• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Osi&#261...

Nawigacja

Osiągniecia Fizyki w medycynie.Osiągniecia Fizyki w medycynie.
W tej pracy chciałbym przedtswić relacje pomiędzy fizyką a medycyną. Wiele odkryć fizyki, tych dawnych i całkiem świeżych, umożliwiło zrozumienie wielu problemw medycznych (struktura ciała, fizjologia), a przełożenie ich przez inżynierię biomedyczną na praktyczne zastosowania kliniczne, zaowocowało wieloma bardzo złożonymi i bardzo skutecznymi metodami instrumentalnymi oraz urządzeniami diagnostycznymi, terapeutycznymi i rehabilitacyjnymi. Tym samym fizyka umożliwiła rozwj nowoczesnej medycyny i powstanie techniki medycznej. Dzisiejszy poziom medycyna zawdzięcza nie tylko lekarzom i biologom ale w znacznej mierze także udziałowi fizykw i inżynierw, ktrzy inspirowali i tworzyli te metody i urządzenia. Sprawiedliwość wymaga jednak, aby powiedzieć że często inspiracje medyczne stanowiły punkt wyjścia dla prac badawczych i konstrukcyjnych fizykw i inżynierw. Te wzajemne inspiracje okazywały się niezwykle cenne społecznie zarwno dla praktyki medycznej jak i nauki.Jak ważną rolę w medycynie odgrywa fizyka, może świadczyć także nazwanie podstawowego badania lekarskiego, stanowiącego głwny kanon postępowania diagnostycznego, badaniem fizykalnym. Badanie fizykalne polega na ocenie stanu zdrowia pacjenta na podstawie informacji o strukturze i czynności narządw ciała, takich jak: kształt, rozmiary, twardość, ruch (w tym drgania), temperatura, a nawet zabarwienie powłok. Dane te uzyskiwane są bezpośrednio metodami fizycznymi za pomocą badań wykorzystujących zmysły lekarza (wzrok, dotyk, słuch, powonienie) przeprowadzonych na powierzchni ciała pacjenta. Co ciekawe, badanie fizykalne w zasadzie nie wymaga żadnych przyrządw (nie licząc fonendoskopu).W Anglii, gdzie po raz pierwszy użyto pojęcia fizyka medyczna, słowo physician oznaczające lekarza, wskazuje na bliskie związki fizyki z medycyną.W przeszłości wielu fizykw uprawiało medycynę i rwnie wielu medykw zajmowało się fizyką. Także obecnie zdarzają się takie przypadki, chociaż częściej fizycy praktykują medycynę. Termin fizyka medyczna pojawił się na początku XIX wieku. Inicjatorem prawdopodobnie był wykładowca fizyki dla studentw medycyny, Szkot Neil Arnott urodzony w 1788 roku w Forfar. Był on także autorem pierwszego podręcznika fizyki dla medykw. Jego zasługą jest wprowadzenie na Uniwersytecie Londyńskim obowiązku zdawania egzaminw z fizyki i chemii przez adeptw medycyny.Pierwsza publikacją książkową na kontynencie europejskim była książka Adolfa Ficka (1829 1901), zajmującego się fizjologią, znanego twrcy prawa transportu masy, zatytułowana Fizyka Medyczna (Medizinische Physik), wydana w Zurichu w 1856 roku.Określenie Fizyka medyczna budzi czasami sprzeciw niektrych fizykw, ktrzy uważają, że fizyka jest jedna i nie wymaga stosowania przymiotnika.


Przykadowe prace

Interpretacja epizodu z księdzem oraz przypowieści o odźwiernym. ("Proces" F. Kafki)

Interpretacja epizodu z księdzem oraz przypowieści o odźwiernym. ("Proces" F. Kafki) Jzef K. został poproszony o pokazanie kilku zabytkw sztuki pewnemu włoskiemu klientowi banku, ktry po raz pierwszy przebywał w tym mieście, a na ktrego przyjaźni bardzo bankowi zależało. Po d...

Biografia - Daniel Naborowski

Biografia - Daniel Naborowski Daniel Naborowski urodził się w 1570 roku najprawdopodobniej w Krakowie. Pochodził z niezamożnej rodziny szlacheckiej wyznania kalwińskiego. Najprawdopodobniej w miejscu swojego urodzenia pobierał pierwsze nauki.Między styczniem 1590 roku a majem 1591 studiowa...

Kobiety W Polsce Podczas Powstania Listopadowego

Kobiety W Polsce Podczas Powstania Listopadowego Polki wyrżniały sie szczeglnym patrityzmem, sklonnością do poświęceń oraz waleczną postawą. I jest tu mowa nie tylko o szlachciankach z dworkw, ale także kobiety ze wsi i z miast. Zdarzalo się często, że potrafi&#...

Parati semper Jan Paweł II - streszczenie, opinia

Parati semper Jan Paweł II - streszczenie, opinia W liście do młodych z całego świata PARATI SEMPER Jan Paweł II rozważa nad problemami z jakimi spotykają się młodzi ludzie. Mwi o tym, że przyszłość należy do młodego pokolenia. W nich jest nadzieja...

gospodarka polska 45-89

gospodarka polska 45-89 II wojna światowa przyniosła duże straty materialne a także zmianę granic; materialne – ok. 40% wartości majątku narodowego z 1939r. Przemysł – 33%. Rolnictwo – 35% (szczeglnie w hodowli). Dochd narodowy w 45r spadł o 62% /1938r. Po II wojni...

POCZATKI IGRZYSK OLIMPIJSKICH

POCZATKI IGRZYSK OLIMPIJSKICH IGRZYSKA OLIMPIJSKIE Wśrd wielu igrzysk starożytnych Grecji największą sławę zdobyły igrzyska ku czci Zeusa w Olimpii , rozgrywane co 4 lata , od ktrych przyjęto rachubę czasu według olimpiad . Początki igrzysk olimpijskich ...

Zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne

Zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne NR.1 Zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne(nerwica natręctw, zespł anankastyczny, ZOK; ang. obsessive-compulsive disorder, OCD) – zaburzenie psychiczne z grupy zaburzeń lękowych charakteryzujące się występowaniem u chorego natrętnych (obsesyjnych) my&#...

Darbyści

Darbyści Ruch Wolnych Chrześcijan charakteryzuje się tym, że jego początki nie są związane z jednym nazwiskiem, lecz że zgoła w tym samym czasie Bg powołał do tego zadania kilku mężw. Za początek tego uważa się rok 1830. W roku tym kilku tzw. brac...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry