• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Oda do M...

Nawigacja

Oda do Młodości - Adam MickiewiczOda do Młodości - Adam Mickiewicz
- utwr uznany za szczytowe osiągnięcie poezji filomackiej. Apostrofa do młodości, ktrej poeta przypisuje wielką siłę. Młodość jest w stanie "przypiąć skrzydła do ramion", wynieść poetę ponad poziomy, ukazać mu perspektywę całego świata. Młodość jawi się jako prawdziwa wartość, siła uczuć, jako bogini zdolna do dokonania przemiany globu. We wstępie utworu łatwo odczytać pragnienie lotu wzwyż, ponad ziemię, wysoko do jasności słońca. Lot taki dokonuje się w wyobraźni poety. I cż widzimy "z wysokości"? Ziemia jawi się jako obszar gnuśności zalany odmętem, skryty ciemnością, zaś na jej powierzchni - samolubny, samotny w swoim egoizmie "płaz w skorupie". Lecz nad tą smutną planetą błyska jakaś jutrzenka - oznacza zmiany - młodość i romantyzm. Następuje kolejna apostrofa - do młodych przyjacił, o to, by działać wsplnie, jednością, z poświęceniem i w myśl hasła "oko za oko" - "gwałt niech się gwałtem odciska...".

Wiersz łączy elementy oświeceniowe z romantycznymi:

Elementy oświeceniowe:

I. gatunek literacki - oda (podstawowy gatunek liryczny w poetyce klasycznej; patetyczny utwr pochwalny opiewający wybitna postać, wydarzenie, wzniosłą ideę). Jego charakterystyczne cechy:

1. pochwalny charakter utworu,

2. apostrofy do uosobionej abstrakcji, "Młodości",

3. patos,

4. uczuciowy nieład wyrażający się np. w nieregularności strof i kompozycji,

5. zdania wykrzyknikowe - "Razem, młodzi przyjaciele!",

6. peryfrazy (omwienia) - "Dzieckiem w kolebce kto łeb urwał Hydrze,"

7. rozbudowane porwnania - "A jako w krajach zamętu i nocy/ Skłconych żywiołw waśnią, / Jednym "stań się" z bożej mocy",

8. wyszukane epitety - "kwiat nowości";

II. Obrazowanie (pełni funkcję perswazyjną: - przykład do naśladowania (Herakles); - ilustruje tezę "płaz w skorupie" - starzy są egoistami),

1. mitologiczne motywy (Herakles, nektar, pierwotny chaos),

2. personifikacje gwałtu i słabości,

3. alegorie ("grd sławny"; "płaz w skorupie" na trupich wodach);

III. Idee

1. wiara w postęp, walka z przesądami,

2. przyjaźń i solidarność jako szczeglnie cenne wartości,

3. podporządkowanie jednostki zbiorowości, dążenie do szczęścia całej ludzkości jako obowiązek jednostki,

4. rewolucyjny jakobinizm - "gwałt niech się gwałtem odciska".

Elementy Romantyczne.

I. Temat utworu (pochwała młodości);

II.. Podmiot liryczny:

1. "ja"("wzlecę", "dzielę");

2. "my" ("opaszmy", "pchniemy"), a zatem jednostka utożsamiająca się ze zbiorowością. Jej sposb mwienia: namiętne wezwania (wykrzykniki, wyrażenia nacechowane emocjonalnie, częsty tryb rozkazujący) wskazują na zaangażowanie emocjonalne, poczucie ogromnej siły i pewności. Jest to charakterystyczna dla romantyzmu jednostka nieprzeciętna, o osobowości przywdcy; 6. Idee: " przeciwstawienie "młodych" - "starym", " ubstwienie młodości, ukazanej nie jako kategoria biologiczna czy socjologiczna, ale jako siła kreacyjna o boskiej potędze (jak Bg stworzył "świat rzeczy", tak młodość stworzy "świat ducha"), " wyższość "świata ducha" nad "światem rzeczy", odrzucenie racjonalizmu ("rozumni szałem"; "łam czego rozum nie złamie") i empiryzmu ("Tam sięgaj, gdzie wzrok nie sięga").

III. Idee:

1. przeciwstawienie "młodych" - "starym",

2. ubstwienie młodości, ukazanej nie jako kategoria biologiczna czy socjologiczna, ale jako siła kreacyjna o boskiej potędze (jak Bg stworzył "świat rzeczy", tak młodość stworzy "świat ducha"),

3. wyższość "świata ducha" nad "światem rzeczy", odrzucenie racjonalizmu ("rozumni szałem"; "łam czego rozum nie złamie") i empiryzmu ("Tam sięgaj, gdzie wzrok nie sięga").


Przykadowe prace

Ku antykowi- powtrka

Ku antykowi- powtrka Poeci greccy: 1. Safona- pisała o miłości 2. Tyrteusz- pisał o patriotyźmie 3. Anakreont- pisał o tematyce biesiadniej ALEGORIA- typ symbolu, ustalony dla wszystkich jednakowy. STYL WYSOKI: * zawiera dużo metafor * dużo porwnań * dużo wykrzyknie&#...

Prawo gospodarcze

Prawo gospodarcze PRAWO GOSPODARCZE nie jest odrębną gałęzią prawa gdyż zawiera normy charakterystyczne dla rżnych wyodrębnionych gałęzi prawa. W tym zakresie prawo gospodarcze to tzw. gałąź kompleksowa. Wyodrębnienie prawa gospodarczego w systematyce...

Zadania rodziny chrześcijańskiej w świetle adhortacji Jana Pawła II Familiaris Consortio

Zadania rodziny chrześcijańskiej w świetle adhortacji Jana Pawła II Familiaris Consortio Pomiędzy rodziną chrześcijańską a wsplnotą Kościoła istnieje ścisły i wielopłaszczyznowy związek. Kościł urzeczywistnia się przez rodzinę...

Hayek "Droga do zniewolenia", zagadnienia książki

Hayek "Droga do zniewolenia", zagadnienia książki Hayek – Droga do zniewolenia Rozdział I – Porzucona droga ? Nie dopuszczamy do siebie myśli, że to z naszej winy powstał obecny kryzys ? Odeszliśmy od XIX-wiecznych ideałw i zagroziło nam widmo totalitaryzmu ...

I Wojna Indochińska

I Wojna Indochińska 1946-1954 Sytuacja w Indochinach podczas II wojny światowej i tuz po niej – przyczyny I wojny indochińskiej Indochiny pod koniec XIX wieku (Kambodża jako pierwsza już w 1863 roku, Laos jako ostatni w 1893 roku) stały się koloniami francuskimi. Jednak podczas II ...

Interesujące fakty o tlenku azotu

Interesujące fakty o tlenku azotu Toksyczny dla układu oddechowego człowieka tlenek azotu NO został w roku 1992 uznany przez renomowane czasopismo "Science" za "cząsteczkę roku".Okazało się bowiem ,że ta mała i bardzo aktywna chemicznie molekuła pełni istotną rol&...

Biografia - Adam Mickiewicz.

Biografia - Adam Mickiewicz. Urodził się 24 grudnia 1798 roku w Zosiu w skromnej rodzinie drobnoszlacheckiej. Ojciec jego Mikołaj, z zawodu prawnik, prowadził w Nowogrdku kancelarię adwokacką. W dziecięcych i młodzieńczych latach wyobraźnia poety kształtowała się...

Rozwj teatru w dobie oświecenia. Jego najwybitniejsi przedstawiciele i ich troska o losy kraju.

Rozwj teatru w dobie oświecenia. Jego najwybitniejsi przedstawiciele i ich troska o losy kraju. Do czasw panowania Stanisława Augusta istniały w Polscy teatry szkolne, magnackie oraz prywatne sceny krlewskie. Sceny szkolne podporządkowane programowi dydaktycznemu utrzymujących je zakonw (głwnie...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry