• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Organizac...

Nawigacja

Organizacja terenów podbitych (rzym)Organizacja terenów podbitych (rzym)
Organizacja terenów podbitych.

Rzym rzadko wcielał pokonane społeczności do własnego organizmu państwowego. Wiązał je ze sobą sojuszem. Pilnował, aby w sprawach wewnętrznych sojuszników (ziemie w Italii) władzę sprawowali przychylni mu politycy. Sojusznicy ściśle wiązali się z Rzymem ponieważ chcieli otrzymać prawa obywatelskie –proces jednoczenia kulturowego Italii. Otrzymali w I w p.n.e. W 264r rozpoczęła się faza wielkich podbojów których efektem było powstanie imperium. Był to zawrotny moment w dziejach Rzymu. Zmienił się charakter wojen. Na wschodzie Rzym walczył z monarchiami hellenistycznymi, na zachodzie z barbarzyńcami, którzy tworzyli plemienne federacje. Na podbitych poza Italią terenach Rzym tworzył prowincje. Płaciły one podatki w pieniądzu lub zbożu. Ich pobór prowadzili ludzie prywatni (brak urzędników) dla republiki był ten system wygodny dla ludu nie (ździerstwo, samowola).


Przykładowe prace

Ewolucyjne zmiany w budowie szkieletu kręgowców jako przystosowania do trybu życia.

Ewolucyjne zmiany w budowie szkieletu kręgowców jako przystosowania do trybu życia. Kręgowce są dwubocznie symetrycznymi strunowcami, mającymi szkielet chrzestny lub kostny i odnóża. Szkielet osiowy jest zbudowany z kręgów, a na jego przednim końcu znajduje się puszka, chroniąca ...

Sprawdzian z układów równań i rozwiązanie

Sprawdzian z układów równań i rozwiązanie PRACA KLASOWA Z MATEMATYKI UKŁADY RÓWNAŃ 1. Rozwiąż układy dowolną metodą: 2x+y=5 x-y=1 y+z=6 2y-0,5z=7 8x-5=y y+x=4 ___/3 p. 2. Rozwiąż zadanie używając układu równa ...

Zagadnienia na egzamin- partie i systemy partyjne

Zagadnienia na egzamin- partie i systemy partyjne Partie i systemy partyjne Partia polityczna organizacja społeczna o określonym programie politycznym, mająca na celu jego realizację poprzez zdobycie i sprawowanie władzy lub wywieranie na nią wpływu. System partyjny obejmuje partie...

Alba Longa

Alba Longa Askaniusz założył własne miasto pod nazwą: Alba Longa, właściwą nazwą dynastii Enasza. Panowało tam wielu królów, których szereg jest równie długi jak patriarchów biblijnych. Na koniec Prokas miał dwóch synów: Numitora i Amulisa. Numitor był starszy i w...

Bohaterowie, streszczenie Zbrodnia i Kara (materiał w załączniku)

Bohaterowie, streszczenie Zbrodnia i Kara (materiał w załączniku) Załacznik !!!!

Cykl mocznikowy

Cykl mocznikowy CYKL MOCZNIKOWY Cykl mocznikowy jest sekwencją reakcji enzymatycznych, w toku których grupy aminowe aminokwasów ulegają przemianie w mocznik Głównym produktem wydalania azotu u zwierząt ureotelicznych ( tj. ssaki, dorosłe płazy, spodouste ) jest mocznik. Moczn...

Fazy rozwoju człowieka- młodszy wiek szkolny

Fazy rozwoju człowieka- młodszy wiek szkolny 1. Ogólna charakterystyka rozwoju dziecka 2. Rozwój fizyczny 3. Rozwój emocjonalny 4. Rozwój społeczno – moralny 5. Rozwój umysłowy Podsumowanie l. Ogólna charakterystyka rozwoju dziecka Młodszy wiek szkolny, nazywa...

Podobne czy różne? Porównaj obrazy szlachty zawarte w wierszu Wacława Potockiego "Zbytki polskie" i satyrze Ignacego Krasickiego "Świat zepsuty".

Podobne czy różne? Porównaj obrazy szlachty zawarte w wierszu Wacława Potockiego "Zbytki polskie" i satyrze Ignacego Krasickiego "Świat zepsuty". Szlachta przez wiele wieków naszej historii była nie najliczniejszą, ale za to najważniejszą grupą społeczną, dbaj...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoła streszczenie notatka ściąga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura książka

Prawa

Do g?ry