• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Obraz Ros...

Nawigacja

Obraz Rosji i Rosjan w Ustępie III części dziadów Adama MickiewiczaObraz Rosji i Rosjan w Ustępie III części dziadów Adama Mickiewicza
A. Mickiewicz w ustępie opisuje państwo rosyjskie. Pisze on, ze jest to dzika, mroźna kraina. Kraj ten rządzony jest przez okrutnego cara.
Car Rosji jest to bezwzględny żołnierz i wymaga bezwzględnego posłuszeństwa od swojego wojska i poddanych. Władca tegoż kraju opierał swoja władzę na szpiegowaniu innych oraz na donosicielstwie. Głowna cecha jego rządów była przemoc. Car nie miał na uwadze szczęścia innych. Myślał wyłącznie o zaspokojeniu własnych potrzeb. Był niewątpliwie władca despotycznym. W fragmencie ustępu ? przegląd wojska? Adam Mickiewicz przedstawia sytuacje w armii carskiej. Car przygotowując się do porannego przeglądu wojsk zwraca szczególną uwagę na wygląd zewnętrzny, chce się zaprezentować tłumowi, jest to jeszcze jeden przykład jego próżności.
Ludzie w państwie nie cierpieli swojego władcy. Społeczeństwo było wyraźnie podzielone na tych, którzy donosili na innych oraz n tych, którzy woleli nie wchodzić carowi w drogę. Ta pierwsza grupa starała się przypodobać carowi i zachować swój status. Gdy głównymi ulicami miasta często przechadzał się car wraz ze swoim dworem zwykli mieszkańcy Petersburga nie zważając na niskie temperatury wychodzili na ulice, aby pokazać się. Każdy chce coś osiągnąć, pokazać nową suknie czy porę orderów. Nikt nie zważa na mróz, są tak samo próżni jak car, poświęcają uwagę tylko wyglądowi są egoistami. Byli także tacy, którzy w swojej naiwności ze przypodobanie się innym mogło poprawić ich karierę.
Obraz Rosji prezentuje się bardzo negatywnie. Powierzchowne piękno kraju zostało zbudowane na cierpieniu mieszkających tam ludzi. Przerażający jest fakt ze carowi nie wystarczało uciskanie własnego narodu, wiec swoja władzę chciał rozszerzyć na inne państwa. Działania cara przeniosły sie nawet na Polskę. W III cz. Dziadów A. Mickiewicz pokazał przeróżne formy prześladowania polaków. Można tu wymienić sceny: ?więzienna?, w której więźniowie mieli pozabijane okna gwoździami, nie mieli żadnej opieki medycznej i byli głodzeni, scenę, w której opisana jest historia Cichowskiego, oraz scenę przedstawiająca historie pani rolison, w której pokazano jak okrutnie traktowano jej syna w więzieniu.
Adam Mickiewicz w III części Dziadów ukazał Rosjan, jako prymitywny naród w rękach despotycznego cara, przez co stali się bezlitosnymi oprawcami. Według niego Rosjanie są złem, a carem kieruje sam szatan.


Przykładowe prace

Kultura odrodzenia w Europie

Kultura odrodzenia w Europie Kultura odrodzenia w Europie Pod koniec XV w. renesans włoski przekroczył granice, poza które nie można już było iść dalej w tym samym kierunku. Paradoksalna próba pogodzenia młodzieńczego buntu przeciw starym formom z chęcią zbudowania harmonij...

Popyt i podaż - różne zagadnienia

Popyt i podaż - różne zagadnienia Popyt, podaż i ceny PODSTAWY TEORII RYNEK, POPYT I PODAŻ PUNKT RÓWNOWAGI POPYT - RYNEK OD STRONY KONSUMENTA TEORIA POPYTU PRAWO POPYTU KRZYWA POPYTU KURCZENIE SIĘ I ROZSZERZANIE POPYTU EFEKT GIFFENA I VEBLENA WZROST I SPADEK POPYTU CZYNNIKI, WYWOŁUJĄC...

Napoleon wobec sprawy polskiej

Napoleon wobec sprawy polskiej Przełom wieku XVIII i XIX był dla sprawy polskiej bardzo niepomyślny. Zaborcy wprowadzili własne porządki. Nie powodzeniem skończyły się pierwsze próby zawiązania wszelkich konspiracyjnych organizacji niepodległościowych. Dlatego częś...

Motywy genezyjskie w mitologiach różnych narodów. Analizując wybrane mity, przedstaw podobieństwa i różnice w opisie stworzenia świata.

Motywy genezyjskie w mitologiach różnych narodów. Analizując wybrane mity, przedstaw podobieństwa i różnice w opisie stworzenia świata. W mojej pracy przedstawię i porównam opisy stworzenia świata w różnych kręgach kulturowych. Na wstępie należy wyjaśnić etymologi&...

Fundusze strukturalne

Fundusze strukturalne I WSTĘP Podstawą interwencji polityki strukturalnej Unii Europejskiej są zapisy w Traktacie ustanawiającym Wspólnotę Europejską , zakładające m.in. wzmocnienie poziomu spójności ekonomicznej i społecznej w ramach tej organizacji, służące osi...

Znaczenie miedzynarodowych standardow rewizji finansowej w badaniu sprawozdan finansowych

Znaczenie miedzynarodowych standardow rewizji finansowej w badaniu sprawozdan finansowych Znaczenie Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej w badaniu sprawozdań finansowych Celem sprawozdawczości finansowej jest dostarczenie wiarygodnej informacji finansowej o zasobach ekonomicznych i zobowią...

Czy "Oda do młodości" jest dziełem klasycznym czy romantycznym?

Czy "Oda do młodości" jest dziełem klasycznym czy romantycznym? "Oda do młodości" powstała w grudniu 1820 roku w Kownie. Stała się programem ideowym filomatów. Według Mickiewicza, człowiek młody powinien próbować poznać to, co pozazmysłowe. Apostrofa do mł...

Partie centrum

Partie centrum UNIA WOLNOŚCi Prezydium Klubu Parlamentarnego Unii Wolności o Przewodniczący Klubu - Jerzy Wierchowicz o Przewodniczący Unii Wolności - Bronisław Geremek o Wiceprzewodniczący Klubu o - Kazimierz Szczygielski o - Jan Wyrowiński o Sekretarz Kl...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoła streszczenie notatka ściąga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura książka

Prawa

Do g?ry