• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Ochrona ...

Nawigacja

Ochrona PrzeciwpożarowaOchrona Przeciwpożarowa
POŻARY W LASACH, PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA,

SPOSOBY GASZENIA POŻARW W LASACH…Lasy mimo bezcennej wartości dla środowiska, życia człowieka, są niszczone. Ich istnieniu zagrażają przede wszystkim: wylesienia, przemysł, huragany, szkodliwe owady i grzyby oraz jeden z najgroźniejszych wrogw unicestwiających całe życie – pożar.

Około 40% światowych i 65% europejskich lasw jest potencjalnie zagrożonych pożarami. W Polsce natomiast wynosi 83%.

Pojawiające się coraz częściej susze na przełomie zimy i wiosny oraz w okresie letnim, sprzyjają powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożarw w lasach najczęściej na skutek lekkomyślności ludzi w posługiwaniu się ogniem. Każda osoba obowiązana jest przestrzegać przepisy przeciwpożarowe obowiązujące na terenach leśnych i ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe z nie odpowiedniego zachowania się w lesie.

Celem nie dopuszczenia do rozprzestrzenienia się ewentualnego pożaru w lesie ważne jest wykonanie pasw przeciwpożarowych oraz usuwanie gałęzi, chrustu, nieokrzesanych ściętych drzew i odpadw poeksploatacyjnych w odległości 50 m od skraju toru kolejowego lub drogi publicznej. W lasach, na terenach śrdleśnych, na obszarze łąk, torfowisk i wrzosowisk oraz w odległości 100 m od granicy lasu nie wolno wykonywać czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo pożaru, a w szczeglności wypalać wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych.

Otwartym ogniem można posługiwać się w lesie lub w odległości mniejszej niż 100 m od jego granicy – tylko w miejscach wyznaczonych lub uzgodnionych z właścicielem lub zarządcą lasu. Bezwzględnie należy przestrzegać zakazu wstępu do lasu wprowadzonego przez właściciela w związku z występującym na obszarach leśnych dużym zagrożeniem pożarowym.

W lasach i na terenach śrdleśnych zabronione jest palenie tytoniu za wyjątkiem drg utwardzonych i miejsc wyznaczonych do pobytu ludzi. Należy przestrzegać wskazań wynikających z tablic informacyjno-ostrzegawczych wywieszonych na terenach leśnych wzdłuż szlakw wycieczkowych i turystycznych, przy schroniskach, obozach młodzieżowych i innych miejscach o dużej penetracji ludności. Istotnym jest zachowanie ostrożności podczas przejazdu przez tereny leśne i nie wyrzucanie przez okna pojazdw niedopałkw i innych przedmiotw, mogących być przyczyną pożaru. Wjazd do lasu pojazdami silnikowymi lub zaprzęgowymi dozwolony jest jedynie drogami publicznymi, zaś wjazd na drogi leśne jest dozwolony tylko wtedy, gdy są oznakowane drogowskazami lub innymi znakami dopuszczającymi ruch po tych drogach.

Postj pojazdw silnikowych lub zaprzęgowych na drogach leśnych jest dozwolony wyłącznie w miejscach oznakowanych.

Wyposażenie bazy sprzętu przeciwpożarowego stanowi w szczeglności:

• dla lasw I kategorii zagrożenia - 10 gaśnic uniwersalnych, 50 łopat, 2 pługi do wyorywania pasw przeciwpożarowych, samochd gaśniczy średni lub lekki albo przyczepa ze zbiornikiem na wodę o pojemności minimum 400 l, z możliwością podawania środka gaśniczego;

• dla lasw II kategorii zagrożenia - 10 gaśnic uniwersalnych, 30 łopat, pług do wyorywania pasw przeciwpożarowych, samochd gaśniczy lekki lub samochd dostosowany do przewozu co najmniej 200 l wody oraz palet z gaśnicami uniwersalnymi;

• dla lasw III kategorii zagrożenia - 10 gaśnic uniwersalnych, 30 łopat, pług do wyorywania pasw przeciwpożarowych;

Środkami do samodzielnego gaszenia pożarw w zarodku służą tzw. podręczne środki gaśnice, do ktrych należą: woda, piasek, gaśnice, koce gaśnicze, hydronetki, agregaty gaśnicze, bosaki, siekiery, łopaty, drabiny, wiadra. Mam tutaj na myśli miejsce w lesie, ktre jest albo blisko naszego domu, albo w pobliżu terenw zamieszkałych, tak, więc wtedy przy zaistniałym pożarze najczęściej wykorzystywane są koce gaśnicze i gaśnice (ze względu na wygodę użycia, dostępność i efektywność). Posiadają one wyraźne oznaczenia literowe świadczące o tym, do gaszenia jakiego rodzaju pożaru są przeznaczone:

• A Ciała stałe pochodzenia organicznego, przy spalaniu ktrych występuje zjawisko żarzenia (drewno, papier),

• B Ciecze płynne i stałe topniejące w skutek ciepła (benzyna, rozpuszczalniki, smoła, topiące się tworzywa sztuczne),

• C Gazy palne (gaz ziemny, acetylen, propan-butan),

• D Pożary metali (magnez, sd, uran),

• E Pożary z grup ABCD występujące w obrębie urządzeń pod napięciem.

Do gaszenia każdego z nich należy używać odpowiednich środkw gaśniczych:

• do grupy A - woda, piana gaśnicza, proszek gaśniczy, dwutlenek węgla;

• do grupy B - piana gaśnicza, proszek gaśniczy, dwutlenek węgla, halon;

• do grupy C - proszek gaśniczy, dwutlenek węgla, halon;

• do grupy D - proszek gaśniczy, dwutlenek węgla, halon.

Należy pamiętać o tym, że przy użyciu gaśnic (żadnego typu) nie można gasić płonących na ludziach ubrań ze względy na bardzo niską temperaturę środka gaśniczego (należy to robić przy użyciu koca gaśniczego), obowiązuje rwnież całkowity zakaz gaszenia wodą lub gaśnicami pianowymi urządzeń pod napięciem (grozi to porażeniem prądem), metali oraz karbidu. Przy użyciu wody nie należy gasić rwnież tłuszczy, paliw oraz olejw.


Przykadowe prace

Rozprawka na temat: Kto twoim zdaniem powinien przeczytać Folwark Zwierzęcy ?

Rozprawka na temat: Kto twoim zdaniem powinien przeczytać Folwark Zwierzęcy ? Georgie Orwell urodził się w Indiach w 1903roku. Zmarł na gruźlicę w 1950 roku w Anglii. Pochodził z niezamożnej rodziny, a pieniądze na opłacenie swojej edukacji czerpał ze stypendi...

Wspłczesny świat przypomina czasami absurd podobny do zoo z opowiadania S. Mrożka

Wspłczesny świat przypomina czasami absurd podobny do zoo z opowiadania S. Mrożka W dzisiejszym świecie często ocieramy się o absurd podobny do tego, jaki przedstawił w swoim opowiadaniu pt. Słoń S. Mrożek. Wystarczy wyjść na ulicę, poczytać gazetę czy p...

Podatki.

Podatki. Podatki: obowiązkowe i bezzwrotne świadczenia pieniężne pobierane przez państwo lub inne instytucje publiczne do tego uprawnione(podatek od nieruchomości pobierany przez urząd gminy) Głwnym źrdłem wpływw budżetowych budżetowych Polsce są podatki bez...

Negocjacje.

Negocjacje. Negocjacje - to proces interakcji w ktrym przynajmniej 2 strony widzące konieczność wsplnego zaangażowania dla osiągnięcia celu ale początkowa rżnica się oczekiwaniami prbują za pomocą argumentw i perswazji przezwyciężyć dzielące je rż...

Wpływ właściwości termodynamicznych wody na organizmy żywe

Wpływ właściwości termodynamicznych wody na organizmy żywe Woda krzepnąc zwiększa swoją objętość i przez to wiele roślin ulega zniszczeniu. Woda, ktra jest w liściach pod wpływem krzepnięcia rozrywa włkna i powoduje usychanie. Ta właściw...

Nard

Nard 1. Jak rozumiemy pojęcie wsplnot narodowych? 2. Jak definiujemy pojęcie mniejszości narodowej? 3. Na czym polega charakter narodowy Polakw? * Geneza narodu w nowoczesnym znaczeniu tego słowa związana jest z rewolucją francuską 1789, mimo, że sam termin występuje o...

Biografia - Polscy pisarze marynistyczni.

Biografia - Polscy pisarze marynistyczni. Polscy pisarze marynistyczni. Czym jest marynistyka? Marynistyka, twrczość plastyczna iliteratura piękna lub ocharakterze publicystycznym zajmująca się problematyką morza iludzi znim związanych (notatka encyklopedyczna). Kim jest maryni...

Opis i interpretacja obrazu "Czytająca list" Jana Vermeer'a

Opis i interpretacja obrazu "Czytająca list" Jana Vermeer'a “Czytająca list jest jednym z najwcześniejszych arcydzieł mistrza z Delft, w ktrym po raz pierwszy zawarł on w pełni wszystko to co decyduje o niepowtarzalnym klimacie jego sztuki, czyli umiejętności uwieczniania tych mome...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry