• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Odrodzenie.

Nawigacja

Odrodzenie.Odrodzenie.
Reformacja to drugi z głwnych prądw renesansu . Reformacja stworzyła wizerunek człowieka jako istoty o całkowicie skażonej naturze, w ktrej Bg widzi tylko "smrd i plugastwo". Renesansowa harmonia i rwnowaga zaczęły chwiać się wobec zagrożenia samotnością, wobec rozterek duchowych. Bezpośrednią przyczynę wybuchu reformacji upatruje się w wystąpieniu Marcina Lutra (1483-1546), ktry w 1517 r. w Wittenberdze ogłosił swe słynne tezy o odpustach. Humanizm (łac. humanitas = "człowieczeństwo", "ludzkość") to prąd umysłowy renesansu, ktry poprzedził całą epokę, był jej zwiastunem, "świtem" . Waga tego pierwszego objawienia polegała przede wszystkim na uzmysłowieniu sobie wartości własnej, jedynej, ludzkiej osobowości (humanus = "ludzki"). Hasłem humanistw było hasło Terencjusza: "człowiekiem jestem i nic co ludzkie nie jest mi obce" kim i jakim jest człowiek, stanowiło centrum zainteresowania humanistw. Fraszka (wł. frasca = bagatela, drobnostka) to krtki utwr poetycki, najczęściej żartobliwy i na błahy temat, dotyczący jakiegoś zdarzenia lub osoby zamknięty wyrazistą pointą, stanowiącą wyostrzenie myśli lub konkluzję; Pieśń cechuje uproszczenie budowy, prosta składnia, układ stroficzny, występowanie refrenw i paralelizmw (powtrzenie jakiegoś elementu); charakter pieśni wynika z jej związkw z muzyką; ułatwia ukształtowanie melodii; często o tematyce miłosnej, np. pieśń powitalna i pożegnalna, pieśń pochwalna, pieśń biesiadna pieśń poranna, pieśń wieczorna; Sielanka to utwr poetycki, przedstawiający życie ludu na tle natury, zawierający elementy realistyczne, podkreślający wdzięk prostego, wiejskiego życia; akcja sielanki jest słabo rozwinięta, przeważają opisy i piosenki poch z Grecji (idylla Teokryta III w. p.n.e.), utwory utrzymane w pogodnym tonie, opowiadające o życiu pasterzy lub wieśniakw; Wergiliusz. Tren (threnos = lament, pieśń żałobna, opłakiwanie) jest to utwr poetycki o tonie elegijnym i charakterze żałobnym, poświęcony wspomnieniu osoby zmarłej, rozpamiętywaniu jej zalet i uczynkw. w antyku (m.in. Pindar, Owidiusz),ODRODZENIE (renesans) rozpoczęło się w XIV w. we Włoszech, a w krajach płnocnoeuropejskich w końcu XV w.; trwało we Włoszech do początku XVI w., a na płnocy Europy do końca tego wieku (po lata trzydzieste XVII w.). Na ostatnie dwa dziesięciolecia XV wieku przypada w Polsce świt idei renesansowych (już "Kronika" Długosza realizuje myśl humanistyczną). Kształtuje się także w opisywanym okresie mecenat związany z dworem arcybiskupa lwowskiego. W okresie przełomu renesansowego nastąpił także rozwj sztuki drukarskiej. Pierwszy, wędrowny jeszcze warsztat drukarski pojawił się w Polsce w 1473 roku. Od 1503 roku drukarstwo na stałe już wrasta w dzieje kultury polskiej (Haller, Hochfeder, Ungler). Olbrzymie znaczenie dla rozwoju renesansu miała także działalność Akademii Krakowskiej. Renesans nie "odkrył" antyku, tak jak odkrywa się nowe, nie znane dotąd lądy; w tym sensie humaniści nie byli Kolumbami obszarw starożytnej kultury. Natomiast renesansowe odkrycie antyku polegało na wspomnianym już wskrzeszaniu jego duszy, czyli na prbie zrozumienia i pojęcia starożytności jako sensownej całości, w ktrej każdy element ma określone miejsce i znaczenie tłumaczące się właśnie w związku z ową całością. Takie ujęcie przyczyniło się do innego, bardziej wszechstronnego naświetlenia starożytnej wiedzy i kultury, do nadania jej zabytkom nowego, właściwego sensu. Wszechstronne, kierowane, harmonijne formowanie osobowości oraz twrczych zdolności człowieka (humanitas) było niejako powtrzeniem greckiego ideału wychowawczego (starożytna nazwa paideia). Humanistyczne przejęcie się antykiem nie miało znamion amatorszczyzny, było dogłębne; chciano poznać możliwie najwięcej i najdokładniej. Tak zrodziły się nauki humanistyczne uprawiane na wielu uniwersytetach europejskich, w tym na liczącej się Akademii KrakowskiejCechy dramatu Szekspira : zerwanie z zas. 3 jedności , wprowadzenie scen zbiorowych, podział na akty i sceny, bohater dynamiczny, zmieniający się , ukazanie jego przeżyć wewnętrznych, wprowadzenie el. fantast i epizodw, rola przyrody, brak punktu kulminacyjnego, Odprawa : podział na epizody i komentarze chru, zasada 3 jedności, decorum Przyczyny rozwoju renes : odkrycie Ameryki 1492, wynalezienie druku, mecenat, odkrycie “ducha “antyku, reformacja, kształtowanie się silnych państw. Stoicyzm : nurt filozof pocz Zanan z Kition, mwił, że człowiek jest wyniosły i osiąga pełnię szczęścia jeśli nawet dla przeciwności losu pozostaje spokojny.Mecenat opieka nad wybitnymi twrcami (Mecenas I w p.n.e. Przez materialną pomoc wielu zdobyło wykształcenie i warunki do pracy. W zamian artyści demonstrowali wielkość czasw i zapewniali im pamięć potomnych. Luteranizm propagował teorię ufnej wiary w wybaczającą łaskę bożą, jedyną szansę pozyskania nieba przez człowieka Kalwinizm obarczał jednostkę poczuciem niepewności i zagrożenia ( perdestynacja ) Bg z gry przeznacza człowieka do zbawienia lub potępienia, niezależnie od starań. Arianie: potępiali poddaństwo chłopw, głosili potrzebę wyrzeczenia się majątkw. Żeńcy : Olucha, Pietrucha, Ekonom. Gat. Z antyku treny, pieśni, sielanki, dialog, tragedia,

Gat ze średn. Sonet, kronika, misterium, kazanie. Wzorzec osobowy ziemianin, dworzanin, partiota, Poeta doctus Rozpoczęło się w XIV w. we Włoszech, a w krajach płnocnoeuropejskich w końcu XV w.; trwało we Włoszech do początku XVI w., a na płnocy Europy do końca tego wieku (po lata trzydzieste XVII w.). odkrycie antyku polegało na wspomnianym już wskrzeszaniu jego duszy, czyli na prbie zrozumienia i pojęcia starożytności jako sensownej całości,
Przykadowe prace

Problem winy i kary w Antygonie

Problem winy i kary w Antygonie ,,Antygona to tragedia grecka z V w p. n. e. autorstwa Sofoklesa. Stanowi ona kontynuację tragedii ,,Krl Edyp, opowiadającej dzieje dotkniętego klątwą bogw syna krla Teb. Utwr nawiązuje do tych wydarzeń, gdyż rozpoczyna się rozmową Antygony i I...

Historia ekonomii

Historia ekonomii Poczatki mysli ekonomicznej siegaja starozytnosci. Wtedy tez uzyta zostala przez Ksenofonta nazwa oikonomikos, w znaczeniu zasad, sposobw zarzadzania gospodarstwem (majatkiem), przyjeta powszechnie od XVI w. dla okreslenia nauki o gospodarce. Rozwazania ekonomiczne byly czescia filozofii (rozumianej jako wsz...

The globalisation (presentation)

The globalisation (presentation) The Globalisation The aim of my presentation is to describe a phenomenon of globalization and try to consider the main advantages and disadvantages that are essentially connected with the subject. I am sure that you have already known a lot about globalisation but I hope that thanks...

Filozofia Platona

Filozofia Platona I. NAUKA O IDEACH, l. NOWY RODZAJ BYTU. Pogląd Sokratesa, że w pojęciach jest zawarta wiedza pewna i bezwzględna, był założeniem filozofii Platona. Ale pogląd, przez Sokratesa wytworzony specjalnie dla pojęć etycznych, Platon rozszerzył na wszelkie poj&...

Brom

Brom [ gr.], Br, bromum (cuchnący), pierwiastek chemiczny o charakterystycznym ostrym zapachu liczbie atomowej 35, masie atomowej 79,904; należy do grupy fluorowcw; czerwonobrunatna, lotna ciecz; miesza się z wodą i rozpuszczalnikami organicznymi.; temp. topn. –7,2C, temp. wrz. 58,78C; gęsto...

Opracowania tematw na dłuższą wypowiedz na muturę j. niemieckiego.

Opracowania tematw na dłuższą wypowiedz na muturę j. niemieckiego. Meine Wohnung Ich wohne in Naklo. Naklo ist eine kleine Stadt, trotzdem fllt man sich hier wohl. In Łokietkastrasse befindet sich meine Wohnung. Sie ist 49 Meter gro. In der Wohnung findet man 3 Zimmer, ein Badezimmer und eine Kche....

Ściąga z renesansu

Ściąga z renesansu Jest kto, co by wzgardził te doczesne czasy Kochanowski- (renesansowa godność człowieka) podmiotem jest poeta a adresatem człowiek, zaczyna od pytania czy jest ktoś kto ponad rzeczy materialne wzniesie swoją sławę, bg dał człowiekowi rozum ustaw...

Chemia kosmetyczna - cz.3 Sole

Chemia kosmetyczna - cz.3 Sole Temat: sole. - sole składają się z metalu i reszty kwasowej. Najważniejszym sposobem otrzymywania soli jest reakcja zobojętniania przebiegająca według oglnego schematu: KWAS ZASADA = SL WODA Najważniejsze sole stosowane w kosmetyce: a) węgl...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry