• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Obrabiark...

Nawigacja

Obrabiarki i tokarkiObrabiarki i tokarki
Tokarka jest to obrabiarka przeznaczona do obróbki zewnętrznych i wewnętrznych, które są zawsze obrotowe. Kształtowanie tych powierzchni odbywa się przez dokonanie ruchu głównego przedmiotu obrabianego oraz prostoliniowego ruchu narzędzia.

Skrzynka prędkości służy do otrzymania różnych prędkości obrotowych (standardowo ilość 14 biegów) W skrzynkach tych regulacja odbywa się w stopień skokowy. Według ciągu geometrycznego o ilorazie ?1,25 ? 1,4.

Wrzeciennik jest to zespół obrabiarki w którym ułożyskowane jest wrzeciono. Zwykle we wrzecienniku umieszczone są również przekładnie do zmiany prędkości obrotowej wrzeciona oraz mechanizmy do przełączania prędkości (wodziki lub widełki).

Wrzeciono jest to element obrabiarki w kształcie wału, przeważnie z otworem poosiowym służącym do zamocowania obrabianego przedmiotu lub narzędzia.

Elementem wiążącym wszystkie zespoły tokarki jest łoże. Jest to skomplikowany odlew żeliwny (żeliwo ma zdolność tłumienia drgań) o konstrukcji zapewniającej dużą sztywność. Prowadnice zewnętrzne łoża służą do prowadzenia suportu i związanego z nim noża. O prowadnicach wewnętrznych można przesuwać konik. Konik wraz z kłem służącym do ustalenia drugiego końca przedmiotowego.

Napęd silnika jest przenoszony przez przekładnie pasową do wrzeciennika zawierającego skrzynkę prędkości (reduktor)

Za pomocą odpowiedniej przekładni zębatej włanczany jest w skrzynce prędkości. Uzyskujemy żądaną prędkość obrotową wrzeciona i w rezultacie założoną szybkość skrawania.

Końcówka wrzeciona jest przystosowana do zamocowania kła, tarczy zabierakowej lub uchwytu tokarskiego.

Skrzynka posuwów jest napędzana przez skrzynkę prędkości za pośrednictwem przekładni chitynowej z kołami zmianowymi.

Dalsze przeniesienie napędu ze skrzynki posuwowej do suportu tokarki może odbywać się za pośrednictwem wałka pociągowego lub śruby pociągowej.

Śruba pociągowa umożliwia dokładny przesuw narzędzia i zapewnia powtarzalność tego ruchu w stosunku do przedmiotu obrabianego ? stosowane jest do nacinania gwintów.

Napęd rozdzielny składa się z 2 zespołów skrzynki prędkości zwanej reduktorem umieszczonym z dala od wrzeciona (np. w nodze) oraz wrzeciennika w którym łożyskowane jest wrzeciono. Napęd z reduktora jest przenoszony na wrzeciennik za pomocą przekładni pasowej. Napęd ten preferowany jest szczególnie w obrabiarkach szybkobieżnych. Dzięki wprowadzeniu przekładni pasowej oddzielającej źródło drgań jakim są szybkobieżne koła zębate w reduktorze oraz przenoszeniu napędu w zakresie większej prędkości obrotowych bezpośrednio na wrzeciono przy włączonej odboczce (załączone sprzęgło kłowe) uzyskuje się mniejsze drgania na wrzecionie co wpływa korzystnie na gładkość powierzchni i trwałość narzędzia.

Silnik ustawiany jest na podstawie tokarki lub morze być przymocowany bezpośrednio do wrzeciennika.

We wrzecienniku znajduje się skrzynka prędkości w której ostatni wałek stanowi wrzeciono, napęd przenosi się przez stałe i przesuwne koła zębate.

Napęd ten preferowany jest w obrabiarkach o mniejszych szybkościach obrotowych ponieważ wysokoobrotowe przekładnie zębate wymagają dużych dokładności wykonania oraz są bardzo drogie, układ ten nadaje się szczególnie do napędu tokarek średnich i ciężkich w których prędkości obrotowe są stosunkowo małe. W obrabiarkach tych przekładnie zębate umożliwiają przenoszenie dużych momentów obrotowych co ma istotne znaczenie w obrabiarkach ciężkich.


Przykładowe prace

Past simple. Gramatyka czasu Past Simple.

Past simple. Gramatyka czasu Past Simple. Past Simple określa czynnośc zakończoną w przeszłości. np. Tomek zjadł wczoraj kanapkę W języku angielskim to zdanie wygląda tak: Thomas ate sandwich yesterday Michał oglądał wczoraj telewizję ...

Oblicza patriotyzmu. Jak realizują swoją miłość do ojczyzny Kmicic – bohater Potopu – i inżynier z fantastycznej opowieści Seweryna Baryki?

Oblicza patriotyzmu. Jak realizują swoją miłość do ojczyzny Kmicic – bohater Potopu – i inżynier z fantastycznej opowieści Seweryna Baryki? Potop Henryka Sienkiewicza jest powieścią historyczną, którą autor napisał ku pokrzepieniu serc. Fabuła tego utwo...

Czym się różni umowa o dzieło od umowy zlecenia?

Czym się różni umowa o dzieło od umowy zlecenia? Zarówno umowa zlecenie, jak i umowa o dzieło uregulowane są przepisami Kodeksu cywilnego (księga III, tytuł XV i XXI). Podpisując umowę zlecenie przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej...

Bojowe Środki Zapalające

Bojowe Środki Zapalające Temat: Bojowe Środki Zapalajace (BSZ). 1. Do najczęsciej stosowanych środków zapalajacych należą: fosfor, magnez, termit, elektron, napalm. a) FOSFOR: ciało stałe, o barwie wosku i slabym charakterystycznym zapachu. Temperatura zapłonu wynosi ok. 5...

Analiza wiersza Juliana Przybosia "Póki my żyjemy"

Analiza wiersza Juliana Przybosia "Póki my żyjemy" W utworze Juliana Przybosia pt. "Póki my żyjemy" podmiot liryczny w sposób bezpośredni mówi o swoich uczuciach. Wiersz przedsiawia człowieka będącego na wojnie, pod ostrzałem. Jest to niezwykle prawdziwy obraz walki. Utwór jest wierszem woln...

Pojęcia chemiczne

Pojęcia chemiczne BHP- bezpieczeństwo i higiena pracy Mieszanina jednorodna- to taka, w której poszczególnych składników nie da się odróżnić za pomocą oka lub prostych przyrządów optycznych.( lupa, okulary) Mieszanina niejednorodna- to takie, w których poszczególne skła...

Finanse (ściąga)

Finanse (ściąga) NAUKA O FINANSACH- bada zjawiska finansowe, formułuje i analizuje kategorie stanowiące uogólnienie ich powtarzalnych zjawisk finansowych. Charakteryzuje i ocenia instytucje i instrumenty za pomocą których dokonuje się ruch pieniadza. (obserwator życia finansowego) FINANSE- zjaw...

Polityka gospodarcza

Polityka gospodarcza Gospod. Turyst. – instytucje administracji samorządowej szczebla krajowego; ośrodki centralne i regionalne; instytucje samorządu gospodarczego w tym sektora turystyki; instytucje ochrony konsumpcji i konsumenta. Organizatorzy turystyki: GMINA TURYST: infrastruktura techniczno-elekt...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoła streszczenie notatka ściąga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura książka

Prawa

Do g?ry