• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuy: Obrona cy...

Nawigacja

Obrona cywilnaObrona cywilna
OBRONA CYWILNA oznacza wypełnianie wszystkich zadań humanitarnych, mających na celu ochronę ludności cywilnej przed niebezpieczeństwami wynikającymi z działań zbrojnych lub klęsk żywiołowych, przezwyciężanie ich następstw i zapewnienie warunkw koniecznych do przetrwania.

Zasady organizacji i funkcjonowania OC formułuje międzynarodowe prawo wojenne, Protokł dodatkowy I z 1977r. Do Konwencji genewskich z 1949 r. O ochronie ofiar międzynarodowych konfliktw zbrojnych, ratyfikowany przez Polskę.(podać znak rozpoznawczy)

ORGANIZACJA OC:

SZEF OC KRAJU-powołuje prezes Rady Ministrw,

podlega mu Urząd Szefa OC Kraju i Centrum Doskonalenia Kadr Ochrony Ludności.

Szefowie OC wojewdztw przy pomocy wojewdzkich inspektoratw

W miastach pow. 40tys. mieszkańcw-miejski inspektoraty OC

W pozostałych gminach-pracownicy do spraw OC.W zakładach pracy zatrudniających powyżej 50 pracownikw tworzy się zakładowe formacje OC:

ratownictwa oglnego

zadań specjalnych:

pierwszej pomocy przedmedycznej

ratownictwa komunalnego, energetycznego, budowlanego;

przeciw pożarowego, porządkowo -ochronne, łączności, zaopatrzenia;

wykrywania i alarmowania, ochrony płodw rolnych , produktw żywnościowych

ratownictwa chemicznego

ratownictwa przeciwpowodziowego;

budowy i odbudowy ujęć wody .

ZADANIA OC:

ochrona ludności przed środkami rażenia

ostrzegani i alarmowanie

zaciemnianie

budowle ochronne

sprzęt ochrony indywidualnej

ochrona zakładw i obiektw użyteczności publicznej

ujęcia wody

płody rolne, żywność, zwierzęta, pasza,

stanowiska kierowania OC

ochrona dbr kultury

ratownictwo i udzielanie pomocy poszkodowanym

zwalczanie klęsk żywiołowych.

Świadczenia osobiste (wiek 16-60 lat) i rzeczowe na rzecz sił zbrojnych i formacji OC


Przykadowe prace

Zinterpretuj słowa ks. Janusza Pasierba: "Choć podrżujemy często zupełnie inaczej, wszyscy wiemy, czym jest droga i co ona znaczy. Wiemy o tym, ponieważ jesteśmy lu

Zinterpretuj słowa ks. Janusza Pasierba: "Choć podrżujemy często zupełnie inaczej, wszyscy wiemy, czym jest droga i co ona znaczy. Wiemy o tym, ponieważ jesteśmy ludźmi, należącymi do gatunku, ktry jest ciągle w drodze, ciągle szuka i wyry Stwierdzenie ks. Janusza Pas...

Polityka kolonialna Włoch

Polityka kolonialna Włoch ? Włosi w 1889 roku zdobyli część Somalii, potem port Massauna na Morzu Czerwonym oraz założyli kolonię Erytrea sąsiadującą z niepodległą Abisynią (dzisiejsza Etiopia). ? W 1889 roku tron etiopski objął negus negesti...

Wojny polsko-niemieckie.

Wojny polsko-niemieckie. Wojny polsko-niemieckie - 1002-1018 Piękne plany zjednoczenia Europy cesarza Rzeszy przekreśliła na zawsze jego śmierć. Otto zmarł na malarię w Italii w dwa lata po zjeździe gnieźnieńskim. Następcą Otto III został cesarz Henryk II, k...

Abc Polityki

Abc Polityki W niniejszej recenzji chciałbym przedstawić pozycję autorstwa dr Jakuba Karpińskiego, ktra ukazała się ostatnimi laty na polskim rynku wydawniczym nakładem Wydawnictwa ALFA-WERO w Warszawie. Autor, Jakub Karpiński urodził się w 1940 roku w Warszawie. Studiow...

Kwasy wodorotlenki sole - sposoby otrzymywania.

Kwasy wodorotlenki sole - sposoby otrzymywania. KWASY: Kwas chlorowodorowy:HCl H2+Cl2-->2HCl(g) HCl-H2O->HCl(c) Kwas siarkowodorowy:H2S H2+S-->H2S(g) H2S-h2o->H2S(c) Kwas siarkowy(VI):H2SO4 SO3+H2O-->H2SO4 Kwas siarkowy (IV):H2SO3 SO2+H2O-->H2SO3 Kwas azotowy:HNO3 ...

Choroby układu pokarmowego

Choroby układu pokarmowego Choroby układu pokarmowego Dolegliwości ze strony układu pokarmowego są bardzo częste. Na ogł nie są groźne i stanowią jedynie oznakę tak zwanej niestrawności, spowodowanej przejedzeniem, nietolerancją pewnych pokarmw, itp. N...

Czy filozofia św. Franciszka byłaby potrzebna naszym czasom tak bardzo, jak była potrzebna w średniowieczu?

Czy filozofia św. Franciszka byłaby potrzebna naszym czasom tak bardzo, jak była potrzebna w średniowieczu? Święty Franciszek pochodził z Asyżu, był synem bogatego kupca, toteż sądzono, iż przejmie on w przyszłości rodzinny interes. Stało się jednak ...

Na podstawie listu z 4 grudnia scharakteryzuj Wertera i przedstaw isottę romantycznej choroby wieku.

Na podstawie listu z 4 grudnia scharakteryzuj Wertera i przedstaw isottę romantycznej choroby wieku. Werter jako głwny bohater utworu Goethego jest wzorcowym przykładem człowieka romantycznego – nieszczęśliwie zakochanego, wrażliwego, młodego. Człowiek ten cierpiał z powod...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry