• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Od dytyra...

Nawigacja

Od dytyrambu do dramatu antycznego. Omów charakterystyczne cechy tragedii antycznej na przykładzieOd dytyrambu do dramatu antycznego. Omów charakterystyczne cechy tragedii antycznej na przykładzie
Antyczna tragedia Początek tragedii związany jest z kultem Dionizosa, boga winnej latorośli. Co roku odbywały się uroczystości w trakcie, których wykonywano chóralną pieśń zwaną dytyrambem. Początkowo ją improwizowano, ale pomiędzy Vii a VI w. p.n.e., odziani w skóry koźle pasterze śpiewali już utwory specjalnie na ten cel układane przez poetów. Wówczas to zapewne powstało określenie "tragedia" ("tragos" - kozioł i "ode" - pieśń) i z chóru wydzielił się przewodnik. Tespis z Ikarii w VI w. p.n.e. przeciwstawił chórowi "opowiadacza" - pierwszego aktora, zaś Ajschylos, pierwszy wielki tragediopisarz grecki, - drugiego. Obecność na scenie trzeciego aktora zawdzięczamy Sofoklesowi, twórcy wieku V p.n.e. Konkurs dramatyczny stał się ważnym elementem marcowych "Wielkich Dionizjów",które trwały trzy dni. Każdego jeden poeta prezentował tetralogię (cykl czterech sztuk) złożoną z trzech tragedii i dramatu satyrycznego. Spektakle odbywały się na okrągłym placu - orchestrze (taneczni), w głębi, której stał budynek, z którego wychodzili aktorzy. Nazywano go skene (barak) i on dał początek wyrazowi "scena". Aktorzy występowali w maskach i butach na koturnach.

"Antygona" przykładem tragedii klasycznej :

1. Źródłem fabuły - mitologia;

2. Istotą utworu:

konflikt tragiczny ( pomiędzy ustanowionym przez człowieka prawem państwowym, reprezentowanym przez Kreona a prawem boskim, na które powołuje się Antygona), fatum jako siła, która sprawia, że bohaterowie muszą się znaleźć w sytuacji tragicznej.

3. Wina tragiczna:

Antygony - narusza królewski nakaz, ale pragnie uszanować prawa boskie,

Kreona - wydaje bezwzględny rozkaz, ale jest przekonany, że ma obowiązek ukarać zdrajcę ojczyzny i że jest to wola bogów,

4. Ironia tragiczna - działania Kreona przynoszą skutki sprzeczne z jego zamiarami, im bardziej stara się wykonywać obowiązki władcy, tym szybciej zmierza ku nieuchronnej katastrofie;

5. Bohaterowie: pochodzą z najszlachetniejszych rodów, zajmują wysoka pozycję społeczną (Kreon, Antygona, Ismena, Hajmon, Eurdyka to rodzina królewska), są szlachetni Kreon myśli przede wszystkim o interesie państwa, jest sprawiedliwy, Antygonę cechuje wielka odwaga i determinacja w obronie wyznawanych wartości, nieobce są im wady i słabości czyniące postacie dramatu bliskimi człowiekowi, Kreon w swym zaślepieniu nie bierze pod uwagę zdania najbliższych, Antygona jest okrutna wobec siostry, skazana na śmierć żałuje, że musi umrzeć

6. Chór - stale obecny na scenie, pełni funkcje

informując o wcześniejszych wydarzeniach (parados),

wyjaśnia sens tego, co dzieje się na scenie (stasimon, exodos),

ocenia postępowanie bohaterów (stasimon II),

bierze udział w akcji (epejzodion V)

7. Ograniczona liczba aktorów na scenie (oprócz Chóru najwyżej trzech);

8. Jedność nastroju (powaga i wzniosłość);

9. Jedność stylu (brak indywidualizacji językowej - styl retoryczny);

10. Budowa akcji: ciąg wydarzeń połączonych ścisłymi związkami przyczynowo-skutkowymi

układających się w kolejne fazy:

- wprowadzenie (prologos),

-zawiązanie (epejzodion l),

- rozwinięcie (epejzodion II, III, IV),

- perypetia (epejzodion V wydaje się, że wszystko skończy się dobrze),

- katastrofa i rozwiązanie (exodos);

11.Trzy jedności:

akcji (jeden wątek, brak scen epizodycznych),

miejsca (przed pałacem królewskim),

czasu (brak luk czasowych; akcja dramatu trwa tyle czasu, ile spektakl).


Przykładowe prace

"Treny" jako przejaw kryzysu swiatopogladowego.

"Treny" jako przejaw kryzysu swiatopogladowego. "Treny" są nie tylko wyrazem ojcowskiego bólu, są także traktatem filozoficznym. Najdziwniejsze i zaskakujące staje się to, ze poeta, który dotąd w "Pieśniach" i we fraszkach głosił pochwale życia, pochwale człowieka jako istot...

Dialog między Przyjaciółmi którzy chcą zorganizować przyjęcie

Dialog między Przyjaciółmi którzy chcą zorganizować przyjęcie Vier Freunde mchten eine Party organisieren. Sie treffen sich, um das Essen, was auf ihrer Party sein soll, zu bestimmen und andere Sachen zu besprechen. A: "Hallo Leute,wie geht es Euch?" B: "Mir soweit ganz gut, danke." ...

Barok - ogólna charakterystyka epoki

Barok - ogólna charakterystyka epoki Ramy czasowe: Barok, w najszerszym tego pojęcia znaczeniu, to w historii kultury europejskiej epoka obejmująca zjawiska artystyczne końca XVI, XVII i pierwszej połowy XVIII wieku. Pochodzenie terminu "barok": Termin "barok" zapożyczono z histor...

Miłość w poezji barokowej na przykładzie utworów Jana Andrzeja Morsztyna

Miłość w poezji barokowej na przykładzie utworów Jana Andrzeja Morsztyna MIŁOŚĆ W POEZJI BAROKOWEJ NA PRZYKŁADZIE UTWORÓW JANA ANDRZEJA MORSZTYNA W historii literatury - od starożytności po współczesność- pisarze zawsze zastanawiali się nad wyzn...

Księga Hioba

Księga Hioba Historia Hioba jest przypowieścią o niezawinionym cierpieniu. [Księga Hioba należy do ksiąg mądrościowych Starego Testamentu]. Hiob był "mężem sprawiedliwym", wypełniającym wszystkie nakazy Boga, miłującym Go. Miał wielodzietną, koc...

Demografia - podstawowe pojęcia

Demografia - podstawowe pojęcia DEMOGRAFIA- nauka o prawidłowościach rozwoju populacji, opisująca doczesny, ówczesny i przyszłościowy charakter migracji ludnośći za pomocą badań analitycznych. RUCHY NATURALNE- zgodny, urodzenia, małżeństwa POP...

Barok- ogólna charakterystyka.

Barok- ogólna charakterystyka. Barok ogólna charakterystyka. Barok to epoka w dziejach kultury (koniec XVI wieku - połowa XVIII). Pochodzenie terminu jest tajemnicze - może od portugalskiego słowa barocco oznaczającego perłę o nieregularnych kształtach lub też baroco - nazwa sylogiz...

Współczesne środki płatnicze

Współczesne środki płatnicze Współczesne środki płatnicze W dzisiejszych czasach, coraz mniej osób sięga po tradycyjną gotówkę przy płaceniu za towary lub usługi. Aktualnie chętnie wybieramy alternatywne środki płatnicze, zwane bezgotówkowymi. S&#...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoła streszczenie notatka ściąga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura książka

Prawa

Do g?ry