• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Organizac...

Nawigacja

Organizacja terenów podbitych (rzym)Organizacja terenów podbitych (rzym)
Organizacja terenów podbitych.

Rzym rzadko wcielał pokonane społeczności do własnego organizmu państwowego. Wiązał je ze sobą sojuszem. Pilnował, aby w sprawach wewnętrznych sojuszników (ziemie w Italii) władzę sprawowali przychylni mu politycy. Sojusznicy ściśle wiązali się z Rzymem ponieważ chcieli otrzymać prawa obywatelskie –proces jednoczenia kulturowego Italii. Otrzymali w I w p.n.e. W 264r rozpoczęła się faza wielkich podbojów których efektem było powstanie imperium. Był to zawrotny moment w dziejach Rzymu. Zmienił się charakter wojen. Na wschodzie Rzym walczył z monarchiami hellenistycznymi, na zachodzie z barbarzyńcami, którzy tworzyli plemienne federacje. Na podbitych poza Italią terenach Rzym tworzył prowincje. Płaciły one podatki w pieniądzu lub zbożu. Ich pobór prowadzili ludzie prywatni (brak urzędników) dla republiki był ten system wygodny dla ludu nie (ździerstwo, samowola).


Przykładowe prace

Choroby układu pokarmowego. Zasady odżywiania.

Choroby układu pokarmowego. Zasady odżywiania. CHOROBY UKŁADU POKARMOWEGO Wiele osób cierpi z powodu bólu brzucha. Objawia się on z bardzo różnych przyczyn: ˇ jedzenie zepsutego lub przeterminowanego pokarmu; ˇ niewłaściwa kolejność zjedzonych produktów; ˇ szybkie jedz...

Wizja kapitalizmu ludowego Berle’a

Wizja kapitalizmu ludowego Berle’a Adolf August Berle urodził się w Bostonie w roku 1895. Był synem pastora i córki znanego profesora G.F. Wrighta. Od najmłodszych lat otrzymywał dosyć dobre wykształcenie, co zaowocowało otrzymaniem w wieku lat 21 dyplomu magistra prawa w Wy&...

Mol

Mol Mol -to zbiór elementów materii(kopa, tuzin).Liczbę elementów wchodzących w skład jednego mola wyznaczył Amadeo Avogadro. od jego nazwiska -liczba avogardo N. jest to ilość substancji zawierających tyle cząstek (atomów, cząstek, jonów)ile znajduje się w 12g izotopu węgl...

"Romantyczność" Adama Mickiewicza jako utwór programowy polskiego romantyzmu.

"Romantyczność" Adama Mickiewicza jako utwór programowy polskiego romantyzmu. Utwór ten uznawany był przez romantyków (i jest nadal) za kwintesencję romantyzmu; zawiera on wiele elementów rozwijającej się literatury romantycznej. Irracjonalny stosunek do świata prezentuje Mickiewicz ju&#...

Jan Kochanowski – pesymista czy jednak optymista? Odwołaj się do wszystkich znanych Ci utworów poety.

Jan Kochanowski – pesymista czy jednak optymista? Odwołaj się do wszystkich znanych Ci utworów poety. Jan Kochanowski ? pesymista czy jednak optymista? Odwołaj się do wszystkich znanych Ci utworów poety. W poniższej pracy chcę zająć się problemem dotyczącym światopo...

Motyw wsi w renesansie

Motyw wsi w renesansie Naturalna tęsknota człowieka za beztroskim i szczęśliwym życiem ma długą tradycję. Już w czasach starożytnych istniała pamięć o mitycznym złotym wieku i utraconych na zawsze krainach szczęścia, gdzie człowiek beztroski i n...

Rola poezji i poety w życiu narodu będącego w niewoli, na podstawie utworów A. Mickiewicza.

Rola poezji i poety w życiu narodu będącego w niewoli, na podstawie utworów A. Mickiewicza. Romantycy określali poezję jako nieskończoną siłę. Jak w żadnej innej epoce wynieśli poetę ponad tłumy, nie dotknięte tym boskim talentem. Próbowali zatrzeć granic...

Odwołując się do ideologii pozytywistycznej, zanalizuj na podstawie fragmentu Lalki Bolesława Prusa poglądy Wokulskiego na temat Paryża

Odwołując się do ideologii pozytywistycznej, zanalizuj na podstawie fragmentu Lalki Bolesława Prusa poglądy Wokulskiego na temat Paryża Pozytywiści żyjący w XVIII wieku, odeszli od intuicji na rzecz rozumu i doświadczenia. Ich działalność przede opierała si&#...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoła streszczenie notatka ściąga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura książka

Prawa

Do g?ry