• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Parmenid...

Nawigacja

Parmenides - etykaParmenides - etyka
Parmenides urodził się w Elei i tam mieszkał. Żył około 500 r.p.n.e, wspłcześnie z Heraklitem. Był uczniem Ksenofanesa. Koło 480-470 r.p.n.e. napisał swoje największe dzieło filozoficzne. Było ono wierszowane.Parmenides zajmował się przede wszystkim teorią bytu. Jego teoria polegała na tezie: Trzeba z konieczności powiedzieć i myśleć, że tylko to, co jest, istnieje. Bo byt jest, a niebytu nie ma. Z tej prostej tezy wywnioskował wszystkie cechy bytu. Twierdził iż byt nie ma początku bo musiałby powstać tylko z niebytu, a niebytu nie ma. Niema też końca, więc jest wieczny. Jest także ciągły, gdyż każda przerwa była by niebytem. Jest także nieruchomy i niezmienny gdyż mgłby zmienić się tylko na niebyt. Jest z tego samego powodu niepodzielny i nie ma rżnic. Z tego można wywnioskować iż byt jest stały i jest jeden.Parmenides wywnioskował iż byt musi być czymś ograniczony, zamknięty. Najlepszym kształtem dla tego byłaby kula.Parmenides był pierwszym filozofem greckim, ktry zerwał z empirycznym sposobem poznawania świata. Uważał iż tylko wyniki rozumowania mogą dać właściwy obraz bytu, do czego w żaden sposb nie da się dojść za pomocą poznawania zjawisk. Starał się na czymś oprzeć wszystkie swoje, nawet oczywiste teorie.Wyniki Parmenidesa uświadomiły odrżnienie bytu od zjawisk.

Parmenides zaważył w dziejach filozofii przede wszystkim: teorią jedności i niezmienności bytu, poglądem na nierozerwalność bytu i myśli, odrżnieniem myśli do postrzegania i dedukcyjną (dialektyczną) metodą filozofowania.
Przykadowe prace

Partia Zielonych w Niemczech

Partia Zielonych w Niemczech ZIELONI W NIEMCZECH 1. Rzecz oglna i historii szeroki kawałek. 2. O statucie, co podstawy partyjne wprowadza. 3. Dalekie plany i zielone ściany – program. 4. Społeczne poglądy – poparcie przedstawione konkretnie i zwarcie. 5. Działalnoś...

Części zdania

Części zdania CZĘŚCI ZDANIA: Konieczną częścią zdania jest orzeczenie. Oznacza ono czynność, stan lub właściwość podmiotu. Odpowiada na pytania: co robi podmiot?, kim jest?, jaki jest?, co się z nim dzieje? Janek pisze. Jedźmy ...

Dramat rodzinny, dramat poezji i poety, dramat historyczny- rżne tematy "Nie-boskiej komedii" Zygmunta Krasińskiego

Dramat rodzinny, dramat poezji i poety, dramat historyczny- rżne tematy "Nie-boskiej komedii" Zygmunta Krasińskiego "Nie-boska komedia" Zygmunta Krasińskiego to utwr wieloznaczny, łączący rżne tematy przedstawione w dwch przenikających się planach- metafizycznym i realistycznym. O...

Infrastruktura rekreacyjna sprzyjająca aktywności w czasie wolnym w miejscu zamieszkania - Teatry w Białymstoku

Infrastruktura rekreacyjna sprzyjająca aktywności w czasie wolnym w miejscu zamieszkania - Teatry w Białymstoku Rekreacja - forma aktywności podejmowanej w czasie wolnym dla wypoczynku, wytchnienia i przyjemności, ktrej celem jest regeneracja sił psychicznych i fizycznych oraz przeciwdziałanie...

Wszystkie izomery dekanu

Wszystkie izomery dekanu # CCCCCCCCCC n-dekan # CC(C)CCCCCCC 2-metylononan # CCC(C)CCCCCC 3-metylononan (R/S) # CCCC(C)CCCCC 4-metylononan (R/S) # CCCCC(C)CCCC 5-metylononan # CC(C)(C)CCCCCC 2,2-dimetylooktan # CC(C)C(C)CCCCC 2,3-dimetylooktan (R/S) # CC(C)CC(C)CCCC 2,4-dimetylooktan (R/S) # CC(C)CCC(C)C...

Porwnanie systemw operacyjnych Windows i Linux.

Porwnanie systemw operacyjnych Windows i Linux. Linux : Linux to wielozadaniowy, wieloużytkowy, 32-bitowy system operacyjny typu UNIX stworzony przez Linusa Torvaldsa. Pierwsza wersja systemu ujrzała światło dzienne w sierpniu 1991 roku, od tamtej pory system podlega licznym udoskonaleniom dokonywany...

Człowiek dorosły w roli ucznia

Człowiek dorosły w roli ucznia Pod pojęciem ?edukacja dorosłych? rozumieć należy całokształt formalnych i nieformalnych procesw kształcenia, stanowiących przedłużenie lub uzupełnienie wykształcenia nabytego w szkołach, jak rwnież kszta ...

Chrzest polski i jego znaczenie

Chrzest polski i jego znaczenie W pracy chciałbym ukazać kolejne etapy na drodze do przyjęcia przez Polskę chrztu, omwić przyczyny, skutki oraz znaczenie jakie miało dla Polski przyjęcie chrztu przez Mieszka I. Chronologiczne zestawienie po sobie faktw historycznych będzie pomocne przy u...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry