• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Ostatnia ...

Nawigacja

Ostatnia elekcja, czasy StanisławowskieOstatnia elekcja, czasy Stanisławowskie
1. Ostatnie bezkrólewie wypełnia walka dwóch stronnictw szlacheckich: magnackiego- konserwatywnego zwanego hetmańskim, które reprezentował Jan Ksawery Branicki; drugie stronnictwo tzw. familiada, skupiona wokół Michała Czartoryskiego, dążące do uzdrowienia państwa poprzez reformę skarbu i wojska.

2. Obrady sejmu Konwokacyjnego (1764)

- śmierć Augusta III Sasa w 1763

- zwołanie sejmu przez prymasa w 1764, który zajął się sprawami państwa i przygotował wolną elekcję w VIRITIM

3. Sejm elekcyjny (wrzesień 1764)

- w asyście wojsk Rosyjskich i poparciu Katarzyny II oraz familii wybrano na króla stolnika litewskiego Stanisława Poniatowskiego, który przebiera imię August

- przeprowadza następujące reformy:

* reforma wojskowa (1765), powstała szkoła Rycerska, pod komendą Adama Czartoryskiego

* reforma skarbu m.in. otwarto nową mennicę państwową

* reforma gospodarcza m.in. rozbudowa manufaktur, budowa kanału łączącego Niemen z Dnieprem (1783) (Kanał Michała Ogińskiego)

* powołano kampanię handlu czarnomorskiego, powstaje komisja górnicza

* kanclerz Andrzej Zamoyski dokonał kodyfikacji prawa

- mecenat króla:

* kultura oświecenia

* rozwój osadnictwa

4. Konfederacja Barska 1768-1772

- w obronie wiary i wolności przeciwnika Rosji i królowi i protestantom (4letnie walki)

- przywódcami byli: Józef Puławski i Adam Michał Krasiński

- porwanie króla przez konfederatów 3 listopada 1771 było kompromitacją

- wojska Rosyjskie wkraczają na tereny królestwa, Austria na tereny Spiszu i Podole, Prusy odcinają pomoże Gdańskie i część Wielkopolski

5. Pierwszy rozbiór Polski 5 sierpnia 1772r

- rozebrano nam 1/3 obszaru i 2/5 ludności

- Prusy: 36 tys. km2 i 580 tys. ludności; Pomoże Gdańskie bez Gdańska, Warmię i pas ziem Nad Noteckich (północną część Wielkopolski i Kujaw)

- Austria: 83 tys. km2 i 2,65 mln mieszkańców; tereny na południu od Wisły i Sany, czyli część woj. Krakowskiego, Sandomierskiego i Ruskiego

-Rosja: 92 tys. km2 i 1,3 mln mieszkańców; ziemie na wschód od Dźwiny i Dniepru

6. Sejm rozbiorowy (1773)

- ratyfikacja traktatów rozbiorowych

- postanowiono, że władza ustawodawcza zależy od sejmu

- utworzono radę Nieustającą pod przewodnictwem króla, składającą się z 36 osób, wybieranych przez sejm na dwuletnią kadencję

- rada Nieustająca składała się z 5 departamentów (spraw zagranicznych, policji, wojska, sprawiedliwości i skarbu)


Przykładowe prace

Henry Moore

Henry Moore Moore Henry Spencer (1898-1986), angielski rzeźbiarz i rysownik. Jeden z czołowych rzeźbiarzy XX w. i najwybitniejszy przedstawiciel abstrakcji organicznej abstrakcyjna sztuka , która w jego twórczości harmonijnie współistniała z kompozycją figuralną. Głównym tematem prac...

Przykładowe CV

Przykładowe CV (imię i nazwisko) (adres) (miejscowość) (telefon) WYKSZTAŁCENIE 2000 – 2013 – Kurs podyplomowy dla oficerów w specjalnościach marynarki wojennej, z zakresu taktyki, sztuki operacyjnej i wykorzystania uzbrojenia 2000 – 2012 – Kurs manewr...

Porównanie epoki romańskiej, renesansowej i klasycystycznej.

Porównanie epoki romańskiej, renesansowej i klasycystycznej. ARCHITEKTURY Odrodzenie wyraz najbardziej widoczny dla społeczeństwa znalazło w architekturze. Jakkolwiek coraz silniej wkraczał nowy styl renesansowy, to jednak nadal żywotny był późny gotyk, wprawdzie bliższy Renes...

Zasady budżetowe

Zasady budżetowe Zasady budżetowe są to postulaty nauki pod adresem ustawodawstwa i praktyki dotyczące prawidłowej organizacji i funkcjonowania gospodarki budżetowej, w celu optymalnej realizacji jej zadań. Zasady te nie są traktowane jako niezbędne cechy czy elementy budżetu,...

Porównaj obraz Boga zawarty w "Hymnie" Juliusza Słowackiego i "Wielkiej Improwizacji" z III części "Dziadów" Adama Mickiewicza. Zwróć uwagę na postawę podmiotu mówią

Porównaj obraz Boga zawarty w "Hymnie" Juliusza Słowackiego i "Wielkiej Improwizacji" z III części "Dziadów" Adama Mickiewicza. Zwróć uwagę na postawę podmiotu mówiącego. Zadziwiające, jak różny może być obraz Boga w utworach czołowych twórców polskiego romantyzmu... Po...

Soll ein gerechter Mensch einen ugerechten bestraffen?

Soll ein gerechter Mensch einen ugerechten bestraffen? Es ist nicht zu bestreiten dass jede Art von Verbrechen auf jeden fall bestrafft werden muss. An der stelle sollten wir uns jedoch eine ganz wichtige Frage stellen: Hat ein Mensch das Recht Gott zu spielen?“. Auf Grund des Werks von Friedrich Drrenmatt Der Richter Und...

Satyra sądzi człowieka? W pracy wykorzystaj wnioski z analizy fragmentu utworu "Do króla" i innych, znanych Ci satyr Ignacego Krasickiego.

Satyra sądzi człowieka? W pracy wykorzystaj wnioski z analizy fragmentu utworu "Do króla" i innych, znanych Ci satyr Ignacego Krasickiego. Czy satyra sądzi człowieka? Satyra jest taktowana w literaturze jako krytyka. Krytyka, która ośmiesza nie tyle ludzi, i co ich wady, postawy czy zachowania....

Trójpodział władz w Polsce

Trójpodział władz w Polsce Trójpodział władz w Polsce Współcześnie obowiązująca Konstytucja z dnia 2 kwietnia 1997 roku w rozdziale I pod tytułem Rzeczpospolita art. 10 mówi: 1. Ustrój Rzeczypospolitej Polskiej opiera się na podziale i równowadze władzy ustawod...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoła streszczenie notatka ściąga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura książka

Prawa

Do g?ry