• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Pań...

Nawigacja

Pańszczyzna jako metoda produkcji w społeczeństwie agrarnym – uwarunkowanie i skutki.Pańszczyzna jako metoda produkcji w społeczeństwie agrarnym – uwarunkowanie i skutki.
Pańszczyzna jako metoda produkcji w społeczeństwie agrarnym – uwarunkowanie i skutki.

Pańszczyzna jest formą renty odrobkowej (renta feudalna). Polegała ona na przymusowej pracy chłopa na rzecz właściciela ziemskiego w zamian za zezwolenie na użytkowanie przez nich ziemi. W Polsce ten rodzaj zapłaty upowszechnił się wraz z powstaniem gospodarki folwarcznej w XV wieku. Pańszczyzna to źrdło bezpłatnej podaży siły roboczej.W społeczeństwie agrarnym człowiek był głwnym źrdłem energii, w tym znaczeniu, że jeśli ktoś potrzebował działania wymagającego użycia energii to zatrudniał człowieka. Jasna rzecz, że człowieka nie postrzegano tylko jako jedyne źrdło energii, ale rwnież jego wiedza była ceniona w społeczeństwie agrarnym. Nauka wwczas była także inaczej postrzegana, bowiem nauka była retoryką, gramatyką, logiką, muzyką i tak dalej, a ich uzupełnieniem rzemiosło: stolarstwo, kowalstwo, garncarstwo, szewstwo itd. Tylko nieliczna grupa społeczeństwa agrarnego miała dostęp do nauki w tym lepszym znaczeniu – głwnie mnisi i arystokraci. Wiedza była przekazywana przy pomocy ksiąg (wtedy rzadkich i kosztownych) bądź przez, toczone na klasztornych krużgankach, naukowe dysputy.

Jeśli chodzi o wiedzę praktyczną, to dysponowali nią rzemieślnicy. Przekazanie jej było dość proste: czeladnik uczył się przez naśladowanie swojego mistrza. Wiedza mistrza była nieprzekazywalna pośrednio - czeladnik musiał terminować bezpośrednio u mistrza w celu zdobycia wiedzy. Najważniejszą cechą społeczeństwa agrarnego było skupienie w rękach mistrza trzech rl: twrcy, użytkownika i przekaziciela wiedzy. Był on bowiem twrcą nowych technologii, czyli twrcą wiedzy; był wytwrcą produktw i usług, czyli użytkownikiem wiedzy, był też nauczycielem czeladnika, czyli przekazicielem wiedzy. Mistrzom jednak specjalnie nie zależało na przekazywaniu czeladnikom swojej wiedzy.Nie potrafiliby pewnie wyrazić we wspłczesnej formie prawa popytu i podaży, ale doskonale rozumieli, że przekazanie wiedzy oznacza wzrost konkurencji na rynku, a to z kolei - redukcję ich dochodw. Jak widać, to właśnie brak przekazu wiedzy blokował rozwj społeczeństwa agrarnego.

Ten wzorzec życia (agrarny) właściwy jest osiadłym społecznościom rolniczym, żyjącym z uprawy ziemi.

W Polsce pańszczyzna stała się dominującym sposobem zapłaty za użytkowanie gruntu. Gospodarka folwarczna gwałtownie się rozwijała i największym problemem było zapewnienie narzędzi i siły roboczej. Początkowo możliwa była libertacja, dzięki ktrej możliwe było wykupienie się spod władzy pana za pewną sumę pieniędzy. Z czasem jednak i to zostało zakazane.

Pańszczyzna wykształciła się w Europie w okresie feudalnym. W Polsce feudalizm natomiast można podzielić na cztery okresy:

1. wczesnofeudalny: do połowy XII w.

2. gospodarki czynszowej: od połowy XII do połowy XV w.

3.


Przykadowe prace

List do Goplany - "Balladyna"

List do Goplany - "Balladyna" Droga Goplano! Na początku mojego listu pragnę przeprosić Cię za tak długie zwlekanie z odpowiedzią. Jak pisałam do Ciebie wcześniej, moja mama wyjechała na trzy tygodnie do sanatorium. Był to głwny powd braku czasu na cokolwiek, gdyż...

Le passe compose

Le passe compose Le passe compose des verbes conjugues avec etre SORTIR - SORTI ALLER - ALLE ARRIVER - ARRIVE ENTRER - ENTRE MONTER - MONTE NAITRE - NE RESTER - RESTE DESCENDRE - DESCENDU REVENIR - REVENU TOMBER - TOMBE MOURIR - MORT PA...

Streszczenie - Pana Tadeusza, Ksiga IV, wersy 566-855

Streszczenie - Pana Tadeusza, Ksiga IV, wersy 566-855 Wojski dowiedzia si, e w okolicy zabka si niedwied, nabra ochoty na polowanie. Po zbadaniu niedwiedzich tras i kryjwek obawa jest ju gotowa. Tadeusz chce przyczy si do trwajcego polowania. Mino ju troch czasu, odkd wypuszczono ogary, ktre biega...

Bunt jako cecha bohatera romatycznego.

Bunt jako cecha bohatera romatycznego. W XIX w. Polsce było wiele czynnikw, ktre wpłynęły na kształtowanie się bohatera romantycznego. Duże znaczenie miały wpływy zachodnioeuropejskie. W polskiej literaturze romantycznej jedną z ważniejszych cech charakterystycznych by ...

Znaczenie wody i powietrza w życiu człowieka i innych organizmw żywych

Znaczenie wody i powietrza w życiu człowieka i innych organizmw żywych Występowanie wody na Ziemi Nie było by życia na naszej planecie bez wody: wszak to w pierwotnym oceanie, osłonięte przed działaniem promieni nadfioletowych, narodziły się i rozmnożył...

Istota sporu o inwestyturę.

Istota sporu o inwestyturę. Inwestytura to uroczyste nadanie lenna w zamian za lojalność i posłuszeństwo . W skład inwestytury wchodziło prawo do zarządzania określonym obszarem z władzą sądzenia, karania, i pobierania podatkw (rdzeń inwestytury ). Konf...

Machiavelli, More i Grotius

Machiavelli, More i Grotius NICOLLO MACHIAVELLI (1469-1527) Machiawelizm- synonim polit. bezwzględności, okrucieństwa. Dążenie do celu bez względu na środki . Rozgłos przez traktat Książę . Potrzebny jest czynnik dyscyplinujący (władza) i regulujący ...

Streszczenie - Latarnik

Streszczenie - Latarnik W Aspinwall, koło Panamy, przepadł bez wieści latarnik. Konsul Stanw Zjednoczonych postanowił jak najszybciej znaleźć nowego pracownika. Jeszcze tego samego dnia do Izaaka Falconbridge'a zgłosił się chętny-Skawiński. Z pochodzenia Polak,były ...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry