• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Periodyza...

Nawigacja

Periodyzacja baroku w Polsce.Periodyzacja baroku w Polsce.
1580 - 1620 - barok wczesny - rozwój literatury metafizycznej,

1620 - 1680 - barok dojrzały - rozwój literatury sarmackiej i dworskiej,

1680 - 1740 - barok schyłkowy - czas upadku kulturalnego związany z epoką saską,Tło historyczne :-absolutyzm oświecony we Francji,

-monarchia burżuazyjna w Anglii,

-w Polsce demokracja szlacheckaCały wiek XVII zdominowany jest przez ciąg nieustających wojen z Moskwą, Tatarami, Turkami, Szwecją. Liczne konflikty wewnętrzne, m.in. powstanie Kozaków. Ostatnia wielka wygrana bitwa - 1683, ostatni sukces Rzeczpospolitej szlacheckiej.Polski parlamentaryzm przeżywa kryzys, w 1652 po raz pierwszy zerwanie obrad sejmu przez "liberum veto". Wieś opiera się na gospodarce pańszczyźnianej - ucisk chłopów, gospodarka ekstensywna. Zniszczenia ziem polskich osiągnęły w tym okresie 45% majątku kraju - mniej więcej tyle, co podczas II Wojny Światowej.


Przykładowe prace

Izotopy

Izotopy Izotopy są to zbiory poszczególnych nuklidów, czyli atomów o tej samej liczbie atomowej. Atomy izotopów, mając tę samą liczbę atomową, różnią się między sobą liczbą masową, mają różną liczbę neutronów. Istnienie izotopów okrył w 19...

System controllingowy w firmie d$s solutions

System controllingowy w firmie d$s solutions System controllingowy w firmie D&S Solutions 1. Diagnoza (wąskie gardła): - działy nie współpracują ze sobą - brak wymiany informa...

Wojna secesyjna w Usa

Wojna secesyjna w Usa - konstytucja Stanów Zjednoczonych nie wypowiadała się w kwestii niewolnictwa i sprawę tę pozostawiono do samodzielnego rozstrzygnięcia każdemu ze stanów - w efekcie ustalił się podział na stany wolne i niewolnicze - w 1818 roku Unia składała się...

Wybrany produkt turystyczny dla dzieci i młodzieży

Wybrany produkt turystyczny dla dzieci i młodzieży Spośród szerokiej gamy produktów turystycznych oferowanych na Ogólnopolskich Targach Turystycznych, wybrałam jedną ofertę , która wydała mi się najkorzystniejszą oraz najbardziej atrakcyjną dla osób w wieku od 13 do 18 lat. Jak w...

Problem głodu na świecie.

Problem głodu na świecie. Światowa organizacja zdrowia oszacowała ,że w latach dziewięćdziesiątych 1,2 mld ludzi na świecie cierpiało wskutek chronicznego niedożywienia; każdego roku od 40 do 60 mln ludzi umierało z głodu i związanych z nim chorób. Po...

Wierzyć oznacza dla mnie...

Wierzyć oznacza dla mnie... Temat pracy wydaje się być bardzo prosty. Przecież każdy wie, co to takiego wiara. A jednak po zastanowieniu się nie wiedziałam, co mam napisać... Sięgnęłam więc po słownik. Definiuje on wiarę jako przeświadczenie, pewno...

Cywilizacja

Cywilizacja Należałoby powiedzieć, co to jest właściwie cywilizacja? Otóż jest to poziom rozwoju osiągnięty przez społeczeństwo w danej epoce historycznej ze szczególnym uwzględnieniem poziomu kultury materialnej, będącej wskaźnikiem opanowania przez ludzi si ...

Mon enfance

Mon enfance Je ne me souviens pas tres bien de mon enfance, en conséquence j'ai demandé a mes parents de m'en parler. Je suis née en 1986, j'étais le premier enfant de ma famille. Je me souviens lorsque j'étais une petite fille, environ cinq ans, mon grand-pere avait l'habitude de m'emmener sur la colline la plus proche et il m...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoła streszczenie notatka ściąga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura książka

Prawa

Do g?ry