• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: PE

Nawigacja

PEPE


Rodzaje i przykłady obowiązkw podlegających egzekucji (zakres przedmiotowy UPEA)Organ egzekucyjny - to organ uprawniony do stosowania w całości lub części określonych ustawą środkw służących doprowadzeniu do wykonania przez zobowiązanego ich obowiązkw o charakterze pieniężnym lub obowiązkw o charakterze niepieniężnym oraz zabezpieczeniu wykonania tych obowiązkw.

Organy egzekucyjne:

1. Uprawnione do stosowania środkw egzekucyjnych w egzekucji administracyjnej należności pieniężnych są:

-naczelnik urzędu skarbowego

-przewodniczący organu orzekającego w sprawach o naruszenie dyscypliny finansw publicznych w pierwszej instancji

-dyrektor oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

-dyrektor izby celnej

-właściwy organ gminy o statusie miasta, wymienionej w odrębnych przepisach oraz gminy wchodzącej w skład powiatu warszawskiego

- Dyrektor oddziału regionalnego Wojskowej Agencji Mieszkaniowej

2. Organem egzekucyjnym w zakresie egzekucji administracyjnej obowiązkw o charakterze niepieniężnym jest:

-wojewoda,

- właściwy organ jednostki samorządu terytorialnego w zakresie zadań własnych, zadań zleconych i zadań z zakresu administracji rządowej

-kierownik wojewdzkiej służby, inspekcji lub straży

-kierownik powiatowej służby, inspekcji lub straży

- - policja, organ policji, ABW, straż graniczna, Państwowa Inspekcja PracyNadzr nad postępowaniem administracyjnym

Nadzr nad egzekucją administracyjną sprawują organy wyższego stopnia w stosunku do organw właściwych do wykonania egzekucji. W przypadku gdy w sprawach egzekucji należności pieniężnych brak jest organu wyższego stopnia nadzr nad egzekucją sprawuje właściwy miejscowo dyrektor izby skarbowej. Jednak jego kompetencje nadzorcze nie obejmują egzekucji należności pieniężnych prowadzonej przez organy egzekucyjne będące organami samorządu terytorialnego, w stosunku do tych organw nadzr sprawuje samorządowe kolegium odwoławcze. Nadzr oznacza kontrolę oraz możliwość wiążącego ingerowania w działalność jednostki nadzorczej. Swoisty nadzr nad egzekucją sprawuje wojewoda. Sprawowanie nadzoru i kontroli przepisw ustawy przez wierzycieli i organy egzekucyjne w zakresie egzekucji należności pieniężnych należy do ministra właściwego do spraw finansw publicznych. Należności o charakterze niepieniężnym wykonują właściwi ministrowie, centralne organy administracji Rządowej oraz inne centralne organy administracji publicznej, a także organy sprawujące nadzr nad jednostkami samorządu terytorialnego.Zbieg egzekucji

Zbieg egzekucji oznacza, że co do tej samej rzeczy lub tego samego prawa egzekucję prowadzą rwnocześnie co najmniej dwa uprawnione organy. W praktyce zbieg może dotyczyć egzekucji administracyjnej oraz sadowej.Przykadowe prace

Czy pieniądze mogą dać człowiekowi szczęście ?

Czy pieniądze mogą dać człowiekowi szczęście ? Pieniądze nie mogą dać człowiekowi szczęścia, ale mogą mu pomc w jego osiągnięciu. Są one czymś materialnym, nie można ich porwnać do uczuć jakimi są np. miłoś...

"Kobieta z wdziękw, a bohater z ducha" - charakterystyka tytułowej bohaterki.

"Kobieta z wdziękw, a bohater z ducha" - charakterystyka tytułowej bohaterki. Pośrd wielu dzieł Adama Mickiewicza jedno wyrżnia się spośrd innych tym, że jego głwną bohaterką jest kobieta. Chodzi tu oczywiście o "Grażynę", powieś&...

Dziecko z Obrazw Zagłady w filmie PRL

Dziecko z Obrazw Zagłady w filmie PRL A kiedy wracam do tamtych strasznych dni, to nie chce mi się wierzyć, że mogliśmy przeżyć takie piekło. Nie mogę odwiedzić Treblinki, gdzie zginęli rodzice i jeden z braci. Nie mogę oglądać żadnych filmw o tamtych...

Streszczenie - książki pt. Opium w rosole

Streszczenie - książki pt. Opium w rosole Niedziela, 30 stycznia 1983r.-początek akcji 1. Jeden z głwnych bohaterw - Maciek Ogorzałka zostaje przedstawiony w tym rozdziale w czasie spaceru po mieście. Jest mroźny i śnieżny dzień, chłopiec czuje, że ktoś...

Omwienie standardu ETHERNET

Omwienie standardu ETHERNET Omwienie standardu ETHERNET Historia Ethernetu zaczęła się w 1970 roku, kiedy to firma XEROX stworzyła prototyp sieci komputerowej. Pierwsza sieć będącą podstawą Ethernetu została zaprojektowana w 1976 r przez dr. Robert M. Metcalfe. Zosta ...

Dzialanie GPW

Dzialanie GPW Organizacja i działanie GPW Giełda papierw wartościowych w Warszawie rozpoczęła działalność 16 kwietnia 1991roku po 52-letniej przerwie. Została założona przez Skarb Państwa jako spłka akcyjna, ktrej udziałowcami mogą być ( oprcz ...

Opis obrazu "Jan Kochanowski nad zwłokami Urszulki"

Opis obrazu "Jan Kochanowski nad zwłokami Urszulki" Twrcą obrazu pt. "Jan Kochanowski nad zwłokami Urszulki" stworzonego w 1862 roku, jest wspaniały renesansowy malarz - Jan Matejko. Chciał on pokazać nam smutny nastrj, jaki towarzyszył śmierci owej osoby. Na pierwszym planie widzimy ...

Bogowie Egipscy

Bogowie Egipscy .::BOGOWIE EGIPSCY::. Amon Mąż Mut. Ojciec Chonsu. Tebańskie bstwo wiatru i władca powietrza. Przedstawiany z głową barana lub w czapce z dwoma pirami. Czciciele budowali mu ogromne, kamienne świątynie Anubis Bg zmarłych, prowadził ich dusze...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry