• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuy: O Ksi&#28...

Nawigacja

O Księstwie WarszawskimO Księstwie Warszawskim
Jak to się wszystko zaczęło?Po trzecim rozbiorze Polskim Polacy wciąż głowili się co zrobić by odzyskać niepodległość. Nadzieje Polakw na odbudowę państwa splotły się z sukcesami Napoleona. Tak więc w 1796 roku generał Jan Hendryk Dąbrowski przedstawił Derytroiatowi projekt, ktry mwił, o utworzeniu Polskich Legionw we Włoszech. Dyrektoriat zakaceptował projekt. Na wieść o tym Polacy chcący walczyć o ojczyznę przybyli do Lombardii.

Co z tego wynikło?

Z tego wynikło, że już w maju 1797 roku było już 6 tysięcy legionistw rozlokowanych w miastach płnocno-włoskich. Od tego właśnie czasu Polskie legie wykrawawiły się w bitwach z Austriakami. Bonaparte "swierdził sobie", że legie nie sa mu juz potrzebne. Tak więc pozostała część legionistw przeszła na żołd włoski, a część Napoleon wysłał do dzisiajszego Haiti ( część legionistw został tam, wyszło za mąż - nawet dziś można tam spotkać polskie nazwiska).

Mimo tego, po 5 latach, Napoleon jednak uzmysłowił się, żę Polacy sa mu potrzebni. I na jego wyzwanie pośpieczył Jan Henryk Dąbrąwski i walczył w powstaniu w Wielkopolsce. W następstwie Wielkopolska została uwolniona od pruskich garnizonw.

Czemu Polacy tak się poświęcali?

Na pewno nie dlatego, że lubili Napoleona. Polacy liczyli na pomoc napoleona w odbudowie państwa Polskiego. I tak się stało. Na mocy traktaku w Tylży (7.07.1807), powstało malutkie Księstwo Warszawkie (104 tys. km2). Dla Polakw było ono namiastką Polski, wierzyli, ż eto początek odbudowy ojczyzny. Napoleon patrzył na to z innej strony. Księsto Warszawskie było dla niego miejscem poboru żołnieża i kolejnym państewkiem, gdzie miał i duże wpływy.

Jaki był ustrj Księstwa Warszawskiego?

Ksiąstwo otrzymało ustrj m o n a r c h i i k o n s t y -

t u c y j n e j. Władcą został FRYDERYK AUGUST, ktry mianował odpowiedzialnych przed nim ministrw wchodzącym w skład Rady Stanu. Władza ustawodawcza należał do sejmu, ktry składal się z dwch izb: Senatu (60) i Izby Poselskiej (40). KOnstutucja znosiła poddaństwo osobiste chłopw.

Co z sytuacją gospodarczą?

Na początku była ona wręcz fatalna. Jedną zprzyczyn była blokada kontynetalna, ktra ograniczała eksport produktw rolnych. Napoleon dał swoim "znajomym" majątki ziem polskich. Jednak po ok. 24 miesiącach stan poprawił się. Nastąpił rozwj sukiennictwa, garbarstwa i produkcji broni. Poprawiła się także oświata. W gminach powstał 1,3 tys. szkł, w ktrych uczyło się 45 tys. uczniw. Zaczęły powstawać uczelnie: Szkoła Prawa (1808), Szkoła Lekarska (1809) i Szkoła Nauk Administracyjnych (1811).Austria przeciw nam.W 1809 roku nasze Księstwo przekroczył silny Korpus Austryjacki. Austria chciała zając Warszawę. JednakPoniatowski i generałowie postanowili wyjśc ze stolicy i doszł do nieroztrzygniętej bitwy pod Raszynem (1809). Oddziały polskie wycofały się i nieoczekiwanie wyzwoliły Lublin, Zamośc, Krakw. Tak właśnie Księstwo Warszawskie powiększyło swj obszar o 51 tys. km2.Nadzieja matką głupich.Polacy, jak było podane na początku, liczyli na odrodzenie Polski. Jednak po wielkiej klęsce Wielkiem Armii i po Bitwie Narodw ich nadzieje zupełnie przepadły. Teraz czekali tylko na decyzje. Na decyzje zwycięscw.


Przykadowe prace

Partie lewicowe

Partie lewicowe Partia polityczna (z łaciny pars, partis - część), dobrowolna organizacja, reprezentująca interesy określonej grupy społecznej, zmierza do zdobycia lub utrzymania władzy państwowej w celu realizacji swojego programu politycznego. Wspłcześnie słowo to oz...

Syzyfowe prace to powieść o dorastaniu - rozprawka

Syzyfowe prace to powieść o dorastaniu - rozprawka Czy książka Stefana Żeromskiego pt. Syzyfowe prace jest powieścią o dorastaniu? Czy autor pisząc lekturę chciał przekazać odbiorcy życie młodzieży w latach siedemdziesiątych? Zacznę od te...

Reformacja we Francji

Reformacja we Francji Wkrtce po śmierci Zwingliego pojawił się w Szwajcarii inny wybitny reformator, ktrego nauka zdobyła sobie największe uznanie spośrd wszystkich odłamw protestantyzmu. Był nim Jan Kalwin (1509-1564). Przyszły reformator urodził się 10 lipca 15...

Język polskiej polityki w latach 1980-1989

Język polskiej polityki w latach 1980-1989 Język polskiej polityki w latach 1980-1989 W 1980 roku język polityki stosunek do mediw zaczął w dużym stopniu przechodzić ewolucję. Cenzura w okresie PRL-u jest bardzo wyraźna w latach 80, otż po licznych strajkach na wybrze...

System partyjny Republiki Włoskiej

System partyjny Republiki Włoskiej System Partyjny Pierwszej Republiki Włoskiej, lata 1945 – 1994 System I Republiki Włoskiej był klasycznym systemem wielopartyjnym. Rozdrobnienie sceny politycznej spowodowały spory regionalne, pogłębiająca się przepaść pomi...

Pytania na sprawdziany

Pytania na sprawdziany ZAGROŻENIA CZASU POKOJU 1. Podaj przyczyny i opisz skutki pożarw oraz powodzi. 2. Podaj przyczyny i opisz skutki efektu cieplarnianego oraz dziury ozonowej. 3. Scharakteryzuj zagrożenia TSP na terenie naszego kraju. 4. Podaj głwne przyczyny oraz skutki wypadkw komunikacyjnych w ...

Spis lektur do matury

Spis lektur do matury ANTYK: - Biblia - Sofokles – Antygona - Homer – Iliada Odyseja ŚREDNIOWIECZE: - Bogurodzica - Legenda o św. Aleksym - Pieśń o Roladzie - Rozmowa Mistrza Polikarpa - Dzieje Tristana i Izoldy - Dante – Boska Komedia - Kroniki : - Gall...

Obieg korespondencji

Obieg korespondencji Organizacja obiegu korespondencji i rodzaje korespondencji. Instrukcja kancelaryjna Wszystkie te zagadnienia związane z korespondencją w przedsiębiorstwie reguluje instrukcja kancelaryjna, czyli zbir przepisw wewnętrznych, regulujących sposb wykonywania przez wszystkie ...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry