...

Nawigacja

O Księstwie WarszawskimO Księstwie Warszawskim
Jak to się wszystko zaczęło?Po trzecim rozbiorze Polskim Polacy wciąż głowili się co zrobić by odzyskać niepodległość. Nadzieje Polakw na odbudowę państwa splotły się z sukcesami Napoleona. Tak więc w 1796 roku generał Jan Hendryk Dąbrowski przedstawił Derytroiatowi projekt, ktry mwił, o utworzeniu Polskich Legionw we Włoszech. Dyrektoriat zakaceptował projekt. Na wieść o tym Polacy chcący walczyć o ojczyznę przybyli do Lombardii.

Co z tego wynikło?

Z tego wynikło, że już w maju 1797 roku było już 6 tysięcy legionistw rozlokowanych w miastach płnocno-włoskich. Od tego właśnie czasu Polskie legie wykrawawiły się w bitwach z Austriakami. Bonaparte "swierdził sobie", że legie nie sa mu juz potrzebne. Tak więc pozostała część legionistw przeszła na żołd włoski, a część Napoleon wysłał do dzisiajszego Haiti ( część legionistw został tam, wyszło za mąż - nawet dziś można tam spotkać polskie nazwiska).

Mimo tego, po 5 latach, Napoleon jednak uzmysłowił się, żę Polacy sa mu potrzebni. I na jego wyzwanie pośpieczył Jan Henryk Dąbrąwski i walczył w powstaniu w Wielkopolsce. W następstwie Wielkopolska została uwolniona od pruskich garnizonw.

Czemu Polacy tak się poświęcali?

Na pewno nie dlatego, że lubili Napoleona. Polacy liczyli na pomoc napoleona w odbudowie państwa Polskiego. I tak się stało. Na mocy traktaku w Tylży (7.07.1807), powstało malutkie Księstwo Warszawkie (104 tys. km2). Dla Polakw było ono namiastką Polski, wierzyli, ż eto początek odbudowy ojczyzny. Napoleon patrzył na to z innej strony. Księsto Warszawskie było dla niego miejscem poboru żołnieża i kolejnym państewkiem, gdzie miał i duże wpływy.

Jaki był ustrj Księstwa Warszawskiego?

Ksiąstwo otrzymało ustrj m o n a r c h i i k o n s t y -

t u c y j n e j. Władcą został FRYDERYK AUGUST, ktry mianował odpowiedzialnych przed nim ministrw wchodzącym w skład Rady Stanu. Władza ustawodawcza należał do sejmu, ktry składal się z dwch izb: Senatu (60) i Izby Poselskiej (40). KOnstutucja znosiła poddaństwo osobiste chłopw.

Co z sytuacją gospodarczą?

Na początku była ona wręcz fatalna. Jedną zprzyczyn była blokada kontynetalna, ktra ograniczała eksport produktw rolnych. Napoleon dał swoim "znajomym" majątki ziem polskich. Jednak po ok. 24 miesiącach stan poprawił się. Nastąpił rozwj sukiennictwa, garbarstwa i produkcji broni. Poprawiła się także oświata. W gminach powstał 1,3 tys. szkł, w ktrych uczyło się 45 tys. uczniw. Zaczęły powstawać uczelnie: Szkoła Prawa (1808), Szkoła Lekarska (1809) i Szkoła Nauk Administracyjnych (1811).Austria przeciw nam.W 1809 roku nasze Księstwo przekroczył silny Korpus Austryjacki. Austria chciała zając Warszawę. JednakPoniatowski i generałowie postanowili wyjśc ze stolicy i doszł do nieroztrzygniętej bitwy pod Raszynem (1809). Oddziały polskie wycofały się i nieoczekiwanie wyzwoliły Lublin, Zamośc, Krakw. Tak właśnie Księstwo Warszawskie powiększyło swj obszar o 51 tys. km2.Nadzieja matką głupich.Polacy, jak było podane na początku, liczyli na odrodzenie Polski. Jednak po wielkiej klęsce Wielkiem Armii i po Bitwie Narodw ich nadzieje zupełnie przepadły. Teraz czekali tylko na decyzje. Na decyzje zwycięscw.


Przykadowe prace

Czy da się ze sobą pogodzić biblijną i naukową teorię na temat powstania świata?

Czy da się ze sobą pogodzić biblijną i naukową teorię na temat powstania świata? Według relacji biblijnych świat stworzył Bg i umieścił w nim mężczyznę i kobietę, natomiast według teorii naukowych świat powstał w wyniku Wielkiego Wybu...

Planety układu Słonecznego

Planety układu Słonecznego MERKURY średnica rwnikowa 4878 km, masa ok. 0,05 masy Ziemi, średnia gęstość 5,43 g/cm3 (prawie taka sama jak średnia gęstość Ziemi); obiega Słońce w czasie 87,969 dni po orbicie eliptycznej ,okres obrotu dokoła osi 58d,646...

Czy państwo powinno ingerować w gospodarkę?

Czy państwo powinno ingerować w gospodarkę? CZY PAŃSTWO POWINNO INGEROWAĆ W GOSPODARKĘ? Zagadnienia związane z rolą państwa w gospodarce są przedmiotem wielu sporw. Ekonomiści zgadzają się jedynie co do tego, jakie są podstawowe funkcje państwa ...

Wielki kryzys ekonomiczny w latach 1929 - 1935 w Stanach Zjednoczonych i Europie.

Wielki kryzys ekonomiczny w latach 1929 - 1935 w Stanach Zjednoczonych i Europie. Kryzys ekonomiczny ktry spowodował globalną katastrofę gospodarczą, nastąpił w Stanach Zjednoczonych Ameryki, po dniu zwanym ?czarnym czwartkiem?, w ktrym to miała miejsce panika na giełdzie nowojorsk...

Mikroekonomia - ściąga

Mikroekonomia - ściąga EKONOMIA – nauka badająca w jaki sposb ludzie (pojedynczo lub zorganizowani w zespołach) wykorzystują zasoby będące w ich dyspozycji w celu zaspokajania rżnorodnych potrzeb mater.i niemater. MIKROEK. zajmuje się gospodar.w ramach przeds. Zajmuje si...

Stanisław Wokulski- "Człowiek epoki przejściowej".

Stanisław Wokulski- "Człowiek epoki przejściowej". Głwnym bohaterem utworu Bolesława Prusa pt. "Lalka" jest Stanisław Wokulski. Jest postacią reprezentującą pokolenie epoki przejściowej. Jest romantykiem i pozytywistą, ponieważ dorastał w epoce romantyzmu, a ż...

Funkcje i formy handlu detalicznego

Funkcje i formy handlu detalicznego Handel detaliczny – to ostatnie ogniwo w kanale dystrybucji ktry łączy producenta i konsumenta. Handel detaliczny oferuje zrżnicowane towary, produkowane przez rżnych wytwrcw, w miejscach najbardziej dogodnych dla konsumentw. Funkcje: - zakup towarw – z...

Znaczenie genetyki dla zdrowia i życia człowieka

Znaczenie genetyki dla zdrowia i życia człowieka TEMAT: Znaczenie genetyki dla zdrowia i życia człowieka. Genetyka to nauka o zmienności i dziedziczeniu u organizmw żywych. Zajmuje się między innymi badaniem i wyjaśnianiem informacji genetycznej DNA. W zależno...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry