• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Orientacy...

Nawigacja

Orientacyjny sposób wykrywania zanieczyszczeń mechanicznych, osadów oraz wody w olejachOrientacyjny sposób wykrywania zanieczyszczeń mechanicznych, osadów oraz wody w olejach
1. WPROWADZENIEOlej to ciekła substancja tłuszczowa barwy od jasnożółtej do ciemnozielonej (otrzymywana z nasion i owoców niektórych roślin lub tkanek ssaków i ryb morskich), mająca zastosowanie w przemyśle spożywczym, technice oraz w lecznictwie.Oleje ze względu na pochodzenie możemy podzielić na:oleje mineralne,

oleje roślinne lub zwierzęce,

oleje syntetyczne,Oleje ze względu na przeznaczenie możemy podzielić na:ˇ oleje cylindrowe,

ˇ oleje hydrauliczne,

ˇ oleje do obróbki metali,

ˇ oleje konserwacyjne,

ˇ oleje przemysłowe,

ˇ oleje silnikowe,

ˇ oleje przekładniowe

ˇ oleje do sprężarek chłodniczych,

ˇ oleje turbinowe,

ˇ oleje technologiczne.2. Przyrządy niezbędne do wykonania ćwiczenia:q probówki,

q bibuła filtracyjna,

q palnik gazowy,

q statyw laboratoryjny,

q próbki oleju do badania.3. Przebieg ćwiczenia pierwszego:Ćwiczenie miał na celu wykrycie zanieczyszczeń mechanicznych i osadów. Podczas ćwiczenia mieliśmy sześć olejów, które były podgrzane w probówkach do temperatury 50-60oC, a następnie nanieśliśmy z każdego rodzaju oleju 2-3 krople na bibułę filtracyjną. Aby odczytać przebieg doświadczenia należało poczekać kilka minut aż pojawi się wyraźny obraz.

4. Przebieg ćwiczenia drugiego:Celem ćwiczenia było zaobserwowanie zawartości wody w podgrzewanym oleju. Probówkę uzupełniliśmy olejem typu: MIXOL S i dokładnie wymieszaliśmy. Następnie podgrzaliśmy probówkę do temp. w przedziale 100-150oC.5. Wnioski:Ćwiczenie nr 1:

1. Olej w probówce nr 1 miał najciemniejsze jądro, a to oznacza, że:o olej był stary, wielokrotnie używany,

o zawierał małą ilość detergentów gdyż miał niewielką otoczkę.2. Oleje w probówkach od nr 2-6 miały bardzo zbliżony kolory jądra jednak były znacznie jaśniejsze niż jądro oleju w probówce nr 1. Oznacza to, że:v oleje były dostatecznie świeże,

v zawierały dużo detergentów gdyż miały szeroką otoczkę,

v nie zauważyliśmy zanieczyszczeń w postaci koksu oznacza to, że okres pracy tych olejów w silniku był dość krótki.Ćwiczenie nr 2:

Podczas badania oleju MIXOL S w probówce zaobserwowaliśmy zawartość wody w tym oleju gdyż podczas podgrzewania:wystąpiło wrzenie,

skraplanie się wody.


Przykładowe prace

Różne sposoby charakteryzowania postaci literackich.

Różne sposoby charakteryzowania postaci literackich. Charakterystyka to ogół zabiegów mających na celu prezentację, analizę i interpretację postaci literackiej w utworze. Podstawowe rodzaje charakterystyk: a) zewnętrzna – wygląd i zachowanie postaci np. Krawiec Kujawski z ...

Petr Paul Rubens

Petr Paul Rubens Artysta urodził się w 1577 roku w Siegen. Ojciec Rubensa był Flamandczykiem, pochodził z Flandrii.(kiedyś samodzielne państwo obecnie część Belgii) Będąc chłopcem Peter Paul służył jako paź na dworze szlacheckim, ale wkrótce zaj...

Geneza i istota kształcenia zintegrowanego. Psychopedagogiczne podstawy zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej. Planowanie pracy w systemie kształcenia zintegrowanego.

Geneza i istota kształcenia zintegrowanego. Psychopedagogiczne podstawy zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej. Planowanie pracy w systemie kształcenia zintegrowanego. Integracja- to zespolenie się scalenie, tworzenie całości z części, wytwarzanie całości z drobnych odpowiednio cz&#...

Anoreksja

Anoreksja JADŁOWSTRĘT (Anoreksja) Jadłowstręt psychiczny zaczyna się najczęściej w początkowym okresie dojrzewania, kiedy młoda dziewczyna jest przekonana o własnej otyłości. Dziewczęta dotknięte ta chorobą są zazwyczaj ambitne, posłus...

Organizmy transgeniczne (genetycznie zmodyfikowane organizmy)

Organizmy transgeniczne (genetycznie zmodyfikowane organizmy) Organizmy transgeniczne są to organizmy, których materiał genetyczny został wzbogacony o obce geny przeniesione z innego gatunku, wprowadzone do komórek przy pomocy metod inżynierii genetycznej. Organizmy takie mają ogromne praktyczne, (np. wy...

Sieci komputerowe

Sieci komputerowe Sieci komputerowe Sieć jest zbiorem komputerów, połączonych ze sobą w celu wspólnego korzystania z informacji i zasobów sprzętowych. Sieć pozwala na łatwą wymianę plików i informacji, umożliwia wspólne korzystanie z wyposażenia: drukarki, modemu i urz...

Odprawa posłów greckich

Odprawa posłów greckich "Odprawa posłów greckich" to dramat, który został oparty na micie opowiadającym o dziejach Parysa (Spór o złote jabłko i przyznanie nagrody Afrodycie, która w zamian obiecała Parysowi najpiękniejszą kobietę - Helenę). Parys pogwałci ...

Mechanizmy specjacji

Mechanizmy specjacji Specjacja – proces powstawania nowego gatunku. Gdy w wyniku działania czynników ewolucji i kumulowania się drobnych zmian w czystościach genów osobniki danej populacji nie będą mogły się krzyżować z osobnikami innych populacji (- izolacja rozrodcza), nale...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoła streszczenie notatka ściąga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura książka

Prawa

Do g?ry