• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Opakowania

Nawigacja

OpakowaniaOpakowania
Opakowanie jest jednym z elementw promotion - mix, spełniając funkcje estetyczne i informacyjne. Opakowanie stanowi rwnocześnie element produktu (funkcje użytkowe).W dzisiejszych czasach opakowanie pełni bardzo ważną funkcję - jest bardzo ważne z uwagi na upowszechnienie zakupw w dużych sieciach samoobsługowych. Obecnie opakowanie spełnia bardzo istotne funkcje promocyjne (wyrżnienie, zachęta do zakupu) oraz informacyjne (informacje o produkcie).Dlatego też zmiana opakowania powinna być bardzo ostrożna, zbyt częste zmiany mogą doprowadzić do spadku wiarygodności. Z drugiej strony nowe cechy danego produktu należy podkreślać niewielkimi zmianami w opakowaniu.Charakterystyka opakowań:

Pakowanie żywności (napełnianie, zamykanie, porcjowanie, formowanie, owijanie) jest zwykle końcowym etapem procesu technologicznego. Pakowanie żywności ma na celu najczęściej zabezpieczenie żywności przed działaniem czynnikw biologicznych, chemicznych, mechanicznych, ułatwia jej transport i dystrybucję. Krtko mwiąc :

Opakowanie to wyrb, ktry stanowi zewnętrzną warstwę określonego towaru mającego chronić go, ułatwiać przemieszczanie, magazynowanie, jak rwnież sprzedaż oraz ma oddziaływać na wyobraźnię nabywcy.Polska Norma PN-O-79000 (Terminologia) definiuje opakowanie jako: wyrb zapewniający utrzymanie określonej jakości pakowanych produktw, przystosowanie ich do transportu i składowania oraz prezentacji, a także chroniący środowisko naturalne przed szkodliwym działaniem niektrych produktw.Norma ISO TC-122 WG 5 podaje inną definicję opakowania: Opakowanie to zaprojektowany wyrb służący do zabezpieczenia, przygotowania wyrobu do dystrybucji, operacji logistycznych, oraz termin wieloznaczny określający opakowania konsumenckie, przechowalnicze, zbiorcze, transportowe, wielokrotnego użytku i inne. Opakowania jednostkowe są przeznaczone dla ostatecznego odbiorcy i ich funkcje użytkowe są skierowane właśnie do niego. Przykładem są opakowania komplementarne czy opakowania z łatwo otwieranymi zamknięciami.Prof. Dr. Hab. Hieronim Hubera specjalista w dziedzinie opakowalnictwa z Akademii Ekonomicznej w Poznaniu odpowiada na pytanie : czym w istocie jest opakowanie ?

Czy można jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie? Jeżeli chodzi o definicję opakowania, terminologia jest niejednoznaczna i zagmatwana. Do definicji jakiegokolwiek produktu czy procesu dochodzi się poprzez wymienienie jego właściwości lub określenie celu, ktremu ma służyć. W przypadku opakowania istnieje tak wiele przeciwstawnych elementw i czynnikw, że zdefiniowanie go tradycyjnymi metodami staje się niemożliwe. Wynika to powszechności stosowania opakowań oraz z ich zrżnicowanego wykorzystania, determinującego często odmienne właściwości. Stąd bierze się duża liczba definicji opakowania. Żadna z tych definicji nie opisuje go jednak w pełni. Ostatnio najczęściej spotykane sformułowanie mwi, że opakowanie to całokształt funkcji, jakie powinno spełniać.Jak widać, definicji opakowań jest bardzo wiele. Lecz każda z nich daje nam do zrozumienia, że opakowania są to wyroby przeznaczone do umieszczania w nich produktw w tym celu, aby mogły być one dostarczone do konsumenta w stanie niezmienionym, jak i po to by uatrakcyjnić produkt aby pozytywnie oddziaływał na konsumenta i zachęcał do kupna.Podział opakowańPodział opakowań ze względu na funkcję jaka spełniają:Funkcja Ochronna Towarw – chroni produkt przed działaniem czynnikw zewnętrznych. Wartość użytkowa musi być zabezpieczona przez opakowanie , aby zapewnić : świeżość, trwałość, estetyczność, atrakcyjność. Opakowanie powinno zapobiegać : zepsuciu, zmianie barwy, zmianie konsystencji, wyparowaniu, zabrudzeniu, uszkodzeniu towaruFunkcja Informacyjna – nabywca zapoznaje się z rodzajem i właściwościami produktu, datą produkcji, sposobem użycia, terminem ważności, ceną, producentem. Funkcja ta jest ważna w przypadku wprowadzania na rynek nowego towaru.Funkcja Reklamowa – podnosi ona wartości estetyczne towaru i zachęca do kupnaFunkcja Promocyjna – organizowanie degustacji. Towary znajdujące się w sprzedaży promocyjnej zawierają kupony konkursowe, ktre upoważniają klientw do udziału w losowaniu nagrd.Funkcja Jakościowa – ma znaczenie przy towarach luksusowych. Są produkowane one z bardzo dobrych tworzyw, o ciekawej kolorystyce, są trwałe i podkreślają wysoki poziom towaru. Estetyczne opakowanie zachęca klienta do kupna mimo wysokiej ceny.Funkcja Ekologiczna – polega na tym, że opakowania powinny być możliwe do wycofania z obrotu handlowego i nadawać się do utylizacji, aby były przyjazne dla środowiska.Rozpatrywanie zagadnienia styku opakowań z towarami: A- opakowania bezpośrednie – stykają się bezpośrednio z towarami, chronią towary przed wpływami zewnętrznymi. Należą do nich np.: torebki papierowe.

B – Opakowania pośrednie – służą do ochrony towarw opakowanych bezpośrednio i samych opakowań. Chronią towar przed uszkodzeniami mechanicznymi przed wpływami atmosferycznymi, kradzieżą. Odgrywają ważną rolę w czasie transportu i przechowywaniu. Należą do nich skrzynie, klatki, kartony,W zależności od przeznaczenia rozrżniamy opakowania: Jednostkowe ktre zawierają określoną ilość towarw sprzedawaną w handlu detalicznym. Opakowania te powinny umożliwić rozpoznanie opakowanej jednostki. Kolejnymi opakowaniami ktre można zaliczyć do tej grupy to opakowania zbiorcze zawierają one od kilku do kilkudziesięciu opakowań jednostkowych. Pełnią funkcję ochronną. Nie są przeznaczone dla konsumentw. Do klientw trafiają w przypadku dużej ilości opakowań jednostkowych np.: napoje, cukier Ostatnią grupą opakowań to opakowania transportowe, obejmują ilości towarw, ktre są najwłaściwsze do wykonywania czynności manipulacyjnych i ułatwiają transport. Mogą to być opakowania bezpośrednie i pośrednie.


Przykadowe prace

Kultura 20-lecia międzywojennego

Kultura 20-lecia międzywojennego POCZĄTEK: I Wojna Światowa zmieniła ukształtowanie i pozycję państw europejskich. Duże znaczenie miała także rewolucja październikowa w Rosji. Wzbudziła ona nadzieje wśrd proletariatu innych państw, stanowiła począ...

Meine Zukunftsplne

Meine Zukunftsplne Ich denke sehr oft an meine Zukunft. Ich besuche das Technikum. Jetzt muss ich mich auf die Reifeprfung vorbereiten. Dann beginne ich mein Studium. Ich mchte Mathematik Studieren, deshalb lerne ich fleiig. Ich werde mich fleiige auf die Prfungen vorbereiten. Wenn ich mein Studium mit dem Diplomexamen beende, ...

Bitwa pod Oleszycami

Bitwa pod Oleszycami (...) J. Kustroń ur. Się 16.10.1892r. w Stryju. Mając 12 lat zaciągną się do kłka konspiracyjnego PETU. Już w VI klasie gimnazjum (1908) został członkiem, O czyli podstawowego szczebla organizacyjnego ZETU /O – od organizacja/. W 1909r Jzef Ustroń...

Wszystko o papierosach.

Wszystko o papierosach. CYKL UZALEŻNIENIA Nikotyna jest substancją uzależniającą rwnie silnie jak kokaina czy heroina, lecz w przypadku nikotyny proces uzależnienia następuje szybciej. Mechanizm działania uzależnienia: Od momentu zapalenia papierosa, nikotyna zawarta w...

Stężenie molalne(molarne)

Stężenie molalne(molarne) STEZENIE MOLALNE (nie mylic z molowym!) -okresla liczbe moli (mol-ilosc materii zawierajaca taka sama liczbe czastek jaka liczbe atomow zawiera 0,012 kg izotopu wegla 12^C) substancji rozpuszczonej w 1000g rozpuszczalnika(NIEroztworu!) Np. roztwor 0,25-molarny(badz molalny) przy...

Wyjaśnij, co to jest rżnorodność biologiczna. Jakie znaczenie dla człowieka ma rżnorodność biologiczna?

Wyjaśnij, co to jest rżnorodność biologiczna. Jakie znaczenie dla człowieka ma rżnorodność biologiczna? Moim tematem jest rżnorodność biologiczna. Zacznę od definicji. Rżnorodność biologiczna, nazywana rwnież biorżnorodnością lub...

Europejski Bank Inwestycyjny

Europejski Bank Inwestycyjny Europejski Bank Inwestycyjny jest zarwno instytucją Wsplnoty, jak i bankiem. Został utworzony w 1958 roku na mocy artykułu 130 Traktatu Rzymskiego. Europejski Bank Inwestycyjny jest bankiem Wsplnoty Europejskiej, ktrego zadaniem jest finansowanie inwestycji przyczyniających si...

Problemy wspłczesnej rodziny w Polsce

Problemy wspłczesnej rodziny w Polsce Rodziną nazywamy związek intymnego, wzajemnego uczucia, wspłdziałania i wzajemnej odpowiedzialności, w ktrym akcent pada na wzmacnianie wewnętrznych relacji i interakcji. Jako rodzinę rozumie się dwjkę partnerw i wychowywane potomstwo. T...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry