• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Oblicze ...

Nawigacja

Oblicze OjczyznyOblicze Ojczyzny
(praca z 1 klasy gima)słowa w wierszu "*** (oblicze ojczyzny)" Tadeusza Rżewicza "na początku ojczyzna jest blisko, na wyciągnięcie ręki" oznaczają, że gdy jesteśmy jeszcze mali ojczyzna to rodzice, koledzy i koleżanki, to nasz dom, nasze podwrko. ważniejsze jest wtedy dla nas to, że koleżance zaginął kot, a nie że wielu ludzi nie ma pracy i nie ma za co wyżywić rodziny. interesujemy sie tym, co się dzieje w naszym najbliższym otoczeniu, "na wyciągnięcie ręki".

dopiero teraz, gdy zaczynamy dorastać, zdajemy sobie sprawę z tego, co dzieje się nie tylko w naszym domu czy klasie. dostrzegamy problemy całego państwa, narodu. zaczyna "boleć i krwawić" to, że wielu ludzi w Polsce głoduje, czy straciło dach nad głową z powodu powodzi.

powoli uświadamiamy sobie, że ojczyzna to nie tylko dom, przyjaciele i radości, ale rwnież smutki i wielkie problemy. to od nas wszystkich zależy jaka jest nasza ojczyzna i jak będzie w przyszłości wyglądać.


Przykadowe prace

Rany

Rany Rany : przerwanie mechaniczne ciągłości tk. Zew. Org. Na skutek urazu mech., termicz., chemicznego. Zwracamy uwagę na: miejsce, wielkość, kształt brzegw, głębokość Do zakażenia może dojść poprzez : drobnoustroje ze skry lub z przedmiotu rani...

Cierpienie wobec Opatrzności Bożej

Cierpienie wobec Opatrzności Bożej Opatrzność - opieka Boga nad stworzonym światem 1. Pismo święte o działaniu Boga w świecie a) Mt 6,31-33 b) Mt 10,29-31 c) Mt 26,28-30 2. Istota Opatrzności Bożej Człowiek powinien wspłpracować z Opatrzno&...

Fale elektromagnetyczne

Fale elektromagnetyczne W załączniku znajdują się informacje oglne na temat fal elektromagnetycznych, rysunek obrazujący długości fal oraz nieco bardziej szczegłowe informacje na emat promieniowania gamma i mikrofal. FALE ELEKTROMAGNETYCZNE Według definicji, elektroma...

Meine Familie

Meine Familie Ich bin Anna und stamme aus Płock. Ich bin 17 Jahre alt und ich bin Schlerin. Ich mag fotografieren ein Natur und meinen Freunde. Ich gehe von Apparat fotografisch oft und mache viele Fotos. Ich wohne mit drei Personen: meine Mutter, mein Vater und mein Bruder. Meine Mutter ist Buchfhrerin und mein Vater ist ...

Panowanie Ludwika XIV

Panowanie Ludwika XIV Panowanie Ludwika XIV (1643-1715) Ludwik urodził się w pałacu krlewskim Saint Germain-en-Leye 5 września 1638 roku, na chrzcie otrzymał imiona Ludwik Dieudonne (dar od Boga), a do historii przeszedł jako Ludwik XIV Wielki, często jednak mwi się o nim:,,Krl-s...

Imiesłowy - ściąga

Imiesłowy - ściąga Imiesłw to nieosobowa forma czasownika. Wyrżniamy dwa rodzaje imiesłoww: przymiotnikowe i przysłwkowe. Imiesłowy przytmiotnikowe Odmieniają się przez przypadki, liczby i rodzaje. -czynne-> zakończone na: -ący, -ąca, -ą...

Napoleon Bonaparte

Napoleon Bonaparte Urodził się w Ajaccio na Korsyce, w niezamożnej rodzinie adwokata pochodzenia szlacheckiego Carla Marii Buonapartego i jego żony Letycji. Miał liczne rodzeństwo: braci Jzefa, Ludwika, Lucjana i Hieronima, oraz trzy siostry: Karolinę Bonaparte-Murat, Paulinę Bonap...

Sprowadzenie krzyżakw do Polski

Sprowadzenie krzyżakw do Polski Rozbicie dzielnicowe było przyczyną wielu problemw i niepowodzeń państwa Piastw. Na mocy testamentu Krzywoustego z Polska została podzielona na dzielnice. Małe i nieporadne były zagrożone przez swoich sąsiadw lub też władcy tych dziel...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry