• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Patrioty...

Nawigacja

Patriotyzm w renesansiePatriotyzm w renesansie
Szanowni zebrani!!

Chciałabym dzisiaj poruszyć temat patriotyzmu, a szczeglnie tego jak był on ukazywany w renesansie.

Jak powszechnie wiadomo, każdy z nas w mniejszym lub większym stopniu interesuje się sprawami swojego kraju. Na pewno każdy z nas ma jakieś odrębne zdanie na temat naszego państwa, jego pozycji politycznej i przyszłości.

Zastanwmy się teraz, jaką rolę patriotyzm odgrywał przeszło 500 lat temu. Jeżeli obecnie przeciętny, zapracowany obywatel przejmuje się państwem, to czy nie robiła tego świta sprzed wiekw?

Weźmy pod uwagę poważnego człowieka renesansu w mianowicie Piotra Skargę- gorliwy patriota, to właśnie jemu na sercu leżało dobro Rzeczpospolitej. Świadczy o tym zbir Kazań Sejmowych, gdzie ukazywał społeczeństwu problemy kraju. Wyraźnym przykładem miłości do ojczyzny i rodakw było napiętnowanie tego, co dzieje się w państwie polskim, a więc wewnętrznej niezgody, niesprawiedliwości prawnej, a także upadku moralności i osłabienia władzy krla.

Następnym godnym uwagi twrcą renesansu był Jan Kochanowski- omawiał on w swoich dziełach problem patriotyzmu. W jego twrczości bardzo ważną pozycję zajmują sprawy ojczyzny. Wzorzec obywatela-patrioty został doskonale ukazany w Pieśni o cnocie jak i Pieśni o spustoszeniu Podola, gdzie autor wzywa ludność do dbania i troski o swoją ojczyznę.

Rwnież Tomasz Morus w swoim dziele Utopia ukazał jak bardzo troszczy się o swoje państwo. Pragnął on zbudować kraj, w ktrym krluje sprawiedliwość, nie ma kłtni, sporw, walk, wojen. Każdy żyje spokojnie, zniesione są tutaj podziały społeczne. Z pewnością większość z was czytając to dzieło pomyślała sobie: świat Morusa jest szary, nudny i jednolity. Oczywiście! Zgadzam się całkowicie, ale co z chęcią autora do budowania porządku, ładu? Doceńmy to! Zauważmy w jego dziele troskę o państwo i obywateli.

Czy patriotyzm, ktry zajmował tak ważne miejsce w literaturze, nie był obecny rwnież w życiu codziennym? Jestem przekonana, że jeśli występuje on teraz to z pewnością był i wtedy i to w znacznie większym stopniu. Jak zdążyliście już pewnie zauważyć przejawiał się on głwnie troską o obywateli. Może i my sprbujemy zatroszczyć się o Polskę! Weźmy przykład z wielkich myślicieli renesansu!
Przykadowe prace

Moje przeżycia i refleksje wywołane obrazem Francisco Goi Rozstrzelanie powstańcw madryckich 3 maja 1808 roku

Moje przeżycia i refleksje wywołane obrazem Francisco Goi Rozstrzelanie powstańcw madryckich 3 maja 1808 roku Obraz Rozstrzelanie powstańcw został namalowany przez hiszpańskiego artystę Francisco Goyę. Niektrzy uważają go za przedstawiciela oświecenia, ktry n...

Broń chemiczna i biologiczna

Broń chemiczna i biologiczna Historia bojowych środkw trujących: 1. Wojna peloponeska – Spartanie – dymy drażniące ze spalania smoły i siarki 2. Grecy – spalanie ptasich pir 3. I wojna światowa – 1915r. – Niemcy w bitwie pod Ypres 4. Grecy – wo...

Streszczenie mitu o Prometeuszu

Streszczenie mitu o Prometeuszu Prometeusz był jednym z tytanw, dobroczyńcą ludzkości.Stworzył on człowieka z gliny i łez. Odznaczał się mądrością, był nauczycielem dla ludzi. Prometeusz mając na uwadze dobro i rozwj człowieka dostał się na...

Osiągnięcia cywilizacyjne starożytności.

Osiągnięcia cywilizacyjne starożytności. Wspłczesny człowiek wiele zawdzięcza starożytności, ktra dała początek wielu rzeczom, bez ktrych nie można sobie wyobrazić dzisiejszego świata. Zostawiła po sobie mnstwo cennych pamiątek, dzięki ktry...

Demokratyczne ustroje państwowe, rżnorodność koncepcji i rozwiązań

Demokratyczne ustroje państwowe, rżnorodność koncepcji i rozwiązań Każde państwo posiada swoje indywidualne cechy, państwa demokratyczne mogą przybierać charakter państw systemie: 1) Parlamentarno – gabinetowym 2) Prezydenckim 3) Płprezydenc...

Rżne ujęcia władzy w literaturze

Rżne ujęcia władzy w literaturze Władza towarzyszy człowiekowi od początkw jego istnienia, od narodzin aż do samej śmierci. Wspłtworzy jego życie, plany na przyszłość czy się tego chce czy nie. Nie da się od niej uwolnić, ponieważ władz...

Marzec 1968

Marzec 1968 Marzec 1968 Wydarzenia marca 1968 roku były jednym z pierwszych, a jednocześnie jednym z najważniejszych protestw środowiska intelektualistw po wojnie. Jedni prbują ich znaczenie wręcz mitologizować, inni bagatelizować, a prawda zapewne leży gdzieś pośro...

Cukrzyca.

Cukrzyca. Cukrzyca Cukrzyca jest chorobą społeczną dotykającą, szczeglnie w społeczeństwach wysoko rozwiniętych 3-4% populacji. W Polsce na cukrzycę choruje ponad milion osb. Przypuszczalnie kolejny milion choruje nie wiedząc o tym. Istotą schorzenia jest podwyż...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry