• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Ocena Pi...

Nawigacja

Ocena PiłsudskiegoOcena Piłsudskiego


Ocena roli Marszałka Piłsudskiego w dziejach Polski

Osoba Jzefa Piłsudskiego zajmuje w historii Polski szczeglne miejsce. Trudno nie docenić jego czynnej roli w czasie I wojny światowej jako inicjatora powstania Legionw, Komendanta Pierwszej Brygady i jako polityka mobilizującego siły narodu do walki o niepodległość.

Od wczesnej młodości przez z grą ćwierć wieku Piłsudski walczył o niepodległość Polski, a potem wskrzeszone państwo polskie obronił przed najazdem Sowietw. Lord D'Abernon, ambasador brytyjski w Berlinie, napisał wwczas:

"Gdyby Karol Młot nie powstrzymał inwazji Saracenw zwyciężając w bitwie pod Tours, w szkołach Oksfordu uczono by dziś interpretacji Koranu [.] Gdyby Piłsudskiemu i Weygandowi nie udało się powstrzymać triumfalnego pochodu Armii Czerwonej w wyniku bitwy pod Warszawą, nastąpiłby nie tylko niebezpieczny zwrot w dziejach chrześcijaństwa, ale zostałoby zagrożone samo istnienie zachodniej cywilizacji. Bitwa pod Tours uratowała naszych przodkw przed jarzmem Koranu; jest rzeczą prawdopodobną, że bitwa pod Warszawą uratowała Europę Środkową, a także część Europy Zachodniej przed o wiele groźniejszym niebezpieczeństwem: fanatyczną tyranią sowiecką."

Nawet Lenin otwarcie przyznał, iż "przedwczesny przymrozek odwrotu Armii Czerwonej z Polski zwarzył rozwijający się kwiat rewolucji".

W kolejnych latach, wobec zaciętej walki prowadzonej w Polsce przeciwko jego osobie i reprezentowanym przez niego ideom, Marszałek Piłsudski odsunął się od pracy politycznej i wojskowej. W okresie trzech lat poprzedzających maj 1926 chciał ograniczyć się do obrony "interesw moralnych armii polskiej", uważając to za pierwszy i najpilniejszy etap naprawy. Celu tego nie mgł osiągnąć bez zmiany całego systemu politycznego. Kolejne gabinety stawały w obliczu ogromnych trudności finansowo-gospodarczych. Partie - drżąc przed utratą wpływw u swego elektoratu - nie umiały osiągnąć rzetelnego kompromisu. Gdy od połowy 1925 roku złoty zaczął się załamywać wskutek deficytu budżetowego i ujemnego bilansu handlowego, los rządu Grabskiego był przesądzony. Kolejny gabinet (Skrzyńskiego) był rządem, w ktrym zasiadali i narodowi demokraci i socjaliści. Naprawa skarbu wymagała, jak zawsze ofiar. Spr o to, ktre warstwy i w jakim stopniu mają ponieść te ofiary rozsadził gabinet Skrzyńskiego. Piłsudski napisał wwczas: "Staję do walki z głwnym złem państwa; panowaniem rozwydrzonych partyj i stronnictw nad Polską, zapominaniem o imponderabiliach, a pamiętaniem o groszu i korzyści".

Mogąc po roku 1926 stać się dyktatorem, i mając do tego zachętę ze strony większości społeczeństwa oraz możliwości realne, Piłsudski wolał, zgodnie ze swymi zasadami, pozostać w roli wychowawcy społeczeństwa, zabierając głos decydujący tylko w momentach specjalnie ważnych i trudnych. Pozostawiwszy reprezentację parlamentarną, zwalczał sejmowładztwo i partyjnictwo deprawujące społeczeństwo, oraz rozpowszechnioną przed majem 1926 korupcję polityczną. W chwilach, gdy potrzeba było ważkich decyzji i siły w ich przeprowadzeniu, brał urząd szefa rządu w swoje ręce. Gdy uważał, że swoje zadanie spełnił, zrzekał się premierostwa. Pozostawiał sobie decydujący wpływ w sprawach, ktre uważał za ważne. W innych dziedzinach udzielał rad zmieniającym się premierom. Dzięki jego realnej i pokojowej polityce, sytuacja międzynarodowa Polski uległa wybitnej zmianie na lepsze.

Nie poszedł za wzorem państw totalitarnych, ale realizował zasadę rwnowagi naczelnych organw Państwa, podnosząc autorytet i prerogatywy głowy państwa oraz władzy wykonawczej, przy zachowaniu uprawnień władzy ustawodawczej. W stosunku do mniejszości narodowych był zwolennikiem metody wspłpracy w obrębie i dla dobra wsplnego państwa, zwalczając wybujałości szowinizmw. Utrzymując pełną tolerancję w stosunku do mniejszości, uważał sprawę tę za wewnętrzną i ogłosił w Lidze Narodw deklarację o niewykonywaniu traktatu o ochronie mniejszości, uważając, że nie da się on pogodzić z prestiżem mocarstwowym Polski i daje sposobność do rozgrywek politycznych w Genewie.

Ostatnich kilka lat życia pracował nad podniesieniem siły obronnej państwa i jego znaczenia w świecie. Przed śmiercią podpisał nową konstytucję.

Pozostawił nam ogromne dziedzictwo. Druga Rzeczpospolita była skazana na zagładę, ale jeżeli w roku 1945, pomimo istniejącego wwczas układu sił politycznych, niemożliwe było ustanowienie ładu w Europie bez przywrcenia państwa polskiego, była to w dużej mierze zasługa Marszałka Piłsudskiego.


Przykadowe prace

Jan Kochanowski

Jan Kochanowski Jan Kochanowski urodził się w Sycenie koło Zwolenia najprawdopodobnie w roku 1530. Po ojcu odziedziczył część wsi Czarnolas, gdzie po latach studiw i podrży oraz służby dworskiej osiadł na ostatnie, niezwykle płodno poetycko piętnastolecie swego &...

Siły Zbrojne Rzeczpospolitej Polskiej

Siły Zbrojne Rzeczpospolitej Polskiej Siły Zbrojne Rzeczpospolitej Polskiej -służą przede wszystkim obronie państwa polskiego przed zagrożeniem zewnętrznym, przed pozbawieniem suwerenności części lub całości terytorium RP. Wojsko Polskie 12 marca 1999 roku...

Znaczenie bakterii w przyrodzie i gospodarce człowieka

Znaczenie bakterii w przyrodzie i gospodarce człowieka Bakterie jako najmniejsze organizmy żywe o wielkości przeciętnie od 0,2 do 80 mikrometrw mają znaczącą funkcję w przyrodzie. Dzięki temu że występują w każdym środowisku, a największe skupiska ic...

Bohater romantyczny

Bohater romantyczny Gustaw z IV. cz. "Dziadw" jest to człowiek wrażliwy, poeta, samotny, nie rozumiany przez ludzi, wyobcowany i nieszczęśliwie zakochany. Gustaw z IV. cz. "Dziadw" to romantyczny bohater na miarę Wertera Goethego. Jest nieszczęśliwym, porzuconym kochankiem...

Jak przeszłość kształtuje relacje między inteligencją i chłopami w Weselu Stanisława Wyspiańskiego?

Jak przeszłość kształtuje relacje między inteligencją i chłopami w Weselu Stanisława Wyspiańskiego? Wesele Stanisława Wyspiańskiego to doskonałe dzieło, obrazujące poglądy i zwyczaje społeczeństwa polskiego pod zaborami. Inspiracją do jego ...

Świętoszek Moliera jako przykład demaskacji hipokryzji religijnej.

Świętoszek Moliera jako przykład demaskacji hipokryzji religijnej. Jean Buptiste Poquelin w swoim utworze Świętoszek ukazuje demaskacje hipokryzji religijnej na postawie postaci Tartuffe, ktry udając gorliwego chrześcijanina krytykuje wszystkich domownikw Orgona. Twierdzi, że popełn...

Międzynarodowa Integracja Gospodarcza

Międzynarodowa Integracja Gospodarcza Międzynarodowa integracja gospodarcza jest jednym z najważniejszych zjawisk drugiej połowy XX wieku. Stanowi ona produkt rozwijającego kapitalizmu. W najbliższych co najmniej stu latach będzie podstawowym, jeśli nie najważniejszym, czynnikiem rozw...

Bariery komunikacyjne

Bariery komunikacyjne Bariery komunikacyjne to wszystko to, co zakłca efektywne porozumienie pomiędzy nadawcą a odbiorcą komunikatu. Mogą wynikać zarwno z błędw popełnionych przez jedną jak i drugą stronę w komunikacji. Możemy wyrżnić dwie grupy ba...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry