• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Obraz ob...

Nawigacja

Obraz obywatela starożytnej GrecjiObraz obywatela starożytnej Grecji
Greckie pojęcie obywatel (polities) etymologicznie wywodzi się od terminu polis , co w tłumaczeniu znaczy miasto-państwo. Starożytna Grecja utożsamiana jest początkami demokratycznego państwa i obywatelstwa.

Każde polis miało swoje własne formy ustrojowe. W okresie archaicznym władzę sprawowała arystokracja rodowa- eupatrydzi. Eupatrydzi dbali zazwyczaj tylko o swoich bliskich, co oznaczało wzbogacenie się kosztem napływających do Aten cudzoziemcw. W ten sposb arystokracja kierowała sprawami polis, nie dopuszczając do głosu ludności innego pochodzenia.

Polityka oraz Ustrj polityczny Aten Arystotelesa, to głwne źrdła wiedzy o starożytnym obywatelstwie greckim. Obywatelem stawała się osoba, ktra urodziła się w polis lub przez nadanie. Nadanie obywatelstwa zdarzało się bardzo rzadko i było wielkim zaszczytem. Posiadanie obywatelstwa było źrdłem wielkiej dumy i wielu przywilejw . Pełnoprawnymi obywatelami byli pełnoletni mężczyźni. Kobieta urodzona w Grecji, była prawowitą obywatelką, jednak w praktyce nie miała żadnych praw. Mogła jedynie wstąpić w związek małżeński z obywatelem ateńskim i miała prawo dziedziczenia.

Obywatele mieli zarwno prawa jak i obowiązki. Przywilejami była możliwość sprawowania władzy ustawodawczej (zgromadzenia ludowe), wykonawczej (urzędy) i sądowniczej, posiadania majątkw ziemskich, oraz partycypowanie w zyskach polis. Biedni obywatele otrzymywali od państwa zapomogi, o ktre też mogły domagać się rodziny poległych bohaterw wojennych. Przywilejem dla obywatela było rwnież zakaz stosowania wobec niego kar cielesnych i tortur, co nie tyczyło się cudzoziemcw, niewolnikw bądź pozbawionych praw obywateli. Najcięższą karą było wygnanie.

Jedną z grup pozbawionych statusu obywatela byli niewolnicy. W niewolę brano barbarzyńcw z Azji Mniejszej i wybrzeża Morza Czarnego i jeńcw wojennych. Niewolnik uważany był za własność obywatela polis. Nie miał więc żadnych praw i nie mgł korzystać z dobrobytu demokratycznych polis. Jako towar (nie człowiek) był przedmiotem nieustannego handlu pomiędzy obywatelami. Zabicie niewolnika nie było nawet traktowane jako przestępstwo.

Wśrd mieszkańcw starożytnej Grecji, ktrzy mieli status obcokrajowcw (nie byli obywatelami), nazywani byli metojkami. Podlegali oni służbie wojskowej i musieli płacić podatki jednak nie mieli żadnych praw politycznych. Nie mogli nabywać ziem, więc trudnili się handlem bądź też pływali na statkach. Metojkowie musieli mieć swoich opiekunw pochodzenia ateńskiego, przez ktrych byli stale nadzorowani. Niewiele rżnili się więc od niewolnikw.

Natomiast pełnoprawni obywatele Aten (czyli pełnoletni mężczyźni) posiadali prawo rządzenia i sądzenia, co w państwie demokratycznym traktowane było to jako obowiązek. Perykles utrzymywał, iż ustrj ateński nazywa się demokracją, ponieważ opiera się na większości obywateli, a nie na mniejszości, zaś każdy obywatel jest rwny w obliczu prawa. W naszym życiu państwowym kierujemy się zasadą wolności .

Wolność ateńską możemy rozumieć dwojako, mowa tu o niewolnictwie, jednak dla mieszkańcw polis pojęcie obywatelstwa było oczywiste i niewolnicy nie byli traktowani jak ludzie. Wielu historykw i myślicieli ery nowożytnej opisywali pojęcie wolności starożytnej Grecji. R. Flaceriele nazwał polis miastem totalitarnym , ponieważ bardzo ograniczało wolność poszczeglnych jednostek. Miasto antyczne stanowiło cel sam w sobie, coś w rodzaju prawdy ostatecznej lub najwyższego dobra. Nie pozwalało nikomu ze swych członkw na zbyt wielką wolność i skupiało w sobie działalność wszystkich . Obywatele, ktrzy sprzeciwiali się prawom polis byli bezużyteczni i mogli nawet zostać skazani na wygnanie.

Sparta była wyjątkowym polis wśrd miast greckich. Rżniła się ustrojem, stylem życia mieszkańcw i kulturą. Było to państwo o charakterze militarnym, ktre powstało w wyniku najazdu Dorw w XII w. p.n.e.

Pełnoprawnymi obywatelami byli tylko spartiaci, ktrzy zajmowali się powadzeniem wojen i sprawowali pieczę nad helotami. Żyli w obozach wojskowych i nie zajmowali się żadną pracą. Źrdłem ich utrzymania były wojny i małżeństwa z zamożnymi spadkobierczyniami.

W starożytnym polis jak nakreśla Arystoteles najważniejszą wartością była cnota. Na tym właśnie polega cnota obywatela, by wykazać umiejętność rządzenia wolnymi a zarazem słuchania, zaś nie może dobrze rządzić, kto się wpierw nie nauczył słuchać .

Obowiązkiem obywatela była służba wojskowa oraz konieczność płacenia podatkw. Jednak z łatwością wywiązywali się z obowiązkw, gdyż w większości byli wyręczani przez niewolnikw.

Polis ateńska stworzyła pionierski wzorzec obywatelstwa i wyznaczyła kryteria bycia obywatelem w pełnym dzisiejszym znaczeniem tego słowa: wolne urodzenie, pochodzenie, wiek, miejsce zamieszkania i płeć. Prawdziwy obywatel musiał w pełni uczestniczyć w życiu swojego państwa, oddawać się jemu, wykazywać oraz co najważniejsze musiał być mądry i wykształcony.

Według A. Ryana , klimat oraz położenie geograficzne, w ktrym żyli starożytni Grecy znacznie przyczynił się do rozwoju tego państwa. W zimnym lub zbyt gorącym klimacie nie mogłaby wykształcić się tak inteligentna i wysoko rozwinięta cywilizacja. Ważnym czynnikiem był też charakter miast-państw – niewielkie i mało zaludnione sprzyjały wykształceniu się demokracji.

Model obywatelstwa wykreowany w starożytnej Helladzie, stał się przykładem do naśladowania w pźniejszych latach u wielu państw, przy czym był modernizowany bądź też niektre zasady i obyczaje były eliminowane.


Przykadowe prace

Utwardzanie wydzieleniowe

Utwardzanie wydzieleniowe Laboratorium z materiałoznawstwa Cel ćwiczenia. Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z procesem utwardzania wydzieleniowego stopw aluminium; przesycaniem i starzeniem oraz z wpływem czasu starzenia przyspieszonego na własności wytrzymałościowe....

Charakterystyka Bilba Bagginsa

Charakterystyka Bilba Bagginsa Bilbo Baggins jest to jeden z głwnych bohaterw powieści znakomitego pisarza J.R.R. Tolkiena pt. Hobbit - czyli tam i z potworem. Bilbo mieszka pod Pagrkiem. Pochodzi ze słynnej rodziny Bagginsow, ale więzi krwi łączyły go z ekstrawagancką ro...

Materiał do sprawdzianu

Materiał do sprawdzianu Pokolenie Kolumbw- nazwa pokolenia pochodzi od tytułu powieści Bratnego Kolumbowie. Rocznik 20. Przedstawiciele: K.K. Baczyński, T. Gajcy, A, Trzebiński, A. Stroiński. To pokolenie twrcw urodzonych w wolnej Polsce, ktre wkroczyło w II wojnę światową ja...

Ujęcie motywu biesiady i jego funkcje w utworach: O doktorze Hiszpanie Jana Kochanowskiego i Pijaństwo Ignacego Krasickiego. Zwrć uwagę na kontekst historycznoliteracki.

Ujęcie motywu biesiady i jego funkcje w utworach: O doktorze Hiszpanie Jana Kochanowskiego i Pijaństwo Ignacego Krasickiego. Zwrć uwagę na kontekst historycznoliteracki. Motyw biesiady pojawiał się często w utworach literatury polskiej zarwno starych, jak i nowych. Pełnił on ...

Recenzja "Stara baśń - kiedy słońce było bogiem"

Recenzja "Stara baśń - kiedy słońce było bogiem" W dniu 29 września 2003 r. obejrzałam film Stara baśń- kiedy słońce było bogiem Jerzy Hoffman i Jzef Hen podjęli się adaptacji Starej baśni Jzefa Ignacego Kraszewskiego. Akcja filmu rozgrywa s...

Recenzja naukowa opisowo- krytyczna. Jak mwić, żeby dzieci się uczyły w domu i w szkole

Recenzja naukowa opisowo- krytyczna. Jak mwić, żeby dzieci się uczyły w domu i w szkole Jest to recenzja naukowa książki "Jak mwić, żeby dzieci się uczyły w domu i w szkole". Książka "Jak mwić, żeby dzieci się uczyły w domu i w szkole" ukieru...

Dialog w sklepie odzieżowym- kupuję sukienkę na bal

Dialog w sklepie odzieżowym- kupuję sukienkę na bal C- Bonjour V- Bonjour. Comment je peux vous aider? C- Je cherche quelque chose d’lgant. C’est pour le ball. Ce sera en juillet alors je voudrais quelque chose lger. J’aimerais bien acheter peut-etre une robe. V- Quelle robe? C- Nori...

Parlamentaryzm brytyjski

Parlamentaryzm brytyjski Parlamentaryzm brytyjski. Jednym z bardziej wyrżniających się ustrojw politycznych na całym świecie jest niewątpliwie parlamentaryzm brytyjski. Jest to ustrj, ktry mimo swej burzliwej historii jest nadal aktualny. O czym może świadczyć gospodarka Wielki...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry