• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Opracowa...

Nawigacja

Opracowanie wiersza "Nowa Atlantyda"Opracowanie wiersza "Nowa Atlantyda"
Jednym z dzieł wspłczesnego poety urodzonego w 1935 roku- Jarosława Marka Rymkiewicza jest utwr pt. Nowa Atlantyda. Wiersz jak z tytułu można wywnioskować nawiązuje do słynnego miasta- Atlantydy, ktra z niewiadomych przyczyn została zniszczona w jedną noc.

W utworze mamy do czynienia z liryką pośrednią gdyż podmiot liryczny nie ujawnia się. Wiersz podzielony jest na trzy nierwne zwrotki. Pierwsza opowiada o Państwie Słońca bez człowieka, ktra miałaby być zielona, tętniąca życiem krainą. Aby określić kolorową naturę autor używa licznych epitetw takich jak: wilgotna zieleń, srebrne plaże, błękitnych tkanin. Podmiot liryczny opisuje to miejsce jako ziemie ciepłą przyjazną, gdzie możliwa jest idealna harmonia, a wszystkie zwierzęta żyją w zgodzie z naturą. Tym samym nastrj wiersza jest ciepły i miły. Zwrotka ta jest najdłuższa w całym wierszu, bo posiada 8 wersw.

Następna jest złożona z 5 wersw. Podmiot liryczny w tej zwrotce opisuje wspomniane wyżej Państwo Słońca po tym jak człowiek się do niego wprowadził. Poeta mwi: Oni przyjdą ze swymi tobołkami, winą i garnkami.. Podmiot liryczny wyraźnie daje do zrozumienie negatywne nastawienie do faktu iż człowiek zamieszkał w tej idealnie harmonicznej krainie. Według podmiotu ludzie, wyprowadzający się z innej ojczyzny (z tobołkami) przyniosą zbędne wynalazki (garnki) i swoją winę, ktrą męczone są ich sumienia. Po osiedleniu się zaczną eksperymentować oraz używać zasobw naturalnych tak długo aż ulegną wyczerpaniu. Będą prowadzić badania, tworzyć nowe wynalazki, by według swojego toku rozumowania stworzyć lepsze Państwo Słońca. W zwrotce tej autor nie używa już tylu epitetw, pojawiają za to się wyliczenia (..tobołkami, winą i garnkami..), oraz ironia: I w swych laboratoriach zmieszają trucizny, Aby powstało nowe lepsze Państwo Słońca. Nowe wynalazki człowieka podmiot nazywa truciznami. Ta zwrotka wyraźnie pokazuje negatywne przedstawienie człowieka i jego pracy.

Trzecia zwrotka zdecydowanie najkrtsza, lecz najbardziej wymowna. Złożona jest z trzech wersw. Podmiot liryczny w niej mwi o czarnym końcu Państwa Słońca. O zepchnięciu idealnej zielonej krainy z pierwszej zwrotki w przepaść, gdzie wszystko kończy się jak skończyło się w słynnej unicestwionej Atlantydzie. Autor użył epitetu ciężkie metale, ktry wprowadza w przygnębiający, wręcz przytłaczający nastrj. Zapewne chodziło o zanieczyszczenie środowiska wytwarzane w toku produkcji ludzkich wynalazkw, ktre słusznie autor w drugiej zwrotce nazwał trucizną. Podmiot liryczny nawiązuje do wojen jakie ludzie między sobą wywołują, ktre w konsekwencji prowadzą do zniszczenia wszystkiego co spotkają na swej drodze. Przez ludzką nienawiść pychę i agresję Państwo Słońca w krtkim czasie przestanie istnieć a wtedy znw zacznie się poszukiwanie nowej ojczyzny, ktra swoim jeszcze nienaruszonym bogactwem zachęci człowieka do ponownego jej zniszczenia.

Utwr można zaliczyć do liryki opisowej, gdyż autor obrazuje pewien cykl w życiu człowieka, ktry ma fatalne skutki dla przyrody. Opisuje jak życie wygląda przed pojawieniem się człowieka a w jak diametralny sposb zmienia się po pojawieniu się ludzi. W tekście tym nie pojawiają się żadne rymy, a więc można go zaliczyć do wierszy białych. Utwr przypomina w formie coś w rodzaju przepowiedni biblijnej, wszystkie czasowniki, występujące w wierszu, są w czasie przyszłym. Podmiot liryczny zna rozwj czekających ludzkość zdarzeń, występuje w roli mesjasza. Jest to celowy zabieg autora gdyż ten chciał ostrzec wspłczesnych mu ludzi przed ewentualnym samounicestwieniem. Rymkiewicz nie bez przyczyny bał się o przyszłość ludzką autor żył w czasach rozwiniętego przemysłu, kiedy na porządku dziennym była produkcja spalin i innych zanieczyszczeń oraz rżnego rodzaju broni w tym rwnież i bomby atomowej ktra mogłaby spowodować podobną sytuacje co przedstawiona w wierszu.

Podsumowując wiersz przedstawia człowieka jako niszczyciela tego co napotka. Jest to nieświadome działanie ludzi. Robiąc w ten sposb chcą polepszyć warunki w jakich mieszkają, jednak dzieje się odwrotnie- pogarszają je. Tytuł wiersza doskonale oddaje sytuacje liryczną. Atlantyda była państwem bardzo rozwiniętym technicznie oraz posiadała liczne bogactwa. Jednak pewnej nocy została unicestwiona w wyniku jakiegoś kataklizmu. Według Platona Atlantydw między innymi zniszczyło ich moralne zepsucie, czyli oni sami. Tę historyczną sytuację można przełożyć do sytuacji w wierszu. Mieszkańcy Państwa Słońca rwnież sami siebie unicestwili. Ich szkodliwe wynalazki i wojny, ktre wywoływali przyczyniły się do upadku tegoż państwa. Podobnie jak w Atlantydzie dokonali samounicestwienia. Państwo Słońca było dla mieszkańcw nową piękną krainą, ktrą chcąc czy nie chcąc zniszczyli. Utwr opowiada o mieszkańcach, w ktrych my sami możemy się odnaleźć.


Przykadowe prace

Odzyskanie niepodległości

Odzyskanie niepodległości Wybuch I wojny światowej 1914r., w ktrej państwa zaborcze walczyły po przeciwnych stronach, wzmgł nadzieje Polakw na odzyskanie niepodległości. Najżywiej zareagowali zwolennicy opcji austro-węgierskiej. 16 sierpnia 1914 powołali w Krakowie. Nacze...

Jak przeszłość kształtuje relacje między inteligencją i chłopami w Weselu Wyspiańskiego? wykorzystaj wnioski z interpretacji podanego fragmentu.

Jak przeszłość kształtuje relacje między inteligencją i chłopami w Weselu Wyspiańskiego? wykorzystaj wnioski z interpretacji podanego fragmentu. Dwudziestego listopada roku 1900 Stanisław Wyspiański był gościem na weselu swojego przyjaciela - pisarza Lucjana Rydla z ch&...

System ubezpieczeniowy w Polsce

System ubezpieczeniowy w Polsce W Polsce sektor ubezpieczeniowy obejmuje ok. 2% PKB. W ciągu ostatnich lat można zaobserwować dynamiczny wzrost rynku, zarwno pod względem ilości towarzystw, gamy oferowanych produktw jak i zebranej składki. Prywatyzacja, dalsze otwarcie rynku, procesy dostosowawcze zw...

Pozytywizm i związane z nim pojęcia

Pozytywizm i związane z nim pojęcia POZYTYWIZM • NAZWA nazwa pozytywizm odnosi się do zjawisk obserwowanych w całej kulturze europejskiej w drugiej połowie XIX wieku, wywodzi się z dzieł francuskiego myśliciela Augusta Comte`a( Kurs filozofii pozytywnej). Umowne daty pozytywiz...

Części mowy (jako ściąga)

Części mowy (jako ściąga) Zaimki-odpowiadają na pytania tych częsci mowy ktre zastępują rzecz-ja ty on ona ktoś coć nikt nic przymiot-mj swj nasz wasz ktry ten inny ta ci te liczeb- ile tyle przysłowny- występuje w funkcii przysłwka i odpowiada na jego p...

Przyczyny i problem młodzieży z narkotykami.

Przyczyny i problem młodzieży z narkotykami. Narkotyki są środkami odurzającymi, zmniejszającymi wrażliwość ośrodkowego układu nerwowego. Zaistniały już w średniowieczu. Pozwalały oddalić się od rzeczywistości i porozumiewać s...

Zrwnowazony rozwj a ekonomia społeczna - gmina Piaseczno

Zrwnowazony rozwj a ekonomia społeczna - gmina Piaseczno Wstęp Zrwnoważony lokalny rozwj oraz tzw. ekonomia społeczna to dwie powiązane ze sobą teorie i praktyki działania, ktrych znaczenie jest coraz bardziej doceniane wśrd naukowcw i praktykw, a co za tym idzie ...

Geneza powstania "Pana Tadeusza" w świetle "Inwokacji" i "Epilogu"

Geneza powstania "Pana Tadeusza" w świetle "Inwokacji" i "Epilogu" Jakie przyczyny zadecydowały o powstaniu Pana Tadeusza ? • upadek powstania listopadowego, • gorąca miłość do ojczyzny Litwo! Ojczyzno moja! ty jesteś jak zdrowie, Ile cię trzeba cenić...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry