• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Opieka n...

Nawigacja

Opieka nad potomstwem i obyczaje godoweOpieka nad potomstwem i obyczaje godowe
RYBY: Większość gatunkw ryb to zwierzęta jajorodne. Składają najczęściej od kilku tysięcy do kilku milionw jaj zwanych ikrą. Okres składania jaj nazywa się tarłem i towarzyszą mu specjalne obyczaje godowe. U samcw następuje w tym okresie zmiana ubarwienia, uwydatniają się niektre części ich ciała, są bardziej aktywne, a nawet agresywne. Czasami dochodzi do bjek pomiędzy samcami o prawo do samicy, czego przykładem są popularne ryby akwariowe - bojowniki. Innym przykładem może być sparus, ktry odbywa bitwę według pewnego rytuału, kiedy to przeciwnicy zataczają kręgi, zanim chwycą się za paszcze. Niektre ryby podejmują dalekie wędrwki w celu odbycia tarła. Np. węgorze odbywają daleką drogę z wd śrdlądowych do Morza Sargassowego, ktre jest miejscem ich tarła. Larwy węgorzy unoszone biernie prądem zatokowym są przenoszone do wybrzeży Europy. Wędrwka ta trwa 3 lata. Następnie larwy przybierają postać małych węgorzy i wypływają do rzek wędrując w grę ich biegu i do zbiornikw śrdlądowych, gdzie rosną i osiągają dojrzałość. Dojrzałe węgorze odbywają drogę powrotną do Morza Sargassowego, gdzie po złożeniu i zapłodnieniu jaj giną. Łososie wędrują z morza do rzek, gdzie odbywają tarło. Młode spływają do morza i przebywają tam do czasu osiągnięcia dojrzałości. Złożoną przez samicę ikrę samiec polewa tzw. mleczkiem zawierającym plemniki, czyli ją zaplemnia. W wyniku tego część jaj zostaje zapłodnienia. Po kilku dniach wylęga się narybek, ktry początkowa odżywia się zawartym w jajku żłtkiem. Wkrtce przybiera on postać dorosłych ryb i zaczyna samodzielnie zdobywać pokarm. Większość ryb nie opiekuje się potomstwem. Są jednak nieliczne, ktre wykazują taką troskę. Pospolity w naszych wodach ciernik buduje gniazdo między roślinami występującymi na dnie zbiornikw. Budową gniazda i opieką nad potomstwem zajmuje się samiec. Do gotowego gniazda zapędza samicę, ktra po złożeniu jaj odpływa i nie interesuje się nimi więcej. Niektre ryby są żyworodne. Zapłodnienie u nich odbywa się w drogach rodnych samicy i tam też przebiega rozwj zarodkowy. Na zewnątrz wydostają się już maleńkie rybki. Tak rozmnażają się popularne w Polsce ryby akwariowe - mieczyki. Manta jest także przykładem ryby, ktra nie składa jaj. Żyworodna, wydaje na świat dzieci już uformowane. Kiedy przychodzi moment porodu skacze ponad wodę, aby wypchnąć noworodka. Młoda manta ma około 80cm długości i gdy tylko wydostanie się z brzucha matki, rozpościera swoje "skrzydła" i zagłębia się w oceanie.PŁAZY: Wszystkie płazy są rozdzielnopłciowe. Samce i samice rżnią się od siebie ubarwieniem powierzchni ciała. Tylko samce posiadają narządy głosowe, ktre są używane szczeglnie intensywnie w okresie godowym. Wtedy też najlepiej można usłyszeć charakterystyczne odgłosy kumkania samcw rżnych gatunkw żab. U żab występuje zapłodnienie zewnętrzne. Złożone przez samicę na wiosnę w wodzie jaja samiec polewa płynem zawierającym plemniki. Jaja otoczone są galaretowatą otoczką, skrzekiem, i wylęgają się z nich larwy, zwane kijankami, przebywające jeszcze jakiś czas w wodzie. Podczas rozwoju larwalnego następuje u żab przebudowa narządw wewnętrznych. Zanika ogon i skrzela, wyrastają kończyny i płuca. Po przeobrażeniu w postać dorosłą większość żab opuszcza środowisko wodne, pozostaje jednak w jego pobliżu. Żaby zazwyczaj nie opiekują się swoim potomstwem. Aksolotle, larwy salamandry meksykańskiej, w warunkach naturalnych nie przeobrażają się w postać dorosłą i są zdolne do rozrodu form larwalnych. Ich przeobrażenie można uzyskać podając im hormon tarczycy - tyroksynę. Płazy beznogie beznogie przypominają swoim kształtem dżdżownice. Zamieszkują tropikalne okolice Ameryki, Australii i Azji, wiodąc podziemny tryb życia. Samice składają jaja w norkach i aby je uchronić przed wyschnięciem, zazwyczaj otaczają własnym ciałem. Przykładem płazw beznogich jest Marszczelec pierścieniowaty.GADY: Gady są na ogł zwierzętami jajorodnymi. Jaja składają na lądzie i przeważnie nie opiekują się nimi, ani też wyklutym potomstwem. Nie przechodzą one przeobrażenia, jak np. płazy. Ich rozwj jest prosty, z jaj wylęgają się młode osobniki podobne do dorosłych. Samica zwijki składa w czerwcu do wilgotnej ziemi 4-15 jaj. Jedynym ich zabezpieczeniem jest otaczająca je osłonka. Po kilku tygodniach wylęgają się młode jaszczurki, ktre szybko rosną liniejąc. Jesienią zapadają w sen zimowy. Niektre gady wykazują jednak troskę o złożone jaja. Kobra krlewska buduje rodzaj gniazda z liści, a po złożeniu jaj układa się na powstałym kopczyku. Krokodyle budują gniazda ze szczątkw roślin i mułu. Szczątki roślinne gnijąc powodują podwyższanie się temperatury gniazda. Gniazda są poprawiane w razie potrzeby i chronione przez samicę po złożeniu w nich jaj. Żłw skrzasty spędza całe życie w wodzie, ale rozrd odbywa się na lądzie. Samica wychodzi na plażę nocą i w suchym piasku przygotowuje miejsce o pow. 3m i kopie jamę o głębokości 80cm. Następnie składa 50-140 jaj, przykrywa je piaskiem, zamazuje swoje ślady i wraca do morza. Wyczerpana jest łatwym łupem dla drapieżnikw. W okresie rozrodu każda samica składa jaja około 4 razy.PTAKI: Ptaki są jajorodne. Ich pisklęta zależnie zaraz po wykluciu od gatunku są samodzielne lub nie. Na tej podstawie ptaki dzieli się na zagniazdowniki i gniazdowniki. Pisklęta zagniazdownikw wylęgają się zdolne do samodzielnego życia. Są one okryte puchem i bardzo szybko po wykluciu z jaja biegają lub pływają, same dobywając pokarm. Samice przez pewien czas prowadzają je, chronią przed napastnikami i ogrzewają pod skrzydłami. potrafią on w ich obronie zaatakować nawet dużo większego przeciwnika, np. człowieka. Zalicza się do nich np. kury, kaczki, gęsi. Pisklęta gniazdownikw wylęgają się nagie, ślepe, bez zdolności termoregulacyjnych. Wymagają one opieki, karmienia i ogrzewania. Gniazdowniki budują nieraz bardzo misterne gniazda, w ktrych przez kilka tygodni wysiadują jaja i pielęgnują pisklęta. Ich budową zajmują się zazwyczaj oboje z rodzicw, czasami jednak gniazdo buduje tylko sam samiec lub samica, wkładając w to bardzo dużo energii, tak że są one małymi dziełami sztuki. niektre z ptakw wykorzystują naturalne otwory lub tworzą je same, np. jaskłka brzegwka, czy sowa. Gniazdo zazwyczaj wysłane jest źdźbłami traw, innymi fragmentami roślin i puchem dla ochrony przed niską temperaturą. Opiekę nad potomstwem ułatwiają im zabarwione jaskrawożłto lub czerwono wnętrza dziobw piskląt i stanowiące bodziec dla rodzicw do wkładania do nich pokarmu oraz charakterystyczne piski młodych domagających się pokarmu. Do gniazdownikw zalicza się większość ptakw, m.in. wszystkie wrblowate. Fregata znosi tylko jedno jajo, ktre jest wysiadywane przez oboje z rodzicw przez 1.5 miesiąca i gdy jedno z nich opiekuje się małym to w tym czasie drugie zdobywa pożywienie. Młode i bardzo słabe pisklę przez ponad rok musi być dokarmiane i chronione przez dorosłych. Samiec fregaty na gardle posiada pomarańczowy worek, ktry w sezonie godw nadyma się jak balon i staje się intensywnie czerwony. Gdy samica zniesie jajo worek ten maleje i traci kolor. Ciekawostką są tzw. jaskłcze gniazda, stanowiące przysmak, z ktrego przyrządza się zupy w południowo-wschodniej Azji. Są to gniazda ptakw spokrewnionych z jerzykami, slogan. Są one zbudowane ze śliny i morskich glonw. Nie wszystkie ptaki budują gniazda i wysiadują jaja. Kukułki podrzucają jaja, po jednym do gniazd innych ptakw śpiewających. Czasami dochodzi do paradoksu, gdyż młode kukułki wyrzucają z gniazda prawowite potomstwo, a rodzice nieświadomie karmią nie swoje dziecko. Wiele ptakw odbywa przeloty sezonowe, związane z rżnicami temperatury w kolejnych porach roku. Mają one zazwyczaj tak wykształcony zmysł orientacji, że potrafią wrcić do miejsca swojego wylęgu, żeby wydać tu swoje potomstwo. o dwa lata albatrosy wędrowne wracają na okres lęgu na małe wyspy Antarktydy. Parady godowe stanowią preludium do łączenia się w pary. Stojąc naprzeciw siebie samiec i samica wyciągają szyje ku niebu i wykonują rodzaj tańca wznosząc i opuszczając kolejno swoje skrzydła. Od czasu do czasu przerywają aby małymi szybkimi ruchami pocierać się dziobami, jakby chciały je naostrzyć. W innym momencie głaszczą swoje szyje, oglądają się i skłaniają ku ziemi, jak gdyby chciały się przywitać.SSAKI: Rozwj zarodka ssakw następuje wewnątrz organizmu W rozwoju wszystkich ssakw występują błony płodowe, a u ssakw łożyskowych wytwarza się łożysko. Młode są karmione mlekiem matki i pozostają przez jakiś czas po urodzeniu się pod jej opieką. Stekowce są jedynymi ssakami znoszącymi jaja. Jest to bardzo stara grupa ssakw zamieszkująca Austalię, Tasmanię i Nową Gwineę. Ich przedstawicielem są dziobak i kolczatka. Dziobaki wysiadują jaja w norach, a kolczatki noszą w torbie skrnej na brzuchu. Matki karmią młode mlekiem, wydzielonym przez gruczoły mleczne, spływającym po skrze ciała, gdyż stekowce nie mają sutek. Torbacze nie wytwarzają łożyska, ciąża trwa u nich krtko i dalszy rozwj młodych odbywa się we wgłębieniu fałdu skry tworzącego torbę na brzuchu samicy. Stąd wywodzi się nazwa tych zwierząt, zaliczana jest do nich rodzina kangurowatych, charakteryzująca się długimi kończynami tylnymi i poruszaniem się skokami, a także niedźwiadki koala i wilk workowaty. Wyrżniamy wiele obyczajw godowych ssakw, ktre zmieniają się zależnie od gatunku. Warte obejrzenia są np. walki jeleni. W okresie rui idąc lasem usłyszeć można charakterystyczne odgłosy uderzeń, ktre są wynikiem zderzenia dwch rozpędzonych samcw walczących o prawo do samicy. Walka taka może trwać nawet kilka godzin i kończy się zawsze rezygnacją jednego z walczących. Zwierzęta żyjące pojedynczo, np. wilki lub niedźwiedzie mają tak wyczulony węch, że potrafią wyczuć samicę w okresie tarła nawet z odległości kilku kilometrw. Humbak, rodzaj wieloryba, w okresie godowym wraz ze swoim partnerem wykonuje serię "tańcw miłosnych". Okręca się wokł siebie, robi piruety, wymienia z partnerem klapsy gwałtownymi uderzeniami płetw. Pokazy odbywają się przy takich wytryskach wody i tak hałaśliwie, że słychać je z odległości kilku kilometrw. Jest to zadziwiające zachowanie u zwierzęcia, ktre jest raczej dobroduszne i spokojne.


Przykadowe prace

Metody badań pedagogicznych

Metody badań pedagogicznych Struktura - Metody badawcze - nadrzędne, wyznaczające głwny sposb postępowania - Techniki badawcze - czynności warunkowane doborem odpowiedniej metody - Narzędzia badawcze - przedmioty służące realizacji wybranej techniki Metody badawcze ...

Historia Rzymu

Historia Rzymu Historia - Rzym Starożytny Rzym dol. Padańska, r. Rubikon, ludy: Italiowie, Etruskowie. Ustrj zbliżony do Grecji (masa państewek). W trakcie podbojw Rzym podbija pozostałe państewka, tworząc Italię. 753 r. p.n.e.- założenie Rzymu przez Romulusa - pierwszego kr...

Sprawozdanie z lektury "Siłaczka"

Sprawozdanie z lektury "Siłaczka" Ostatnio przeczytaną przeze mnie książką jest nowela Siłaczka . Napisał ją Stefan Żeromski żyjący w latach 1864- 1925, autor wielu opowiadań, nowel i powieści. Miejscem akcji noweli jest Obrzydłwek oraz poblis...

Problem śmierci w literaturze średniowiecza

Problem śmierci w literaturze średniowiecza Problem śmierci w literaturze średniowiecza Śmierć. Czym jest śmierć? Pytanie to zadawali już starożytni filozofowie. Przez wieki ludzie prbowali wyobrazić sobie śmierć. Powstały w ten sposb rżne jej w...

Zespł Maciarewicza

Zespł Maciarewicza ZESPŁ MACIAREWICZA -groźna i zaraźliwa choroba psychiczna, rodzaj psychozy maniakalnej. Pierwsze przypadki tej choroby zaobserwowano już w latach 90 ubiegłego wieku nie zdając sobie sprawy z zagrożeń, ktre za sobą niesie. Lekceważenie przynios...

Interpretacja wiersza Tadeusza Rżewicza "Prawa i obowiązki".

Interpretacja wiersza Tadeusza Rżewicza "Prawa i obowiązki". Tadeusz Rżewicz urodził się 9 października 1921r. w Radomsku. Jest polskim poetą, dramaturgiem, prozaikiem i scenarzystą. Rżewicz tworzył już przed wojną. Jego poezja wyraża tragizm jednostki...

Życie i badania Zygmunta Freuda.

Życie i badania Zygmunta Freuda. Zygmunt Freud - twrca psychoanalizy, urodził się w 1856 r. we Freibergu (obecnie Pribor w Czechach), wwczas należącym do monarchii austro-węgierskiej. Gdy miał cztery lata, rodzina przeniosła się do Wiednia, gdzie spędził prawie ...

Rola nauczyciela w procesie nauczania i wychowania dziecka z niepełnosprawnością

Rola nauczyciela w procesie nauczania i wychowania dziecka z niepełnosprawnością Rola nauczyciela nie może być ograniczona jedynie do pełnienia funkcji medialnej jako przekaźnika rzeczowej informacji czy wiedzy. Nauczyciel nie może ograniczać swojej roli tylko do nauczania czy przek...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry