• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Ochrona ...

Nawigacja

Ochrona interesw finansowych UE w PolsceOchrona interesw finansowych UE w Polsce


1. OCHRONA INTERESW FINANSOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ.

Budżet UE, ktry jest finansowany z pieniędzy europejskich podatnikw, pozwala na realizowanie politycznych i gospodarczych celw Unii a także wsplnych polityk ? od instrumentw strukturalnych, poprzez restrukturyzację obszarw wiejskich po badania naukowe. Właściwie działający system ochrony wsplnotowych interesw finansowych chroni także funkcjonowanie jednolitego rynku, na ktrym zagwarantowany jest swobodny przepływ osb, towarw, usług i kapitału w powiązaniu z likwidacji granic wewnętrznych.
Warto zwrcić uwagę, iż państwa członkowskie samodzielnie wydatkują, zarządzają i kontrolują środki wsplnotowe. Zazwyczaj jako pierwsze uzyskuje rwnież informacje o nieprawidłowościach związanych z wydatkowaniem tych funduszy. Jednakże należy pamiętać, że środki prawa karnego ? rwnież w zakresie ochrony interesw finansowych UE ? leżą wyłącznie w gestii państw członkowskich. Zgodnie z Traktatem o Wsplnocie Europejskiej konstytuującym zasadę asymilacji państwa członkowskie ?podejmują takie same działania do walki z oszustwami godzącymi w interesy finansowe Wsplnoty, jakie stosuje do walki z oszustwami godzącymi w ich własne interesy finansowe? (art. 280 ust. 2 TWE w zw. z art. 10 TWE). Z racji tego, że za wykonanie budżetu UE odpowiada Komisja Europejska, zobowiązana jest rwnież chronić go przed nadużyciami. Komisja przekazała wykonanie obowiązku ochrony interesw finansowych UE Europejskiemu Biuru ds. Przeciwdziałania Oszustwom (OLAF). Zadaniem Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych jest ochrona interesw finansowych Unii Europejskiej, zwalczanie nadużyć finansowych, walka z korupcją i wszelką inną nielegalną działalnością, w tym rwnież z wszelkimi wykroczeniami w samych instytucjach europejskich, pociągającymi za sobą skutki finansowe. W roku 2005 odsetek środkw finansowych, co do ktrego istnieje podejrzenie, że wystąpiły nadużycia, wynisł 0,05% wydatkw na rolnictwo i 0,53% wydatkw z funduszy strukturalnych i spjności. Komisja spisała na straty jako niemożliwe do odzyskania środki w wysokości 90 mln EUR, czyli około 0,09% budżetu UE. Pod względem administracyjnym OLAF jest służbą Komisji Europejskiej, pozostaje jednak niezależny w swoich funkcjach dochodzeniowych. Ponadto, zadania OLAF obejmuje ?wszystkie działania związane z ochroną interesw Wsplnoty przed nieprawidłowościami, ktre mogą prowadzić do wszczęcia postępowań administracyjnych lub karnych? (punkt 6 preambuły Decyzji Komisji ł52/99).
OLAF wypełnia zadania związane z ochroną interesw finansowych UE poprzez :
_ przygotowywanie propozycji legislacyjnych;
_ gromadzenie i analizowanie informacji o niepożądanych zjawiskach oraz tworzenie koncepcji przeciwdziałaniaPrzykadowe prace

Czy zwierzęta mwią w wieczr wigilijny ?

Czy zwierzęta mwią w wieczr wigilijny ? Na pewno wielu z nas w wieczr wigilijny prbowało już podsłuchiwać zwierzęta. Lecz jest to tylko legenda i raczej nikt nie usłyszał rozmowy. Jednakże bardzo dawno temu w całej Polsce lud wiejski wierzył, że w ten szczegl...

Jak pisać INHALTSANGABE ?

Jak pisać INHALTSANGABE ? WIE SCHREIBT MAN EINE IHALTSANGABE ? Wenn wir etwas erzhlen oder nacherzhlen, soll der Zuhrer oder der Leser die Geschichte spannend finden: sie soll lebendig und unterhaltsam sein. Wir sind mitten in der Geschichte und erleben sie noch einmal. Deshalb wird nicht sofort das Wichtigste v...

Efekt cieplarniany

Efekt cieplarniany Efekt cieplarniany polega na przepuszczaniu przez atmosferę krtkofalowego promieniowania słonecznego i zatrzymaniu odbijającego się długofalowego promieniowania Ziemi przez gazy znajdujące się w atmosferze(tzw.gazy szklarniane), w wyniku, czego następuje wzrost temp...

Jak radzić sobie ze stresem?

Jak radzić sobie ze stresem? Aby zredukować szkodliwe skutki nie uzewnętrznionego stresu, nie wystarczy tylko go zidentyfikować i sobie uświadomić. Jak wiele jest źrdeł stresu, tak wiele jest sposobw radzenia sobie z nim. Jednakże, wszystkie zmiany wymagają wysiłku: nale&#...

Filozofia "Ludzi bezdomnych" Stefana Żeromskiego

Filozofia "Ludzi bezdomnych" Stefana Żeromskiego Ludzie bezdomni zostali ukazani światu w dobie Młodej Polski. O ostatecznej wersji książki zadecydowało wiele czynnikw, przy czym godne wspomnienia wydają się trzy spośrd nich. Są nimi: tło historyczne (dla Polski by ...

Tajemnica Księdza Robaka

Tajemnica Księdza Robaka Latem 1811 roku na Litwie niedaleko Nowogrdka,doszło do zbrojnego zajazdu na dworek szlachecki Soplicowo. Powodem był spr o zamek, ktry po śmierci Stolnika Horeszko nie przedstawiał właściwie żadnej wartości. Został sądownie przyznany Soplicom,ale...

Rozwj kultury i oświaty w Krlestwie Polskim:

Rozwj kultury i oświaty w Krlestwie Polskim: Rozwj kultury i oświaty w Krlestwie Polskim: ? W pierwszych latach istnienia Krlestwa Polskiego intensywnie rozwijało się szkolnictwo co było w znacznym stopniu zasługą Stanisława Kostki Potockiego, ministra wyznań religijnych i...

Konsekwencje odkryć geograficznych w Europie. Dualizm w rozwoju gospodarczym.

Konsekwencje odkryć geograficznych w Europie. Dualizm w rozwoju gospodarczym. Odkrycia geograficzne spowodowały przewrt w handlu światowym. Zmniejszyło się znaczenie szlakw handlowych na Morzu Śrdziemnym, Morzu Płnocnym i Bałtyckim. Wielkie szlaki handlowe wiodły w XVI w. ...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry