• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Organell...

Nawigacja

Organelle komrkowe , oddychanie wewnątrzkomrkowe , podziały komrkowe (ściąga )Organelle komrkowe , oddychanie wewnątrzkomrkowe , podziały komrkowe (ściąga )
Organelle Komrkowe:

+ Błona komrkowa – oddziela komrkę od środowiska pozakomrkowego , składa się z białek i lipidw , wybircza przepuszczalność

+ Siateczka śrdplazmatyczna – retikulum endoplazmatyczne ; jeżeli błony s.ś. pokryte są rybosomami , to jest to siateczka szorstka , miejsce syntezy białek ; jeżeli błony pozbawione są rybosomw , to jest to siateczka gładka , miejsce syntezy lipidw

+ Cytoplazma – płynny , złożony koloid wodny , zachodzą w niej reakcje biochemiczne ; składa się z białek , lipidw , kwasw tłuszczowych , aminokwasw , soli mineralnych , cytoszkieletu – przestrzennej sieci białkowych włkienek i mikrorureczek, odpowiedzialnej za możliwość zmiany kształtu kom. I ich zdolności do poruszania się

+ Aparaty Goldiego – małe spłaszczone pęcherzyki ; modyfikują , pakują i przekazują zagęszczone sub. poza kom. lub w jej obrębie ; liczne w kom. wydzielniczych trzustki

+ Lizosomy – małe , kuliste pęcherzyki , składają się z białek enzymatycznych ; liczne w kom. żernych układu odpornościowego

+ Mitochondria – zbudowane z 2 błon białkowo lipidowych (błona wewnętrzna tworzy grzebienie mitochondrialne) i macierzy , posiadające własne DNA ; odpowiada za uwolnienie energii i jej magazynowanie w ATP

+ Rybosomy – Zbudowane z białek i rybosomalnego kwasu rybonukleinowego (RNA) ; na jego powierzchni zachodzi biosynteza białek czyli translacja

+ Jądro komrkowe – składa się z otoczki , kariolimfy (soku jądrowego) , porw jądrowych (nukleodezmw) , przestrzeni perinuklearnej , jąderka (miejsce syntezy rybosomalnego RNA) oraz chromatyny (kompleks zbudowany z DNA , RNA i białek histonowych)DNA – kwas deoksyrybonukleinowy , podstawowy nośnik informacji genetycznej

ATP – adenozynotrifosforan , związek organiczny z grupy nukleotydw ; zbudowany z adeniny , rybozy i 3 grup fosforanowych ; uniwersalny akumulator i przenośnik energii w organizmieChromatyda – podział podłużny chromosomu na 2 połwki ; zawiera pojedynczą , długą cząsteczkę DNA

Chromosomy w komrkach diploidalnych (somatycznych) - 46

Chromosomy w komrkach haploidalnych (gametach) - 23Etapy oddychania wewnątrzkomrkowego :

1. glikoliza – zachodzi w cytoplazmie ; rozłożenie cząsteczek glukozy do kwasu pirogronowego

2. cykl Krebsa – kwas pirogronowy wędruje z cytoplazmy do macierzy mitochondrium gdzie wspłtworzy acetylo-koenzym A , ktry następnie jest utleniany ; uwolnienie CO2 i pojedynczych cząsteczek ATP ; atomy wodoru przechwytywane są przez cząsteczki przenośnikw wodoru zawarte w grzebieniach mitochondrialnych (dehydrogenacja)

3. utlenianie końcowe – zachodzi w grzebieniach mitochondrialnych ; końcowym produktem jest woda oraz synteza dużej liczby cząstek ATP dzięki energii wodoru

-oksydacja – utlenianie kwasw tłuszczowych zachodzące w macierzy mitochondrialnej ; powstają liczne cząsteczki acetyloCoA oraz zaopatrzone w wodr przenośniki

Desaminacja – (w warunkach głodu) rozkładanie aminokwasw do acetyloCoATranskrypcja – synteza RNA , łączenie kolejnych rybonukleotydw z wykorzystaniem DNA jako matrycy ; przepisanie informacji genetycznej z DNA na RNA

DNA Adenina – Tymina

Guanina – Cytozyna

RNA Adenina – Uracyl

Replikacja DNA – proces zachodzący w czasie interfazy , podczas przygotowania do następnego podziału; proces syntezy DNA , w wyniku ktrego na matrycy istniejącej cząsteczki zachodzi synteza nowej – identycznej z macierzystą ; prowadzi do podwojenia liczby cząstek DNATypy podziałw kom.:

Mitoza

Mejoza

Amitoza

Kariokineza – podział jądra komrkowego

Cytokineza – podział cytoplazmyFazy mitozy (w kom. somatycznych) :

1. Profaza – formowanie się chromosomw , rozproszenie i zniknięcie jąderka , pęknięcie otoczki jądrowej

2. Metafaza – uporządkowanie położenia chromosomw , skrcenie włkienek wrzeciona podziałowego , pęknięcie centrometrw i rozpad każdego chromosomu na 2 chromatydy – chromosomy potomne

3. Anafaza – wędrwka ch. pot. do przeciwległych biegunw komrki , podzielenie organelli komrkowych na 2 zespoły

4. Telofaza – dookoła 2 grup ch. pot. tworzą się otoczki jądrowe, chromosomy ulegają despiralizacji do chromatyny , pojawiają się jąderka . Powstają 2 jądra potomne o takiej samej liczbie chromosomw jak jądro macierzyste . Dochodzi do cytokinezy i powstają 2 odrębne komrki .


Przykadowe prace

Poglądy filozofw: Sokrates,Nietzsche, Bacon, Epikur

Poglądy filozofw: Sokrates,Nietzsche, Bacon, Epikur SOKRATES 1. Jak Sokrates rozumiał pojęcie cnoty? 2. Opisz metody dyskusji rozwinięte przez Sokratesa 1. Filozofia Sokratesa opierała się głownie na poglądach etycznych. Cnotę uważał za dobro bezwzględne, i za...

Mały - wielki Kordian

Mały - wielki Kordian Mały jest Kordian jako wdz narodu. Wielki jest tylko, naprawdę wielki jako kreacja psychologiczna Juliusz Kleiner W pełni zgadzam się z opinią pana Juliusza Kleinera. Dokonania Kordiana są tak znikome, że właściwie można by się zasta...

Ludzie dwch epok. Jak ocenieni zostali w Lalce Bolesława Prusa? Odwołaj się do przytoczonych fragmentw powieści i znajomości całego utworu.

Ludzie dwch epok. Jak ocenieni zostali w Lalce Bolesława Prusa? Odwołaj się do przytoczonych fragmentw powieści i znajomości całego utworu. Lalka Bolesława Prusa przedstawia czytelnikowi ludzi żyjących u schyłku romantyzmu i początku pozytywizmu. Jednym z ostatnich romanty...

Wierzenia i mity starożytnych egipcjan i Świat majw Ulepszona wersja

Wierzenia i mity starożytnych egipcjan i Świat majw Ulepszona wersja WIERZENIA I MITY STAROŻYTNYCH EGIPCJAN W starożytnym Egipcie znaczenie i rangę poszczeglnych bogw wyznaczała wiara ludu, upodobania władcw, a także pomysły kapłanw. Lud czci ...

Oświecenie - sciąga

Oświecenie - sciąga Oświecenie:pierwszą epoką w nowożytnych dziejach, nazywane tez wiekiem filozofow i rozumu.Życie społeczne i kulturalne nacechowane było krytycyzmem wobec istniejącej rzeczywistości i pragnieniem wyzwolenia człowieka z więzw feudalnych, krę...

Wpływ systemu totalitarnego na świadomość człowieka - na podstawie wybranych opowiadań T. Borowskiego.

Wpływ systemu totalitarnego na świadomość człowieka - na podstawie wybranych opowiadań T. Borowskiego. Najważniejszym problemem obozowych opowiadań T. Borowskiego jest wpływ obozu koncentracyjnego na psychikę i kodeks etyczny człowieka. Każdy, kto znajdzie się w ob...

Od Bizancjum do Śreniowiecza

Od Bizancjum do Śreniowiecza TEMAT 1 – ŹRDŁA PISANE DO DZIEJW ŚREDNIOWIECZA. 1) BIZANCJUM: PROKOPIUSZ Z CEZAREI – historyk, sekretarz, doradca bizantyjskiego wodza Belizariusza, ktremu towarzyszył we wszystkich wyprawach. Jest autorem: HISTORII WOJEN, HISTORII SEKRETNEJ I O BU...

Analiza Sonetu 134 do Laury Petrarki

Analiza Sonetu 134 do Laury Petrarki Pierwsze dwie strofy o charakterze opisowym przedstawiają, jak zachowuje się człowiek zakochany. Charakteryzują go kontrastowe stany emocjonalne: cieszy się, a za chwilę lęka, marznie, a za sekundę płonie, lata w obłokach, czyli jest bardzo sz...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry