• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Obrabiark...

Nawigacja

Obrabiarki i tokarkiObrabiarki i tokarki
Tokarka jest to obrabiarka przeznaczona do obróbki zewnętrznych i wewnętrznych, które są zawsze obrotowe. Kształtowanie tych powierzchni odbywa się przez dokonanie ruchu głównego przedmiotu obrabianego oraz prostoliniowego ruchu narzędzia.

Skrzynka prędkości służy do otrzymania różnych prędkości obrotowych (standardowo ilość 14 biegów) W skrzynkach tych regulacja odbywa się w stopień skokowy. Według ciągu geometrycznego o ilorazie ?1,25 ? 1,4.

Wrzeciennik jest to zespół obrabiarki w którym ułożyskowane jest wrzeciono. Zwykle we wrzecienniku umieszczone są również przekładnie do zmiany prędkości obrotowej wrzeciona oraz mechanizmy do przełączania prędkości (wodziki lub widełki).

Wrzeciono jest to element obrabiarki w kształcie wału, przeważnie z otworem poosiowym służącym do zamocowania obrabianego przedmiotu lub narzędzia.

Elementem wiążącym wszystkie zespoły tokarki jest łoże. Jest to skomplikowany odlew żeliwny (żeliwo ma zdolność tłumienia drgań) o konstrukcji zapewniającej dużą sztywność. Prowadnice zewnętrzne łoża służą do prowadzenia suportu i związanego z nim noża. O prowadnicach wewnętrznych można przesuwać konik. Konik wraz z kłem służącym do ustalenia drugiego końca przedmiotowego.

Napęd silnika jest przenoszony przez przekładnie pasową do wrzeciennika zawierającego skrzynkę prędkości (reduktor)

Za pomocą odpowiedniej przekładni zębatej włanczany jest w skrzynce prędkości. Uzyskujemy żądaną prędkość obrotową wrzeciona i w rezultacie założoną szybkość skrawania.

Końcówka wrzeciona jest przystosowana do zamocowania kła, tarczy zabierakowej lub uchwytu tokarskiego.

Skrzynka posuwów jest napędzana przez skrzynkę prędkości za pośrednictwem przekładni chitynowej z kołami zmianowymi.

Dalsze przeniesienie napędu ze skrzynki posuwowej do suportu tokarki może odbywać się za pośrednictwem wałka pociągowego lub śruby pociągowej.

Śruba pociągowa umożliwia dokładny przesuw narzędzia i zapewnia powtarzalność tego ruchu w stosunku do przedmiotu obrabianego ? stosowane jest do nacinania gwintów.

Napęd rozdzielny składa się z 2 zespołów skrzynki prędkości zwanej reduktorem umieszczonym z dala od wrzeciona (np. w nodze) oraz wrzeciennika w którym łożyskowane jest wrzeciono. Napęd z reduktora jest przenoszony na wrzeciennik za pomocą przekładni pasowej. Napęd ten preferowany jest szczególnie w obrabiarkach szybkobieżnych. Dzięki wprowadzeniu przekładni pasowej oddzielającej źródło drgań jakim są szybkobieżne koła zębate w reduktorze oraz przenoszeniu napędu w zakresie większej prędkości obrotowych bezpośrednio na wrzeciono przy włączonej odboczce (załączone sprzęgło kłowe) uzyskuje się mniejsze drgania na wrzecionie co wpływa korzystnie na gładkość powierzchni i trwałość narzędzia.

Silnik ustawiany jest na podstawie tokarki lub morze być przymocowany bezpośrednio do wrzeciennika.

We wrzecienniku znajduje się skrzynka prędkości w której ostatni wałek stanowi wrzeciono, napęd przenosi się przez stałe i przesuwne koła zębate.

Napęd ten preferowany jest w obrabiarkach o mniejszych szybkościach obrotowych ponieważ wysokoobrotowe przekładnie zębate wymagają dużych dokładności wykonania oraz są bardzo drogie, układ ten nadaje się szczególnie do napędu tokarek średnich i ciężkich w których prędkości obrotowe są stosunkowo małe. W obrabiarkach tych przekładnie zębate umożliwiają przenoszenie dużych momentów obrotowych co ma istotne znaczenie w obrabiarkach ciężkich.


Przykładowe prace

Reklama jako zjawisko kulturowe.

Reklama jako zjawisko kulturowe. Środki masowego przekazu nie niosą ze sobą ideologii, same są ideologią. To stanowisko, które określiłem jako katastroficzne, zakłada jeszcze jeden argument: nieważne co będziecie mówili poprzez kanały masowej komunikacji w momencie, w którym...

Ruch nabistów.

Ruch nabistów. RUCH NABISTÓW Ruch nabistów jest owocem głębokiej przyjaźni łączącej młodych ludzi obdarzonych ogromnym talentem, należących do tego samego pokolenia, chodzących do tego samego liceum, bądź będących kolegami z tej samej pracowni. Niektór...

Biblijne Stworzenie Śwata a Mitologiczny Obraz Stworzenia Świata

Biblijne Stworzenie Śwata a Mitologiczny Obraz Stworzenia Świata Biblia jak i Mitologia są to dwie księgi starożytne, w których spisane są dzieje i prawa boskie. Różnią się min. wartościami religijnymi jakie zawierają. Biblia inaczej zwana Pismem Świętym jest to zb...

Analiza wiersza Jarosława Markiewicza "Ogród"

Analiza wiersza Jarosława Markiewicza "Ogród" Celem niniejszej pracy jest próba interpretacji wiersza Jarosława Markiewicza pt.: Ogród . Poeta ten należał do pokolenia ’68. Lingwiści tego okresu skupiają, jak poeci poprzedniej generacji, uwagę na słowie poetyckim (ich rodo...

Czy Oda do młodości albo Romantyczność mogę być manifestem na dziś?

Czy Oda do młodości albo Romantyczność mogę być manifestem na dziś? Czy ?Oda do młodości? albo ?Romantyczność? mogę być manifestem na dziś? Oba utwory, powstałe w okresie romantyzmu zawierają poglądy Adama Mickiewicza na temat świata i l...

Czytanie ze zrozumieniem Maria Bogucka Stroje Szlacheckie "Staropolskie obyczaje w XVI – XVII".

Czytanie ze zrozumieniem Maria Bogucka Stroje Szlacheckie "Staropolskie obyczaje w XVI – XVII". 1. Wpływ na modę polskiej szlachty miały takie kraje jak: Włochy, Niemcy, Francja, Hiszpania i Węgry a w późniejszym czasie były to wpływy Turecko-Tatarskie. Istotnym czynnikiem...

Charakterystyka porównawcza Kreona i Antygony

Charakterystyka porównawcza Kreona i Antygony Głównymi bohaterami tragedii Sofoklesa, zatytułowanej "Antygona" są: król Kreon oraz jego siostrzenica Antygona. Chociaż pochodzą z tej samej rodziny to zdecydowanie się od siebie różnią. Stanowią oni dwie bardzo s...

Dzieło literackie, a jego adaptacja filmowa

Dzieło literackie, a jego adaptacja filmowa Bibliografia I. Literatura podmiotu: 1. Adam Mickiewicz - Pan Tadeusz , Książka i Wiedza, Warszawa 1985 2. Andrzej Wajda – Pan Tadeusz , 1999 (film) II. Literatura przedmiotu: 1. Marek Miller – Zagrajcie mi to pięknie ...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoła streszczenie notatka ściąga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura książka

Prawa

Do g?ry