• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Od dytyra...

Nawigacja

Od dytyrambu do dramatu antycznego. Omów charakterystyczne cechy tragedii antycznej na przykładzieOd dytyrambu do dramatu antycznego. Omów charakterystyczne cechy tragedii antycznej na przykładzie
Antyczna tragedia Początek tragedii związany jest z kultem Dionizosa, boga winnej latorośli. Co roku odbywały się uroczystości w trakcie, których wykonywano chóralną pieśń zwaną dytyrambem. Początkowo ją improwizowano, ale pomiędzy Vii a VI w. p.n.e., odziani w skóry koźle pasterze śpiewali już utwory specjalnie na ten cel układane przez poetów. Wówczas to zapewne powstało określenie "tragedia" ("tragos" - kozioł i "ode" - pieśń) i z chóru wydzielił się przewodnik. Tespis z Ikarii w VI w. p.n.e. przeciwstawił chórowi "opowiadacza" - pierwszego aktora, zaś Ajschylos, pierwszy wielki tragediopisarz grecki, - drugiego. Obecność na scenie trzeciego aktora zawdzięczamy Sofoklesowi, twórcy wieku V p.n.e. Konkurs dramatyczny stał się ważnym elementem marcowych "Wielkich Dionizjów",które trwały trzy dni. Każdego jeden poeta prezentował tetralogię (cykl czterech sztuk) złożoną z trzech tragedii i dramatu satyrycznego. Spektakle odbywały się na okrągłym placu - orchestrze (taneczni), w głębi, której stał budynek, z którego wychodzili aktorzy. Nazywano go skene (barak) i on dał początek wyrazowi "scena". Aktorzy występowali w maskach i butach na koturnach.

"Antygona" przykładem tragedii klasycznej :

1. Źródłem fabuły - mitologia;

2. Istotą utworu:

konflikt tragiczny ( pomiędzy ustanowionym przez człowieka prawem państwowym, reprezentowanym przez Kreona a prawem boskim, na które powołuje się Antygona), fatum jako siła, która sprawia, że bohaterowie muszą się znaleźć w sytuacji tragicznej.

3. Wina tragiczna:

Antygony - narusza królewski nakaz, ale pragnie uszanować prawa boskie,

Kreona - wydaje bezwzględny rozkaz, ale jest przekonany, że ma obowiązek ukarać zdrajcę ojczyzny i że jest to wola bogów,

4. Ironia tragiczna - działania Kreona przynoszą skutki sprzeczne z jego zamiarami, im bardziej stara się wykonywać obowiązki władcy, tym szybciej zmierza ku nieuchronnej katastrofie;

5. Bohaterowie: pochodzą z najszlachetniejszych rodów, zajmują wysoka pozycję społeczną (Kreon, Antygona, Ismena, Hajmon, Eurdyka to rodzina królewska), są szlachetni Kreon myśli przede wszystkim o interesie państwa, jest sprawiedliwy, Antygonę cechuje wielka odwaga i determinacja w obronie wyznawanych wartości, nieobce są im wady i słabości czyniące postacie dramatu bliskimi człowiekowi, Kreon w swym zaślepieniu nie bierze pod uwagę zdania najbliższych, Antygona jest okrutna wobec siostry, skazana na śmierć żałuje, że musi umrzeć

6. Chór - stale obecny na scenie, pełni funkcje

informując o wcześniejszych wydarzeniach (parados),

wyjaśnia sens tego, co dzieje się na scenie (stasimon, exodos),

ocenia postępowanie bohaterów (stasimon II),

bierze udział w akcji (epejzodion V)

7. Ograniczona liczba aktorów na scenie (oprócz Chóru najwyżej trzech);

8. Jedność nastroju (powaga i wzniosłość);

9. Jedność stylu (brak indywidualizacji językowej - styl retoryczny);

10. Budowa akcji: ciąg wydarzeń połączonych ścisłymi związkami przyczynowo-skutkowymi

układających się w kolejne fazy:

- wprowadzenie (prologos),

-zawiązanie (epejzodion l),

- rozwinięcie (epejzodion II, III, IV),

- perypetia (epejzodion V wydaje się, że wszystko skończy się dobrze),

- katastrofa i rozwiązanie (exodos);

11.Trzy jedności:

akcji (jeden wątek, brak scen epizodycznych),

miejsca (przed pałacem królewskim),

czasu (brak luk czasowych; akcja dramatu trwa tyle czasu, ile spektakl).


Przykładowe prace

Tragizm losu ludzkiego na podstawie Antygony – opisz i oceń

Tragizm losu ludzkiego na podstawie Antygony – opisz i oceń Bohaterowie tragedii Sofoklesa Antygona spotykają się z różnymi dylematami moralnymi. Król państwa Teb, owładnięty własną pychą, oraz mając na uwadze swój kraj postanawia sprzeciwić się prawu boskiem...

Non omnis moriar - zywotnosc poezji

Non omnis moriar - zywotnosc poezji O tak, nie cały zginę, zostanie po mnie wzmianka w czternastym tomie encyklopedii, w poblizu setki Millerów i Mickey Mouse. Te słowa Czesława Miłosza wyrażają pewną prawdę dotyczącą literatury. Pisarz, poeta, ogólnie mówiąc twórca lit...

Rozmnażanie się ptaków

Rozmnażanie się ptaków W procesie rozmnażania ptaków można wyróżnić kilka podstawowych faz: ˇ wzajemne poszukiwanie obu płci, ˇ zaloty (wydawanie odgłosów, tańce godowe...), ˇ łączenie się w pary, ˇ budowa gniazda, ˇ złożenie i wysiadywanie jaj,...

Rubens.

Rubens. Rubens Peter Paul (1577-1640), malarz flamandzki. Czołowy artysta okresu baroku, skupiający w swojej twórczości takie cechy epoki jak: wybujałość, żywiołowość, dynamika, niepokój i zmysłowość. Dzięki niezwykłej indywidualności narzucił s...

Zasada Pareto. Diagram Pareto - Lorenza

Zasada Pareto. Diagram Pareto - Lorenza SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP 1.1 ZAKRES REFERATU 2. ZASADA PARETO 3. DIAGRAM PARETO-LORENZA 3.1 PRZYKŁAD ANALIZY 3.2 ZASTOSOWANIE WYKRESU PARETO-LORENZA 4. ANALIZA ABC 4.1 PROCEDURA ABC 4.2 PRZYKŁAD METODY ABC 5. PODSUMOWANIE 6. LITE...

Pojęcia

Pojęcia 2. Struktura i funkcje czasu wolnego i turystyki: Funkcje czasu wolnego: - edukacyjna – wychowawcza – integracyjna – regeneracyjna – rozrywkowa – psychokreatywna – psychokompensacyjna - psychorekreacyjna – psychoterapełtyczna 4.Kształtowanie osobo...

Młoda polska - opracowanie epoki.

Młoda polska - opracowanie epoki. 62. RAMY CZASOWE Początek: 1890 r. Koniec: 1918 r. 63. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA MŁODEJ POLSKI 63.1 SYTUACJA KRAJU Po zrywie wolnościowym w epoce romantyzmu, zmęczony naród skierował się ku filozofii pozytywistycznej. Epoka spokoju i łagodno...

Fraszki Jana Kochanowskiego jako kronika towarzyska i obyczajowa.

Fraszki Jana Kochanowskiego jako kronika towarzyska i obyczajowa. Mikołaj Rej-pisarz, od którego tak wiele w literaturze polskiej się zaczyna. Pierwszy znaczący pisarz, który odrzuca łacinę i postanawia pisać wyłącznie w ojczystym języku. Motywował to nader prosto: ,, Niec...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoła streszczenie notatka ściąga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura książka

Prawa

Do g?ry