• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Pań...

Nawigacja

Pańszczyzna jako metoda produkcji w społeczeństwie agrarnym – uwarunkowanie i skutki.Pańszczyzna jako metoda produkcji w społeczeństwie agrarnym – uwarunkowanie i skutki.


Pańszczyzna jako metoda produkcji w społeczeństwie agrarnym – uwarunkowanie i skutki.

Pańszczyzna jest formą renty odrobkowej (renta feudalna). Polegała ona na przymusowej pracy chłopa na rzecz właściciela ziemskiego w zamian za zezwolenie na użytkowanie przez nich ziemi. W Polsce ten rodzaj zapłaty upowszechnił się wraz z powstaniem gospodarki folwarcznej w XV wieku. Pańszczyzna to źrdło bezpłatnej podaży siły roboczej.W społeczeństwie agrarnym człowiek był głwnym źrdłem energii, w tym znaczeniu, że jeśli ktoś potrzebował działania wymagającego użycia energii to zatrudniał człowieka. Jasna rzecz, że człowieka nie postrzegano tylko jako jedyne źrdło energii, ale rwnież jego wiedza była ceniona w społeczeństwie agrarnym. Nauka wwczas była także inaczej postrzegana, bowiem nauka była retoryką, gramatyką, logiką, muzyką i tak dalej, a ich uzupełnieniem rzemiosło: stolarstwo, kowalstwo, garncarstwo, szewstwo itd. Tylko nieliczna grupa społeczeństwa agrarnego miała dostęp do nauki w tym lepszym znaczeniu – głwnie mnisi i arystokraci. Wiedza była przekazywana przy pomocy ksiąg (wtedy rzadkich i kosztownych) bądź przez, toczone na klasztornych krużgankach, naukowe dysputy.

Jeśli chodzi o wiedzę praktyczną, to dysponowali nią rzemieślnicy. Przekazanie jej było dość proste: czeladnik uczył się przez naśladowanie swojego mistrza. Wiedza mistrza była nieprzekazywalna pośrednio - czeladnik musiał terminować bezpośrednio u mistrza w celu zdobycia wiedzy. Najważniejszą cechą społeczeństwa agrarnego było skupienie w rękach mistrza trzech rl: twrcy, użytkownika i przekaziciela wiedzy. Był on bowiem twrcą nowych technologii, czyli twrcą wiedzy; był wytwrcą produktw i usług, czyli użytkownikiem wiedzy, był też nauczycielem czeladnika, czyli przekazicielem wiedzy. Mistrzom jednak specjalnie nie zależało na przekazywaniu czeladnikom swojej wiedzy.Nie potrafiliby pewnie wyrazić we wspłczesnej formie prawa popytu i podaży, ale doskonale rozumieli, że przekazanie wiedzy oznacza wzrost konkurencji na rynku, a to z kolei - redukcję ich dochodw. Jak widać, to właśnie brak przekazu wiedzy blokował rozwj społeczeństwa agrarnego.

Ten wzorzec życia (agrarny) właściwy jest osiadłym społecznościom rolniczym, żyjącym z uprawy ziemi.

W Polsce pańszczyzna stała się dominującym sposobem zapłaty za użytkowanie gruntu. Gospodarka folwarczna gwałtownie się rozwijała i największym problemem było zapewnienie narzędzi i siły roboczej. Początkowo możliwa była libertacja, dzięki ktrej możliwe było wykupienie się spod władzy pana za pewną sumę pieniędzy. Z czasem jednak i to zostało zakazane.

Pańszczyzna wykształciła się w Europie w okresie feudalnym.Przykadowe prace

Jak zorganizować spotkanie i przeprowadzić podczas niego skuteczną dyskusję?

Jak zorganizować spotkanie i przeprowadzić podczas niego skuteczną dyskusję? Zorganizować zebranie i przeprowadzić podczas niego dyskusję? Wiele osb powiedziałoby, przecież to proste. Jednak zebranie musi być przygotowane ze wszystkimi szczegłami, a co najważniejsze d...

Renesans w sztuce polskiej

Renesans w sztuce polskiej Renesans polski został zapoczątkowany przez budowę nowego pałacu krlewskiego na Wawelu w 1504 z inicjatywy krla Aleksandra Jagiellończyka, autorem projektu był przypuszczalnie murator Ebreard (Erhard). W okresie renesansu - częściowo dzięki pogł&#...

Opracowanie zagadnień dotyczących mikroekonomii

Opracowanie zagadnień dotyczących mikroekonomii Ekonomia... ...czyli kilka informacji o gospodarce, ktre lepiej znać. Mikroekonomia Podstawowe pojęcia i przedmiot ekonomii Ekonomia-w starożytności oznaczała wiedzę o prawach rządzących gosp. domowym. Obecnie nauka o...

Broń

Broń Broń strzel do 20mm -pisto -karab -karab masz -granatniki do rażenia siły żywej blisko indywidualna .pist. p.masz karab zespołowa reczne i ciężkie karab masz Broń arty ponad 20mm -haubice -działa bezodrzut -moździerze do...

Uzależnienia (alkoholizm, narkomania, samobstwa)

Uzależnienia (alkoholizm, narkomania, samobstwa) PODSTAWOWE POJĘCIA ZWIĄZANE Z UZALEŻNIENIEM Uzależnienie-to przymus brania środkw naturalnych bądź syntetycznych, wywołujących skutki szkodliwe dla zdrowia -psychiczne- jednostka jest przeświadczona, że nie mo&#...

Interpretacja "Stepy Akermańskie" A. Mickiewicza.

Interpretacja "Stepy Akermańskie" A. Mickiewicza. "Stepy Akermańskie" Wpłynąłem na suchego przestwr oceanu, Wz nurza się w zieloność i jak łdka brodzi; Śrd fali łąk szumiących, śrd kwiatw powodzi, Omijam koralowe ostro...

Schreiben sie eine Inhaltsangabe zu der Erzhlung "Felix" (nach Hans Bender) und bearbeiten sie dann die beiden Kommentaraufgaben.

Schreiben sie eine Inhaltsangabe zu der Erzhlung "Felix" (nach Hans Bender) und bearbeiten sie dann die beiden Kommentaraufgaben. Die Kurzgeschichte Felix“ nach Hans Bender spielt in einer Kleinstadt. Es geht um die Begegnung des Erzhlers mit seinem Freund, Felix. Sie treffen sich vor einem Cafe an einem Samstagabend. Der...

Mitologia

Mitologia JAK POWSTAŁ ŚWIAT? Według mitologii świat powstał z Chaosu. Na początku powstały dwa bstwa: Uranus – Nie-bo i Gaja – Ziemia, ktre dały początek wielu pokoleniom bogw. DZEUS Bg nieba. Najwyższy z bogw Greckich. Był panem błyskaw...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry