• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuy: Obrona cy...

Nawigacja

Obrona cywilnaObrona cywilna
OBRONA CYWILNA oznacza wypełnianie wszystkich zadań humanitarnych, mających na celu ochronę ludności cywilnej przed niebezpieczeństwami wynikającymi z działań zbrojnych lub klęsk żywiołowych, przezwyciężanie ich następstw i zapewnienie warunkw koniecznych do przetrwania.

Zasady organizacji i funkcjonowania OC formułuje międzynarodowe prawo wojenne, Protokł dodatkowy I z 1977r. Do Konwencji genewskich z 1949 r. O ochronie ofiar międzynarodowych konfliktw zbrojnych, ratyfikowany przez Polskę.(podać znak rozpoznawczy)

ORGANIZACJA OC:

SZEF OC KRAJU-powołuje prezes Rady Ministrw,

podlega mu Urząd Szefa OC Kraju i Centrum Doskonalenia Kadr Ochrony Ludności.

Szefowie OC wojewdztw przy pomocy wojewdzkich inspektoratw

W miastach pow. 40tys. mieszkańcw-miejski inspektoraty OC

W pozostałych gminach-pracownicy do spraw OC.W zakładach pracy zatrudniających powyżej 50 pracownikw tworzy się zakładowe formacje OC:

ratownictwa oglnego

zadań specjalnych:

pierwszej pomocy przedmedycznej

ratownictwa komunalnego, energetycznego, budowlanego;

przeciw pożarowego, porządkowo -ochronne, łączności, zaopatrzenia;

wykrywania i alarmowania, ochrony płodw rolnych , produktw żywnościowych

ratownictwa chemicznego

ratownictwa przeciwpowodziowego;

budowy i odbudowy ujęć wody .

ZADANIA OC:

ochrona ludności przed środkami rażenia

ostrzegani i alarmowanie

zaciemnianie

budowle ochronne

sprzęt ochrony indywidualnej

ochrona zakładw i obiektw użyteczności publicznej

ujęcia wody

płody rolne, żywność, zwierzęta, pasza,

stanowiska kierowania OC

ochrona dbr kultury

ratownictwo i udzielanie pomocy poszkodowanym

zwalczanie klęsk żywiołowych.

Świadczenia osobiste (wiek 16-60 lat) i rzeczowe na rzecz sił zbrojnych i formacji OC


Przykadowe prace

Uchodźca

Uchodźca I Kto to jest uchodźca? W związku z artykułem 1 Konwencji Genewskiej z 1951r oraz protokołu Nowojorskiego, uchodźca to osoba, ktra spełnia następujące warunki:, ? Przebywa poza swoim krajem pochodzenia ? Żywi uzasadnioną obawę przed prześladowan...

Renesans w Europie

Renesans w Europie 1. Podłoże społeczno kulturowe. Słowa renesans po raz pierwszy użył, włoski malarz, G. Vassari w XVI w. Epoka ta we Włoszech trwała od XIV do początku XVI w, w krajach leżących na płnoc od Alp od końca XV do końca XVI w, a w Polsce...

Lucky escape

Lucky escape It was a beautiful autumn day. Alex decided to go for a walk with his dog – Sparky. The boy thought that he could ride a bike so he did like this. He was riding a bike and Sparky was following him. The day was sunny and on the sky were only three small clouds. When they came to he park Alex and the dog starte...

Ekopolityka globalna

Ekopolityka globalna 1. POJĘCIE EKOPOLITYKI Ekologia jako nauka o gospodarce przyrody może i powinna wskazywać człowiekowi drogi zabezpieczenia się przed ujemnymi konsekwencjami eksploatacji dbr naturalnych i całej gospodarki ludzkiej. Ekopolityka zajmuje się gospodarczymi, ekologicznymi i e...

Obserwacja

Obserwacja OBSERWACJA DIAGNOSTYKA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA (ĆWICZENIA) MGR M. WABIA Podstawową i najczęściej stosowaną metodą badań pedagogicznych jest obserwacja. Bez niej niemożliwe byłoby wręcz wykonywanie jakichkolwiek funkcji wychowawczo-dydakty...

Kształtowanie się życia na Ziemi na przestrzeni wiekw.

Kształtowanie się życia na Ziemi na przestrzeni wiekw. Ziemia istnieje już 4,6 miliarda lat. Najstarsze odkryte ślady życia pochodzą sprzed około 3,5 miliarda lat. Naszą przeszłość podzielono na pięć er. Pierwszą z nich był archaik, drugą prote...

Dowody księgowe dotyczące płac, wpłat i wypłat, rozliczeń podatkowych i amortyzacji.

Dowody księgowe dotyczące płac, wpłat i wypłat, rozliczeń podatkowych i amortyzacji. Dowody księgowe dotyczące płac, wpłat i wypłat, rozliczeń podatkowych i amortyzacji. Plan pracy. 1. Charakterystyka dowodw księgowych. 2. Dowody księgowe dotycz&...

Opracowanie baroku

Opracowanie baroku Człowiek- istota krucha;jedyna potęga to Bg;religijność;metafizyka;mistycyzm;przemijanie Descrates- KARTEZJUSZ-twrca racjonalizmu Blaise Pascal ,,człowiek jest tylko trzciną, ale trzciną myślącą Sonet- gatunek zawsze składa się z 14 wersw ...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry