• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Ochrona ...

Nawigacja

Ochrona PrzeciwpożarowaOchrona Przeciwpożarowa
POŻARY W LASACH, PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA,

SPOSOBY GASZENIA POŻARW W LASACH…Lasy mimo bezcennej wartości dla środowiska, życia człowieka, są niszczone. Ich istnieniu zagrażają przede wszystkim: wylesienia, przemysł, huragany, szkodliwe owady i grzyby oraz jeden z najgroźniejszych wrogw unicestwiających całe życie – pożar.

Około 40% światowych i 65% europejskich lasw jest potencjalnie zagrożonych pożarami. W Polsce natomiast wynosi 83%.

Pojawiające się coraz częściej susze na przełomie zimy i wiosny oraz w okresie letnim, sprzyjają powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożarw w lasach najczęściej na skutek lekkomyślności ludzi w posługiwaniu się ogniem. Każda osoba obowiązana jest przestrzegać przepisy przeciwpożarowe obowiązujące na terenach leśnych i ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe z nie odpowiedniego zachowania się w lesie.

Celem nie dopuszczenia do rozprzestrzenienia się ewentualnego pożaru w lesie ważne jest wykonanie pasw przeciwpożarowych oraz usuwanie gałęzi, chrustu, nieokrzesanych ściętych drzew i odpadw poeksploatacyjnych w odległości 50 m od skraju toru kolejowego lub drogi publicznej. W lasach, na terenach śrdleśnych, na obszarze łąk, torfowisk i wrzosowisk oraz w odległości 100 m od granicy lasu nie wolno wykonywać czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo pożaru, a w szczeglności wypalać wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych.

Otwartym ogniem można posługiwać się w lesie lub w odległości mniejszej niż 100 m od jego granicy – tylko w miejscach wyznaczonych lub uzgodnionych z właścicielem lub zarządcą lasu. Bezwzględnie należy przestrzegać zakazu wstępu do lasu wprowadzonego przez właściciela w związku z występującym na obszarach leśnych dużym zagrożeniem pożarowym.

W lasach i na terenach śrdleśnych zabronione jest palenie tytoniu za wyjątkiem drg utwardzonych i miejsc wyznaczonych do pobytu ludzi. Należy przestrzegać wskazań wynikających z tablic informacyjno-ostrzegawczych wywieszonych na terenach leśnych wzdłuż szlakw wycieczkowych i turystycznych, przy schroniskach, obozach młodzieżowych i innych miejscach o dużej penetracji ludności. Istotnym jest zachowanie ostrożności podczas przejazdu przez tereny leśne i nie wyrzucanie przez okna pojazdw niedopałkw i innych przedmiotw, mogących być przyczyną pożaru. Wjazd do lasu pojazdami silnikowymi lub zaprzęgowymi dozwolony jest jedynie drogami publicznymi, zaś wjazd na drogi leśne jest dozwolony tylko wtedy, gdy są oznakowane drogowskazami lub innymi znakami dopuszczającymi ruch po tych drogach.

Postj pojazdw silnikowych lub zaprzęgowych na drogach leśnych jest dozwolony wyłącznie w miejscach oznakowanych.

Wyposażenie bazy sprzętu przeciwpożarowego stanowi w szczeglności:

• dla lasw I kategorii zagrożenia - 10 gaśnic uniwersalnych, 50 łopat, 2 pługi do wyorywania pasw przeciwpożarowych, samochd gaśniczy średni lub lekki albo przyczepa ze zbiornikiem na wodę o pojemności minimum 400 l, z możliwością podawania środka gaśniczego;

• dla lasw II kategorii zagrożenia - 10 gaśnic uniwersalnych, 30 łopat, pług do wyorywania pasw przeciwpożarowych, samochd gaśniczy lekki lub samochd dostosowany do przewozu co najmniej 200 l wody oraz palet z gaśnicami uniwersalnymi;

• dla lasw III kategorii zagrożenia - 10 gaśnic uniwersalnych, 30 łopat, pług do wyorywania pasw przeciwpożarowych;

Środkami do samodzielnego gaszenia pożarw w zarodku służą tzw. podręczne środki gaśnice, do ktrych należą: woda, piasek, gaśnice, koce gaśnicze, hydronetki, agregaty gaśnicze, bosaki, siekiery, łopaty, drabiny, wiadra. Mam tutaj na myśli miejsce w lesie, ktre jest albo blisko naszego domu, albo w pobliżu terenw zamieszkałych, tak, więc wtedy przy zaistniałym pożarze najczęściej wykorzystywane są koce gaśnicze i gaśnice (ze względu na wygodę użycia, dostępność i efektywność). Posiadają one wyraźne oznaczenia literowe świadczące o tym, do gaszenia jakiego rodzaju pożaru są przeznaczone:

• A Ciała stałe pochodzenia organicznego, przy spalaniu ktrych występuje zjawisko żarzenia (drewno, papier),

• B Ciecze płynne i stałe topniejące w skutek ciepła (benzyna, rozpuszczalniki, smoła, topiące się tworzywa sztuczne),

• C Gazy palne (gaz ziemny, acetylen, propan-butan),

• D Pożary metali (magnez, sd, uran),

• E Pożary z grup ABCD występujące w obrębie urządzeń pod napięciem.

Do gaszenia każdego z nich należy używać odpowiednich środkw gaśniczych:

• do grupy A - woda, piana gaśnicza, proszek gaśniczy, dwutlenek węgla;

• do grupy B - piana gaśnicza, proszek gaśniczy, dwutlenek węgla, halon;

• do grupy C - proszek gaśniczy, dwutlenek węgla, halon;

• do grupy D - proszek gaśniczy, dwutlenek węgla, halon.

Należy pamiętać o tym, że przy użyciu gaśnic (żadnego typu) nie można gasić płonących na ludziach ubrań ze względy na bardzo niską temperaturę środka gaśniczego (należy to robić przy użyciu koca gaśniczego), obowiązuje rwnież całkowity zakaz gaszenia wodą lub gaśnicami pianowymi urządzeń pod napięciem (grozi to porażeniem prądem), metali oraz karbidu. Przy użyciu wody nie należy gasić rwnież tłuszczy, paliw oraz olejw.


Przykadowe prace

Charakterystyka niektrych utworw średniowiecznych.

Charakterystyka niektrych utworw średniowiecznych. PIEŚŃ O ROLANDZIE. - nowożytny epos rycerski, uznany za narodową epopeję francuską - pierwotnie napisana jako wiersz potem przełożona na prozę - chanson de geste- pieśń o czynach rycerskich - trubadur- poe...

Ubezwłasnowolnienie

Ubezwłasnowolnienie UBEZWŁASNOWOLNIENIE Ubezwłasnowolnienie to częściowe bądź całkowite pozbawienie osoby fizycznej zdolności do czynności prawnych. Ubezwłasnowolnienie następuje w formie orzeczenia sądowego. Art. 545. 1 ?Wniosek o wszczęcie postępowania o...

Charakterystyka Jacka Soplicy

Charakterystyka Jacka Soplicy Jacek Soplica, jeden z bohaterw epopei Adama Mickiewicza pt. "Pan Tadeusz", był dumnym i szanowanym szlachcicem. Lubił spędzać czas na zabawach i polowaniach, na ktrych pokazywał swoje umiejętności strzeleckie. Jacek pokochał crkę Stol...

Czy Edyp jest winny? - sąd nad bohaterem

Czy Edyp jest winny? - sąd nad bohaterem Czy Edyp był winny swoich zbrodni? Ja uważam, że nie i sprbuję to udowodnić przytaczając odpowiednie argumenty. Na początku należałoby powiedzieć kim był w Edyp. To bohater tragiczny dzieła Sofoklesa "Krl Edyp". Był ...

Charakterystyka Santiago - Był starym człowiekiem, ktry łowił ryby w Golfsztromie (…)

Charakterystyka Santiago - Był starym człowiekiem, ktry łowił ryby w Golfsztromie (…) Santiago to tytułowy stary człowiek, głwny bohater opowiadania. Najczęściej jest nazywany przez narratora starcem, rybakiem lub po prostu starym. Po imieniu zwraca się do niego je...

Etyka badań socjologicznych. Prawo pracy a macierzyństwo i rodzina.

Etyka badań socjologicznych. Prawo pracy a macierzyństwo i rodzina. Etyka badań socjologicznych. Prawo pracy a macierzyństwo i rodzina. Kodeks ma stanowić dla socjologw inspiracje i zachętę do troski i szczeglnej dbałości o stronę moralną ich postępowani...

Nowy Rok.

Nowy Rok. Witam pięknie, tak jak pięknie Nowy rok się toczy, a mamy już jego pierwszy tydzień za sobą. Jak ten czas leci… Oby tak dalej, a cale życie będzie usłane rżami, bo czyż nie jest, takie jak wwczas, gdy stąpamy po płatkach Rż w radości z k...

Cechy bohaterw "Kamieni na szaniec" -rozprawka

Cechy bohaterw "Kamieni na szaniec" -rozprawka Głwnymi bohaterami powieści ,,Kamienie na Szaniec'' są trzej młodzi chłopcy: Rudy-Jan Bytnar , Zośka- Tadeusz Zawadzki i Alek- Aleksy Dawidowski, ktrzy walcząc o ojczyznę tracą dla niej życie. Rudy, Alek, Zośka...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry