• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Opisz fo...

Nawigacja

Opisz formy oporu społeczeństwa polskiego wobec okupantaOpisz formy oporu społeczeństwa polskiego wobec okupanta
POLSKIE PAŃSTWO PODZIEMNE

a) pion cywilny – Delegatura Rządu na Kraj

Była ona przedstawicielstwem krajowym rządu RP na uchodźstwie i kierowała działalnością konspiracyjnej administracji państwowej na okupywanych ziemiach Polski. Jej zadaniem było podtrzymanie ciągłości instytucji państwowych, zapewnienie w miarę możliwości normalnego funkcjonowania państwa oraz przygotowanie się do przejęcia kontroli nad krajem po zakończeniu wojny.

Formy oporu Polakw wobec okupanta:

- Mały sabotaż – świadome niszczenie wszelkich urządzeń i wyrobw, ktre były używane przez Niemcw

- do prowadzenia wojny.

- rozpowszechnianie plakatw i ulotek, oraz nękanie osb, ktre złamały zasadę solidarności narodowej.

- rżne formy tajnej oświaty

- zasada biernego oporu

- przekazywanie aliantom informacji o okupantach

b) pion wojskowy – Armia Krajowa (AK)

Naczelnymi zadaniami armii Krajowej była walka z okupantem oraz militarna osłona odbudowy państwa polskiego po zakończeniu wojny. Najważniejszym z bieżących celw AK była rozbudowa potencjału militarnego, ktry miał umożliwić Polakom walkę o suwerenność i integralność kraju po zakończeniu wojny.

Dywersja – prowadzone z ukrycia akcje zbrojne i propagandowe na tyłach armii nieprzyjaciela. Była to forma bezpośredniej walki z okupantem

SPRAWA POLSKA NA ARENIE MIĘDZYNARODOWEJ

30 lipiec 1941 – podpisanie traktatu sojuszniczego między Polską a ZSRR

- najważniejszą konsekwencją układu Sikorski- Majski była tzw. amnestia" dla Polakw represjonowanych po

- 17 września – wiele tysięcy osb przetrzymywanych w łagrach odzyskało wolność.

- Stalin wyraził zgodę na utworzenie Armii Polskiej w ZSRR, podległej rządowi w Londynie, pod dowdztwem gen. Władysława Andersa.

5 styczeń 1942 – zostaje powołana Polska Partia Robotnicza (PPR)

Poprawa sytuacji ZSRR na froncie oraz przyzwolenie Anglii i USA na radziecką dominację w powojennej Europie środkowej, skłoniły Stalina do podjęcia prby budowy polskiego ośrodka politycznego konkurencyjnego do wobec rządu w Londynie. Jej kadry tworzyli głwnie przedwojenni działacze i sympatycy komunizmu, ktrzy uniknęli śmierci w okresie wielkich czystek. PPR nie głosiła haseł komunistycznych, ale nawoływała do budowy oglnonarodowego frontu antyniemieckiego i porozumienia z ZSRR.

Kwiecień 1943 – zerwanie traktatu Polsko – radzieckiego (pod pretekstem :sprawy katyńskiej)

Początek 1943 – zostaje utworzony w Moskwie Związek Patriotw Polskich (ZPP)

W dokumentach o programie ZPP przyjęto, że celem Polakw powinno być ułożenie przyjaznych stosunkw z ZSRR, akceptacja granic wschodnich, osiągnięcie korzystnych zmian grani na zachodzie.

1 styczeń 1944 – PPR ogłasza utworzenie Krajowej rady Narodowej (KRN)

KRN uznaje się za reprezentantkę narodu polskiego, powołała do życia Wojsko Polskie (jedn walczące u boku ZSRR) i Armię Ludową (jako przeciwwagę Armii Krajowej). Był to kolejny krok Stalina, aby utworzyć podporządkowany mu rząd w Polsce.

22 lipiec 1944 – powstaje Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego (PKWN)

POWSTANIE WARSZAWSKIE (1 SIERPIEŃ – 2 PAŹDZIERNIK 1944)

lato 1943 - w Warszawie został aresztowany a następnie rozstrzelany gen. Grot – Rowecki, parę dni potem zginął tragicznie gen. Sikorski.

Wydarzenia te spowodowały zmiany we władzach Polskiego Rządu w Londynie. Stanowisko Premiera powierzono Stanisławowi Mikołajczykowi a Naczelnym Wodzem został mianowany gen. Kazimierz Sosnkowski. Obaj kontynuowali politykę swoich poprzednikw, z tą rżnicą, że gen. Sosnkowski nie ograniczał się do polemiki i żądań, zaczął samowolne działania. Sosnkowski stał na stanowisku, że możliwe są ustępstwa wobec Rosjan i może zostać udzielona im pomoc, jedynie w przypadku uznania granic Polski z 1939 roku i, że gwarantem tego będą Alianci.

1944 - Plan Burza - zakładał szerokie działania dywersyjne zmierzające do osłabienia oddziałw Niemieckich, a także zapobieganie zniszczeniom dokonywanym przez wycofującego się okupanta ziem polskich. Operacja Burza nie odniosła jednak oczekiwanego celu. Zamierzeniem dowdztwa AK było opanowywanie dużych miast i tworzenie tam zalążkw państwa polskiego. Miał to być swoisty manifest polskości wobec Rosjan. Burza zakończyła się klęską, okupiona została ciężkimi stratami w oddziałach polskich.

Decyzja o powstaniu zbrojnym w stolicy zapadła przedwcześnie. Szef AK gen. Br – Komorowski nie miał pełnego obrazu aktualnej sytuacji na froncie wschodnim i przeceniał zamiary Sowietw. Liczył na to, że wojska Armii Czerwonej, ktre zatrzymały się na lewym brzegu Wisły, wesprą działania powstańcw. Komorowski nie docenił także potęgi wojsk cofającego się okupanta. Niemcy, mimo że w odwrocie, byli przygotowani do obrony Warszawy jako ważnego punktu strategicznego. Rządowi Polskiemu w Londynie zależało na tym, aby Warszawa została opanowana przez powstańcw, dzięki czemu zaakcentowane zostałyby prawa tegoż rządu do tworzenia władzy w Polsce.

1 sierpień 1944, godz. 17:00 – rozpoczęcie powstania (godz. W)

Do walki przystąpiło ok. 36 tys. żołnierzy polskich. Walcząc z nieopisanym poświęceniem powstańcy opanowali większość miasta. Warszawiakw ogarnął entuzjazm. Jednak braki w uzbrojeniu oraz zaciekły opr Niemcw uniemożliwiły pełna realizacje planw. Mimo wielu sukcesw o znaczeniu lokalnym, powstańcom nie udało się

zająć mostw na Wiśle, dworcw kolejowych oraz innych nadających się do obrony gmachw w centrum miasta.

5 sierpień 1944 - inicjatywa przeszła w ręce Niemcw. Rozpoczęła się obrona przed kontratakiem niemieckim. Hitlerowcy zaczęli stopniowo wypierać oddziały polskie z zajmowanych pozycji. Na terenach odzyskanych Niemcy zgodnie ze specjalnym rozkazem Hitlera, stosowali bezwzględny terror. Pomimo kilkakrotnie podejmowanych prb nie udało się powstańcom rozbić pierścienia niemieckiego otaczającego Stare Miasto. Niepowodzenie tych akcji wymusiło decyzję o ewakuacji kanałami do Śrdmieścia.

BILANS POWSTANIA

Powstanie trwało 63 dni, w czasie ktrych życie straciło wielu żołnierzy. Jeszcze więcej ofiar to ludność cywilna. Straty powstańcze ocenia się na 18 tys. zabitych i zaginionych, 25 tys. rannych. Do niewoli dostało się ok. 15 tys. żołnierzy i oficerw, w tym gen. T. Komorowski. Straty ludności cywilnej wyniosły ponad 180 tys. zabitych. Niemcy stracili w walkach około 10 tys. zabitych. Ok. 25% budynkw na terenach objętych walkami uległo zniszczeniu, a wiele Niemcy zburzyli już po upadku powstania


Przykadowe prace

Układ Pokarmowy

Układ Pokarmowy Układ Pokarmowy Odcinki układu pokarmowego: jama ustna?gardło?przełyk?żołądek?jelito cienkie (dwunastnica, jelito czcze, jelito kręte, dochodzi wątroba i trzustka) ?jelito grube (jelito ślepe – kątnica, okrężnica (wstępują...

Demokracja szlachecka XV-XVIII

Demokracja szlachecka XV-XVIII DEMOKRACJA SZLACHECKA. POCZATEK: Pod koniec XV w. w Europie zaszły poważne zmiany ustrojowe. Ujawnił się kryzys monarchii stanowej, coraz częściej pojawiały się głosy mwiące o potrzebie głębokich zmian ustrojowych. Zachodnia Europa pod&...

Wojna jest złem i nigdy więcej nie może się powtrzyć.

Wojna jest złem i nigdy więcej nie może się powtrzyć. Wojna towarzyszyła ludzkości od zawsze. Ludzie bili się między sobą jeszcze zanim nauczyli się mwić. Są rżne opinie na temat wojny. Są jej zwolennicy i przeciwnicy. Była ona natchnieniem dla wi...

Mleko i jego przetwory

Mleko i jego przetwory Temat: Opisz dowolną grupę towarową Mleko i jego przetwory Mleko Wiele tysięcy lat przed naszą erą gdy człowiek zaczął prowadzić osiadły tryb życia mleko udomowionych przez niego zwierząt stało się dla niego ważnym pokarm...

Festiwal Trzech Kultur -recenzja

Festiwal Trzech Kultur -recenzja Festiwal Trzech Kultur doczekał sie juz IX edycji , jest to trzydniowa impreza przygotowywana przez Muzeum Pojezierza Łęczyńsko Włodawskiego w ramach programu Dziedzictwo kulturowe Włodawy . Celem jego jest przybliżenie i poznanie przeszłości...

Ideał kobiety w epoce renesansu

Ideał kobiety w epoce renesansu RENESANS *Ideał kobiet tego okresu stanowi np. Mona Liza , Leonarda da Vinci. Florencka dama wzbudzała wiele zachwytu, choć dziś raczej nie miałby szans znaleźć się na okładce kobiecych pism, jednakże w renesansie uchodziła za niebywa&...

Jak rozumiem pracę nawiązywania kontaktw z pojedynczym klientem i grupą

Jak rozumiem pracę nawiązywania kontaktw z pojedynczym klientem i grupą Proces komunikacji rozpoczyna się z chwilą , gdy jeden człowiek mwi do drugiego ponieważ odczuwa taką potrzebę. Rozmowa jest prbą zakomunikowania światu zewnętrznemu tego co dzieje się w n...

Rżnorodność obrazw wsi polskiej i sposobw jej przedstawiania w epokach dawnych i czasach nam wspłczesnych.

Rżnorodność obrazw wsi polskiej i sposobw jej przedstawiania w epokach dawnych i czasach nam wspłczesnych. Wieś, jej tradycje kulturowe i religijne, zwyczaje regionalne oraz trud codzienności od zawsze inspirowały wielu twrcw do umieszczania jej w swoich dziełach. Ja jednak w swojej...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry