• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Omw fun...

Nawigacja

Omw funkcjonowanie przedsiębiorstwa w warunkach konkurencji monopolistycznejOmw funkcjonowanie przedsiębiorstwa w warunkach konkurencji monopolistycznej
Konkurencja - sytuacja gdzie konkurencja przebiega wedle pewnych reguł gry. Reguły te mogą być ustalone formalnie lub mogą wynikać z panującego w danym społeczeństwie obyczaju. W ujęciu idealnym system konkurencji jest sytuacją otwartego dostępu tj. praktycznie każda jednostka czy grupa może wziąć udział w grze na formalnie rwnych prawach.

Pozycje dzielone według zdolności jednostki lub grupy do osiągania sukcesu w walce konkurencyjnej.

Konkurencja oznacza sytuację w ktrej pozycję jednostki i grupy społecznych w systemie dystrybucji cenionych dbr i wartości ulegają ciągłym zmianom.

Konkurencja jest procesem selekcji - pewne zachowania są eliminowane a pewne wzmacniane

Cechy monopolu:

1.Jest jeden dostawca danego dobra lub usługi

2.Monopolista nie musi się troszczyć o ceny, jakość – nie ma żadnych konkurentw

3.Monopolista może określić cenę swojego produktu albo wpłynąć na wielkość sprzedaży. Nie może kontrolować tych dwch czynnikw!

cecha MONOPOL

Ilość firm Jeden dostawca

Cena produktu Monopolista określa cenę lub wielkość produkcji

Koszty produkcji Duże firmy, ekonomia skali, niskie koszty przeciętne

Wejście nowych firm Bariery wejścia

Wybr konsumenta Ograniczony asortyment

Bodźce do zwiększenia efektywności Brak konkurencji prowadzi do nieefektywnościCzysta konkurencja :ogromna liczba uczestnikw - niezależnych producentw oferujących produkty na rynku wysoce zorganizowanym;

standaryzacja – (ujednolicenie produktu ) przy stałej cenie konsumentowi obojętne jest od kogo kupuje, od ktrej z firm kupuje produkt doskonale substytucyjny;

cenobiorczość – brak kontroli nad ceną ponieważ firmy produkują bardzo małą ilość produktu i nie mają wpływu na podaż - indywidualny producent do ceny może się tylko dopasować gdyż daje on znikomą produkcję;

wolne wejście nowych i wyjście (wycofanie) istniejących firm, brak przeszkd prawnych, technicznych i finansowych;

brak konkurencji nie cenowej, gdyż produkt jest jednolity, brak przewagi jakościowej (reklama nie ma sensu).

Konkurencja monopolistyczna :względnie duża liczba uczestnikw (30 – 100);

zrżnicowanie produktu (fizyczne, lokalizacja, nowe opakowanie, efekt reklamy, kredyty), firmy produkują bliskie ale niedoskonałe substytuty, a zrżnicowanie produktu otwiera możliwość mieszania siły monopolistycznej;

ograniczona kontrola cen zależna od stopnia zrżnicowania produktu oraz liczby i bliskości konkurentw; Producent może podnosić cenę bez zagrożenia w sprzedaży do zera; na rynku konkurencji monopolistycznej działa wiele firm i są one bliskie sobie, to każda z nich kontroluję cenę w mniejszym stopniu niż mogło by się to wydawać;

względnie łatwe wejście ponieważ produkt jest zrżnicowany ale trudniejsze od rynku wolnej konkurencji;

konkurencja niecenowa silna w strefach innych niż cena (reklama, warunki dostawy, itp.) np. sklepy, restauracyjki.Czysty monopol: Założenia czystego (pełnego) monopolu: produkty są jednorodne, lub zrżnicowane. Nie istnieją ich bliskie substytuty, na rynku jest wielu kupujących i jeden sprzedający, monopol podaży (bądź jeden kupujący i wielu sprzedających, monopol popytu) istnieje doskonała informacja o rynku. Oznacza to, że monopolista podaży zna popyt na produkowane przez siebie dobro, zaś monopolista popytu zna podaż dobra na ktre jest zapotrzebowanie. występują bariery wejścia do działalności opanowanej przez monopol.Konkurencja monopolistyczna - rynek ma postać konkurencji monopolistycznej, jeżeli występuje na nim ograniczona liczba producentw (znacznie mniejsza niż przy konkurencji doskonałej, ale wyraźnie większa niż przy oligopolu) i wielka liczba kupujących. Tylko w konkurencji monopolistycznej istnieje konkurencja cenowa. Każdy produkt w tej konkurencji ma określone cechy ktrych nie ma inny .Producent ma ograniczona kontrolę nad ceną. Konkurencja odbywa się głwnie na poziomie reklamy, promocji. Wejście na rynek nie jest łatwe, potrzebny jest duży kapitał do promocji. Obecnie polega on na doskonaleniu wyrobw, rżnicowaniu wyglądu, sprawności obsługi, napraw.Założenia czystego (pełnego) monopolu:

produkty są jednorodne, lub zrżnicowane. Nie istnieją ich bliskie substytuty,

na rynku jest wielu kupujących i jeden sprzedający, monopol podaży (bądź jeden kupujący i wielu sprzedających, monopol popytu)

istnieje doskonała informacja o rynku. Oznacza to, że monopolista podaży zna popyt na produkowane przez siebie dobro, zaś monopolista popytu zna podaż dobra na ktre jest zapotrzebowanie.

występują bariery wejścia do działalności opanowanej przez monopol,

cenodawczość - monopolista ustala cenęBariery, z ktrymi musi się zmierzyć przedsiębiorstwo:

ekonomiczne -- przedsiębiorstwo nie dysponuje dostatecznymi środkami by mc konkurować z monopolistą

administracyjno-prawne -- polityka protekcyjna państwa chroniąca krajowego producenta przed napływem na rynek produktw zagranicznych

techniczne -- np. ochrona patentowaPrzyczyny powstawania monopolu:

założenia czystego (pełnego) monopolu,

monopolista posiada patenty i prawa autorskie na produkt,

monopolista jest jedynym i wyłącznym właścicielem strategicznego zasobu, nie mającego bliskich substytutw,

monopolista ma wyłączność sprzedaży danego towaru na danym obszarze

monopolista posiada odpowiednio duży kapitał


Przykadowe prace

Zaimek

Zaimek Zaimek - to część mowy zastępująca inne częsci mowy.Zaimki wskazują na ssoby,przedmioty, cechy itd.bez dokładnego ich nazywania. Zaimkami są rwnież wyrazy,ktrymi pytamy o częci mowy. Podział Zaimkw: *ZAIMKI RZECZOWNE (zastapują rze...

Psychologia

Psychologia PSYCHOLOGIA – to nauka o mechanizmach warunkujących zachowanie człowieka. Analizuje zarwno mechanizmy wewnętrzne jak i zewnętrzne tego zachowania. Teoria psycho teoretyczna – stara się odpowiedzieć na pytanie jak jest i jakie jest prawdopodobieństwo, że tak będzi...

Czy słusznie wiek XVI w Polsce nazwano "złotym wiekiem"?

Czy słusznie wiek XVI w Polsce nazwano "złotym wiekiem"? Uważam, że XVI wiek był okresem świetności dla Polski. W tym, oto wieku Polska była pod panowaniem wielu władcw. Jednym z nich był Zygmunt August. To właśnie za jego ponowania Polska zawarła unię z L...

Opowiadanie inspirowane wierszem Miłosza

Opowiadanie inspirowane wierszem Miłosza Jestem od zawsze, potem mnie nie ma, znikam i ponownie się pojawiam, "umieram". Czy odrodzę się na nowo? Szalona... hej Karolino! Usłysz mnie dziewczę! Pamiętasz mnie? Poznajesz?! To ja... Pytasz: co za ja? Ja... po prostu ja. Więc...

Budowa atomu a położenie pierwiastka w ukł. okresowym.

Budowa atomu a położenie pierwiastka w ukł. okresowym. Budowa atomu Atom – to najmniejsza część materii Zachowująca jej własności składa się z kilku mniejszych części zwanych elementarnymi cząstkami materii. Takimi jak protony, neutrony , elektro...

Elektronowa interpretacja reakcji utleniania-redukcji

Elektronowa interpretacja reakcji utleniania-redukcji Spalanie magnezu: Kawalek wstążki magnezowej nalezy uchwycic w szczypce i wprowadzic do płomienia palnika.(Pokaz) Uwaga:nie patrzcie na palący się magnez ze wzgledu na oślepiajacy blask. Magnez spala sie jasnym płomieni...

Styl życia jako czynnik warunkujący dobry stan zdrowia.

Styl życia jako czynnik warunkujący dobry stan zdrowia. Styl życia jako czynnik warunkujący dobry stan zdrowia. Zdrowie oznacza oglny stan ciała i umysłu, charakteryzujący się krzepkością i wigorem. Nie jest to po prostu brak choroby czy uszkodzenia, lecz raczej k...

"List do Pizonw" Horacego

"List do Pizonw" Horacego Liczy 476 wersw. Adresatami są prawdopodobnie Lucjusz Pizon, konsul z roku 15 pne., i jego dwaj synowie. Jeśli ta hipoteza jest prawdziwa, utwr powstałby w ostatnich latach życia poety, między 10 a 8 r.pne. hipotezę tę potwierdza Porfyrion, antyczny komentator po...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry