• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Ochrona p...

Nawigacja

Ochrona programów komputerowych i baz danychOchrona programów komputerowych i baz danych
OCHRONA PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCHProgramy komputerowe chronione są prawem autorskim. Polska ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 r. zawiera Rozdział 7 zatytułowany "Przepisy szczególne dotyczące programów komputerowych". Zgodnie z art. 74 prawa autorskiego programy komputerowe podlegają ochronie jak utwory literackie, o ile przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej. Ochrona przyznana programowi komputerowemu obejmuje wszystkie formy jego wyrażenia. Idee i zasady będące podstawą jakiegokolwiek elementu programu komputerowego, w tym podstawą łączy, nie podlegają ochronie.. Zgodnie z prawem autorskim program komputerowy podlegają ochronie według takich samych zasad jak utwory literackie. Oznacza to, iż aby uznać program komputerowy za utwór w rozumieniu prawa autorskiego musi on spełniać przesłanki z art. 1 ust. 1 tj. stanowić przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze". Nie każdy więc program komputerowy będzie spełniał te przesłanki stąd nie każdy będzie chroniony przez prawo autorskie. Taka deklaracja ustawy może być myląca, bowiem w rzeczywistości sposób ochrony programów komputerowych odbiega w znacznym stopniu od sposobu, w jaki chronione są inne rezultaty działalności twórczej człowieka. Jednak, mimo istnienia bardzo poważnych różnic, podstawowe zasady ochrony są wspólne i dotyczą zarówno programów komputerowych, jak i utworów literackich, plastycznych, audiowizualnych i innych. W doktrynie prawa autorskiego twórczość i indywidualność dzieła bywa określana jako nowość subiektywna i obiektywna. Nowość subiektywna oznacza przede wszystkim, że dzieło stanowi rezultat działalności kreacyjnej konkretnego człowieka.Zaś nowość obiektywna oznacza , że dziełem obiektywnie nowym jest dzieło niepowtarzalne, a więc takie, które jeszcze nie powstało, a jednocześnie nie jest statystycznie prawdopodobne stworzenie takiego samego dzieła w przyszłości. Dzieło jest tym bardziej oryginalne , im większą swobodę doboru i zestawienia elementów ma twórca. Dzieło nie będzie więc oryginalne, jeżeli jego kształt jest całkowicie zdeterminowany przez cel pracy lub spełnianą funkcję, jeżeli jest wynikiem rutynowej, szablonowej pracy, czy też jeżeli jest jedynym z możliwych do osiągnięcia przez osoby podejmujące się tego samego zadania. Jeżeli spełnione są warunki twórczości i indywidualności, dane dzieło nazywane jest przez prawo autorskie utworem i to właśnie utwory są przedmiotem prawa autorskiego.

Nie należy mylić programu komputerowego ze spełnianą przezeń funkcją. Nie można powoływać się na brak oryginalności np. edytora tekstów, który funkcjonalnie jest identyczny z innym. Prawo autorskie chroni bowiem formę utworu, którą w przypadku programu komputerowego jest przede wszystkim jego kod, zapisany w jakimś języku programowania.


Przykładowe prace

Metaloznastwo - ściąga

Metaloznastwo - ściąga Metale i ich stopy Metale charakteryzują się wiązaniem metalicznym. Układy wieloskładnikowe złożone z więcej niż jednego pierwiastka, charakteryzujące się przewagą wiązania metalicznego tworzą stopy metali. Metale i ich ...

Ich- o sobie

Ich- o sobie Ich heiBe Jola. Ich bin 20 Jahre alt.Mein Sternzeichen ist Krebs.Ich mag fernsehen. Wenn es regnet, dann spiele ich Computer. Ich mag Radtour machen.ICh tr(a:)ume von dem Urlaub auf einer Insel. Ich komme aus Berlin. Ich wohne im Block. Ich wohne im vierten Stock. Ich habe drei Zimmer. Meine Mutter heiBt Monika.Sie...

Motywacja w uczeniu się

Motywacja w uczeniu się Gdy człowiek przychodzi na świat posiada wrodzony instynkt uczenia się. Dziecko po urodzeniu uczy się bardzo szybko a z czasem przybywających lat nauka następuje w coraz to wolniejszym tępię. Małe dziecko do trzeciego roku życia do nauki wykorzystuje ...

Obsługa i utrzymanie lokomotywy

Obsługa i utrzymanie lokomotywy MINISTERSTWO KOMUNIKACJI CENTRALNY ZARZĄD KOLEI DOJAZDOWYCH OBSŁUGA I UTRZYMANIE LOKOMOTYWY SPALINOWEJ SERII Lxd2 (o rozstawie kół 750, 785 i 1000 mm) LISTOPAD - 1976 ...

Wolność i odpowiedzialność. Współczene zagrożenia wolności.

Wolność i odpowiedzialność. Współczene zagrożenia wolności. Wolność w życiu człowieka jest zagadnieniem ciągle jeszcze nie zgłębionym do końca. Jeżeli choć trochę zaczniemy zastanawiać się nad tym czym jest wolność, zob...

Polska podczas II wojny światowej

Polska podczas II wojny światowej SPOŁECZEŃSTWO POLSKIE PODCZAS II WOJNY ŚWIATOWEJ Podział ziem polskich: - traktat o granicach i przyjaźni między ZSRR a Niemcami - korekta ustaleń z układu Ribbentrop - Mołotow: ostatecznie granica przesunięta na linię Narew-Pisa...

Analyse und Interpretation des Gedichtes von Heinrich Heine

Analyse und Interpretation des Gedichtes von Heinrich Heine Analyse und Interpretation des Gedichtes von Heinrich Heine Sie saen und tranken am Teetisch Das Gedicht unter dem Titel Sie saen und trinken am Teetisch von Heinrich Heine schildert thematisch eine Mischform der gesellschaftlichen Lyrik und des Liebesge...

Hobbit-streszczenie.

Hobbit-streszczenie. Pewnego wiosennego dnia do Bilba Bagginsa- zamożnego hobbita- zawitał czarodziej Gandalf, a wraz z nim trzynastu krasnoludów: Dwalin, Balin, Kili, Fili, Dori, Nori, Ori, Oin, Gloin, Bifur, Bofur, Bombur oraz Thorin (“Dębowa Tarcza), który im przewodził. Organizowali oni wypraw...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoła streszczenie notatka ściąga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura książka

Prawa

Do g?ry