• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Pieni&#2...

Nawigacja

PieniądzPieniądz
ISTOTA I FUNKCJE PIENIĄDZA

Funkcje:

a) jest miernikiem wartości towarw – określa wartość produktw i usług i innych towarw. Mierzy wartość nietowarowej działalności

b) jest środkiem cyrkulacji wymiany towarw –przejawia się w rozdzielaniu jednego i rwnoczesnego aktu kupno – sprzedaż (towar – towar)

sprzedaż T-P

kupno P-T

Pieniądz jest pośrednikiem wymiany w tym aspekcie. Pieniądzem mogą być aktywa finansowe, ktre pełnią powyższą funkcję np.: gotwka w gospodarce, czeki podrżne, bankowe depozyty płatne na żądanie.Posiadanie pieniądza standardowego jest niezbędne przy realizacji zakupw. Niezakłcona relacja zakupw pozwala wyprowadzić rwnanie obiegu pieniądza M*V = P*Q

M – iloczyn zasobw pieniądza

V – szybkość obiegu pieniądza

P – iloczyn poziomu cen

Q – rozmiary produkcji

Z rwnania wynika, że jeżeli szybkość obiegu pieniądza pozostaje bez zmiany, a rozmiary produkcji nie mogą ulec dalszemu powiększeniu, to zwiększenie zasobw pieniądza musi doprowadzić do wzrostu poziomu cen.

c) jest środkiem płatniczym – oddzielenie aktu kupna od sprzedaży umożliwia nabycie towaru bez wcześniejszego sprzedania innego – zakup na kredyt, ale powyższe zobowiązanie należy uregulować. Środkiem regulowania jest pieniądz

d) jest środkiem gromadzenia skarbu – środek tezauryzacji, przechowywania wartości. Aktywa, ktre pełnią funkcję środkw gromadzenia majątku mogą być: papiery wartościowe, gotwka, nieruchomości. Wspłcześnie pieniądz może pełnić te funkcje w sposb ograniczony, ponieważ pieniądz standardowy, ktry nie przynosi procentu nieustannie traci na sile nabywczej wskutek postępującej tendencji inflacyjnej

e) pieniądz światowy – stosowany w rozliczeniach międzynarodowych. Rolę tą odgrywają waluty tych państw, ktre bez przeszkd i ograniczeń są wymieniane na waluty innych krajw. W rozliczeniach międzynarodowych funkcjonują następujące jednostki rozliczeniowe: SDR (special draw rhiets), EURO (do 1999 funkcjonowało ECU)ABY DANY PRZEDMIOT MGŁ wstępować w roli pieniądza musi być:

- łatwy do standaryzacji – można szybko ocenić jeg wartość

- szeroko akceptowalny

- podzielny

- nie może sprawiać trudności w noszeniu

- nie może się szybko psuć

jednostka pieniężnym jest środkiem obiegowym z mocy przepisw prawa i znajduje ona powszechną akceptację w społeczeństwie. Najważniejszą jednostkę pieniężną oraz jej miarę w danym kraju określa ustawa. Pieniądz nie ma substancji. Początkową funkcję pieniądza pełniło złoto. Formalna demonetyzacja nastąpiła w 1978 r. – mamy do czynienia z pieniądzem papierowym. Wartość pieniądza aktualnie nominalną nie ma nic wsplnego z wartością rzeczywistą.FORMY:

- gotwkowa – banknoty, bilony monety

- bezgotwkowa – depozyty bankowe uruchamiane czekami; pieniądz ten jest emitowany przez banki komercyjneRODZAJE PIENIĄDZA:

1) narodowy – obowiązuje na terenie jednego kraju

a) wymienialny – swobodnie używany poza krajem w ktrym funkcjonuje:

- 5 walut posiadało i posiada status wymienialności: dolar amerykański, była to marka niemiecka, był frank francuski, jest jen japoński, jest funt brytyjski

b) niewymienialny – używany wewnętrznie na terytorium danego kraju oraz waluty wymienialne plus 120 innych walut funkcjonujących na świecie

2) międzynarodowy

a) regionalny np.: EURO – używany na terytorium państw członkowskich UE, zastąpiła waluty narodowe tych państw poza walutą: funt brytyjski, korona szwedzka i duńska

b) międzynarodowy (SDR) –używany przez państwa należące do międzynarodowego funduszu walutowego IMF; powstał na konferencji w USA – Bretton WoodsWŁAŚCIWOŚCI PIENIĄDZA:a)elastyczność substancji = 0, wraz ze wzrostem wartości wymiennej pieniądza nie występuje tendencja do zastąpienia go innym dobrem. Wynika to z faktu, że użyteczność pieniądza pochodzi jedynie z jego wartości wymiennej i wobec tego wartość wymienna i jego użyteczność maleją rwnolegleb)elastyczność produkcji =0, wzrost kosztw produkcji pieniądza wywołany np. wzrostem kosztw siły roboczej, nie powoduje wzrostu jego ceny. Pieniądz ma najwyższą premię za płynność tzn. że koszty przetrzymywania pieniądza są niższe niż korzyści uzyskane z jego obiegu. Jak twierdzi Taylor – pieniądz czerpie w czystej swej formie wartość tylko ze swojej funkcji obiegowej. Pieniądz przechowuje wartość, ponieważ jest zjawiskiem endogenicznym (wewnątrz gospodarczym). W historii pieniądza wytworzyły się całe systemy pieniężne, ktre regulowały obieg pieniądza i wyjaśniały sposb jego funkcjonowania w gospodarce.System waluty złotej (funkcjonował jako pierwszy w Anglii w 1816 r.)funkcjonował oparty na złocie jako pieniądzu, ktry posiadał ostateczną zdolność do zwalniania z zobowiązań. Funkcjonowały rwnież banknoty, ale tylko jako substytut złota, co oznaczało, że banknoty w każdej chwili można było wymienić na złoto. Potem występowały odmiany tego systemu.

- system waluty złotej funkcjonował w Anglii do 1914 r. – złote monety w obiegu

- po I WŚ po 1918 – system sztabowo – złoty – funkcjonowały banknoty, ktre można było wymieniać na sztaby złota

- dewizowo – złoty – banknoty były wymienialne na walutę obcąPIENIĄDZ ELEKTRONICZNY – instrument przedpłacony przechowujący wartość, ktry umożliwia posiadaczom dokonywania niskokwotowych transakcji przy użyciu kart płatniczych. Pieniądz ten bazuje na technologii związanej z kartami procesorowymi lub poprzez sieci komputerowe – Internet.

Zapis środkw pieniężnych, ktre mogą być stosowane do dokonywania płatności jest przechowywany w urządzeniu elektronicznym, ktry znajduje się w posiadaniu użytkownika. W przypadku produktw bazujących na kontach, przedpłacona wartość przechowywana jest na mikroprocesorze, ktry znajduje się na karcie plastikowej.Produkty bazujące na sieci wykorzystują specjalistyczne oprogramowanie, ktre jest instalowane na komputerze osobistym w celu przechowywania wartości. Powyższa definicja wiąże się z praktycznymi aspektami związanymi z użyciem pieniądza elektr. Oprcz niej istnieje definicja, ktra wynika z przepisw dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2000/46 w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje pieniądza elektronicznego oraz nadzoru nad ich działalnością: pieniądz elektroniczny oznacza wartość pieniężną stanowiącą prawo do roszczenia wobec emitenta, ktry jest:

- przechowywana na urządzeniu elektronicznym

- wyemitowana w zamian za środki pieniężne o wartości nie mniejszej niż wartość wyemitowana

- jest środkiem płatniczym akceptowanym przez podmioty inne niż instytucja emitującaPIENIĄDZ ELEKTR. WYSTĘPUJE POD 2 postaciami:

a) produkt bazujący na technologii kart procesorowych, czyli tzw. elektroniczna portmonetka

b) produkt, ktry wykorzystuje oprogramowanie za pomocą ktrego posiadacz może dokonywać płatności np. w Internecie – pieniądz sieciowy

pieniądz sieciowy – jest produktem, ktry nie ma postaci fizycznej. Jest reprezentowany jako plik zapisany na dysku w komputerze. Płatność za jego pośrednictwem odbywa się inaczej niż w przypadku elektr. Portmonetki. Do załadowania gotwki z konta bankowego klienta na pieniądz sieciowy oraz do dokonywania nim płatności służy specjalne oprogramowanie, ktre użytkownik posiada na komputerze. Umożliwia ono przekazywanie elektronicznych banknotw na komputer użytkownika, lub dokonywać odpowiednich zapisw po każdej transakcji w saldzie użytkownika.

PIENIĄDZ - niezależnie od swojej formy zewnętrznej i systemu gospodarczego jest prawnie określany i powszechnie akceptowany jako środek, ktry może wyrażać, przechowywać i przekazywać wartość, ktra jest ściśle powiązana z realnym PKB


Przykadowe prace

Szkodliwość alkoholu na organizm ludzki.

Szkodliwość alkoholu na organizm ludzki. Wśrd wielu dziwnie brzmiących nazw używanych na lekcjach chemii jest kilka, ktre są powszechnie znane. Jedną z tych nazw, ktrą znają wszyscy, a gdy jest ona wymawiana podczas lekcji na ustach niektrych pojawia się uśmiech jest al...

Czym rżniła się koncepcja natury klasykw i sentymentalistw? Porwnaj wiersz Balon Naruszewicza z utworami Karpińskiego i Kniaźnina.

Czym rżniła się koncepcja natury klasykw i sentymentalistw? Porwnaj wiersz Balon Naruszewicza z utworami Karpińskiego i Kniaźnina. Oświecenie zdominowali klasycy, jednak pod koniec tej epoki literackiej pojawił się nurt zwany sentymentalizmem. Rżnił się on znacznie od...

Biografia - Rene Descartes - Kartezjusz, cogito, ergo sum

Biografia - Rene Descartes - Kartezjusz, cogito, ergo sum Rene Descartes - Kartezjusz, żył w latach 1596-1650. Był francuskim filozofem i matematykiem. Kształcił się w szkole jezuitw, skończył studia prawnicze, zwiedził Europę, służąc jako żołnierz...

Analiza i interpretacja wiersza A. Kamieńskiej Powrt Hioba

Analiza i interpretacja wiersza A. Kamieńskiej Powrt Hioba Analiza i interpretacja wiersza A. Kamieńskiej Powrt Hioba Nie umarł Hiob nie rzucił się pod pociąg nie zdechł za drutami nie wywiał go komin rozpacz nie dobiła Dźwignął się ze ws...

Kwasy beztlenowe

Kwasy beztlenowe Kwasy beztlenowe to oglna nazwa kwasw, ktre w swojej reszcie kwasowej nie posiadają atomu tlenu. Najprostsze z kwasw beztlenowych składają się z atomw wodoru i atomu niemetalu, choć niektre z nich mają bardziej złożoną strukturę. Do pierwszej klasy kwas...

"Testament mj" Juliusza Słowackiego - interpretacja i analiza wiersza

"Testament mj" Juliusza Słowackiego - interpretacja i analiza wiersza Juliusz Słowacki, zaliczany do polskich wieszczw narodowych, urodził się w 1809 roku w Krzemieńcu. Po śmierci ojca wychowywała go jego ukochana matka, ktra miała na niego ogromny wpływ. Przez wiele lat kszta...

Czy wspłczesny świat potrzebuje Judymw?

Czy wspłczesny świat potrzebuje Judymw? Doktor medycyny( chirurg). Idealista walczący o dobro najbiedniejszych. Człowiek, ktry zdobył swoje wykształcenie z ogromnym trudem i dzięki ogromnej sile woli. Samotnik z wyboru. Taki właśnie pragnął być Stefan Ż...

Prawa i wolności obywatelskie

Prawa i wolności obywatelskie I. POJĘCIE PRAW I WOLNOŚCI OBYWATELSKICH Prawa i wolności obywatelskie to rodzaj praw przysługujących jednostce i upoważniających ją do domagania się od państwa podjęcia lub powstrzymania się od określonych działa&...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry