• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuy: Organizac...

Nawigacja

Organizacja pierwszej pomocy na miejscu wypadkuOrganizacja pierwszej pomocy na miejscu wypadku
Ocena sytuacji i zabezpieczenie miejsca wypadkuPierwszą czynnością lub etapem postępowania na miejscu wypadku jest ocena zdarzenia. Oceniając sytuację, należy zadbać najpierw i przede wszystkim o własne bezpieczeństwo, a następnie o bezpieczeństwo poszkodowanego i osb postronnych. Istotnym elementem wstępnego postępowania jest ustalenie, czy istnieje czynnik powodujący zdarzenie lub katastrofę, a więc stwierdzenie, co się stało.Do najgroźniejszych należą czynniki o długotrwałym działaniu. Takie czynniki, jak ogień, gaz czy trujące płyny są aktywne do czasu zneutralizowania. Ich działanie stwarza konieczność pilnej ewakuacji poszkodowanych z miejsca zdarzenia do strefy bezpiecznej.Po ocenie zdarzenia i rozpoznaniu niebezpieczeństwa należy zabezpieczyć odpowiednio miejsce wypadku, korzystając z pomocy innych osb oraz z odpowiedniego sprzętu. Rwnie istotnym elementem wstępnego postępowania jest opieka nad osobami, ktre uległy panice. Osoby takie to także poszkodowani, mimo że nie mają urazw. Pozostawieni bez opieki są niebezpieczni dla siebie i innych, a ponadto dość często ulegają urazom w czasie chaotycznej ewakuacji, na przykład z płonącego magazynu. Zawsze należy zabezpieczyć miejsce wypadku tak, aby nie doszło do kolejnych zdarzeń, do zwiększenia liczby poszkodowanych i zwiększenia strat materialnych. Rozwiązaniem jest zlikwidowanie możliwości rozprzestrzeniania się czynnikw szkodliwych i niebezpiecznych, przy czym należy stale pamiętać o własnym bezpieczeństwie. Najważniejsze jednak jest przygotowanie miejsca zdarzenia na przyjęcie pomocy z zewnątrz.

Ocena stanu poszkodowanegoGdy na miejscu wypadku są poszkodowani lub doszło do nagłego zachorowania, należy podjąć czynności związane z oceną stanu poszkodowanych. Na czynności te składają się oceny:

- Przytomności (świadomości)

- Drożności drg oddechowych

- Obecności lub braku oddychania

- Akcji serca i wydolności krążenia

- Obrażeń ciała poszkodowanego.

Ocena stanu poszkodowanego nie powinna trwać długo, optymalnie około 1 minuty. Ma ona na celu wykrycie podstawowych przyczyn ewentualnego zagrożenia życia i daje możliwość dokonania selekcji poszkodowanych na osoby wymagające pomocy natychmiast oraz te, ktrym pomoc może być udzielona nieco pźniej. Ocenę można przerwać tylko w celu zapewnienia drożności drg oddechowych lub podjęcia czynności ratujących życie.

Ocena przytomności

Jeśli poszkodowany nie reaguje na głos i bardzo delikatne potrząsanie lub pociąganie płatka ucha, należy uznać, że jest nieprzytomny. Gdy reaguje na głos, należy wydawać mu proste polecenia, Np. nakłonić, by sprbował ścisnąć rękę lub zmrużył oczy. Czasami poszkodowany nie reaguje słownie, ale jest w stanie wykonać proste polecenia.Ocena drożności drg oddechowych

W czasie udzielania pomocy należy tak postępować, aby drogi oddechowe były drożne, a więc:

- Rozpiąć uciskające ubranie

- Sprawdzić jamę ustną i usunąć z niej ciała obce (cukierki, gumę do żucia resztki pokarmu, wybite zęby, nieprzymocowaną protezę zębową)

- Odgiąć głowę

- Podciągnąć żuchwę.

Należy sprbować wyciągnąć ciała obce z jamy ustnej, nie ruszając przy tym głową poszkodowanego i nie uciskając drg oddechowych. Poszkodowanego przytomnego należy poprosić o wyplucie wszystkiego z jamy ustnej. Jeśli znajdują się w niej wymiociny, ktre utrudniają oddychanie, trzeba usunąć je chusteczką.Poszkodowanemu, ktry leży na wznak, należy odchylić lekko głowę na bok i w tej pozycji usuwać ciała obce. U poszkodowanego leżącego na wznak dochodzi do zapadania się języka i blokowania drg oddechowych. Gdy podejrzewa się uszkodzenie odcinka szyjnego kręgosłupa, ułożenie poszkodowanego na wznak jest najlepsze. W takim przypadku, w celu zapewnienia drożności drg oddechowych, można prbować wyciągnąć nieco język.Uciskające części ubrania to te, ktre uniemożliwiają swobodne oddychanie, np. zaciśnięty krawat czy koszula zapięta na ostatni guzik. Jeśli poszkodowany jest nieprzytomny, należy rozluźnić jego ubranie, jeśli jest przytomny, może wykonać tę czynność sam. Na koniec należy odchylić głowę poszkodowanego do tyłu i podciągnąć żuchwę.Ocena oddychania

Oceniając drożność drg oddechowych, należy przez 10 sekund obserwować oznaki oddychania, wsłuchiwać się w nie i starać się je wyczuć oraz:- Obserwować ruchy klatki piersiowej

- Nasłuchiwać przy ustach odgłosw wydawanych przy oddychaniu

- Starać się wyczuć wydychane powietrze własnym policzkiem.Warto wiedzieć, że przyspieszone lub zwolnione oddychanie (przy normie od 10 do 24 oddechw na minutę) świadczy o złym stanie poszkodowanego. Należy zaobserwować, czy oddech jest płytki, normalny czy głęboki. Rwnie istotne jest, czy poszkodowany oddycha lekko, czy z trudnością.Ocena krążenia krwi

Ocena krążenia krwi polega na 10-sekundowej kontroli tętna na tętnicy szyjnej. Wykonanie tej czynności wbrew pozorom nie jest łatwe. Zgodnie z najnowszymi zaleceniami Europejskiej Rady Resuscytacji oceny tętna powinni dokonywać jedynie dobrze przeszkoleni ratownicy. Jeśli wyczuwa się tętno, należy sprawdzić, czy jest ono:

- Obserwować szybkie, normalne czy wolne

- Obserwować dobrze czy trudno wyczuwalne

- Obserwować miarowe czy niemiarowe.

Tętno, zarwno u osoby przytomnej, jak i nieprzytomnej, jest najlepiej wyczuwalne na tętnicy szyjnej, gdyż jest ona większa od tętnicy promieniowej na wysokości nadgarstka. Oceny akcji serca i krążenia dokonuje się przez bezpośrednie osłuchanie uchem okolicy sercowej na klatce piersiowej oraz ocenę tętna na tętnicy szyjnej lub, w uzasadnionych przypadkach, gdy jest to jedyne miejsce dostępne, na tętnicy promieniowej. Mniej wprawni ratownicy mogą dokonać oceny zachowanego, efektywnego krążenia krwi, oceniając występowanie normalnego oddychania i kaszlu lub poruszanie się poszkodowanego.Ocena obrażeń całego ciała

Kolejnym elementem oceny jest zbadanie całego ciała poszkodowanego (od czubka głowy do małego palca u nogi), głwnie w poszukiwaniu takich urazw, jak rany, złamania i zwichnięcia.Poszkodowany przytomny jest w stanie powiedzieć, co go boli. Wwczas zadanie jest ułatwione i ocena szczegłowa trwa krtko.U osb nieprzytomnych wszystkie czynności związane z oceną należy wykonywać bardzo delikatnie. Najważniejsze i najczęstsze miejsca urazw to: głowa, odcinek szyjny kręgosłupa, obojczyki, stawy ramienne, kości przedramion, żebra, miednica, kości udowe, kolana, kości goleni oraz stawy skokowe.Należy ocenić odcinek szyjny kręgosłupa, ktry może być uszkodzony. W uzasadnionych przypadkach, np. po upadku z wysokości, takiego uszkodzenia można się spodziewać. Gdy poszkodowany jest nieprzytomny, a ocena uszkodzenia niepewna, należy postępować z nim tak, jakby miał uszkodzony kręgosłup. Osoba przytomna w razie uszkodzenia kręgosłupa będzie zgłaszać bl w szyi lub innym miejscu kręgosłupa i nie będzie mogła swobodnie poruszać głową lub kończynami z powodu ich niedowładu. Mogą także wystąpić zaburzenia czucia na skrze kończyn.W czasie oczekiwania na pomoc kwalifikowaną należy ponawiać, co kilka minut ocenę przytomności, oddychania i krążenia krwi.Wezwanie pomocyWzywanie pomocy jest drugim ogniwem łańcucha ratunku. Poważny stan poszkodowanego oznacza konieczność jak najszybszego wezwania służb medycznych (tel. 999 lub 112 z telefonu komrkowego) lub powiadomienia o zaistniałym wypadku, bezpośrednio po zdarzeniu, odpowiednich osb. Z punktu widzenia zasad udzielania pierwszej pomocy, należy wzywać pomoc tak, aby poszkodowany nie pozostał bez opieki. Jeśli ratownik jest sam z poszkodowanym, musi głośno wołać o pomoc, zwracając jednocześnie uwagę na stan poszkodowanego. Istotne jest też, aby meldunek o zaistniałym wypadku zawierał zwięzłą i dokładną informację na temat:

- Miejsca zdarzenia

- Rodzaju uszkodzeń

- Przebiegu wydarzeń

- Liczby poszkodowanych

- Zakresu udzielonej pierwszej pomocy

- Wzywającego pomoc.

System organizacji ratownictwa w Polsce zakłada rwność służb ratowniczych, takich jak straż pożarna, policja czy pogotowie ratunkowe. Do wypadkw, w ktrych są poszkodowani, należy wzywać pogotowie ratunkowe (999), a w przypadku katastrof w pierwszej kolejności powinna być wzywana straż pożarna (998), ktra szybciej i skuteczniej wezwie pozostałe służby ratownicze. Jakość meldunku ma bezpośredni wpływ na jakość pomocy z zewnątrz, zwłaszcza w pierwszej chwili.Podstawowe podtrzymywanie życia (PPŻ)Termin: podstawowe podtrzymywanie życia (PPŻ) odnosi się do utrzymania u poszkodowanego drożności drg oddechowych, wspomagania oddychania i krążenia krwi bez użycia innego sprzętu niż prosta foliowa maseczka ochronna. Szansa przeżycia po zatrzymaniu krążenia jest tym większa, im szybciej rozpocznie się ratowanie poszkodowanego.PPŻ obejmuje następujące elementy:

- Ocenę wstępną stanu poszkodowanego

- Utrzymanie drożności drg oddechowych

- Wentylację płuc poszkodowanego wydychanym przez ratownika powietrzem (sztuczne oddychanie)

- Uciskanie klatki piersiowej (masaż serca).

Kombinację tych czterech elementw nazywa się też często resuscytacją krążeniowo-oddechową. Jej celem jest zapewnienie odpowiedniej wentylacji płuc i krążenia krwi do czasu usunięcia przyczyn zatrzymania krążenia krwi. Są to więc czynności podtrzymujące życie, aczkolwiek zdarza się, że są wystarczające do usunięcia przyczyny zatrzymania krążenia krwi i pozwalają na pełne przywrcenie życia.Zatrzymanie krążenia na 3 – 4 minuty zazwyczaj prowadzi do nieodwracalnego uszkodzenia mzgu. Należy, więc położyć nacisk na szybkie rozpoczęcie akcji przez ratownika, ktry bez namysłu powinien postępować zgodnie z zalecaną sekwencją czynności, opisaną w dalszej części tego rozdziału.Masaż serca po raz pierwszy został opisany w 1878 r. Przez masaż serca, inaczej mwiąc, ucisk klatki piersiowej, osiąga się skuteczne, sztucznie wymuszane krążenie krwi. Wykazano, że skuteczność ta jest najlepsza przy częstości 100 uciśnięć na minutę, i taka częstość jest oglnie zalecana. Nie jest jednoznacznie określone, jak dobrze muszą być wykonane podstawowe czynności związane z podtrzymywaniem życia, aby mogły uratować poszkodowanego. Czy poszkodowani, u ktrych uciskanie i sztuczne oddychanie prowadzono perfekcyjnie, mają większą szansę przeżycia niż ci, u ktrych czynności te wykonywano mniej efektywnie? Wciąż oczekuje się rozstrzygającej odpowiedzi, ale z licznych badań jasno wynika, że wskaźniki przeżycia są najniższe wtedy, gdy nie podjęto żadnych prb ratowania poszkodowanego.Wdmuchiwanie powietrza (wentylacja wydychanym przez ratownika powietrzem, oddychanie usta – usta) jest od wczesnych lat 60. Akceptowaną techniką. Wykazano, że objętość powietrza wynosząca 700 – 1000 cm3, (gdy do wentylacji nie używa się tlenu) wystarcza do zapewnienia dostatecznej wentylacji płuc dorosłego człowieka.Drugim ogniwem łańcucha przeżycia jest uzyskanie dostępu do kwalifikowanej pomocy medycznej w wyniku wezwania pomocy. Zaleca się, aby w przypadku zatrzymania oddychania i krążenia krwi u osoby dorosłej, ratownik najpierw wzywał pomoc – nawet, gdy zajmie mu to trochę czasu – a potem wykonywał czynności związane z PPŻ. W każdym przypadku zatrzymania oddychania i krążenia krwi u dziecka, a także u dorosłego, ktry utonął, należy przez 1 minutę wykonywać sztuczne oddychanie i uciskanie klatki piersiowej, a następnie wzywać pomoc, co może wiązać się z koniecznością odejścia od poszkodowanego. Istotne jest, aby udzielić mu pomocy tak szybko, jak tylko jest to możliwe. Kiedy jest więcej ratownikw, jeden powinien rozpocząć PPŻ, drugi – iść po pomoc? Samotny ratownik sam musi podjąć decyzję, co do kolejności działań.

Postępowanie w zakresie PPŻ. 1 – Potrząśnij delikatnie poszkodowanym, krzyknij; 2 – odchyl głowę, wysuń żuchwę; 3 – patrz, słuchaj, wyczuwaj; 4 – oznaki krążenia oceniaj przez 10 sekund; 5 – uciskaj 100 razy na minutę w stosunku 15 uciśnięć do 2 dmuchnięć, gdy wykonujesz PPŻ sam lub w 2 osoby.Przedstawiony schemat pomaga wstępnie wyznaczyć kierunki postępowania z poszkodowanym.

Gdy masz wątpliwości, co stało się poszkodowanemu, postępuj według podanych niżej zasad PPŻ.

1. Zapewnij bezpieczeństwo poszkodowanemu i sobie.

2. Sprawdź, czy poszkodowany jest przytomny i czy reaguje.

3. Jeśli poszkodowany reaguje ruchem bądź słownie, zastosuj plan działania A:

- Pozostaw poszkodowanego pozycji, w jakiej go znalazłeś (upewniając się, że nic mu w tym miejscu nie grozi), oceń jego stan i uszkodzenia ciała

- Co pewien czas sprawdzaj stan poszkodowanego i, jeśli trzeba, wezwij pomoc

4. Jeśli poszkodowany nie reaguje (jest nieprzytomny):

- Wezwij pomoc

- Usuń z jego jamy ustnej ciała obce, ktre w oczywisty sposb mogą tamować oddychanie; dotyczy to także źle umocowanych sztucznych zębw

- Poluźnij ciasne ubranie wokł szyi

- Udrożnij drogi oddechowe przez odchylenie głowy i wysunięcie brody (żuchwy), co spowoduje odciągnięcie zapadniętego języka od tylnej ściany gardła. Połż dłoń na czole poszkodowanego i delikatnie odchyl jego głowę do tyłu, trzymając kciuk i palec wskazujący w taki sposb, aby – jeśli to będzie potrzebne – mc zamknąć nos poszkodowanego przy sztucznym oddychaniu, (najlepiej zrobić to w pozycji, w ktrej poszkodowany został znaleziony). W tym samym czasie opuszkami palcw drugiej ręki, umieszczonymi pod żuchwą poszkodowanego, podnieś (wysuń) brodę, aby udrożnić drogi oddechowe; jeśli sprawia ci to trudność, odwrć poszkodowanego na plecy i wtedy udrożnij drogi oddechowe tak, jak to zostało opisane powyżej

- Staraj się unikać zbyt silnego odchylania głowy, jeśli podejrzewasz uszkodzenie odcinka szyjnego kręgosłupa

5. W celu zapewnia drożności drg oddechowych obserwuj oznaki oddychania, staraj się je wysłuchać i wyczuć:

- Obserwuj ruchy klatki piersiowej poszkodowanego

- Nasłuchuj przy ustach odgłosw wydawanych przy oddychaniu

- Staraj się wyczuć wydychane powietrze swoim policzkiem – jest to jedyny pewny objaw oddychania

- Zanim stwierdzisz brak oddychania, przez 10 sekund obserwuj jego oznaki, wysłuchuj ich i staraj się je wyczuć

- Sprawdź tętno; w nagłych przypadkach jest ono najlepiej wyczuwalne na tętnicy szyjnej

- Sprawdzaj tętno przez 10 sekund, nim stwierdzisz jego brak.

6. Jeśli poszkodowany jest nieprzytomny, lecz oddycha i ma tętno, zastosuj plan działania B:

- Ułż poszkodowanego w pozycji bocznej, jeśli nie pogorszy to jego stanu

- Wezwij pomoc

- Wrć do poszkodowanego i obserwuj go dokładnie, sprawdzając, czy oddycha bez przeszkd.Pozycja boczna

Gdy oddychanie i tętno występują u poszkodowanego lub zostały przywrcone, ważne jest zapewnienie dobrej drożności i wentylacji. Należy przede wszystkim upewnić się, że język nie tamuje drg oddechowych. Istotne jest także zminimalizowanie ryzyka zakrztuszenia się poszkodowanego własnymi wymiocinami. Z tych powodw powinien on być ułożony w pozycji ułatwiającej oddychanie. Zapobiega ona zapadaniu się języka, przez co jest możliwe utrzymanie drożności drg oddechowych.Jedną z pozycji bezpiecznych jest tak zwana pozycja boczna. Zalecenia dla ratownika, ustalone przez NATO, są następujące:

- Zdejmij poszkodowanemu okulary i wyjmij duże przedmioty z jego kieszeni

- Uklęknij obok poszkodowanego i upewnij się, że obydwie jego nogi leżą prosto

- Udrożnij jego drogi oddechowe, odchylając głowę i unosząc brodę

- Ułż bliższą sobie rękę poszkodowanego wzdłuż tułowia

- Przenieś drugą rękę nad klatką piersiową i umieść dłonią zwrconą do dołu na barku bliższym sobie

- Chwyć pod kolanem nogę poszkodowanego leżącą bliżej ciebie i pociągnij ją do gry, nie odrywając stopy od ziemi

- Podłż bliższą siebie rękę poszkodowanego pod jego pośladek

- Połż jedną rękę na barku poszkodowanego leżącym dalej od ciebie,

a drugą – na dalej od ciebie leżącym biodrze, i przyciągnij poszkodowanego do siebie, przewracając go na bok. Jedną rękę poszkodowanego ułż pod jego policzkiem, a drugą, wyprostowaną w łokciu, z tyłu

- Popraw ułożenie poszkodowanego

- Odchyl głowę poszkodowanego do tyłu, udrażniając drogi oddechowe

- Regularnie sprawdzaj oddychanie i tętno

Jest kilka rżnych pozycji ustalonych, ktre spełniają wszystkie zalecane kryteria lub większość z nich. Gdy poszkodowanym jest ciężki mężczyzna, ułożenie go w opisanej pozycji może być bardzo trudne, zwłaszcza, gdy ratownikiem jest kobieta. Można wtedy ułożyć poszkodowanego inaczej. Zaleca się jednak, aby w tej pozycji leżał krtko. Zasady postępowania są następujące:

- Zdejmij okulary i rozepnij ubranie poszkodowanego

- Uklęknij obok poszkodowanego i upewnij się, że obie jego kończyny dolne są wyprostowane

- Przesuń jego ramię w bok

- Chwyć za kolano i rękę poszkodowanego po jego drugiej stronie

- Zbliż kolano do ręki i pociągnij je do siebie

- Popraw grną część kończyny dolnej tak, aby oba stawy, biodrowy i kolanowy, były zgięte w prawą stronę

- Odchyl głowę poszkodowanego do tyłu, aby się upewnić, że drogi oddechowe są udrożnione

- Regularnie sprawdzaj oddychanie.

Jeśli poszkodowany jest nieprzytomny i nie oddycha, ale jego tętno jest wyczuwalne, należy zastosować plan C:

- Wezwij pomoc – wyślij kogoś po pomoc, a jeśli jesteś sam, zostaw poszkodowanego i idź po pomoc, po czym niezwłocznie wrć i rozpocznij sztuczne oddychanie

- Konieczne przekręć poszkodowanego na plecy

- Usuń widoczne przeszkody z ust poszkodowanego, ale nie ruszaj dobrze umocowanych protez zębowych, i załż mu na usta maskę do sztucznego oddychania, (jeśli ją masz)

- Wykonaj dwa powolne, skuteczne wdmuchnięcia, z ktrych każde sprawi, że klatka piersiowa uniesie się i opadnie

- Odchyl głowę i unieś brodę poszkodowanego

- Zaciśnij skrzydełka nosa kciukiem i palcem wskazującym ręki, ktra znajduje się na czole poszkodowanego

- Pozwl na niewielkie otwarcie ust poszkodowanego, utrzymuj brodę uniesioną do gry

- Weź głęboki wdech i przyłż szczelnie swoje usta do ust poszkodowanego, upewniając się, że ma on dobrze uszczelniony nos

- Mocno wdmuchuj powietrze w usta poszkodowanego, obserwując unoszenie się klatki piersiowej; jedno pełne wdmuchnięcie wykonuj przez 2 sekundy – objętość wdmuchiwanego powietrza wynosi 700 – 1000 ml

- Utrzymując głowę poszkodowanego odchyloną, a brodę wysuniętą (uniesioną), odsuń swoje usta od ust poszkodowanego i pozwl, żeby jego klatka piersiowa opadła

- Weź następny pełny wdech i powtrz całą sekwencję, wykonując w sumie 10 wdmuchnięć w czasie około 1 minuty

- Jeśli tętno jest wyczuwalne, kontynuuj tylko wentylowanie płuc poszkodowanego, ale sprawdzaj tętno po każdych 10 wdmuchnięciach lub, co 1 minutę; jeżeli tętno zanika, musisz rozpocząć masaż serca.

Jeśli masz trudności z wdmuchiwaniem powietrza:

- Sprawdź jeszcze raz jamę ustną poszkodowanego i usuń ewentualne przeszkody

- Sprawdź, czy jego głowa jest dostatecznie odchylona, a żuchwa uniesiona i czy język, zapadając się, nie zamyka drg oddechowych.

- Zrb 5 prb, aby uzyskać 2 efektywne wdmuchnięcia

- Jeżeli okaże się to nieskuteczne, przejdź do oceny stanu krążenia.7. Jeśli poszkodowany jest nieprzytomny, nie oddycha i ma niewyczuwalne tętno, należy zastosować plan działania D:

- Wezwij pomoc – wyślij kogoś po pomoc, a jeśli jesteś sam, zostaw poszkodowanego i idź po pomoc, po czym natychmiast wrć i rozpocznij akcję ratunkową

- Przewrć poszkodowanego na plecy

- Upewnij się, że leży on na twardym, płaskim podłożu

- Udrożnij drogi oddechowe, odchylając poszkodowanemu głowę i unosząc brodę

- Wykonaj 2 wdmuchnięcia

- Rozpocznij ucisk klatki piersiowej (masaż serca)

- Przesuwaj palcami – wskazującym i środkowym – wzdłuż dolnego brzegu klatki piersiowej (łuk żebrowy) i wyszukaj punkt, w ktrym żebra łączą się

- Utrzymując środkowy palec w tym punkcie, umieść dwa palce na mostku powyżej

- Ułż nadgarstek (nasadę) drugiej dłoni na mostku, nad palcem wskazującym pierwszej ręki; powinien to być środek dolnej połowy mostka

- Umieść swoje dłonie jedna na drugiej i złącz (spleć) palce obu rąk, co zapobiegnie wywieraniu ucisku na żebra; nie wywieraj ucisku na nadbrzusze ani na najniższą część mostka

- Pochyl się nad poszkodowanym, pionowo w stosunku do jego klatki piersiowej, wyprostuj łokcie i naciskaj pionowo w dł na mostek w taki sposb, aby obniżał się około 4 – 5 cm

- Zwolnij nacisk, nie odrywając dłoni od mostka poszkodowanego, a następnie powtarzaj ucisk z częstością około 100 uciśnięć na minutę; uciśnięcie i zwolnienie ucisku powinno zabierać tyle samo czas

- Po 15 uciśnięciach klatki piersiowej odchyl poszkodowanemu głowę, unieś brodę i wykonaj dwa efektywne wdmuchnięcia

- Natychmiast po tym ponownie umieść ręce na mostku

- Kontynuuj sztuczne oddychanie i uciskanie klatki piersiowej (masaż serca) w stosunku 2 wdmuchnięcia na 15 uciśnięć.W sytuacji, gdy jest dwch ratownikw, należy podzielić role. Jeden ratownik wykonuje sztuczne oddychanie (wdmuchnięcia), drugi – ucisk klatki piersiowej w stosunku 2 wdmuchnięcia na 15 uciśnięć.Prowadzenie akcji ratowniczej we dwie osoby jest mniej męczące i skuteczniejsze. Może się jednak okazać trudniejsze ze względu na konieczność zsynchronizowania działań ratownikw. Zasady są następujące:

- Najważniejsze jest wezwanie pomocy. Podczas gdy jeden ratownik rozpoczyna resuscytację, drugi idzie po pomoc.

- Kiedy do akcji włącza się drugi ratownik, powinien zacząć uciskać klatkę piersiową po dwukrotnym wdmuchnięciu powietrza przez pierwszego? Podczas gdy jeden ratownik wdmuchuje powietrze, drugi powinien określić prawidłową pozycję na mostku i przygotować się do rozpoczęcia ucisku natychmiast po drugim wdmuchnięciu powietrza. Lepiej jest, kiedy ratownicy zajmują pozycje po przeciwnych stronach poszkodowanego.

- Powinno się robić serie 15 uciśnięć i 2 wdmuchnięć powietrza. Po każdej serii 15 uciśnięć ratownik wdmuchujący powietrze powinien być gotowy do działania z jak najmniejszym opźnieniem. Jest pomocne, kiedy ratownik uciskający klatkę piersiową głośno odlicza do 15.

- Uniesienie brody i odchylenie głowy należy utrzymywać przez cały czas. Wdmuchnięcie powietrza powinno zwykle zajmować 2 sekundy, podczas ktrych nie należy uciskać klatki piersiowej; uciski powinny być wznawiane natychmiast po wdmuchnięciu powietrza do klatki piersiowej, gdy ratownik odsunie swoje usta od twarzy poszkodowanego.

- Jeżeli ratownicy chcą zmienić się miejscami – zwykle wwczas, gdy uciskający klatkę piersiową czuje się zmęczony – powinni to zrobić tak szybko i delikatnie, jak tylko jest to możliwe. Ratownik uciskający klatkę piersiową powinien zapowiedzieć zmianę, po wykonaniu serii 15 uciśnięć szybko zająć miejsce przy głowie poszkodowanego i, utrzymując udrożnione drogi oddechowe, 2 razy wdmuchnąć powietrza do klatki piersiowej poszkodowanego. Podczas tego manewru drugi ratownik powinien zmienić pozycję w taki sposb, aby rozpocząć uciski natychmiast po wdmuchnięciu powietrza.


Przykadowe prace

Śmierć i new life song analiza interpretacyjna wiersza" Biała Lokomotywa" Edwarda Stachury

Śmierć i new life song analiza interpretacyjna wiersza" Biała Lokomotywa" Edwarda Stachury Czasem dla prawidłowej interpretacji trzeba zwrcić uwagę na biografię poety. Oglnie wiadomo, że twrczość Edwarda Stachury to jego osobisty pamiętnik. Sam artysta nie był zwolen...

Administracja terenowa(terytorialna)

Administracja terenowa(terytorialna) Administracja terenowa ?. Lata 1944-1950 Statut Tymczasowy Krajowej Rady Narodowej oraz ustawa z 11 września 1944r. tworzyły podstawy do uczynienia z rad narodowych podstawowego ogniwa w systemie organw państwa. Z koncepcji tej, wzorowanej na rozwiązani...

Kapital, leasing, samofinansowanie, kredytowanie, samosplata itp.

Kapital, leasing, samofinansowanie, kredytowanie, samosplata itp. Kapitał potrzebny do finansowania działalności bieżącej i rozwojowej przesiebiorstwa może pochodzić z rożnych źrdeł. Źrdła te rżnicuje się za pomaca odpowiednich kryteriw. Jeżeli za kry...

Cierpienia młodego Wertera - streszczenie, krtkie charakterystyki.

Cierpienia młodego Wertera - streszczenie, krtkie charakterystyki. Johann Wolfgang Goethe urodził się we Frankfurcie nad Menem w 1749 r. Pochodził z rodziny mieszczańskiej, studiował na uniwersytetach w Lipsku i Strasburgu. Następnie wyjechał na praktykę adwokacką w Wetzlar, gdz...

Romantyczni twrczy Wielkiej Emigracji

Romantyczni twrczy Wielkiej Emigracji Po upadku powstania listopadowego (1830-1831) rozopoczeła się Wielka Emigracja. Odegrała dużą rolę w historii Polski XIX w. Należała do największych ruchw emigracyjnych w Europie tamtego czasu. Jej ośrodkiem był Paryż, we Francji ...

Participe passe-wyjątki

Participe passe-wyjątki WYJĄTKI PARTICIPE PASS BEZOKOLICZNIK PARTICIPE PASS ZNACZENIE POLSKIE AVOIR EU MIEĆ ALLER ALL IŚĆ, JECHAĆ ETRE T BYĆ VENIR VENU PRZYCHODZIĆ TENIR TENU TRZYMAĆ POUVOIR PU MC DEVOIR DUE/DU MUSIEĆ VOULOIR VOULU CHCIEĆ ...

Krzyżacy w Polsce.

Krzyżacy w Polsce. KRZYŻACY 1226 – Sprowadzenie Krzyżakw do Polski przez Konrada Mazowieckiego w celu obrony Mazowsza przed Prusami (najprawdopodobniej pertraktacje z nimi zaczęły się w 1226r, a zakończyły w 1228r) 1308 – Utrata Pomorza Gdańskiego na rzecz Krzy&...

Biografia - Witruwiusz

Biografia - Witruwiusz Witruwiusz Marcus Vitruvius Pollio – rzymski architekt i inżynier wojenny żyjący w I w. p.n.e. Był konstruktorem machin wojennych za panowania Juliusza Cezara i Oktawiana Augusta. Twrca tzw. człowieka witruwiańskiego - wizerunku nagiego mężczyzny ...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry