• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: OSCYLOSK...

Nawigacja

OSCYLOSKOP ZASADY DZIALANIA I RODZAJE (wiadomości oglne)OSCYLOSKOP ZASADY DZIALANIA I RODZAJE (wiadomości oglne)
1. CelCelem ćwiczenia jest poznanie budowy, zasady działania i obsługi oscyloskopu2.WSTĘPOscyloskop jest uniwersalnym przyrządem pomiarowym, stosowanym do obserwacji odkształconych przebiegw elektrycznych i pomiaru ich parametrw używanym w pracach badawczych, naprawach, strojeniu i kalibracji wszelkiego rodzaju urządzeń

elektronicznych. Oscyloskop jest przyrządem stosowanym najczęściej do obserwacji na ekranie

przebiegu napięcia w funkcji czasu. Poza tym stosowany może być do pomiaru napięcia, prądu,

czasu, częstotliwości, kąta przesunięcia fazowego, mocy, wyznaczania charakterystyk diod

i tranzystorw i badania wielu innych elementw. Obecnie produkowany oscyloskopy dzielą się na grupy:

- oscyloskopy analogowe, [postać ciągła]

- oscyloskopy z lampą pamiętającą, [zapamiętuje pojemność sygnału]

- oscyloskopy prbkujące, [do szybkich przebiegw]

- oscyloskopy cyfrowe. [sygnał 0/1 cyfrowy]

a) jednokanałowe

b) dwukanałowe

c) dwustrumienioweEkrany

-ciekłokrystaliczne

-lampoweNajbardziej rozpowszechnione są oscyloskopy analogowe. W oscyloskopie analogowym obraz

przebiegu rysowany jest na ekranie lampy oscyloskopowej w czasie rzeczywistym, tzn. plamka

świetlna porusza się na ekranie w takt zmian przebiegu i upływu czasu. Szybkość zmian

ograniczona jest jedynie bezwładnością elektronw.Podstawowe parametry oscyloskopu

- częstotliwość pracy

- czułość napięciowa [mV/dz]

- podstawa czasu [s/dz]Lampa oscyloskopowa składa się z trzech podstawowych części: wyrzutni elektronowej,

systemu odchylającego strumień elektronw i ekranu i ma postać zamkniętej bańki szklanej,

z ktrej usunięto powietrze.

BUDOWA LAMPY OSCYLOSKOPOWEJBudowa lampy oscyloskopowej: K - katoda, G – grzejnik katody, W – siatka,

- anody, X – płytki odchylania poziomego, Y – płytki odchylania pionowego

ekranująca, E- ekran, P – powłoka grafitowa, O – osłona szklanaPOMIAR NAPIĘCIAOscyloskop stosowany jest do obserwacji kształtu i pomiaru wartości chwilowych napięcia

zmiennego. Przy sprzężeniu stałoprądowym można mierzyć wartości chwilowe łącznie z wartością stałą. Chcąc uzyskać możliwie największą dokładność pomiaru napięcia należy przestrzegać następujących reguł:

- pokrętło płynnej regulacji czułości powinno być ustawione na pozycje CAL. (do oporu zgodnie z kierunkiem ruchu wskazwek zegara), (KALIBROWANA/PŁYNNA (CAL/VAR))

- przełącznikiem czułości odchylania wybrać taką pozycje, aby obraz był możliwie największy;

pokrętłem położenia POSITION można przesunąć przebieg do wybranej linii siatki, aby ułatwić

odczyt pomiaru,

- obraz należy dobrze zogniskować,

- z pomiaru należy wyeliminować grubość linii, stale odczytując wartość odchylania w kierunku

pionowym przy tej samej krawędzi obrazu.

Wartość międzyszczytową napięcia pp U (pik – pik) przebiegu wyznaczyć można ze wzoru:

U pp = d *K

gdzie:

d - wysokość obrazu badanego napięcia w działkach lub w cm

K – aktualna wartość wspłczynnika odchylania pionowego (wzmocnienia w torze Y)

w V./cm lub V/dz.Wartość skuteczną U napięcia wyznaczyć można ze wzoru:Pomiar wartości międzyszczytowej i skutecznej napięcia obarczony jest błędem:

gdzie:

?d - niedokładność odczytu długości odcinka d ( na ogł nie lepsza od 0,5 mm),

dk- niedokładność określenia wspłczynnika odchylenia pionowego (błąd kalibracji

wzmocnienia toru Y).POMIAR CZĘSTOTLIWOŚCI PRZEZ POMIAR OKRESUPomiar częstotliwości przez pomiar okresu wymaga ustawienia pokrętła płynnej regulacji

podstawy czasu w pozycję CAL (obrt pokrętła zgodnie z ruchem wskazwek zegara aż do

zaskoku) i wybrania takiej pozycji przełącznika skokowej regulacji podstawy czasu, aby na ekranie

wystąpiła jak najmniejsza liczba okresw, jednak nie mniejsza niż jeden okres.

Częstotliwość badanego przebiegu określa się ze wzoru:gdzie:

l – odczytana z ekranu oscyloskopu długość w cm odcinka odpowiadająca okresowi

badanego przebiegu.

C – wartość wspłczynnika podstawy czasu w s, ms lub s.

Błąd pomiaru częstotliwości jest rwny:

Dane znamionowe obiektw

WNIOSKI:- oscyloskop jest urządzeniem, ktre umożliwia obserwowanie odkształceń przebiegw elektrycznych i pomiaru ich parametrw

- używamy go w pracach badawczych, naprawach, strojeniu i kalibracji wszelkiego rodzaju urządzeń elektronicznych

- umożliwia on zaobserwowanie na ekranie napięcia, prądu, czasu, częstotliwości, kąta przesunięcia fazowego, mocy

- praca z oscyloskopem jest ciekawym sposobem nauki

-z oscyloskopem należy obchodzić się bardzo delikatnie, gdyż są to wyjątkowo drogie urządzeniaCałość wraz z rysunkami w załączniku


Przykadowe prace

Zastosowanie promieniowania laserowego w kosmetyce. (Fizykoterapia)

Zastosowanie promieniowania laserowego w kosmetyce. (Fizykoterapia) ZASTOSOWANIE PROMIENIOWANIA LASEROWEGO W KOSMETYCE. Wygląd naszej skry w bardzo dużym stopniu zależy od higienicznego trybu życia, odpowiedniego doboru kosmetykw, a także od regularnych wizyt u kosmetyczki. Unikanie mrużeni...

Zastosowanie i właściwości NaOH wodorotlenek sodu

Zastosowanie i właściwości NaOH wodorotlenek sodu Wzr sumaryczny: NAOH Wzr strukturalny: Na-O-H Wodorotlenki otrzymuje się głwnie dwiema metodami: 1. W reakcji metalu z wodą (głwnie wodorotlenek sodu i potasu) np.: 2Na + H2O › 2NaOH + H2 2. W reakcji tlenku...

Prby przełamania postawy dekadenckiej w liryce Młodej Polski.

Prby przełamania postawy dekadenckiej w liryce Młodej Polski. Prby przełamania nastroju smutku i beznadziejności podjął już Kazimierz Przerwa - Tetmajer, ktrego utwory cechował najgłębszy chyba dekadentyzm. W "Melodii mgieł nocnych" nie słychać wszechogarniaj...

Opis rodziny

Opis rodziny Wir fhren eine ausgeglichene Familie. Sie ist zwar klein, bestehend aus vier Personen, aber das kann man auch als Vorteil sehen denn jedes Familienmitglied hat einen engen Kontakt zu dem Rest der Familie und wir verstehen uns eigentlich alle sehr gut bis auf meine kleine Schwester die manchmal ein bisschen zickig i...

Gotyk

Gotyk SZTUKA GOTYCKA Od XII do XV wieku Nazwa pochodzi od nazwy germańskiego plemienia barbarzyńskich Gotw, ktrzy mylnie uważani byli za twrcw tej epoki. Początkowo miała wydźwięk pejoratywny ze względu na odbieganie od kanonw pod każdym względem. Gotyk narodził ...

Nabłonki - funkcje, budowa i podział

Nabłonki - funkcje, budowa i podział Funkcje tkanki nabłonkowej:? f.ochronna-odziela org od srodowiska zew?zabezpiecza przed utrata wody?przeprowadza wymiane gazowa?odbior bodzcow?wysciela narzady i jamy ciała Budowa?zwarty układ kom(brak subst miedzykomorkowej)utrzymywany m.in.dzieki blonie podstawo...

"Grzech ma tylko początek, nigdy końca ... " (O. D. Koputos) na podstawie wybranych lektur zastanw się nad prawdziwym obliczem człowieka.

"Grzech ma tylko początek, nigdy końca ... " (O. D. Koputos) na podstawie wybranych lektur zastanw się nad prawdziwym obliczem człowieka. Dobro i zlo to dwa nierozlacznie, rwnowazace sie elementy trwania, a miedzy nimi po cienkiej linii stapa niepewnie czlowiek, raz po raz odchylajac sie w prawo, to w lewo....

Zasoby mineralne polski

Zasoby mineralne polski Węgiel kamienny-zagłębie grnośląskie(b.duże), dolnośląskie(mniejsze) (wałbrzysko-noworudzkie), Lubelskie(najmłodsze) (tarnowskie gry, Krzeszowice, Ostrawa) Węgiel brunatny –turoszw(zagł. Turoszowickie), Bogatynia, koni...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry