• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Oglna c...

Nawigacja

Oglna charakterystyka rozwoju moralnego człowiekaOglna charakterystyka rozwoju moralnego człowieka
Rozwj człowieka to długotrwały proces następujących po sobie zmian kierunkowych, po-legający na osiąganiu przez niego coraz wyższego poziomu dojrzałości pod rżnymi względami. Jeżeli zatrzymuje się on przedwcześnie na jakimś niższym poziomie, rozwj nie dokonuje się. Jeśli osiąga poszczeglne poziomy zbyt wolno, rozwj zostaje opźniony.Ocena prawidłowości rozwoju danego osobnika jest zawsze konsekwencją znajomości oglnych praw dotyczących rozwoju. Trzeba po prostu dysponować wiedzą o tym, jak przebiega rozwj wielu przeciętnych, a więc "normalnych" jednostek, aby na tej podstawie ustalić pewne "standardy" rozwoju. I dopiero, kiedy takimi standardami dysponujemy, możemy w konkretnych przypadkach orzekać, czy rozwj przebiega prawidłowo, czy został zaburzony.Rozwj zawsze ocenia się z punktu widzenia uznawanych norm społecznych, ktre m.in. określają, jakimi cechami powinien odznaczać się normalny, dojrzały członek społeczeństwa. Ale wiemy dobrze, że normy te ulegają stopniowym przemianom, co oczywiście nie pozostaje bez wpływu na zmiany owych standardw rozwojowych.Standardy te ustalamy na podstawie danych o osiągnięciach, jakie przejawiają przeciętne, typowe osoby żyjące w przeciętnych, normalnych warunkach. Ale przecież standardy rozwojowe pod wieloma względami dezaktualizują się dość szybko. Zmieniają się bowiem warunki życia ludzi. Standardy, według ktrych przebiega rozwj moralny, są uwarunkowane społecznie. Zmienność ta zaznacza się z pewnością nierwnomiernie w rżnych dziedzinach rozwoju. Rozwj moralny jest tą dziedziną, ktra takiej zmienności szczeglnie podlega.Przez pojęcie rozwj moralny rozumiemy stopniowe wrastanie jednostki w tę dziedzinę społecznej rzeczywistości, ktrą nazywamy moralnością, czyli ogł powszechnie obowiązujących

w danym społeczeństwie norm i wzorw zachowania odnoszących się tylko do tych czynw, ktre mogą być rozpatrywane jako dobre lub złe. Tym, jak proces tego wrastania przebiega, zajmować się będę w niniejszej pracy.

RESZTA W ZAŁĄCZONYM PLIKU PDF


Przykadowe prace

Podstawowe pojęcia i definicje: liczba atomowa, względna masa atomowa i cząsteczkowa, izotopy, izobary, nuklidy, nukleony, proton, neutron, liczba masowa, średnia masa atomowa, mol

Podstawowe pojęcia i definicje: liczba atomowa, względna masa atomowa i cząsteczkowa, izotopy, izobary, nuklidy, nukleony, proton, neutron, liczba masowa, średnia masa atomowa, mol, liczba Avogadro LICZBA ATOMOWA ? (Z) ? liczba dodatnich ładunkw elementarnych (czyli protonw) wchodzących w skł...

Prezydent w III RP

Prezydent w III RP Urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej po raz pierwszy pojawił się w Konstytucji marcowej z 1921 roku. Zniesiono go w Konstytucji z 1952 roku, a przywrcono w 1989 r. w wyniku porozumień okrągłego stołu. Co prawda w latach 1945-1990 istniał Prezydent Rzeczypos...

Esej na temat zagadnienia "patologii" w oparciu o koncepcję E. H. Eriksona

Esej na temat zagadnienia "patologii" w oparciu o koncepcję E. H. Eriksona Patologia. ?Nieuzasadniona rozpacz?. Patologia: z gr. pathos ? cierpienie, logos ? nauka. To nauka o przyczynach, mechanizmach, formach, objawach i skutkach chorb fizycznych i psychicznych. Swoistą odmianę patologii stanowi p...

Was habe ich gestern gemacht?

Was habe ich gestern gemacht? Ich habe gestern um 7.30 Uhr aufgestanden. Jeden Tage bin um diese Uhr aufgestanen, weil ich Make-up mache. Um 7.45 habe ich mein Frhstck gegessen.Ich habe die Flockenmais mit Milch gegessen. Ich habe mein Zahn geputzt und ich habe meine Gesicht gewascht. Spter um 7.50 bin ich zum Sch...

Recenzja ze spektaklu Śluby panieńskie Aleksandra Fredry

Recenzja ze spektaklu Śluby panieńskie Aleksandra Fredry Teatr Telewizji po raz kolejny pokazał nam jedną z najbardziej znanych polskich komedii scenicznych – Śluby panieńskie Aleksandra Fredry. Sztuka ta dawno już weszła do kanonu lektur obowiązkowych nie tylko w l...

Jacek Soplica - bohater czy szlachecki zawadiaka?

Jacek Soplica - bohater czy szlachecki zawadiaka? Głwnym bohaterem utworu A. Mickiewicza pt. "Pan Tadeusz" jest Jacek Soplica. Bohater to przedstawiciel średnio zamożnej, drobnej szlachty, ulubieniec okolicznego społeczeństwa i jednocześnie przywdca tzw. szlachty zaściankowej. ...

Staff

Staff Staff jest poetą trzech pokoleń . Jego twrczość- jest charakterystyczna i dla Młodej Polski, dla XX-lecia i lit. Wspłczesnej - Debiut Staffa w 1901r.- Sny o potędze . W tomie dostrzega się wpływ filozofii Nietzschego. Wyrazem takiej postawy filozoficznej jest wiersz Ko...

Wpływ mass mediw na rozwj społeczno-moralny dziecka

Wpływ mass mediw na rozwj społeczno-moralny dziecka WSTĘP Postawa- to względnie trwałe ustosunkowanie się (negatywne, pozytywne ) do przedmiotu, ludzi, sytuacji, zwierząt, zjawisk, poglądw, ktrej elementami składowymi są : -element poznawczy (wiadomości...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry