• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Pierwsza...

Nawigacja

Pierwsza pomoc, ratownictwo.Pierwsza pomoc, ratownictwo.
1. Prawny obowiązek pomocy i jego konsekwencje
2. Ocena sytuacji
3. Bezpieczeństwo własne i poszkodowanego
4. Zasady udzielania pierwszej pomocy
5. Łańcuch ratunkowy
6. Wzywanie pomocy
7. Schemat postępowania ratowniczego na miejscu wypadku
8. Sposoby rozpoznawania zaburzeń czynności życiowych organizmu oraz urazw
9. Sytuacje wymagające natychmiastowego działania
10. Przyczyny omdleń ich objawy i zakres pierwszej pomocy
11. Utrata przytomności
12. Postępowanie ratownicze w przypadku epilepsji
13. Metody sztucznego oddychania:
14. Podstawowe zasady resuscytacji krążeniowo- oddechowej ? RK-O
15. Objawy śmierci klinicznej i biologicznej


całość znajduje sie w załączniku


Przykadowe prace

Niezależność banku centranego - referat

Niezależność banku centranego - referat Według Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej Narodowy Bank Polski jest bankiem centralnym państwa, ma wyłączne prawo emisji pieniądza oraz ustalania i realizowania polityki pieniężnej; odpowiada za wartość polskiego pieniądza;...

Dlaczego chciałbym mieszkać w Atenach?

Dlaczego chciałbym mieszkać w Atenach? Wybrałem zadanie polegające na wskazaniu miasta, w ktrym chciałbym mieszkać. Do wyboru mieliśmy Ateny i Spartę. Ja zdecydowałbym się na mieszkanie w Atenach, chociaż i w Sparcie było kilka rzeczy podobających mi się, a w...

Metale ciężkie i ich wpływ na organizmy żywe.

Metale ciężkie i ich wpływ na organizmy żywe. Metale ciężkie są to metale uznane na obecnym etapie rozwoju tzw. biochemii nieorganicznej za zbędne lub nawet toksyczne. Wprowadzone jednorazowo w małych dawkach przez dłuższy czas do organizmu mogą powodować zatr...

Gedichtinterpretation: "Zwei Segel"

Gedichtinterpretation: "Zwei Segel" In seinem Gedicht "Zwei Segel" beschreibt Conrad Ferdinand Meyer (1825-1898) zwei Segel. Doch wenn man sich Zeit und Ruhe nimmt, um sich mit dem tieferen Sinn zu befassen, lassen sich keine Verstndnisprobleme aufweisen und man erkennt, dass es sich bei dieser Metapher, den zwei Segeln, um...

Rżne rozumienie pojęcia patriotyzm w wybranych utworach polskich romantykw.

Rżne rozumienie pojęcia patriotyzm w wybranych utworach polskich romantykw. Zestaw utworw podejmujących problem miłości ojczyzny i walki o jej wyzwolenie: Adam Mickiewicz: - Konrad Wallenrod - walka metodą podstępu i zdrady, poświęcenie honoru i zbawienia dla sprawy kraju. ...

Drzewo w poezji rżnych epok. Na wybranych przykładach przedstaw wiążące się z tym motywem sposoby opisywania i symbolikę.

Drzewo w poezji rżnych epok. Na wybranych przykładach przedstaw wiążące się z tym motywem sposoby opisywania i symbolikę. Drzewa nie są zielenią: to nasi starsi bracia unieruchomieni… Drzewo jest najpotężniejszą rośliną wyrżniając&#...

Renesans- uwagi wstępne.

Renesans- uwagi wstępne. RENESANS 1. Nazwa epoki Renesans- z jęz. francuskiego- odrodzenie ( nazwa upowszechniona w oświeceniu) - znaczenie a) odrodzenie się ludzkości, wznoszenie jej na wyższy poziom b) odrodzenie starożytności, jej wiedzy, kultury sztuki 2. Chro...

Chrzest Polski – czynniki i znaczenie jego przyjęcia

Chrzest Polski – czynniki i znaczenie jego przyjęcia Zgodnie z definicja encyklopedyczną chrzest Polski, proces chrystianizacji społeczeństwa zajmującego ziemie pol., trwający do XII–XIII w.; chrzest Polski w ścisłym sensie oznacza chrzest ks. Mieszka I i jego otoczenia 966; to...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry