• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuy: Padaczka

Nawigacja

PadaczkaPadaczka
Padaczka

O chorobie:
Padaczka jest najczęstszą chorobą układu nerwowego u dzieci i jedną z najczęstszych u dorosłych. Padaczka nie jest odrębną jednostką chorobową. Określa się tak zespł objaww towarzyszących wielu schorzeniom ośrodkowego układu nerwowego.Jest to choroba charakteryzująca się nawracającymi zaburzeniami czynności mzgu, najczęściej w formie napadw utraty przytomności z drgawkami lub bez nich.

Przyczyny:
? Podłożem padaczki jest nieprawidłowa czynność bioelektryczna mzgu, ktra może się rozpocząć w pewnym określonym obszarze (ognisko padaczko rodne), a następnie rozprzestrzenić na cały mzg (uoglnione wyładowania).
? Rżnorodne, zarwno wrodzone, jak i nabyte. W rzadkich przypadkach są to przyczyny genetyczne. Wśrd czynnikw nabytych należy wymienia miedzy innymi: nieprawidłowy przebieg ciąży i porodu, urazy głowy, choroby naczyń mzgowych. Kolejną grupę stanowią padaczki, ktrych przyczyny na podstawie dostępnych badań nie można jednoznacznie ustalić. Pomimo ogromnego rozwoju diagnostyki, właśnie ta grupa padaczek występuje najczęściej.
? Przyczyną napadw w padaczce może być uszkodzenie określonej okolicy mzgu np. wywołane urazem, krwawieniem podtwardwkowym, guzem, zakażeniem mzgu lub zakażeniem opon mzgowo-rdzeniowych. Leczenie polega wtedy na usunięciu czynnika bezpośrednio wywołującego napady (np. guza czy krwiaka).

Objawy:
? W rozpoznaniu padaczki bardzo pomocne są metody aktywacyjne EEG (fotostymulacja, hiperwentylacja)
? naprężenie ciała, wygięcie w łuk, drgawki, szczękościsk, ślinotok, bezwiedne oddanie moczu, utratę przytomności.
? objawy częściowe albo objawy nietypowe, np. napady ruchowe (tylko drżenie kącika ust, kciuka), napady czuciowe (tylko mrowienie pewnych części ciała), napady wegetatywne (np. nadmierne wydzielanie śliny), napady nieświadomości (charakteryzują się tylko krtkotrwałą utratą świadomości).

Jak ją leczyc:
Leczenie ma głwnie na celu zahamowanie występowania napadw padaczkowych. Należy tu przypomnieć, że powtarzające się napady mogą stanowić przyczynę dalszego uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego i doprowadzić do urazw czaszki, zespołu niedotlenienia i innych zaburzeń metabolicznych w czasie trwania napadu itp.). Zapobieganie występowaniu napadw padaczkowych można osiągnąć przy zastosowaniu jednego lub kilku lekw w możliwie najniższych skutecznych dawkach i możliwie najmniejszych towarzyszących im działaniach niepożądanych (np. toksycznych).
Można przyjąć, że aktualne sposoby leczenia pozwalają na całkowite ustąpienie napadw u ok. 2/3 chorych, a u dalszej 1/5 na znaczne zmniejszenie ich liczby.
Istnieje wiele rżnych lekw przeciwpadaczkowych. Rżnią się one zakresem działania, skutecznością oraz ewentualnymi objawami niepożądanymi. Wybr leku zależy od rodzaju napadw i padaczki.

Napady u dzieci i dorosłych
Napady padaczkowe mogą występować w każdym wieku. Około 4-5% osb przynajmniej jeden raz w życiu ma napad uoglnionych drgawek z utratą przytomności. Jest on spowodowany rżnymi przyczynami i nie upoważnia do rozpoznania padaczki, albowiem nie powtarza się więcej. Wiadomo także, że u co 10. człowieka można wykazać zwiększoną gotowość drgawkową.
Napady padaczkowe szczeglnie często występują u dzieci: w 30% przypadkw napady padaczki ujawniają się już przed 4. rokiem życia, w ok. 50% - przed ukończeniem 10. roku życia, a w ok. 70% - przed ukończeniem 15. roku życia. Po 25. roku życia pierwsze napady padaczkowe występują w ok. 15%, natomiast po 50. roku życia - w ok. 2%.

Profilaktyka
Dbając o swoje zdrowie, chorzy z padaczką powinni unikać zajęć niebezpiecznych, np. prac na wysokościach czy przy ogniu, nadmiernych napięć emocjonalnych, powinni prowadzić regularny i aktywny tryb życia, odpowiadający ich kwalifikacjom i rodzajowi zawodu. Pomocne jest pozbawione uprzedzeń zachowanie się otoczenia.
Należy unikać nieprzespanych nocy, nadmiernego wysiłku, chorzy na padaczkę nie powinni prowadzić pojazdw mechanicznych ani używać alkoholu.

Jak pomc choremu podczas napadu?
? Należy zabezpieczyć go przed upadkiem, skaleczeniem, potłuczeniem głowy i tułowia oraz urazami spowodowanymi uderzeniami kończyn o twarde podłoże.
? Nie trzeba krępować ruchw chorego ani na siłę otwierać zaciśniętych szczęk. Podczas trwania napadu należy pozostawić chorego w spokoju i w żadnym przypadku nie podawać mu płynw (ani lekw doustnych).
? Po napadzie w zasadzie nie podaje się dodatkowych lekw przeciwpadaczkowych czy uspokajających. Jeżeli jednak wystąpi tzw. stan padaczkowy chorego należy natychmiast odwieźć do szpitala (najlepiej wezwaną w tym celu karetką pogotowia).


Przykadowe prace

Ekonomia -wstęp

Ekonomia -wstęp Gospodarka - swera świadomej działalności czlowieka nakierowanej na uzyskiwanie nadwyżki. Jest działalność zamioerzona, ktrej celem jest nadwyżka czyli zewnętrzna korzyść. kupowanie, sprzedawanie, rynek, handel. Ekonomia- nauka o gospodarce...

Administracja Publiczna

Administracja Publiczna ADMINISTRACJA PUBLICZNA ? jest sprawowana przez państwo w najszerszym tego słowa znaczeniu a więc, przez organy państwowe oraz inne podmioty administracji. W teorii wyrżniamy administracje w ujęciu: ? Organizacyjnym (podmiotowym) ? stanowi ogł podmiotw admi...

Wikingowie- najważniejsze zagadnienia

Wikingowie- najważniejsze zagadnienia WIKINGOWIE Członkowie drużyn skandynawskich podejmujących w VIII ? XI w. odległe wyprawy morskie do krajw zachodniej i południowej Europy, a rzekami rwnież w głąb kontynentu; pod terminem wikingowie rozumie się najczęściej skan...

Przykłady łamania praw człowieka na świecie

Przykłady łamania praw człowieka na świecie ŁAMANIE PRAW CZŁOWIEKA NA ŚWIECIE Powszechna deklaracja praw człowieka to najważniejszy dokument ideologiczny z dziedziny praw człowieka. Deklaracja Powszechna została przyjęta przez Zgromadzenie Oglne Narodw Zjednocz...

Biografia - Krzysztof Kolumb

Biografia - Krzysztof Kolumb Kolumb wierzył, że płynąc na zachd przez Ocean Atlantycki, dotrze do Chin. W rzeczywistości odkrył nie znaną Europejczykom Amerykę. W czasie dwu pierwszych wypraw opłynął Wyspy Karaibskie. Podczas trzeciej i czwartej dotarł do wybrze&...

Komrka nerwowa

Komrka nerwowa Tkanka nerwowa jest odpowiedzialna za przewodzenie impulsw nerwowych. Zbudowana jest komrek - neuronw. Neurony są głwnym typem tkanki nerwowej i to one właśnie są odpowiedzialne za wspomniane wcześniej przewodzenie impulsw nerwowych. Składają się z ciała k...

Polska administracja rządowa i samorządowa w latach ‘90(podstawy prawne, zadania, struktura organizacyjna i kadry).

Polska administracja rządowa i samorządowa w latach ‘90(podstawy prawne, zadania, struktura organizacyjna i kadry). Polska administracja rządowa i samorządowa w latach ‘90(podstawy prawne, zadania, struktura organizacyjna i kadry). Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państ...

Dlaczego św. Stanisław Kostka został ogłoszony świętym? Uzasadnij.

Dlaczego św. Stanisław Kostka został ogłoszony świętym? Uzasadnij. Stanisław Kostka urodził się w 1550 roku, żył tylko 18 lat. Mając 15 lat zachorował i w czasie choroby doświadczył wizji św. Barbary i Najświętszej Marii Panny, ktre nakaz...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry