• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuy: Okre&#347...

Nawigacja

Określenie i klasyfikacja ujęć.Określenie i klasyfikacja ujęć.
OKREŚLENIE I KLASYFIKACJA UJĘĆUjęcia wody są to zespoły urządzeń wraz z budowlami służącymi do pobierania wody dla wodociągw z ewentualnie wstępnym oczyszczeniem na poszczeglnych urządzeniach stanowiących integralną część ujęcia (kraty, sita) lecz bez urządzeń do podnoszenia wody. W zależności od miejsca poboru (ujmowania) możemy podzielić na :

1) ujęcia wd powierzchniowych

1.1 ujęcia wd opadowych

1.2 ujęcia wd powierzchniowych płynących

1.2.1 ujęcia wd rzek średnich i dużych

1.2.2 ujęcia wd potokw i małych rzek

1.3 ujęcia wd powierzchniowych stojących ze zbiornikw naturalnych

1.4 ujęcia wd powierzchniowych stojących ze zbiornikw sztucznych

2) ujęcia wd podziemnych

2.1 ujęcia płytkich wd podziemnych za pomocą ciągw drenażowych

2.2 ujęcia płytkich wd podziemnych za pomocą galerii zbiorczej

2.3 ujmowanie za pomocą studzien kopanych

2.4 ujmowanie za pomocą studzien wierconych

2.5 ujmowanie za pomocą zespołu studzien wierconych

2.6 ujmowanie za pomocą studni promienistych

3) ujęcia wd ze źrdeł naturalnych

3.1 ujęcia ze źrdeł wstępujących

3.2 ujęcia ze źrdeł zstępujących

3.3 ujęcia ze źrdeł skupionych

3.4 ujęcia ze źrdeł warstwowych

1. Ujęcia wd powierzchniowych – konstrukcja ujęcia wd powierzchniowych zależy od rodzaju wody, jej cech charakterystycznych, topografii i układu terenu; zależy także od wielkości projektowanego wodociągu. W zależności od wymaganej wielkości ujęcia możemy zastosować następujący podział wodociągw :

a) wodociąg mały

Qnmax ? 90 m3/s qmax ? 25 dm3/sb) wodociąg średni

Qnmax ? 720 m3/s 25 dm3/s
Przykadowe prace

Uzasadnij prawdziwość sądu, że ludzie wrażliwi nigdy nie zaznają spokoju ducha.

Uzasadnij prawdziwość sądu, że ludzie wrażliwi nigdy nie zaznają spokoju ducha. Wiele jest słw, ktrych używamy na co dzień, a nad ktrych znaczeniem nigdy dłużej nie myślimy. Wyartykułowane, po akrobatycznym pokazie wymijania podniebienia, języka, aż wr...

Analiza Pieśni IX Księga I

Analiza Pieśni IX Księga I Jan Kochanowski urodził się w 1530, a zmarł w 1584 roku. Był wybitnym poetą polskim. Napisał wiele utworw, do jego największych osiągnięć zaliczamy: Treny, Fraszki, oraz Pieśni. Pieśni Jan Kochanowski pisał przez ponad 20 lat, ...

List/Petycja do radnego w sprawie budowy obwodnicy.

List/Petycja do radnego w sprawie budowy obwodnicy. (Miejscowość i data)pgr SzP. Radny Rady Gminy Jan Kowalski List/petycja w sprawie budowy obwodnicy (miejscowość). W związku z nasilającym się ruchem samochodw w (miejscowość), chciał...

Nadzr bankowy

Nadzr bankowy Nadzr bankowy Głwnym celem nadzoru bankowego jest zapewnienie bezpieczeństwa depozytw zgromadzonych w bankach oraz stabilności sektora bankowego. Nadzr nad działalnością bankw sprawuje Komisja Nadzoru Bankowego oraz jej organ wykonawczy - Generalny Inspektorat Nadzoru Ban...

Gramatyka - czasownik

Gramatyka - czasownik Części mowy: *odmienne: *nieodmienne: -czasowniki -przysłwek -rzeczownik -przyimek -przymiotnik -partykuła -liczebnik -spjnik -zaimek -wykrzyknik Czasownik: -formy osobowe - np. piszę ( ja ) - np. p...

Obraz stosunkw międzyludzkich w poznanych bajkach I. Krasickiego.

Obraz stosunkw międzyludzkich w poznanych bajkach I. Krasickiego. Ignacy Krasicki to bez wątpienia najwybitniejszy pisarz polskiego oświecenia. Jest polskim przykładem umysłu oświeconego, twrcy utalentowanego i wykształconego, obdarzonego wyrafinowanym smakiem i talentem. To, co powiedzia ...

Rola miłości w życiu człowieka. Omw rżne ujęcia tego motywu odwołując się do wybranych utworw.

Rola miłości w życiu człowieka. Omw rżne ujęcia tego motywu odwołując się do wybranych utworw. Paulo Coelho, w jednej ze swych powieści napisał: W miłości nie ma żadnych reguł. Choćbyśmy trzymali się wiernie podręcznikw, sprawowa...

Cywilizacja Majw.

Cywilizacja Majw. MAJOWIE *Grupa ludw indiańskich mwiących językami z rodziny maja, zamieszkujących pd.-wsch. Meksyk. Majowie byli twrcami cywilizacji, ktrej początki sięgają okresu preklasycznego pźnego (400 p.n.e.?250 n.e.) Majowie byli sąsiadami Aztekw. Zamieszkiwali ter...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry