• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Ochrona ...

Nawigacja

Ochrona przeciwpożarowaOchrona przeciwpożarowa
Pożary wybuchają najczęściej tam, gdzie dochodzi do posługiwania się otwartym ogniem w miejscach, w ktrych znajdują się przedmioty łatwo palne (czyli praktycznie we wnętrzu każdego budynku oraz w pobliżu zabudowań drewnianych lub obok miejsc, gdzie przechowywane są łatwo palne przedmioty- drewno, siano, papier, itp.). Przyczyną pożaru może też być szkło, odrzucony tlący się papieros, zwarcie elektryczne. Bardzo częste są w ostatnich latach groźne dla ludzi, zwierząt i dobytku pożary wywołane przez ludzi, ktrzy wypalają wiosną zeschłe trawy. Oglnie - do pożaru dochodzi, gdy źrdło ognia znajdzie się w pobliżu substancji łatwo palnej.Podstawowymi zasadami, ktre dziecko powinno zastosować w przypadku zauważenia źrdła ognia tub wznieceniu ognia jest:

powiadomienie dorosłych,

oddalenie się od miejsca zagrożenia.

Jeśli źrdło ognia jest niewielkie:

odsunięcie przedmiotw, ktre mogą podsycić pożar,

ewentualnie zduszenie ognia i schłodzenie miejsca pożaru.Podczas pożaru może dojść do oparzenia skry lub oparzenia drg oddechowych. Oparzenia drg oddechowych są każdorazowo poważnymi zagrażającymi zdrowiu i życiu urazami.Objawami oparzenia drg oddechowych są:

omdlenia i oparzenia okolic ust i nosa,

kaszel,

duszność i trudności w oddychaniu,

sinica.Osobę poszkodowaną w wyniku pożaru należy ewakuować ze strefy zagrożenia. W przypadkach poważniejszych pożarw podczas akcji ratunkowej powinien być na miejscu ratownik przeszkolony w udzielaniu pierwszej pomocy. Każdorazowo poszkodowani w wyniku pożaru powinni jak najszybciej skonsultować się z lekarzem.

A co ma zrobić mieszkaniec jeśli już wybuchnie pożar?

- gdy zobaczysz dym lub ogień:

powiadom domownikw o pożarze

zadzwoń pod numer 998:

- należy podać:

swoje imię i nazwisko, numer telefonu, z ktrego nadawana jest informacja o zdarzeniu,

adres i nazwę obiektu,

co się pali, na ktrym piętrze,

czy jest zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego.

po podaniu informacji nie odkładać słuchawki do chwili potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.

jeśli jest to możliwe przystąp do gaszenia pożaru

jeśli nie jest to możliwe należy opuścić budynek- jeśli wyjście z budynku jest w jakiś sposb uniemożliwione, należy:

zamknąć drzwi i uszczelnić je mokrymi ręcznikami lub kocem

pozostać przy oknie i poczekać na pomoc straży pożarnejSposoby ochrony przeciwpożarowejOchrona przeciwpożarowa to ogł przedsięwzięć ,czynności i zabiegw profilaktycznych mających na celu ochronę życia, mienia i zdrowia przed pożarem

Podręczny sprzęt gaśniczy: gaśnice śniegowe, gaśnice proszkowe, gaśnice wodne, agregaty

Zabezpieczenie przeciwpożarowe budynkw

ze względu na ich funkcje i liczbę osb, ktre mogą się w nich znajdować dzieli się na grupy:

- I: budynki użyteczności publicznej

- II: budynki do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się

- III: szkoły, budynki biurowe, ośrodki zdrowia, domy studenckie, internaty, hotele, zakłady karne

- IV: budynki mieszkalne

- V: archiwa, muzea, biblioteki

Podstawowym warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego jest ścisłe stosowanie zasad w obchodzeniu się z wszelkimi możliwymi źrdłami ognia.

- materiały łatwopalne mogą być składowane w bezpiecznej odległości od urządzeń i instalacji elektrycznych, gazowych, ogrzewczych

- kominy muszą być utrzymane w należytym stanie

- wejścia do piwnic, strychw i dachw powinny być pozamykane

- korytarze nie mogą być zatarasowane jakimikolwiek przedmiotamiAby powstrzymać rozprzestrzenianie się pożaru i ochronić przed zapaleniem sąsiednie budynki stosuje się:

stropy niepalne

ściany przeciwpożarowe

odpowiednie odległości pomiędzy budynkami

materiały ogniotrwałe na dachach budynkwochrona lasw

aby ochronić las przed pożarem stosuje się:

- pasy przeciwpożarowe

- znakowanie stanowisk czerpania wody

- zakaz rozniecania ognia w odległości 100m od granicy lasu, na obszarach łąk, torfowisk, wrzosowiskochrona płodw rolnych

- sterty, stogi i brogi ustawia się co najmniej 30m od budynkw, drg i torowisk

- sterty, stogi i brogi ustawia się minimum 100 metrw od lasw i terenw zadrzewionych

- wokł nich powinna być powierzchnia pozbawiona materiałw palnych (szerokość:2m)Największy w ostatnim dziesięcioleciu pożar szpitala w Polsce!. W nocy tuż po godz. 3-ciej dnia 23 kwietnia 1998r. zgłoszono meldunek o pożarze, akcja trwała ponad 12 godz.Przy oparzeniach zabrania się stosowania środkw domowych i maści

Oparzenia są uszkodzeniami skry i leżących pod nią tkanek, mogą mieć jednak wpływ na cały organizm. Rozmiar uszkodzeń zależy od temperatury działającego czynnika, jego rodzaju i czasu działania. Ciężkość oparzenia i jego wpływ na cały organizm zależy od stopnia i rozległości oparzenia.

Powierzchnię oparzenia można z grubsza ocenić na miejscu wypadku posługując się tzw. regułą dziewiątki. Oparzenie ręki i głowy ocenia się na 9 % powierzchni ciała każde, oparzenia nogi, przedniej strony tułowia oraz plecw - po 18 % powierzchni ciała. Szyja i wewnętrzna strona dłoni - po 1 %. Za groźne dla życia dla dorosłego człowieka przyjmuje się oparzenie II stopnia (i cięższe) obejmujące ponad 18 % powierzchni. U dziecka stosuje się regułę dziewiątki nieco zmodyfikowaną. Tu wystąpienie ciężkiego wstrząsu grozi, gdy powierzchnia oparzenia przekroczy 8 % powierzchni ciała.

Czynności ratujące:

usuwamy źrdło działania wysokiej temperatury poprzez gaszenie wodą lub gaśnicą lub usuwamy poszkodowanego z zagrożonego pomieszczenia,

gasimy odzież i udrażniamy drogi oddechowe,

nie wolno zrywać ubrania, ktre przykleiło się do skry, ale ostrożnie ściągamy pozostałą odzież,

miejsce oparzenia polewamy wodą lub zanurzamy w naczyniu z zimną wodą tak długo, pki bl nie ustąpi (co najmniej 15 - 20 minut),

zakładamy jałowy opatrunek, najlepiej specjalny pakiet oparzeniowy (akważele),

w przypadku dużych powierzchni oparzenia unikamy wychładzania, schładzamy tylko wilgotnymi chustami,

w celu uzupełnienia dużej utraty płynu oparzony popija łykami chłodną wodę - rezygnujemy z niej w razie zaburzenia świadomości, oparzeń twarzy, uszkodzeń przewodu pokarmowego i mdłości,

w przypadku oparzeń twarzy nie stosuje się suchych opatrunkw,

ze względu na szybko pojawiający się obrzęk zdejmujemy pierścionki, obrączki, krawat.

Przy oparzeniach słonecznych polewanie wodą nie daje wymiernego efekty - oparzony powinien zostać skierowany do lekarza.


Przykadowe prace

Analiza i interpretacja wiersza "Miłość" Andrzeja Bursy

Analiza i interpretacja wiersza "Miłość" Andrzeja Bursy Ten, kto choć trochę interesował się poezją po 1950 roku nie mgł nie słyszeć o kaskaderach literatury. Do tej grupy zbuntowanych, przeklętych twrcw zaliczano między innymi Wojaczka, Stachurę, H...

Węzeł gordyjski

Węzeł gordyjski Mityczny węzeł przecięty przez Aleksandra Wielkiego (...) Kiedy Aleksander zawładnął miastem, wszedł do świątyni Jowisz. Tam zauważył wz, na ktrym podobno jeździł Gordios, ojciec Midasa; wz ten niczym się nie rżnił od p...

Pytania obrona dyplomowa studia I-go stopnia kierunek Ekonomia

Pytania obrona dyplomowa studia I-go stopnia kierunek Ekonomia Pytania obrona dyplomowa studia I-go stopnia kierunek Ekonomia 1. Makroekonomiczne mierniki gospodarki. Do makroekonomicznych miernikw gospodarki zaliczamy: PKB, PNB, dochd narodowy, stopę inflacji oraz stopę bezrobocia. Dochd narodowy - uzyskany z d...

Alles klar (kapitel 3, ściąga)

Alles klar (kapitel 3, ściąga) Magersucht - anoreksja Alkoholsucht –alkoholizm Kleptomanie – kleptomania lub Drogensucht - narkoman Internetsucht Umw się na wizytę u lekarza. – - Guten Tag. - Guten Tag. Mein Name ist Kinga Jędrzejewska. Ich brauche einen Termin...

Zjazd gnieźnieński i jego znaczenie

Zjazd gnieźnieński i jego znaczenie Głwną przyczyną zjazdu gnieźnieńskiego była śmierć biskupa Pragi Wojciecha. Był to książę czeski z rodu Sławkownicw, biskup praski, ktry w italskim klasztorze Monte Cassino postanowił zrzec się godnośc...

Prawa dzieci

Prawa dzieci Każdy człowiek będący obywatelem jakiegoś państwa ma obowiązek przestrzegania obowiązującego w tym kraju prawa. W Rzeczypospolitej Polskiej przestrzega się zarwno prawa i wolności człowieka, ktre wynikają z Konstytucji jak i dokumentw między...

I wojna światowa- niezłe streszczenie

I wojna światowa- niezłe streszczenie I wojna światowa 1.Przyczyny wybuchu I wojny światowej. Bezpośrednią przyczyną wojny stało się zamordowanie 28 czerwca 1914r. w Sarajewie (stolica Bośni i Hercegowiny) austriackiego następcy tronu, arcyksięcia Francisz...

Higiena układu krążenia

Higiena układu krążenia Występowanie niektrych chorb serca i naczyń krwionośnych takich jak choroba wieńcowa, zawał serca lub udar mzgu, wiąże się z występowaniem tak zwanych czynnikw ryzyka. Na część z nich nie mamy wpływu – są to...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry