• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Omw og...

Nawigacja

Omw oglne podmioty gospodacze działające w gospodarce narodowej.Omw oglne podmioty gospodacze działające w gospodarce narodowej.
Podmiot gospodarczy ( przedsiębiorca ) to określenie jednostki organizacyjnej prowadzącej działalność gospodarczą w celu osiągnięcia zysku. Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna lub nie mająca osobowości prawnej spłka prawa handlowego, ktra zawodowo, we własnym imieniu podejmuje i wykonuje działalność gospodarczą. Za przedsiębiorcw uznaje się także wsplnikw spłki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej. Przedsiębiorcy są zobowiązani spełniać przewidziane prawem warunki prowadzenia działalności gospodarczej dotyczące ochrony przed zagrożeniem życia i zdrowia ludzkiego, a także inne warunki określone m. in. w przepisach dotyczących ochrony środowiska. Pokrewnymi pojęciami w stosunku do określeń podmiot gospodarczy i przedsiębiorca są: przedsiębiorstwo, firma, zakład.

Przedsiębiorstwo to wyodrębniona pod względem ekonomicznym i prawnym jednostka gospodarcza, ktra samodzielnie prowadzi działalność i podejmuje ryzyko tej działalności po to, aby osiągnąć zysk. Pojęcie przedsiębiorstwo jest bardzo szerokie, obejmuje ono bowiem nie tylko jednoosobowe przedsiębiorstwa prywatne, przedsiębiorstwa państwowe, lecz także wszelkiego rodzajuspłki i spłdzielnie.

Firma to nazwa spłki prawa handlowego. Słowo "firma" w języku potocznym oznacza całe przedsiębiorstwo. Jednak w języku fachowym słowo "firma" oznacza tylko nazwę przedsiębiorstwa, ktre jest spłką prawa handlowego.

Zakład to wyodrębniona część przedsiębiorstwa, np.: zakład usługowy, sklep, czy hurtownia. Przedsiębiorstwo produkcyjne może zatem mieć postać przedsiębiorstwa jednozakładowego lub wielozakładowego. W tym drugim przypadku składać się może ono z kilku a nawet kilkunastu zakładw.

Ze względu na formę własności wyrżnia się następujący podział przedsiębiorstw:

I. Przedsiębiorstwo państwowe jest to wyodrębniona pod względem organizacyjnym, terytorialnym, ekonomicznym i prawnym, jednostka gospodarki założona przez odpowiedni organ administracji państwowej.Cechy przedsiębiorstwa państwowego:

- odrębność organizacyjna - przedsiębiorstwo posiada swoją nazwę i siedzibę, swoistą strukturę organizacyjną, przedmiot działania, odpowiedni system zarządzania

- odrębność terytorialna - posiada własny teren na ktrym stoją jego budynki

- odrębność ekonomiczna - w chwili założenia przedsiębiorstwo otrzymuje od skarbu państwa majątek, ktrym musi racjonalnie gospodarować

- odrębność prawna - przedsiębiorstwo państwowe jest osobą prawną co oznacza, że może we własnym imieniu i na własny rachunek zaciągać, zawierać umowy i stanowić stronę w postępowaniu sądowym

Zasady działania przedsiębiorstwa państowego:

SSS :

- samodzielność - organy przedsiębiorstwa samodzielnie podejmują deczje dotyczące funkcjonowania przedsiębiorstwa

- samorządność - w przds. państwowym działa samorząd pracowniczy, ktry poprzez swoje organy wspłzarządza przedsiębiorstwem

- samofinansowanie - przedsiębiorstwo ze swoich przychodw pokrywa koszty swojej działalności i wypracowuje zyski

Organy przeds. państwowego: dyrektor i organy samorządu

II. Spłdzielnia - dobrowolne zrzeszenie nieograniczonej liczby osb w celu prowadzenia wsplnej działalności przy użyciu środkw produkcji będących własnościa członkw spłdzielni. Do założenia potrzeba conajmniej 10 osb fizycznych i prawnych lub 3 osoby prawne. Głwnym zadaniem spłdzielni jest maksymalne zaspokojenie potrzeb jej członkw. Wyrżniamy spłdzielnie użytkownikw np. spłdzielnie mieszkaniowe lub pracy

III. Przedsiębiorstwo komunalne - przeds. użyteczności publicznej. Są to jednostki zabezpieczające w sposb ciągły bierzące potrzeby ludności. Ich mienie jest powierzone przez skarb państwa gminom i związkom gmin jako mienie komunalne. Należą do nich miedzy innymi:

- przeds. komunikacji miejskiej

- przeds. drg i zieleni

- przeds. wywozu i utylizacji śmieci

IV. Spłka cywilna - spłka osobowa prawa cywilnego. Mogą ją załżyć co najmniej dwie osoby, w formie umowy pisemnej bez rygoru nieważności. Każdy ze wsplnikw musi być zarejstrowany w krajowym rejestrze sądowym działalności gospodarczej. Spłka cywilna nie posiada osobowości prawnej. W nazwie muszą być nazwiska wsplnikw. Wsplnicy za zobowiązania spłki odpowiadają całym swoim majątkiem.


Przykadowe prace

Postawa Kordiana oraz Męża z "Nie-Boskiej komedii".

Postawa Kordiana oraz Męża z "Nie-Boskiej komedii". Analizując wypowiedzi bohaterw romantycznych, porwnaj postawę Kordiana i Męża. W interpretacyjnych wnioskach wykorzystaj wiedzę o utworach, z ktrych pochodzą fragmenty. Romantyzm to epoka serca, uczucia, intuicji, a ta...

Formy działalności Warszawskiej Giełdy Papierw Wartościowych.

Formy działalności Warszawskiej Giełdy Papierw Wartościowych. 1. Instytucje rynku kapitałowego 2. Funkcjonowanie giełdy 3. Systemy notowań 4. Dystrybucja danych 5. Publikacje giełdowe ZAKOŃCZENIE BIBLIOGRAFIA Wstęp G...

"Romantyczność".

"Romantyczność". Romantyczność Ballada A. Mickiewicza wydana w słynnym tomiku wierszy w 1822 r. Treść: Ballada "Romantyczność" to udramatyzowana scenka, w ktrej obłąkana dziewczyna Karusia rozmawia ze swoim zmarłym kochankiem, ktrego widzi co noc we &#...

Fonetyka - ściąga

Fonetyka - ściąga Jeśli wiązadła głosowe są zsunięte, strumień powietrza wydychanego z płuc siłą toruje sobie drogę, wprawiając wiązadła w drgania. Powstają gloski dźwięczne. Jeśli głośnia jest otwarta, powiet...

Międzynarodowa Organizacja Pracy (International Labour Organization)

Międzynarodowa Organizacja Pracy (International Labour Organization) Międzynarodowa Organizacja Pracy została powołana w roku 1919 na mocy postanowień Wersalskiej Konferencji Pokojowej, ktra zebrała się dla zakończenia I wojny światowej. Wśrd państw założycielski...

Mes vacances en France-nie mam francuskich znakw

Mes vacances en France-nie mam francuskich znakw J'etais en vacances a Paris. J'admirais Paris et je prenais les fotos. J'ai visite a Paris par exemple: le parc Andre Citroen, le Grande Arche, la Defence, le Parc des Buttes, le Palais de Chaillot, le Musee d'Orsay, l'Arc de Tromphe, le Louvre, la Place de la Concorde, Forum de...

List - jak przygotować się do wizyty w Polsce

List - jak przygotować się do wizyty w Polsce le 3 mai 2001 Chere Marie, Je suis tres heureux que tu viennes en Pologne pour visiter notre beau pays. Chez nous , il y a beaucoup de choses interessantes a voir. Il y a de monuments anciens et la nature exceptionnelle Je suis sur que la Pologne te plai...

Surowce energetyczne

Surowce energetyczne Ropa naftowa W roku 1853, we Lwowie Ignacy Łukasiewicz, skromny polski chemik pierwszy w świecie odkrył ropę naftową, docenił jej znaczenie przemysłowe i wybudował pierwsze rafinerie w Ulaszowicach koło Jasła (w 1856 r.), w Klęczanach(w 1858 r.), w P...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry