• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Obywatel...

Nawigacja

Obywatelskie pouczenie poety z CzarnolasuObywatelskie pouczenie poety z Czarnolasu
Obywatelskie pouczenie poety z CzarnolasuPisarze epoki odrodzenia często wysuwali propozycje reformy Rzeczypospolitej. Problem odnowy kraju podjął Andrzej Frycz-Modrzewski w utworze O poprawie Rzeczypospolitej. Innym pisarzem, ktremu drogie były losy państwa był Mikołaj Rej w Krtkiej rozprawie między trzema osobami..., rwnież Jan Kochanowski dał dowd troski o losy ojczyzny w wielu swoich utworach. Ogromne doświadczenie zdobył podrżując po wielu krajach, studiując na uniwersytecie w Krlewcu i w Padwie, przebywając przez 10 lat na dworach magnackich co sprawiło, że Jan Kochanowski stał się jednym z najznakomitszych humanistw oraz znawcą literatury antycznej.

Około roku 1570 poeta przenosi się do Czarnolasu i tam powstają jedne z najlepszych utworw. W utworach Jana Kochanowskiego znaleźć można wiele mądrości, rad i przestrg. Z reguły są to rzeczy banalne o ktrych każdy człowiek powinien pamiętać, ktrymi powinien się kierować w swoim życiu. Z drugiej strony są to rzeczy o ktrych często zapominają. Poeta nawiązuje do wad ludzkich głwnie lenistwa, zbyt dużego przywiązania do dbr doczesnych oraz braku patriotyzmu.

Jan Kochanowski w swoich fraszkach przedstawia niezwykły obraz życia w szesnastowiecznej Rzeczypospolitej. Fraszki mają z założenia bawić i rozweselać, lecz także ukazują ludzkie wady i czyny. Inny charakter ma fraszka Do gr i lasw. Jest to utwr autobiograficzny, pełen optymizmu. Znajdujemy tu nawiązanie do antycznego hasła Epikurejczykw CARPE-DIEM (Chwytaj Dzień), korzystaj z każdej chwili. We fraszce

O żywocie ludzkim poeta natomiast podejmuje problematykę filozoficzną. Znajdziemy tu refleksje nad losem człowieka, że jesteśmy kukiełkami w rękach przeznaczenia. Fraszki O kaznodziei i O kapelanie są krytyką nadużyć dokonywanych przez duchowieństwo. Znajdziemy rwnież fraszki o miłości, ktrego przykładem może być fraszka Raki.

W utworze tym podmiot liryczny chwali niewiastę, wzniośle wyraża się o miłości oraz cnotliwości. Czyni to jednak niezwykle przekornie ponieważ utwr czytany wspak okazuje się być satyrą o kobietach jako istotach prżnych, niewiernych i chciwych.

W twrczości Jana Kochanowskiego bardzo ważne miejsce zajmowała Ojczyzna, patryjotyzm i sprawy kraju. We fraszce Na Skalskie Mogiły gdzie poeta wyraża pogląd, że umrzeć za Ojczyznę to najbardziej szczytna i mężna rzecz. W pieśni V O spustoszeniu Podola Kochanowski zwiera swj lament i skargę po klęsce Polakw, wzywa nard do zapobiegania podobnym klęską w przyszłości. Oskarża szlachtę o zbytnie przywiązanie do dbr doczesnych, krytykuje jej egoizm szlachty. Stara się w szlachcie wskrzesić dawne ideały rycerskie oraz ofiarowania swych dbr na rzecz obrony kraju. Poeta proponuje nawet powołanie żołnierzy najemnikw, ktrzy będą walczyć za pieniądze, a nie z miłości do kraju Jeśli dzieci nie chcą bronić matki, trzeba wynająć płatnych obrońcw.

Krytyka nie jest pozbawiona oskarżeń i bolesnej ironii:

Polak mądry po szkodzie,

lecz jeśli prawda i z tego nas zbodzie,

Nową przypowieść Polak sobie kupi

Że i przed szkodą i po szkodzie głupi

Poeta uczy nas jak postępować. W każdym jego utworze znajdziemy jakąś naukę, przestrogę lub sposb na życie. W Pieśni o cnocie poeta stara się wpłynąć na ukształtowanie świadomości czytelnika. Pieśń ta ma wyraźny ton dydaktyczno-wychowawczy i moralizatorski. W roli moralisty i duchownego przewodnika KOCHANOWSKI występuje także w utworze Pieśń o dobrej sławie, gdzie poeta nakłania ludzi do odrzucenia pokus i dbr doczesnych. Przypomina nam o fakcie iż rżnimy się od zwierząt, że każdy z nas ma talent dany od Boga oraz, że są większe wartości niż majątek. W utworze Czego chcesz od nas Panie Kochanowski zwraca się do Boga z największą czcią i uwielbieniem. Hymn do Boga to zwrcenie uwagi na konieczność zrozumienia przyrody, na następujące po sobie cyklicznie pory roku, a co za tym idzie prace i obowiązki. W pieśniach poeta z Czarnolasu przedstawia nam swoją filozofię życiową Mądrość i prawda są tarczą człowieka.

W trenach zaś widzimy inne oblicze Jana Kochanowskiego. Jest to oblicze ojca bolejącego nad stratą dziecka. Jan Kochanowski nie jest tu nauczycielem, lecz słabym biednym człowiekiem, ktry wątpi w swoje doczesne przekonania. Z jednej strony ustatkowany dorosły człowiek z ogromnym bagażem doświadczeń życiowych, z drugiej załamany ojciec, ktrego wiedza i zgromadzone doświadczenie są zupełnie nieprzydatne w obliczu śmierci dziecka. Następuje ogromny kryzys na wielu płaszczyznach: filozoficznej, religijnej, moralnej i etycznej czego wynikiem i dowodem jest jeden z najwspanialszych w literaturze polskiej zbir żałobnych wierszy, cykl DZIEWIĘTNASTU TRENW.

Jak już wcześniej wspomniałam Poeta z Czarnolasu pokazuje nam w swoich utworach tzw. Przepis na życie. Jego rady są bardzo trafne, a przestrogi i poglądy uzasadnione wiedzą ktrą posiadł. Utwory Kochanowskiego trafiają do odbiorcy, budzą refleksję i skłaniają do przemyśleń. Utwory te są ponadczasowe, ponieważ i dziś znajdziemy Kapelana, Szlachcica czy Leniwego chłopa, ktrzy niczym nie odbiegają od wczesnych bohaterw fraszek Jana Kochanowskiego. Uważam, że Jan Kochanowski jest mistrzem w swojej dziedzinie, wspaniałym Nauczycielem oraz człowiekiem godnym szacunku i naśladowania.


Przykadowe prace

Jak przeszłość kształtuje relacje między inteligencją i chłopami w Weselu Stanisława Wyspiańskiego? Wykorzystaj wnioski z interpretacji podanego fragmentu

Jak przeszłość kształtuje relacje między inteligencją i chłopami w Weselu Stanisława Wyspiańskiego? Wykorzystaj wnioski z interpretacji podanego fragmentu. Przytoczony fragment tekstu pochodzi z Wesela Stanisława Wyspiańskiego. To dramat młodopolski, ktrego bohaterami...

Strategie antykorupcyjne jako istotny element infrastruktury etycznej życia publicznego

Strategie antykorupcyjne jako istotny element infrastruktury etycznej życia publicznego Korupcja jest to nadużywanie urzędu publicznego dla korzyści prywatnych (np. firmy, ktrą się reprezentuje) lub osobistych (swoich lub swoich bliskich). Korupcja w Polsce postrzegana jest jako bardzo du...

Recenzja filmu "Pan Tadeusz"

Recenzja filmu "Pan Tadeusz" Film pt.: Pan Tadeusz to film w reżyserii Andrzeja Wajdy oparty na epopei Adama Mickiewicza pod tym samym tytułem. Moim zdaniem jest to najlepszy film w historii polskiej kinematografii..:) Takich aktorw jak: Michał Żebrowski (pan Tadeusz), Alicja Bachleda-Cruś...

School plays more important role than the family in shaping one's personality. Discuss.

School plays more important role than the family in shaping one's personality. Discuss. School is the place where one spends considerable amount of life. It accompanies people from their childhood, up to adult years. Therefore, it strongly influences the development of one's personality. It may be said that the impact of schoo...

Zarządzanie - sciąga

Zarządzanie - sciąga 1. Pojęcia organizacji. Organizacja ? jest to całość, ktrej części wspłprzyczyniają się do powodzenia całości, a całość do powodzenia części (umożliwia działanie części). Trzy znaczenia pojęci...

Rżnowści

Rżnowści Jakie są Twoim zdaniem źrdła popularności motyww alternatywnych światw w kulturze (na przykład: tajemniczych wysp, baśniowych krain, mitycznych miejsc, utopii....)?. Rozwiń temat odwołując się do rżnych tekstw literackich. -w ...

Analizując wypowiedzi bohaterw romantycznych, porwnaj postawę Kordiana i Męża. W interpretacyjnych wnioskach wykorzystaj wiedzę o utworach, z ktrych pochodzą fragmenty

Analizując wypowiedzi bohaterw romantycznych, porwnaj postawę Kordiana i Męża. W interpretacyjnych wnioskach wykorzystaj wiedzę o utworach, z ktrych pochodzą fragmenty ?Kordian? Juliusza Słowackiego oraz ?Nie-Boska komedia? Zygmunta Krasińskiego to przykłady literatury romantycznej...

Meine Hobbys

Meine Hobbys Ich bin ein junger Mensch und wie jeder in meinem Alter habe ich viele Interessen. Es gibt sehr viele dinge, fr die ich mich interessiere. Ich mag reisen, spazieren gehen und sport treiben. Das sind aber keine richtigen Hobbys, sondern nur Ttigkeiten, die ich sehr gerne mache. Zu den wahren Hobbys von mir gehren Mu...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry