• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Organizm...

Nawigacja

Organizmy transgeniczneOrganizmy transgeniczne
Organizmy Modyfikowane Genetycznie ,czyli Organizmy Transgeniczne są to organizmy, ktrych materiał genetyczny został wzbogacony o obce geny przeniesione z innego gatunku, wprowadzone do komrek przy pomocy metod inżynierii genetycznej.Oglnie mwiąc modyfikacja polega na wszczepieniu do genomu modyfikowanego organizmu fragmentu DNA z innego organizmu, ktry odpowiedzialny jest za daną cechę, lub też na modyfikacji genu, lub usunięciu go całkowicie z organizmu.

Przenoszony gen to tzw. transgen - stąd organizmy transgeniczne. Po przeniesieniu transgenu jest on na stałe włączony do genomu gospodarza i od tej pory już będzie obecny u wszystkich organizmach potomnych - nie utraci transgenu.

W Ustawie o organizmach transgenicznych zapisana jest definicja:Organizm modyfikowany genetycznie to organizm inny niż organizm człowieka, w ktrym materiał genetyczny został zmieniony w sposb nie zachodzący w warunkach naturalnych wskutek krzyżowania lub naturalnej rekombinacji

Modyfikacje roślin polegają przede wszystkim na wprowadzeniu lub usunięciu z nich określonych genw.Transgeniczne rośliny uzyskuje się przez wprowadzenie obcego DNA do protoplastw komrek lub za pośrednictwem infekujących roślinę bakterii. Modyfikacje mają przede wszystkim na celu:

* zwiększenie odporność na herbicydy(środki ochrony roślin), szkodniki, infekcje wirusowe,

bakteryjne i grzybowe,

* zwiększenie tolerancji na stres abiotyczny (głwnie zmiany klimatyczne),

* przedłużenie trwałości owocw,

* poprawę składu kwasw tłuszczowych oraz aminokwasw białek,

* unormowanie stężenia fitoestrogenw,

* zwiększenie zawartości suchej masy,

* zmianę zawartości węglowodanw, karotenoidw i witamin,

* usunięcie toksyn czy związkw utrudniających przyswajanie składnikw ,zwiększając np. zawartość substancji niezbędnych dla zdrowia,

Najczęściej modyfikowanymi roślinami są: kukurydza, pomidory, soja, ziemniaki, bawełna, melony, tytoń, buraki cukrowe.

Pierwszym organizmem transgenicznym był tytoń, a pierwszym wprowadzonym do obrotu pomidor Flavr Savr, ktry lepiej znosił transport i dłużej zachowywał świeżość.Nie wiadomo jednak, jakie mogą być skutki spożywania transgenicznych roślin.

Modyfikacje zwierząt mają na celu głwnie uzyskanie zwierząt o pożądanych cechach w hodowli.Rozrżniamy nastepujace przykłady modyfikacji organizmw zwierzęcych :

Po pierwsze ,modyfikacje mające na celu wytwarzanie w organizmie zwierząt genetycznie zmienionych białek wykorzystywanych jako leki - czyli wykorzystywanie ich jako bioreaktorw.Modyfikowane w tym celu są głwnie krowy, kozy, owce, gdyż pożądane białka wytwarzane są w gruczołach mlecznych i wydzielane z mlekiem. Produkowana jest antytrombina - ludzki enzym - czynnik krzepliwości krwi, pozwala na kontrolę powstawania zakrzepw, produkcja antytrypsyny - stosowanej w leczeniu rozedmy płuc, erytropoetyny - leczenie anemii.

Po drugie ,modyfikacje polegające na wprowadzeniu genw produkujących hormon wzrostu w celu uzyskania szybszego wzrostu zwierząt hodowlanych..

W ten sposb modyfikowane są głwnie ryby: karpie, łososie, ale także na zwierzęta gospodarskie : świnie, krliki, owce.

Po trzecie ,modyfikacje dzięki ktrym krowy dają więcej mleka, oraz mleko jest specjalnie przystosowane do produkcji serw.Taka modyfikacja powoduje to, iż z mleka łatwiej jest uzyskać ser - można go uzyskać więcej z tej samej objętości mleka oraz szybciej.

Po czwarte ,modyfikacje mające na celu zwiększenie odporności na choroby.

Oraz inne modyfikacje tj. :

- modyfikacje do celw naukowych zwierząt laboratoryjnych - myszy, szczurw,

- owce wytwarzające wełnę toksyczną dla moli i nie kurczącą się w praniu,

- lepsza jakość mięsa, mleka,

- transgeniczne koty dla alergikw - ich sierść nie powoduje alergii,

- transgeniczne rybki akwariowe z genami z meduzy, dzięki ktrym fluoryzują w ciemności.

Modyfikacje zwierząt nie są tak popularne jak roślin, głwnie ze względu na trudności w samym procesie modyfikacji, proces jest bardzo skomplikowany i trwa długo, koszty są bardzo duże.Zwierzęta modyfikowane genetycznie często chorują, czy są bezpłodne.

Aby otrzymany organizm był transgeniczny, należy do niego wprowadzić kawałek DNA, ktry pochodzi od obcego organizmu. Nim jakiś organizm zostanie genetycznie zmieniony, transformowany, należy posiadać fragment materiału genetycznego, ktry pochodzi z innego organizmu. Może on zostać wycięty z większego fragmentu DNA, dzięki enzymom restrykcyjnym. Są to cząsteczki białek, ktre potrafią przecinać nić DNA, częstokroć czynią to w specyficznym miejscu, dzięki czemu możliwe jest wycięcie takiego fragmentu jaki jest potrzebny.Tak przygotowany materiał jest wprowadzany do zwierząt bądź roślin. Ten fragment najczęściej zwiera informację (koduje) cząsteczki białka, ktre będą wykorzystane przez organizm. Samo wprowadzenie materiału genetycznego nie jest łatwe. Metody, ktrymi biotechnologowie się posługują by tego dokonać bywają odmienne w odniesieniu do roślin i zwierząt.

Wprowadzenie do sprzedaży i upowszechnienie żywności modyfikowanej genetycznie żywności jest tematem budzącym ogromne kontrowersje.Z jednej strony panuje zachwyt nad nowymi możliwościami, jakie stwarzają genetyczne modyfikacje, z drugiej istnieje wiele obaw z tym związanych.produkcja genetycznie modyfikowanej żywności stwarza wiele możliwości i niesie ogromną liczbę potencjalnych korzyści. Coraz częściej jednak napotykamy na głosy przeciwnikw modyfikacji.Sugerują oni szkodliwość upraw transgenicznych względem środowiska naturalnego oraz konsumentw.Do tej pory nie udało się stwierdzić negatywnego wpływu genetycznie modyfikowanej żywności na organizm ludzki. Nie udało się tez jednak udowodnić jej całkowitej nieszkodliwości. Nadal nie znane są skutki jakie może wywołać jej długotrwałe spożywanie.


Przykadowe prace

Teoria wychowania Wykłady Marek Ejsmond (Ateneum Gdańsk)

Teoria wychowania Wykłady Marek Ejsmond (Ateneum Gdańsk) Teoria wychowania - jako dyscyplina wiedzy jest podstawową dyscyplina pedagogiczną zajmująca się wychowaniem człowieka. Głwnym podmiotem zainteresowań jest wychowanie, kształtowanie postaw i cech osobowości czł...

Motyw bohatera literackiego.

Motyw bohatera literackiego. MITOLOGIA IKAR idealista, marzyciel. Podczas ucieczki z krety, pomimo przestrg ojca (Dedala), poddaje się żądzy poznania. Wznisł się za wysoko, za blisko słońca, ktre spowodowało, że wosk(użyty przy sporządzaniu skrzydeł) rozpuśc...

Wie soll man eine Rolle der Arbeit in meinem Leben? - Jaka powinna być rola pracy w moim życiu?

Wie soll man eine Rolle der Arbeit in meinem Leben? - Jaka powinna być rola pracy w moim życiu? Eine Arbeit ist fr mich sehr wichtig. Ich gehe in die Schule. Ich will eine Abitur machen und spter studieren, um einen guten Beruf einzunehmen. Ich bin ehrgeizig, deshalb ist wesentlich fr mich, wie meine Arbeit ist und...

Ballady i romanse – romantyczna propozycja poznawania świata

Ballady i romanse – romantyczna propozycja poznawania świata Zdaje mi się, że widzę... gdzie? Przed oczyma duszy mojej! czyli Ballady i romanse – romantyczna propozycja poznawania świata W utworach wielu romantycznych poetw ukazane są romantyczne narzędzia poznania...

Barok

Barok 1. RAMY CZASOWE EUROPA XVII w. we FRANCJI nie było 2. CHARAKTERYSTYKA CZASW BAROKU 2.1 SYTUACJA POLITYCZNA I KULTURALNA NA ZACHODZIE EUROPY - czas kontrreformacji - tolerancja religijna zanikała - we Francji rozwijała się kultura - zapanowała moda na wszystko co francusk...

Wychowanie przez pracę

Wychowanie przez pracę Praca i jej znaczenie w życiu człowieka funkcjonuje od początku ludzkości. Na początku Bg stworzył niebo i ziemię Bądźcie płodni i rozmnażajcie się abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną; aby"...

Przemiana wewnetrzna bohatera jako temat literacki.

Przemiana wewnetrzna bohatera jako temat literacki. Przemianę wewnętrzna bohaterw literackich możemy zaobserwować szczeglnie w literaturze romantycznej. Literatura Romantyzmu była wyrazem protestu przeciwko kultowi rozumu, jakim charakteryzowało się Oświecenie. Nic więc dziwnego, &...

Powstanie styczniowe

Powstanie styczniowe Wstąpienie Aleksandra II na tron cesarstwa rosyjskiego, zapowiadało złagodzenie polityki rosyjskiej w stosunku do Krlestwa. Aleksander II nie był liberałem i przeciwny był ruchom separatystycznym, ale w upokarzającej dla cesarstwa sytuacji, po klęsce w wojnie krymskie...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry