• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Ph roztw...

Nawigacja

Ph roztworuPh roztworu
1. Co to jest pH roztworu?

2. Przy pomocy jakich wskaźnikw badamy pH i wskaż przykłady pH kilkunastu wybranych przez siebie substancji np. krem, mydło, mleko.

Odczyn roztworu jest cechą roztworu określającą ,czy w roztworze znajduje się nadmiar jonw wodorowych H+ - odczyn kwaśny ,czy nadmiar jonw wodorotlenkowych OH- - odczyn zasadowy, czy też są one w rwnowadze – odczyn obojętny.

Wodne roztwory kwasw wykazują odczyn kwaśny, a wodne roztwory wodorotlenkw (zasady) - odczyn zasadowy.Jeśli zanurzony w wodnym roztworze substancji uniwersalny papierek wskaźnikowy zabarwi się na rżowo można wywnioskować, że w tym roztworze jest więcej jonw H+ niż OH- .Jednak niewielka liczba cząsteczek wody ulega dysocjacji. Oznacz to ,że zawsze w roztworze wodnym występuje pewna liczba (choć bardzo niewielka) jonw wodorowych H+ i wodorotlenkowych OH - niezależnie od odczytu roztworu.

Przyjęto ,że liczbę jonw wodorowych w roztworze będzie się określać za pomocą tzw. skali pH . Skala pH mieści się w granicach od 0-14, a została wprowadzona w 1909 roku przez Soerena Petera Soerensena (1868-1939), duńskiego biochemika i fizyko-chemika.

Oglnie wartości pH i odpowiadający im odczyn roztworu przedstawia tabelka:PH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Odczyn roztworu Kwaśny obojętny ZasadowyNp. jeżeli w roztworze pH wynosi 9 ,oznacza to, że jest więcej jonw wodorotlenkowych OH- niż jonw wodorowych H+ . Roztwr ten ma więc odczyn zasadowy.Celem określenia pH roztworu stosuje się tzw. wskaźniki pH czyli substancje, ktrych barwa zmienia się na odpowiedniki kolor w zależności od odczynu roztworu .Wskaźnikami są między innymi oranż metylowy i fenoloftaleina .Przez odpowiednie mieszanie wskaźnikw pH można otrzymywać wskaźniki uniwersalne, ktre zależnie od pH roztworu przybierają charakterystyczną barwę. Przez nasycenie paskw bibułki roztworami takich wskaźnikw i wysuszenie ich otrzymuje się papierki uniwersalne stosowane często w laboratoriach chemicznych do szybkiego określenia pH danego roztworu. Papierki te połączone są często razem w książeczkę na ktrej okładce podana jest barwna skala. Odczyn roztworu określa się zanurzając pasek bibułki w badanym roztworze i porwnując uzyskany kolor z barwą dołączonej skali .Wskaźniki uniwersalne, ktre obejmują szeroki zakres pH (około 10 jednostek pH), pozwalają jedynie na oszacowanie wartości pH (z dokładnością do 0,5 jednostek pH). Znacznie dokładniej pH roztworu można zmierzyć za pomocą urządzenia zwanego pehametrem.IndykatoryTo wskaźniki odczynu , takie jak:

- lakmus – czerwony w kwasach, niebieski w zasadach,

- błękit bromotymolowy – żłty w kwasach, niebieski w zasadach,

- oranż metylowy – pomarańczowy w roztworze obojętnym, czerwony w kwasach, żłty w zasadach

- fenoloftaleina – bezbarwna w roztworach obojętnych i kwasowych, malinowa w zasadach

- itp., wywar z czerwonej kapusty (pod wpływem kwasu – octu zmienia barwę z fioletowo niebieskiej na czerwoną), esencja herbaciana (żłknie po dodaniu cytryny).Indykatory służą do orientacyjnego badania pH, są związkami o dość skomplikowanej budowie, ktra można przedstawić schematycznie jako H-R, jeżeli indykator jest słabym kwasem, lub R-OH, jeżeli indykator jest słaba zasadą. Po wprowadzeniu do roztworu wodnego następuje jego częściowa dysocjacja i ustala się stan rwnowagi pomiędzy cząsteczkami i jonami.W przypadku oranżu metylowego anion R- nadaje roztworowi barwę żłtą, a niezdysocjowane cząsteczki HR, barwę czerwoną. W obecności kwasw kationy wodoru przesuwają rwnowagę w lewo i widoczna jest tylko barwa czerwona. W obecności zasad jony OH- łączą się z jonami H+ co, zgodnie z regułą le Chateliera, przesuwa rwnowagę w prawo, wywołując żłte zabarwienie roztworu. Podobnie zachowują się inne wskaźniki, ale ich barwy są cechą indywidualną.Obecnie są na rynku papierki uniwersalne, nasączone mieszanina rżnych wskaźnikw. Każdej wartości pH odpowiada inne zabarwienie papierka. Dołączony jest wzorzec z zabarwieniem dla każdej wartości pH.

Odczyn pH niektrych substancji:sok żołądkowy ok. 2sok pomarańczowy 3,2,jogurt 4,2kwaśne deszcze od 4,5kawa naturalna 4,9deszcz czysty ok. 6,0mleko 6,5ślina 6,8surowica krwi 7,35 do 7,45płyn mzgowo rdzeniowy 7,4 do7,6woda morska 7,9 do 8,3


Przykadowe prace

Organizmy transgeniczne (genetycznie zmodyfikowane organizmy)

Organizmy transgeniczne (genetycznie zmodyfikowane organizmy) Organizmy transgeniczne są to organizmy, ktrych materiał genetyczny został wzbogacony o obce geny przeniesione z innego gatunku, wprowadzone do komrek przy pomocy metod inżynierii genetycznej. Organizmy takie mają ogromne praktyczne, (np. wy...

Socjologia Managera: praca w zespole, zarządzanie konfliktem, mobbing

Socjologia Managera: praca w zespole, zarządzanie konfliktem, mobbing SOCJOLOGIA MANAGERA Manager. Określenie to, choć ma w naszym słowniku krtką historię, na trwałe weszło do powszechnego zastosowania. Na każdym kroku natrafiamy na przerżnych managers: sales manager, brand ...

Komunikowanie się a rżnice kulturowe

Komunikowanie się a rżnice kulturowe Ludzie znajdują się w sytuacji stałego komunikowania się z innymi. Przez ten proces inicjują, podtrzymują i zmieniają swe stosunki interpersonalne, definiują swoją rolę społeczną, role i zadania. Istnieją w ...

Socrealizm w sztuce polskiej XX wieku.

Socrealizm w sztuce polskiej XX wieku. Realizm socjalistyczny, zwany socrealizmem, obowiązywał w sztuce ZSRR od początku lat trzydziestych, do lat osiemdziesiątych XX wieku. Po zakończeniu II wojny światowej został narzucony we wszystkich państwach bloku wschodniego, w tym rwnież w P...

Cyrkulacja powietrza na Ziemi

Cyrkulacja powietrza na Ziemi Wiatr – poziomy ruch powietrza z wyż do niżu. Ciśnienie atmosferyczne – nacisk słupa powietrza na jednostkę powierzchni. Ciśnienie normalne – ciśnienie słupa rtęci o wysokości 760 mm, o przekroju 1 cm2 w temperaturze 0 stopn...

Biografia - Wiesław Uptas o sobie oraz jego bibliografia.

Biografia - Wiesław Uptas o sobie oraz jego bibliografia. Jestem - a właściwie bywam - poetą. Czuję się upoważniony do takiego stwierdzenia w oparciu o zdanie innych osb uprawnionych do oceny krytycznej mojej twrczości. Ja jednak dochodzę do wniosku że czasem udaje mi się...

Podstawy prawa cywilnego

Podstawy prawa cywilnego POJĘCIE PRZEDMIOT I SYSTEMATYKA PRAWA CYWILNEGO Prawo cywilne wywodzi się z prawa rzymskiego. CECHY: ZASADA RWNOŚCI PODMIOTW WOBEC PRAWA – w stosunkach cywilno – prawnych podmioty występują na zasadach partnerskich (nie ma nadrzęd...

Polityka regionalna i fundusze strukturalne UE

Polityka regionalna i fundusze strukturalne UE Polityka regionalna i fundusze strukturalne Unii Europejskiej Czy polityka regionalna jest konieczna? Unia Europejska jest jedną z najbogatszych stref gospodarczych świata, jednak wciąż jeszcze występują znaczne rżnice pomiędzy poszczeglny...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry