• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Papiery ...

Nawigacja

Papiery wartościowe. Definicje, rola, - akcja, a obligacja i inne.Papiery wartościowe. Definicje, rola, - akcja, a obligacja i inne.
PAPIERY WARTOŚCIOWE

Papier wartościowy- szczeglny dokument stwierdzający istnienie określonego prawa majątkowego w taki sposb, że posiadanie dokumentu jest niezbędną przesłanką realizacji zawartego w nim prawa.

Rodzaje papierw wartościowych:

1. według rodzaju prawa zawartego w dokumencie:
? zawierające prawo do towaru- kwit składowy, konosament
? zawierające prawo do pieniędzy- czeki, weksle
? zawierające prawo do określonej części kapitału spłki kapitałowej- akcje, udziały
2. według sposobu oznaczenia osoby uprawnionej oraz trybu stosowanego przy obrocie:
? dokumenty na okaziciela (bezimienne)- przeniesienie prawa z tych dokumentw dokonuje się poprzez przekazanie go drugiej stronie; legitymują każdego posiadacza danego dokumentu
? dokumenty imienne- legitymują osobę imiennie wskazaną w dokumencie, przeniesienie prawa następuje w drodze cesji
? dokumenty na zlecenie- legitymują osobę wymienioną w dokumencie oraz każdego, kogo prawa zostały przeniesione w drodze indosu
3. według korzyści wynikających z faktu posługiwania się walorami:
? służące celom rozliczeniowym- czek, weksel
? spełniające funkcje kredytowe- weksel
? przynoszące dochd od zainwestowanego w nie kapitału- lokacyjne papiery wartościowe

Lokacyjne papiery wartościowe są grupowane według następujących kryteriw:
A. ze względu na rodzaj przynoszonego dochodu:
? o ustalonym dochodzie, w postaci stopy procentowej od wartości nominalnej- obligacje, bony skarbowe
? o zmiennym dochodzie zależnym od zyskowności przedsięwzięcia inwestycyjnego- akcje, certyfikaty inwestycyjne
B. ze względu na charakter lokaty:
? walory pożyczkowe- obligacje, bony pieniężne, certyfikaty inwestycyjne
? walory o charakterze udziałowym, charakteryzujące się trwałym zaangażowaniem środkw pieniężnych przekształconych w trwały kapitał własny emitenta- akcje
C. ze względu na termin lokowania kapitałw:
? krtkoterminowe- bony skarbowe, bony przedsiębiorstw
? długoterminowe- obligacje, akcje, certyfikaty inwestycyjne

D. ze względu na rodzaj rynku na ktrym występują:
? dopuszczone o publicznego obrotu
? nie dopuszczone do publicznego obrotu- oferty sprzedaży kierowane są do z gry oznaczonego kręgu odbiorcw nie przekraczającego 300 osb lub do nieoznaczonego adresata

Inkaso dokumentowe- polega na pobraniu przez bank należności od zagranicznego importera w zamian za dokumenty dostarczone przez krajowego eksportera- inkaso eksportowe lub pobraniu należności od krajowego importera w zamian za dokumenty dostarczone przez zagranicznego eksportera- inkaso importowe.
Jest to zapłata za dostawę, bez możliwości wcześniejszego sprawdzenia dostarczonych towarw przez importera. Zapłata jest przeprowadzana za pośrednictwem bankw, lecz żaden z nich nie bierze na siebie zobowiązania zapłaty należności na rzecz eksportera.


Przykadowe prace

Białka

Białka Białka znajdziemy w produktach mleczarskich, rybach, nasionach, ryżu, mięsie i w jajach. Głwnymi skutkami niedoboru białek są: brak energii, karłowatość, kruchość kości. Białka stanowią najważniejszy składnik wszystkich organizmw. ...

Księstwo Warszawskie i Krlestwo Polskie jako namiastka państwowości polskiej. Państwo obce czy własne?

Księstwo Warszawskie i Krlestwo Polskie jako namiastka państwowości polskiej. Państwo obce czy własne? Jesienią 1795 roku powstała nowa idea utworzenia polskiego wojska poza granicami kraju. Pomysł ten narodził się na emigracji polskiej w Paryżu, gdzie, dzięki poparci...

Charakterystka Ani z Zielonego Wzgrza

Charakterystka Ani z Zielonego Wzgrza Ania urodziła się w Bolinbroke w Nowej Szkocji. Jej rodzice to Betty i Walter Shirley, ktrzy zmarli trzy miesiące po narodzeniu crki na febrę. Ania długo nie miała stałego miejsca zamieszkania. Najpierw była u państwa Thomas potem u Ham...

Klasyfikacja cząsteczek elementarnych

Klasyfikacja cząsteczek elementarnych CZĄSTECZKI ELEMENTARNE Są to cząstki, ktrych budowa wewnętrzna nie jest znana i ktrych przy aktualnym stanie wiedzy i techniki nie można dzielić ich na części składowe. Stanowią one podstawowe elementy budowy materii, a ich wza...

Obraz stosunkw społecznych w "Krtkiej rozprawie..." Mikołaja Reja.

Obraz stosunkw społecznych w "Krtkiej rozprawie..." Mikołaja Reja. Informacja o autorze. Urodził się w 1505 r. w Żrawnie koło Halicza (Ruś Czerwona) w rodzinie szlacheckiej. Uczęszczał do szkł we Lwowie i Krakowie, ale nie ukończył ich, gdyż n...

Środki artystyczne

Środki artystyczne - oksymoron (epitet sprzeczny) – najprostsza forma paradoksu, będąca zespoleniem dwch wyrazw o znaczeniach przeciwstawnych i wzajemnie się wykluczających, ktrym zostaje nadane znaczenie przenośne (np. „śpiesz się powoli”, „blask ciemnieje...

Adolf Hitler - biografia

Adolf Hitler - biografia Część pierwsza: młodość Adolf Hitler urodził się 20 kwietnia 1889 roku w zajeździe ładnego, małego miasteczka Braunau nad rzeką Inn, stanowiącą granicę między Bawaria i Austrią. Jego przodkowie podpisywali się Hi...

Ropa naftowa

Ropa naftowa ROPA NAFTOWA Ciekła, naturalna mieszanina węglowodorw parafinowych (alkany), naftenowych (cykloalkany) i aromatycznych (areny); zawiera także org. związki siarki, tlenu, azotu, związki metaloorg. oraz składniki miner.: związki żelaza, krzemu, wanadu, sodu, niklu i innych ...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry