• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuy: Patriotyz...

Nawigacja

Patriotyzm a nacjonalizmPatriotyzm a nacjonalizm


Na wstępie pracy należy przytoczyć kilka podstawowych pojęć definiujących patriotyzm i nacjonalizm. Konieczne będzie tu podanie bardzo encyklopedycznych informacji, aby mc zrozumieć ich znaczenie, a następnie wyliczyć rżnice.

Należy zadać tu pewne pytania:

1. Czym jest patriotyzm?

2. Czym jest nacjonalizm?

3. Czy są jakieś cech wsplne?

4. Czy są jakieś rżnice?

Patriotyzm - (łac. patria = ojczyzna) – postawa charakteryzująca się poczuciem szacunku, umiłowania oraz oddaniem względem własnej ojczyzny i możliwością ponoszenia ofiar. Charakteryzuje się też przedkładaniem celw ważnych dla ojczyzny nad osobistymi, a w skrajnych przypadkach gotowością do poświęcenia własnego zdrowia lub życia. Patriotyzm w Polsce często od czasw potopu szwedzkiego łączono lub utożsamiano z religijnością katolicką (por. kult Maryi Krlowej Polski), stąd patriotyczna, narodowa rola przypisywana jest często wybranym świątyniom – Jasnej Grze i Ostrej Bramie.

Nacjonalizm - (łac. natio 'urodzenie; rasa; lud; nard) - postawa społeczno-polityczna uznająca interes własnego narodu za nadrzędny wobec interesu grup społecznych, społeczności regionalnych czy wyznań religijnych. Ideologia ta uznaje państwo narodowe za najwłaściwszą formę organizacji społeczności złączonej wsplnotą pochodzenia, języka, historii i kultury. W dziewiętnastowiecznym nacjonalizmie istotnym elementem był darwinizm społeczny, ktry zakładał, że życiem społeczeństw rządzą te same zasady, co światem przyrody. Według nacjonalistycznej interpretacji historii świat był i jest areną walk pomiędzy rżnymi narodami, z ktrych tylko najsilniejsze mają prawo do przetrwania. Ważnym aspektem nacjonalizmu jest zerwanie z wewnętrznymi podziałami społeczeństwa, odrzucenie przeżytkw (takich jak klasy społeczne), modernizacja i rozwj. Jednakże nie było to niczym nowym w tamtych czasach. Dla nich był to patriotyzm. Skrajną formą nacjonalizmu jest szowinizm. Nierzadko konsekwencją nacjonalizmu był antysemityzm, ktre to zjawisko należy jednak rozumieć z całą jego złożonością, zwłaszcza w odniesieniu do czasw przed drugą wojną światową.

Cechy:

Patriotyzm to niestety, tak jak nieprzeciętna inteligencja, bardzo rzadka cecha charakteru. W silnej postaci występuje u zaledwie kilku procent populacji. U nas w kraju jest to trochę ponad 10 % i powinniśmy wszyscy być z tego dumni. W stosunku do innych krajw jest to, bowiem bardzo wysoki wskaźnik. Jest to cecha, należąca do najważniejszych dla danego społeczeństwa. Prawdziwy patriota kocha swoją Ojczyznę i jest w stanie dla niej poświęcić swoje życie. Rozumie potrzeby jej mieszkańcw, jej historię, (choć niekoniecznie musi ją dokładnie znać) i stara się aktywnie uczestniczyć w jej rozwoju, traktując to działanie, jako służbę dla niej. Doskonale rozpoznaje zagrożenia dla jej bytu. Zależy mu na rozwoju kulturalnym i oświatowym społeczeństwa. Bardzo boli go wszelka niesprawiedliwość społeczna, a szczeglnie, gdy krajem rządzą karierowicze, nieudacznicy, aferzyści i osoby odpowiedzialne za prześladowanie, torturowanie i mordowanie niewinnych ludzi.

W jego oczach Ojczyzna powinna być suwerenna i sprawiedliwa, a rządzący nią patriotyczni, szlachetni, mądrzy i o wysokim marale, a słowa "Bg, Honor, Ojczyzna", ich wewnętrznym przykazaniem. Ponieważ patriotyzm jest cechą wrodzoną i na dodatek sterowaną - idealizmem, niemożliwością jest zdobycie jej w szkole, czy na wszelkiego rodzaju kupletach. Oczywiście nie powinno istnieć kształcenie młodzieży bez mwienia o naszych wspaniałych bohaterach i autorytetach moralnych, ale ma to tylko znaczenie wtrne. Ludzie obdarzeni patriotyzmem są bardziej odporni na stres i przeciwności losu, ponieważ posiadają z natury tej cechy, większy zasb wartości duchowych, ktre są odskocznią i punktem odniesienia od problemw, jakie niesie im życie. Mogą oni po prostu "pogrzebać" w tych wartościach, znajdując tam rozwiązanie swoich trosk i ze zdwojoną siłą prbować wybrnąć z kłopotw.

Niepowodzenia ich hartują, a nie zmiękczają, jak ludzi, dla ktrych dobra materialne mają wartość najwyższą. Patrioci kochają tradycje, nie znoszą chamstwa, starają się dawać dobry przykład i są o wiele skromniejsi niż większość z nas, dlatego trudniej im przebijać się przez ten "mur głupoty i bezduszności", jaki sami stworzyliśmy i jaki nas wszystkich otacza. Nie chcą uczestniczyć w nieczystych przedsięwzięciach ani działać na szkodę drugiego człowieka. Zdeterminować mogłoby ich tylko zagrożenie dla kraju. Dopiero wwczas nie przebieraliby w środkach, nawet z krwawą rewolucją włącznie, doskonałym przykładem może tu być majowy zamach stanu, marszałka Jzefa Piłsudskiego w 1926 r, albo przewrt z 1989r wprowadzający nowy ustrj polityczny w naszym kraju. Wartości etyczne uważają za uniwersalne, wyznaczające kierunek rozwoju istoty ludzkiej, ktry nie zagraża degradacji społeczeństwa, a wprost przeciwnie, podnosi jego morale, a tym samym zdolność przetrwania w Państwie, bez względu na system, jaki ono przyjęło.

Nacjonalizm, tak samo, jak faszyzm, komunizm, socjalizm, rasizm itd., są narzuconymi człowiekowi i obcymi jego naturze - ideologiami. Przy czym nie ideologie są tu najważniejsze, a ludzie, ktrzy je reprezentują. Ludzie pozbawieni wyobraźni, łatwo mogą ulec każdej ideologii w tym, nacjonalizmowi, socjalizmowi czy rżnym sektom. Jest to pogląd uznający suwerenne państwo narodowe za najwłaściwszą formę organizacji danej społeczności, złączonej wsplnotą pochodzenia, języka, historii, kultury. Rozrżniany jest nacjonalizm obronny (narodw uciskanych), ekspansywny oraz nacjonalizm polityczny.

To dążenie do niepodległego bytu państwa i jego obrona. Dążenie do istnienia we wsplnocie dającej bezpieczeństwo, wolność i suwerenność jest w człowieku od zawsze. Począwszy od wsplnot plemiennych z przed tysięcy lat do dzisiejszych potęg takich jak Niemcy czy Chiny.

Dlaczego więc istnieją państwa narodowe? Bo tylko wsplnota ludzi dbająca o swe interesy ma szansę stawiać czoła innemu narodowi. Jednostka (grupa jednostek) jest skazana na klęskę w starciu z silniejszym. Tylko zorganizowany i zjednoczony nard daje szansę istnienia słabym. Mwię tu o słabości majątkowej, gospodarczej, intelektualnej (wykształcenie) oraz militarnej (fizycznej). Gdyby nie zorganizowane państwo otoczone granicami i prawami nic nie stałoby na przeszkodzie jakiejś silnej, czy wystarczająco majętnej organizacji podporządkować sobie ludzi. Niezależnie od tego czy siłą czy przekupstwem słabsi zostaliby podporządkowani silniejszym. W ostatecznym rozrachunku w wystarczająco długim okresie czasu mogłoby dojść do przejęcia władzy absolutnej przez jednego tyrana nad wszystkimi ludźmi. Cż jednak znaczą bogactwa pozwalające wykupić nawet wszystkie firmy i całą ziemię danego terytorium, czy całkiem spora prywatna armia mogąca po kolei podporządkować sobie wszystkich ludzi, jeśli na przeciwko niej stoi zorganizowana struktura państwa narodowego. Podobnie jak poczucie bezpieczeństwa w życiu codziennym daje rodzina, tak w skali globalnej bezpieczeństwo daje państwo narodowe. Państwa agresywne stawiały sobie za cel nie tylko wzmocnienie swojego nacjonalizmu, lecz zniszczenie innych narodw. Polska nigdy nie należała do agresorw, a nacjonalizm pozwolił jedynie przetrwać i przeciwstawić się wrogom.

Można w tym monecie zaprzestać wyliczania zalet i wad poszczeglnych pojęć, jeśli bardziej chcemy pogłębiać wiedzę na ten temat, odwołuję się do wielu publikacji. Jak widać patriotyzm i nacjonalizm, nie mają wiele wsplnych cech. Choć nie twierdzę, że miłość do własnej ojczyzny w postaci gorliwego patriotyzmu nie może się przerodzić w skrajny nacjonalizm. Czy rwnież gorliwa wiara w Boga, nie zrodzi skrajnych fundamentalistw religijnych i nie doprowadzi do świętej wojny. Warto też podkreślić, że patriotyzm nie ma nic wsplnego z nacjonalizmem, ktry przez niektrych, niewiadomo, dlaczego uważany jest za wyższą formę patriotyzmu.

Uznawane autorytety rwnież wypowiadały się w tym temacie: [...] Patriotyzm mieści w sobie szacunek dla patriotyzmu innych. Jest cnotą, podczas gdy nacjonalizm - grzechem. W świetle doświadczeń mego własnego długiego życia mogę powiedzieć, że nacjonalizm jest matką nieszczęść, ktre ściąga także na własny nard. Na jednym ze spotkań zadano mi niedawno pytanie, czy patriotyzm i nacjonalizm są pojęciami przeciwstawnymi. Pytanie warte zastanowienia, bo zarwno patriotyzm, jak i nacjonalizm stały się generatorami olbrzymich zasobw zbiorowej energii i woli działania, motywami zachowań i czynnikami wpływającymi na bieg historii i kształt świata. Patriotyzm jest uczuciem. Nacjonalizm - światopoglądem. Patriotyzm jest uczuciem miłości do wsplnoty duchowej i materialnej wszystkich pokoleń przeszłych, żyjących i przyszłych, miłości wsplnoty ludzi osiadłych na tej samej ziemi, używających wsplnego języka, złączonych wsplną przeszłością, tradycją, obyczajem i kulturą. Pojęcie nacjonalizmu weszło w obieg w czasach Wiosny Ludw, a więc w pierwszej połowie XIX stulecia, i nabrało posmaku pejoratywnego pod wpływem doświadczeń wieku ubiegłego. W świetle doświadczeń i spostrzeżeń mego własnego, bardzo długiego życia mogę powiedzieć, że nacjonalizm jest matką nieszczęść, ktre ściąga także na własny nard. Dotyczy to także postępowania kolejnych rządw w okresie międzywojennym wobec mniejszości narodowych.[…]

Prbując zbadać wszystkie cechy wsplne nacjonalizmu i patriotyzmu konieczne jest rwnież wprowadzenie następujących pojęć:

Prawa człowieka- prawa, ktre przysługują każdej jednostce bez wyjątku. Wywodzą się one z koncepcji filozofw Oświecenia. Obejmują zarwno kwestie socjalne (prawo do pracy, zamieszkania, pożywienia, itd.), jak i polityczne (np. wolność słowa i poglądw, ochrona przed niewolą i torturami). Wszystkie państwa w Europie, z wyjątkiem kilku najmniejszych lub najmłodszych, podpisały Europejską Deklarację Praw Człowieka oraz Deklarację Praw Człowieka Narodw Zjednoczonych

Rwność - stan, w ktrym ludzie są rwni. Oznacza to, że żadna jednostka nie jest więcej warta od drugiej, bez względu na pochodzenie czy status społeczny. Oczywiście, nie oznacza to, że wszyscy są czy powinni być identyczni, ale że mają te same prawa i rwne szanse rozwoju w pracy i edukacji, zależne tylko od ich własnych starań. Rwność będzie faktem tylko wtedy, kiedy wszyscy będą mieli rwny dostęp do zamieszkania, opieki społecznej, praw człowieka i obywatela.

Tolerancja - oznacza poszanowanie i akceptowanie rżnorodnych kultur i sposobw bycia. Tolerancja to stan harmonii przy jednoczesnej rżnorodności. Rozwija się dzięki wiedzy, otwartości, komunikacji, wolności myśli i słowa. Tolerancja oznacza, że możesz być sobą, jednocześnie nie narzucając niczego innym. Tolerancja nie zmusza do bierności, to przede wszystkim postawa aktywna, możliwa dzięki zaakceptowaniu uniwersalnych praw człowieka i niezbywalnej wolności innych. Bycie tolerancyjnym nie oznacza akceptacji społecznej

e4ab

niesprawiedliwości albo porzucania czy osłabiania własnych przekonań.

Nietolerancja - brak szacunku dla cudzych praktyk lub przekonań. Objawia się w niedopuszczaniu zachowań czy poglądw rżnych od własnych. Nietolerancja oznacza, że ludzie mogą być traktowani niesprawiedliwie z powodu swoich przekonań religijnych, orientacji seksualnej czy nawet fryzury i ubioru. Nietolerancja nie akceptuje rżnic. Leży ona u korzeni rasizmu, antysemityzmu, ksenofobii i oglnie dyskryminacji. Może często prowadzić do przemocy.

Uprzedzenia - jeśli wyrabiasz sobie opinię o nieznanej ci osobie na podstawie domniemanych cech grupy społecznej, do ktrej ona należy, wtedy jesteś uprzedzony. Uprzedzenia to złożone zbiory przesądw, formułowane i przyjmowane za prawdę bez udowodnienia ich prawdziwości. Jeśli stają się stałym elementem czyichś przekonań, nazywane są stereotypami. Kiedy ktoś jest uprzedzony, będzie skłonny dostrzegać tylko te cechy, ktre potwierdzają jego poglądy i wzmacniają jego uprzedzenia.

Dyskryminacja - to ocenianie innej osoby i negatywne jej napiętnowanie na podstawie takich cech, jak kolor skry, płeć, orientacja seksualna, narodowość, status społeczny, pochodzenie etniczne, itd.

Ksenofobia w sensie dosłownym ksenofobia to lęk przed obcymi. Oznacza wrogość wobec ludzi pochodzących z innych krajw lub grup etnicznych oraz brak szacunku dla ich tradycji i kultur.

Rasizm - pogląd, że ktoś może być lepszy od innych z powodu przynależenia do pewnej rasy. Rasiści definiują rasę jako grupę ludzi o wsplnym pochodzeniu. Rozrżniają rasy na podstawie cech fizycznych, takich jak kolor skry. Prawda jest jednak taka, że nie ma zasadniczych rżnic między rasami, a w każdym razie takich, ktre mogłyby mieć jakieś znaczenie. Rasizm przybiera rżne formy w rżnych krajach, dostosowując się do danej kultury, historii i innych miejscowych warunkw. Relatywnie nową formą rasizmu jest tzw. etnopluralizm, twierdzący, że co prawda rasy i kultury są rwne, ale nie powinny się ze sobą mieszać w celu zachowania ich oryginalnego kształtu. Nie ma żadnego naukowego dowodu na istnienie rżnych ras. Biologia wyszczeglnia tylko jedną rasę, rasę ludzką.

Antysemityzm - uprzedzenie skierowane przeciwko Żydom. Antysemici twierdzą, że Żydzi fundamentalnie rżnią się od innych, że pragną rządzić światem i dążą do tego celu poprzez oglnoświatowy spisek. Ta forma ksenofobii i nietolerancji prowadzi do dyskryminacji zarwno pojedynczych Żydw, jak i całych wsplnot żydowskich. Najbardziej dramatycznym tego przykładem był Holokaust, wynikły z nazistowskiej obsesji czystości rasy i przeprowadzony po dojściu Hitlera do władzy. W obozach koncentracyjnych zginęły wtedy miliony Żydw z krajw Europy podbitych przez Niemcy.

Faszyzm - oparty na przemocy skrajnie prawicowy ruch polityczny, realizujący się w pełni w reżimie dysponującym aparatem terroru. Faszyzm rekrutuje swych zwolennikw ze wszystkich grup społecznych, szczeglnie w okresach politycznych i ekonomicznych kryzysw. Neguje wartości demokratyczne i zakłada dyskryminację określonych mniejszości narodowych i ludzi o odmiennych poglądach. Faszyści wierzą w sprawiedliwe rządy silnej ręki, odrzucając demokrację parlamentarną. Faszyzm bazuje na nacjonalizmie, ktry często przeradza się w rasizm. Pierwsza dyktatura faszystowska narodziła się w 1919 r. na Węgrzech, kolejne powstały we Włoszech (1922), Bułgarii, Hiszpanii, na Litwie oraz w Japonii (1936). Najbardziej brutalną odmianą faszyzmu była narodowo-socjalistyczna dyktatura w Niemczech (1933-1945). W naszych czasach istnieją grupy, organizacje i partie będące kontynuatorami tej ideologii; są one określane jako neofaszystowskie.

Nazizm - ideologia i praktyka polityczna faszyzmu niemieckiego, cechująca się rasizmem, antysemityzmem, totalitaryzmem, demagogią, agresywnością i poczuciem wyższości nad innymi narodami. Słowo "nazizm" pochodzi od wyrażenia "narodowy socjalizm", będącego określeniem ruchu politycznego kierowanego przez NSDAP (Narodowo-socjalistyczna Niemiecka Partia Robotnicza). NSDAP została założona w 1919 roku, zaś w 1933 przejęła pełnię władzy w Niemczech. Została określona jako organizacja zbrodnicza podczas procesu w Norymberdze. Reżim nazistowski jest odpowiedzialny za śmierć milionw cywilw, z ktrych część została zagazowana w obozach koncentracyjnych z powodu swej domniemanej niższości rasowej. Szczeglnie prześladowane grupy to Żydzi, Romowie, homoseksualiści oraz komuniści i socjaliści. Do dziś istnieją zwolennicy nazizmu i są określani jako neonaziści. Niektrzy z nich nazywają siebie skinheadami, jednak nie wszyscy, tak samo jak nie wszyscy skinheadzi są neonazistami. Logiką neonazistw jest logika przemocy.

Nard - grupa ludzi skłonna do postrzegania siebie jako zwartej wsplnoty, opartej na wsplnych korzeniach, wsplnej historii i zwykle wsplnym terytorium. Narody nie są tworami biologicznymi czy naturalnymi, ale umownymi, istniejącymi tylko w umysłach ludzkich, co nie oznacza, że są nierealne. Nowoczesna koncepcja narodw jest relatywnie świeża, pochodzi, bowiem z XIX wieku. Państwa dążące do większej unifikacji ludności swojego kraju propagowały ideę jednego narodu, zjednoczonego przez wsplną historię, język i terytorium.

Internacjonalizm - sposb postrzegania świata, według ktrego prawa człowieka, ludzkie życie i godność są ważniejsze od podziałw narodowych. Internacjonalizm zakłada, że nie ma żadnych zasadniczych rżnic między narodami. Konsekwencją tego podejścia jest zwalczanie nacjonalizmu, rasizmu, faszyzmu, antysemityzmu i innych form nietolerancji.

Międzykulturowość - pogląd, że ludzie zyskują na kontaktach i obcowaniu z odmiennymi kulturami, wzbogacając w ten sposb własną osobowość. Zakłada też, że ludzie powinni mc żyć razem niezależnie od rżnic kulturowych, zaś w ten sposb zyskają na tym wszyscy.

Wielokulturowość - wspłistnienie rżnych kultur na jednym terytorium, zwykle w jednym kraju. Wielokulturowość jest zwykle celem działań antyrasistowskich. Może jednak oznaczać też wzajemną izolację kultur, jaką lansują niektrzy rasiści. Przykładem takiej segregacji był południowoafrykański apartheid, ktry w sposb okrutny i niesprawiedliwy separował odmienne kultury.

Apartheid - doktryna społeczno-polityczna głosząca ustawowe i kulturowe odseparowanie ras i odrębność ich rozwoju, ktre w praktyce nosi cechy rasizmu; przeciwieństwo asymilacji i integracji. Podstawa polityki władz RPA od 1948, utrwaliła władzę białej mniejszości, opartą na segregacji i dyskryminacji czarnych, kolorowych i Azjatw zapisanej w ustawach państw. Apertheid potępiono w wielu rezolucjach Zgromadzenia Oglnego ONZ — rezolucją 1966 uznany, wraz z innymi formami dyskryminacji rasowej, za zbrodnię przeciwko ludzkości, a 1973 objęty konwencją w sprawie karania zbrodni apertheidu (weszła w życie 1976). Od 1976 władze RPA modyfikowały politykę apertheidu, odchodząc od jego podstawowych założeń i likwidując przejawy segregacji i dyskryminacji rasowej; 1991 uchylono ostatnie fundamentalne ustawy apertheidu.

Integracja - proces jednoczenia jednostek i grup. Zakłada, że zarwno grupy mniejszościowe, jak i większościowe wypracują wsplnie nowy sposb życia i nowe wartości, zawierające elementy z obu kultur. Integracja oznacza, że każdy może znaleźć swoje miejsce, gdyż poszczeglne grupy nie są w żaden sposb izolowane.

Asymilacja - zdławienie rżnic kulturowych. Czasami jednostki asymilują się dobrowolnie, ale w większości wypadkw asymilacja oznacza zmuszenie grupy mniejszościowej do zaniechania swej odmienności na rzecz kultury grupy dominującej.

Społeczne wykluczenie - przeciwieństwo integracji. Zwykle jest efektem dyskryminacji opartej na pochodzeniu kulturowym czy etnicznym, niepełnosprawności, orientacji seksualnej, itp. Zwykle wykluczenie społeczne owocuje ubstwem, wzajemną wrogością i wykluczeniem z dostępu do edukacji, opieki zdrowotnej, itd. Nie zawsze bazuje ono na ustawodawstwie, czasami tylko na pośrednich zachowaniach (np. ustanowieniu wymagań nieosiągalnych dla jakiejś grupy). Przykładem grupy społecznie wykluczonej są bezdomni.

Mniejszość - grupa ludzi zamieszkujących terytorium, na ktrym stanowią oni mniej niż połowę populacji. Grupa ta posiada wsplne cechy, takie jak pochodzenie etniczne czy przekonania religijne, ktre odrżniają ją od reszty wspłobywateli danego regionu. Czasami mniejszość postrzega samą siebie jako nard. Pewne grupy są mniejszościowe nie tylko ze względu na odsetek w populacji, ale i status, jaki w niej zajmują (mniejszość ma zwykle niższy status społeczny i ekonomiczny).

Uchodźca - osoba, ktra przenosi się do innego kraju w obliczu zagrożenia lub prześladowań. Czasami uchodźcami nazywa się też osoby szukające azylu, ktrym przyznano status uchodźcy, a czasami wszystkie osoby zmuszone przez okoliczności do ucieczki. Rżnica między tymi pojęciami jest polityczna, nie językowa. Czasem mwi się też o uchodźcach z przyczyn ekonomicznych - nędzy, wyzysku czy głodu. Definicja według Konwencji Genewskiej jest opracowana w szczegłach i dosyć restrykcyjna. Obejmuje osoby prześladowane z powodu ich domniemanej rasy, religii, narodowości, poglądw politycznych lub przynależności do określonej grupy społecznej. Definicja afrykańska rozszerza powyższe także na uchodźcw zbiegłych przed głodem i klęskami żywiołowymi. Niedawne postanowienia podjęte w Dublinie zawęziły definicję genewską do prześladowań politycznych dokonywanych przez państwa względem jednostek.

Teraz dopiero mamy pełny obraz złożoności tematu i można rozpocząć dopiero rozpocząć dyskusję, a jak widać jest to dość spory materiał, ale to już na kolejny projekt, obejmujący szeroko pojętą tolerancję ujętą w właśnie aspekcie patriotyzmu czy nacjonalizmu. Tu samo nasuwa się kolejne pytanie już bardziej ukierunkowane, pozwalające przygotować proces badawczy.

Dlaczego dziś niszczy się i wyśmiewa wszelkie przejawy patriotyzmu? Zwalcza się nacjonalizm utożsamiając go z faszyzmem? Co ma, więc wsplnego miłość i nienawiść? Ludzie wyśmiewający polskość albo wstydzą się swego pochodzenia lub oczekują profitw wynikających ze stania się tzw. "obywatelem europy". Co ma wsplnego agresja niemieckich faszystw z obroną Ojczyzny i Narodu przez polskich nacjonalistw; bo jak inaczej nazwać ludzi oddających życie w obronie granic swojego państwa i wolności. Przecież nacjonalizm to miłość do własnej Ojczyzny i rwnoprawne wspłdziałanie z obcymi. Dlaczego więc słyszy się kłamstwa o nacjonalistach? Dlaczego obraża się ludzi, ktrzy od czasw krlw poprzez powstania przelewali krew za wolną, suwerenną i niezależną Polskę? Nacjonalizm powinien, więc być wciąż podstawą, bodźcem napędowym w działaniach politykw wybranych ze swojego narodu. Podobnie jak patriotyzm, ktrego obecnie trudno poszukiwać w szkołach, biurach i urzędach.?

1. Dmowski R, Myśli nowoczesnego Polaka, Wrocław 1996

2. Nowak-Jeziorański J. O patriotyzmie i nacjonalizmie, felieton

3. www.wikipedia.pl – wolna encyklopedia

4. Kopaliński W., Słownik wyrazw obcych i zwrotw obcojęzycznych, www.slownik-online.pl

5. Polakowska-Kujawa J., Nacjonalizm oraz konflikty etniczno-narodowe, praca zbiorowa, SGH, Warszawa 1999

Przykadowe prace

Pytania z teorii wychowania

Pytania z teorii wychowania 1. Teoria wychowania-Zajmuje się ona wychowaniem, tj. kształtowaniem postaw i cech osobowości uczniw oraz stwarzaniem warunkw do samowychowania. Odgrywa rolę służebną w stosunku do praktyki pedagogicznej, rozwiązując problemy rodzicw, wychowawcw, nauc...

Kości i mięśnie

Kości i mięśnie Tkanka kostna i chrzęstna - luźno ułożone komrki - przestrzenie międzykomrkowe wysycone włknistymi białkami lub solami wapnia i fosforu Części układu szkieletowego a) część osiowa - czaszka - kręgosłup ...

Hamartia - czyli wina tragiczna

Hamartia - czyli wina tragiczna Hamartia, czyli wina tragiczna to nie tylko konflikt dwch rwnorzędnych racji, to pewna szczeglna sytuacja egzystencjalna. Wyjaśnij to pojecie na wybranych przykładach. Grzech (gr. hamartia) znaczy dosłownie chybienie celu, błądzenie, zaniedbanie czegoś....

Miejsce naszego państwa w świecie i europie z uwzględnieniem rżnych aspektw (Państwo i nard).

Miejsce naszego państwa w świecie i europie z uwzględnieniem rżnych aspektw (Państwo i nard). 1.Położenie, Powierzchnia i Ludność Położenie Polski ma bardzo duży wpływ na miejsce jakie zajmuje ona w Europie i na świecie. Dzieje się tak poniewa&#...

Dwie racje w "Antygonie" Sofoklesa - rozprawka

Dwie racje w "Antygonie" Sofoklesa - rozprawka W Antygonie Sofoklesa, jak w każdej tragedii antycznej Grecji ścierają się dwie racje: - Antygony, ktra kierowała się racjami uczuć, grzebiąc brata, - Kreona, ktry zakazał grzebania Polinejkesa kierując się racjami dobra...

Ubezpieczenie majątkowe i osobowe

Ubezpieczenie majątkowe i osobowe Poza ubezpieczeniami społecznymi i zdrowotnymi, ktre są powszechne i w zdecydowanej przewadze obowiązkowe, istnieją głwnie dobrowolne ubezpieczenia majątkowe i osobowe. Ubezpieczenie te, zwane też gospodarczym, polegają na objęciu nimi ryzyka na j...

Spotkania wrogw w Iliadzie Homera i Panu Tadeuszu Adama Mickiewicza.

Spotkania wrogw w Iliadzie Homera i Panu Tadeuszu Adama Mickiewicza. Brazylijski pisarz Paolo Coelho pisze Gromadzić w sobie miłość oznacza szczęście, gromadzić nienawiść to klęska. Takiej klęski doświadczyli bohaterowie Iliady Homera – Priam oraz Pana Tadeusza A...

Energetyka jądrowa - za i przeciw

Energetyka jądrowa - za i przeciw Obecnie najczęściej wykorzystuje się energię jądrową (oczywiście z wyjątkiem celw militarnych) w elektrowniach atomowych. W poniższej pracy postaram się przedstawić problem owych elektrowni. Budowa elektrowni atomowych jest tematem...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry