• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Ostatnia ...

Nawigacja

Ostatnia elekcja, czasy StanisławowskieOstatnia elekcja, czasy Stanisławowskie
1. Ostatnie bezkrólewie wypełnia walka dwóch stronnictw szlacheckich: magnackiego- konserwatywnego zwanego hetmańskim, które reprezentował Jan Ksawery Branicki; drugie stronnictwo tzw. familiada, skupiona wokół Michała Czartoryskiego, dążące do uzdrowienia państwa poprzez reformę skarbu i wojska.

2. Obrady sejmu Konwokacyjnego (1764)

- śmierć Augusta III Sasa w 1763

- zwołanie sejmu przez prymasa w 1764, który zajął się sprawami państwa i przygotował wolną elekcję w VIRITIM

3. Sejm elekcyjny (wrzesień 1764)

- w asyście wojsk Rosyjskich i poparciu Katarzyny II oraz familii wybrano na króla stolnika litewskiego Stanisława Poniatowskiego, który przebiera imię August

- przeprowadza następujące reformy:

* reforma wojskowa (1765), powstała szkoła Rycerska, pod komendą Adama Czartoryskiego

* reforma skarbu m.in. otwarto nową mennicę państwową

* reforma gospodarcza m.in. rozbudowa manufaktur, budowa kanału łączącego Niemen z Dnieprem (1783) (Kanał Michała Ogińskiego)

* powołano kampanię handlu czarnomorskiego, powstaje komisja górnicza

* kanclerz Andrzej Zamoyski dokonał kodyfikacji prawa

- mecenat króla:

* kultura oświecenia

* rozwój osadnictwa

4. Konfederacja Barska 1768-1772

- w obronie wiary i wolności przeciwnika Rosji i królowi i protestantom (4letnie walki)

- przywódcami byli: Józef Puławski i Adam Michał Krasiński

- porwanie króla przez konfederatów 3 listopada 1771 było kompromitacją

- wojska Rosyjskie wkraczają na tereny królestwa, Austria na tereny Spiszu i Podole, Prusy odcinają pomoże Gdańskie i część Wielkopolski

5. Pierwszy rozbiór Polski 5 sierpnia 1772r

- rozebrano nam 1/3 obszaru i 2/5 ludności

- Prusy: 36 tys. km2 i 580 tys. ludności; Pomoże Gdańskie bez Gdańska, Warmię i pas ziem Nad Noteckich (północną część Wielkopolski i Kujaw)

- Austria: 83 tys. km2 i 2,65 mln mieszkańców; tereny na południu od Wisły i Sany, czyli część woj. Krakowskiego, Sandomierskiego i Ruskiego

-Rosja: 92 tys. km2 i 1,3 mln mieszkańców; ziemie na wschód od Dźwiny i Dniepru

6. Sejm rozbiorowy (1773)

- ratyfikacja traktatów rozbiorowych

- postanowiono, że władza ustawodawcza zależy od sejmu

- utworzono radę Nieustającą pod przewodnictwem króla, składającą się z 36 osób, wybieranych przez sejm na dwuletnią kadencję

- rada Nieustająca składała się z 5 departamentów (spraw zagranicznych, policji, wojska, sprawiedliwości i skarbu)


Przykładowe prace

Turystyka Wodna - jachty regatowe i rekreacyjne

Turystyka Wodna - jachty regatowe i rekreacyjne JACHTY REGATOWE I REKREACYJNE Jacht regatowy: Typowo sportowy, szybki - dla najlepszych. Mogą być jedno- lub kilkuosobowe, mają minimalną zabudowę wnętrza, bez kabiny, mało komfortowe (bez łóżek, kuchni i toalety), uczestnicz&#...

Zagadnienia z Miedzynarodowych stosunków gospodarczych

Zagadnienia z Miedzynarodowych stosunków gospodarczych Zagadnienia z Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Instrumenty polityki handlowej: a) cła, b) środki parataryfowe, c) środki pozataryfowe. Środki parataryfowe działają podobnie jak cła a więc służą ogranicze...

Umowy

Umowy Umowa Sprzedaży – sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę. Istotą gospodarczą sprzedaży jest zawsz...

Wizja rewolucji jako obawa, nadzieja czy konieczność, na przykładzie Przedwiośnia

Wizja rewolucji jako obawa, nadzieja czy konieczność, na przykładzie Przedwiośnia W Przedwiośniu Stefana Żeromskiego dla jednych rewolucja jest obawą, dla drugich nadzieją, a dla jeszcze innych koniecznością. Wszystko zależy od postaci którą weźmiemy pod uwagę...

Codzienność przeobrażona w niecodzienność, czyli poszukiwanie czasu utraconego w "Sklepach cynamonowych" Brunona Schulza.

Codzienność przeobrażona w niecodzienność, czyli poszukiwanie czasu utraconego w "Sklepach cynamonowych" Brunona Schulza. Schulz patrzy na rzeczywistość oczami poety, wizjonera, dziecka, którego niezwykła wyobraźnia przemienia wszystko, co zwykłe w niezwykłe, w fantazję...

Nieregularne i stopniowanie obowiazkowe.

Nieregularne i stopniowanie obowiazkowe. nieregularne : gut - besser - am besten = dobry gern - lieber - am liebsten = chętnie viel - mehr - am meisten = dużo Stopniowanie: groS - GroSer - am groSten = duży alt - alter - am altesten = stary warm - warmer - am warmsten = gorąc...

Fatum czy wolna wola?

Fatum czy wolna wola? W czasach starożytnych wierzono, że każde najmniejsze nawet zdarzenie w życiu człowieka jest dużo wcześniej zaplanowane, przez jakąś wyższą siłę. Fatum – czyli ślepy los, przeznaczenie, przed którym stawał człowiek i chc&#...

Co to jest religia?

Co to jest religia? Co to jest religia? Choć różnorodne religie od zawsze kształtowały obraz świata, zasady postępowania, a nawet wpływały na bieg wydarzeń dziejowych, współcześni religioznawcy nie określili jak dotąd zadowalającej definicji tego zjawi...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoła streszczenie notatka ściąga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura książka

Prawa

Do g?ry