• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Odmiana ...

Nawigacja

Odmiana czasownikw modalnychOdmiana czasownikw modalnych
Odmiana czasownikw modalnych.
wollen - chcieć
sollen - powinno się coś zrobić
mssen - musieć
knnen - mc, umieć, potrafić
drfen - mieć pozwolenie na zrobienie czegoś
mgen - lubić
ich du er (sie, es) wir ihr sie
wollen sollen mssen knnen drfen mgen willsoll mu kann darf mag willst sollst mut kannst darfst magst will soll mu kann darf mag wollensollen mssenknnen drfen mgen wolltsollt mt knnt drft mgt wollensollenmssenknnendrfenmgen


Przykadowe prace

Zabawa literacka w renesansie – fraszki Jana Kochanowskiego

Zabawa literacka w renesansie – fraszki Jana Kochanowskiego Fraszką nazywamy utwr liryczny, utrzymany w żartobliwej formie, zakończony lekką dowcipną puentą. Polskim mistrzem tego gatunku był Jan Kochanowski. Użyte przez niego w jednym z wierszy słowo fraszka (drobiazg), st...

Norwid - twrczość.

Norwid - twrczość. Coś ty Atenom zrobił Sokratesie – napisał ten wiersz w 1856. Inspiracja była dla niego śmierć Mickiewicza. Można podzielić ten wiersz na 2 części. Pierwsza – apostrofy do wielkich ludzi, ktrzy zapisali się w historii. Jest mowa o ty...

Niepewności pomiarowe - regułki.

Niepewności pomiarowe - regułki. JEDNOSTKA CZASU-czas trwania wybranego zjawiska okresowego,służącego pomiarowi czasu DOBA-czas obrotu ziemi wokł własnej osi HISTOGRAM-rodzaj wykresu(zwykle słupkowego),pokazujący rozrzut wynikw pomiaru;powstaje w ten sposb,że pr...

Koncepcja człowieka w Średniowieczu

Koncepcja człowieka w Średniowieczu Koncepcja człowieka w Średniowieczu W Średniowieczu człowiek myślał inaczej niż w czasach wspłczesnych. Ogromny wpływ miał na niego kościł i duchowieństwo. Społeczeństwo podzielone by...

Wizerunki maryjne w liryce średniowiecznej. Analiza i interpretacja "Bogurodzicy" i "Lamentu Świętokrzyskiego"

Wizerunki maryjne w liryce średniowiecznej. Analiza i interpretacja "Bogurodzicy" i "Lamentu Świętokrzyskiego" Literatura średniowiecza opierała sią w dużej mierze na kulcie świętych jednak w szczeglności na liryce maryjnej, ktrą tworzyły wszystkie...

Zryczałtowane formy opodatkowania.

Zryczałtowane formy opodatkowania. Zryczałtowane formy opodatkowania reguluje ustawa z 20.XI.1998 o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektrych przychodw osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U.1998.144.930). Do takich form opodatkowania należą: 1. Karta podatkowa: Jest to podatek st...

Nowela - podstawowe informacja

Nowela - podstawowe informacja Najwazniejsze nowele Tematy: * niedola ubogich, szczegłnie dzieci: "Nasza szkapa" M.Konopnicka "Janko muzykant" H.Sienkiewicz "Anielka" B.Prus "Katarynka" B.Prus * walki narodowo wyzwoleńcze "Latarnik" H.Sienkiewicz "Dym" M.Konopnicka "ABC" E.Orzeszkowa Definicja NOWELA -...

Charakterystyka Adama Cisowskiego

Charakterystyka Adama Cisowskiego Adam Cisowski jest głwnym bohaterem książki Kornela Makuszyńskiego pt. "Szatan z sidmej klasy". Chłopiec miał 17 lat. Był uczniem sidmej klasy w chłopięcym gimnazjum w Warszawie. Adam nosił przezwisko szatan. Ojciec, Pan Ciso...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry