• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Ostatnia ...

Nawigacja

Ostatnia elekcja, czasy StanisławowskieOstatnia elekcja, czasy Stanisławowskie
1. Ostatnie bezkrólewie wypełnia walka dwóch stronnictw szlacheckich: magnackiego- konserwatywnego zwanego hetmańskim, które reprezentował Jan Ksawery Branicki; drugie stronnictwo tzw. familiada, skupiona wokół Michała Czartoryskiego, dążące do uzdrowienia państwa poprzez reformę skarbu i wojska.

2. Obrady sejmu Konwokacyjnego (1764)

- śmierć Augusta III Sasa w 1763

- zwołanie sejmu przez prymasa w 1764, który zajął się sprawami państwa i przygotował wolną elekcję w VIRITIM

3. Sejm elekcyjny (wrzesień 1764)

- w asyście wojsk Rosyjskich i poparciu Katarzyny II oraz familii wybrano na króla stolnika litewskiego Stanisława Poniatowskiego, który przebiera imię August

- przeprowadza następujące reformy:

* reforma wojskowa (1765), powstała szkoła Rycerska, pod komendą Adama Czartoryskiego

* reforma skarbu m.in. otwarto nową mennicę państwową

* reforma gospodarcza m.in. rozbudowa manufaktur, budowa kanału łączącego Niemen z Dnieprem (1783) (Kanał Michała Ogińskiego)

* powołano kampanię handlu czarnomorskiego, powstaje komisja górnicza

* kanclerz Andrzej Zamoyski dokonał kodyfikacji prawa

- mecenat króla:

* kultura oświecenia

* rozwój osadnictwa

4. Konfederacja Barska 1768-1772

- w obronie wiary i wolności przeciwnika Rosji i królowi i protestantom (4letnie walki)

- przywódcami byli: Józef Puławski i Adam Michał Krasiński

- porwanie króla przez konfederatów 3 listopada 1771 było kompromitacją

- wojska Rosyjskie wkraczają na tereny królestwa, Austria na tereny Spiszu i Podole, Prusy odcinają pomoże Gdańskie i część Wielkopolski

5. Pierwszy rozbiór Polski 5 sierpnia 1772r

- rozebrano nam 1/3 obszaru i 2/5 ludności

- Prusy: 36 tys. km2 i 580 tys. ludności; Pomoże Gdańskie bez Gdańska, Warmię i pas ziem Nad Noteckich (północną część Wielkopolski i Kujaw)

- Austria: 83 tys. km2 i 2,65 mln mieszkańców; tereny na południu od Wisły i Sany, czyli część woj. Krakowskiego, Sandomierskiego i Ruskiego

-Rosja: 92 tys. km2 i 1,3 mln mieszkańców; ziemie na wschód od Dźwiny i Dniepru

6. Sejm rozbiorowy (1773)

- ratyfikacja traktatów rozbiorowych

- postanowiono, że władza ustawodawcza zależy od sejmu

- utworzono radę Nieustającą pod przewodnictwem króla, składającą się z 36 osób, wybieranych przez sejm na dwuletnią kadencję

- rada Nieustająca składała się z 5 departamentów (spraw zagranicznych, policji, wojska, sprawiedliwości i skarbu)


Przykładowe prace

Czy immunitet chroniący posłów i senatorów powinien być ograniczony. Postaw argumenty za i przeciw.

Czy immunitet chroniący posłów i senatorów powinien być ograniczony. Postaw argumenty za i przeciw. kl. IID W kartach historii wiele razy zdarzało się przekroczenie i naginanie przysługujących praw wysoko postawionym urzędnikom państwowym. Jest to problem, problem zaś przera...

Mein Wochenende

Mein Wochenende Mein Wochenende verbringe ich meistens mit meiner Familie. Es ist immer schn, wenn wir zusammen ins Kino gehen oder einen Ausflug machen. Der beste Tag dafr ist der Samstag, weil es damals keinen Unterricht gibt und die Kinder, sowie ihre Eltern, haben keine Pflichten. Manchmal muss ich leider am Samstag mein Zi...

Useful phrases for speaking paper FCE, CAE, CPE

Useful phrases for speaking paper FCE, CAE, CPE PART 1 I'm speaking English for my own satisfaction / my job / in order to improve my employment prospects. If you want to go ahead these days, you need to have a good command of English I always loved (the sea). I'd love to visit places untouched by man. However, t...

Konflikty dotykające wieś w "Chłopach" Reymonta

Konflikty dotykające wieś w "Chłopach" Reymonta Bohaterem powieści Władysława Reymonta pt. Chłopi są mieszkańcy wsi Lipce. Żyją oni według swoich norm i obyczajów. Mają swoja hierarchię wartości na czele, której stoi ziemia. To ona jest źró...

Wstep do Pedagogiki

Wstep do Pedagogiki PEDAGOGIKA - jest to wszechstronna nauka o wychowaniu, której istotę stanowi całożyciowy rozwój człowieka oraz wszelkie tak dodatnie jak i ujemne wpływy jednych ludzi na drugich oraz wpływy środowiska. Pedagogika bada zjawiska wychowawcze, w kontekście proc...

Człowiek w społeczeństwie

Człowiek w społeczeństwie CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE Człowiek jest istotą społeczną. Od zwierząt różni się specyficzną budową ciała, oraz rozwiniętymi funkcjami mózgu, dzięki którym myśli, przeżywa, wyraża s...

Podstawowe czynności użytkownika systemu operacyjnego i bezpieczeństwo danych w komputerze.

Podstawowe czynności użytkownika systemu operacyjnego i bezpieczeństwo danych w komputerze. Backup Darmowy program tworzący kopię bezpieczeństwa. Jego największą zaletą jest prostota obsługi i nieskończona ilość planowanych zadań archiwizacji. Prosty, ale bard...

Podstawy prawne resocjalizacji - zagadnienia

Podstawy prawne resocjalizacji - zagadnienia 1. ŚRODKI PRZECIWDZIAŁANIA PRZESTĘPCZOŚCI I DEMORALIZACJI NIELETNICH Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich nie zawiera definicji pojęcia demoralizacja , a zawarty w art. 4 1 katalog okoliczności świadczących o demoralizacji ...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoła streszczenie notatka ściąga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura książka

Prawa

Do g?ry