• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: PIS hist...

Nawigacja

PIS historia program polityczny struktura i działaczePIS historia program polityczny struktura i działacze
Prawo i sprawiedliwość jest polską partią polityczną, ktra powstała 13.06.2001r. Jest to partia prawicowa, natomiast działacze PiSu wywodzą się z ruchu solidarnościowego z lat 80tych , z większości środowisk dawnej AWS (PC, SKL i ZChN) i ROP. Założycielami PiSu są bracia Jarosław i Lech Kaczyńscy. Impulsem do założenia nowego ugrupowania była duża popularność wczesnego ministra sprawiedliwości- Lecha Kaczyńskiego w badaniach opinii publicznej.

Historia:

-W wyborach do Sejmu 23.09.2001r. (z listy Pis startowali też członkowie Przymierza Prawicy) Pis uzyskał 9,5% głosw co dało 44 mandaty poselskie. 2.06.2002r. po długich negocjacjach Przymierze Prawicy ostatecznie przyłączyło się do PiSu.

-20.06.2002r. Prawo i Sprawiedliwość zawarło koalicję wyborczą do sejmikw wojewdzkich (z wyjątkiem mazowieckiego) z Platforma Obywatelską. Koalicja ta odnotowała niski wynik w wyborach (16% ważnych głosw), co spowodowane było w dużej mierze przez brak reklamwek telewizyjnych. Duży wpływ na wynik miał też fakt, iż wyborcy Platformy niekoniecznie chcieli oddawać głosy na wsplną listę z PiS, zwolennicy PiSu zaś poparli kandydatw LPR. W efekcie tamtych wyborw PiS wspłrządziło w wojewdztwie mazowieckim, małopolskim, dolnośląskim i pomorskim. W wyborach samorządowych Lech Kaczyński został prezydentem Warszawy.

-W wyborach do Parlamentu Europejskiego 13.06.2004r. PiS uzyskało 12,67% głosw i 7 mandatw. Eurodeputowani PiSu uchodzą w skład Unii na rzecz Europy Narodw.

-25.09.2005r. Pis zwyciężyło w wyborach parlamentarnych zdobywając 26,99% głosw.

-23.10. 2005r. kandydat PiS- Lech Kaczyński wygrał drugą turę wyborw prezydenckich (54,04% głosw). Uzyskał duże poparcie we wschodniej i południowej Polsce. Głosowały za nim głwnie środowiska wiejskie i małomiejskie, ludzie słabiej wykształceni i starsi. Miał duże poparcie ze strony kleru katolickiego, w tym wpływowej radiostacji Radio Maria.

-21.01.2006r. LPR, Samoobrona i PiS podpisały Pakt Stabilizacyjny, ktry miał zapewnić stabilizację polityczną oraz umożliwić przeprowadzenie niezbędnych działań zmierzających do naprawy państwa i rozwiązania problemw społecznych dzisiejszej Polski takich jak nędza, bezrobocie, brak mieszkań dla rodzin o przeciętnych i niższych niż przeciętne dochodach, dyskryminacja wsi, kryzys oświaty wiejskiej, nikłe środki przeznaczone na kulturę i naukę. Jednakże pakt ten zakończył się niepowodzeniem.

-2.02.2006r. prezes Pis Jarosław Kaczyński wysunął propozycję Bloku Naprawy Państwa. Miała to być koalicja parlamentarna skupiająca ugrupowania PiSu, PO, LPRu, PSLu oraz Samoobrony (czyli wszystkich klubw V kadencji Sejmu RP prcz SLD). Koalicja BNP miała być zapleczem rządu Kazimierza Marcinkiewicza w parlamencie. Miała realizować zadanie naprawy państwa polskiego i program koalicyjny . Miała stanowić kontynuację paktu stabilizacyjnego zaproponowanego wcześniej rwnież przez Jarosława Kaczyńskiego.

Program polityczny:

PiS postuluje zwiększenie bezpieczeństwa w państwie głwnie poprzez zaostrzenie kar za przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu i mieniu. PiS chce także przywrcenia kary śmierci. Partia walczy z korupcją (inicjatywa utworzenia Urzędu Antykorupcyjnego, wprowadzenie zasady jawności oświadczeń majątkowych politykw i urzędnikw) oraz chce upublicznić nazwiska wszystkich peerelowskich agentw służb specjalnych. PiS postuluje utrzymanie bezpłatnej edukacji w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach średnich, utrzymanie bezpłatnej służby zdrowia, popiera udział polskich żołnierzy w Iraku. Natomiast partia sprzeciwia się legalizacji eutanazji, aborcji, miękkich narkotykw i rejestracji związkw homoseksualnych. W kwestiach gospodarczych ma poglądy lewicowe. Opowiada się za gwarantowaniem bezpieczeństwa socjalnego obywatelom przez państwo i jego interwencjonizmem w ramach gospodarki rynkowej. PiS proponuje m.in. wprowadzenie dwch stawek podatku PIT (18% i 32%), wprowadzenie ulg podatkowych ze względu na ilość dzieci w rodzinie, utrzymanie zrżnicowanych stawek podatku VAT przy jednoczesnym obniżaniu stawki podstawowej, kontynuowanie prywatyzacji z wyłączeniem kilkudziesięciu spłek o strategicznym znaczeniu dla państwa. PiS sprzeciwia się cięciom w wydatkach socjalnych, a także proponuje wprowadzenie systemu gwarantowanych przez państwo kredytw na cele mieszkaniowe. PiS zaprezentował całościowy projekt nowej konstytucji przewidujący m.in. przyznanie prezydentowi prawa wydawania na wniosek Rady Ministrw rozporządzeń z mocą ustaw, zmniejszenie Sejmu i Senatu, likwidację Rady Polityki Pieniężnej.

Struktura i działacze:

Honorowym prezesem partii był Lech Kaczyński, ktry zrezygnował z pełnienia tej funkcji po wyborze na Prezydenta RP. Obecnie prezesem partii i przewodniczącym Zarządu Głwnego jest Jarosław Kaczyński, natomiast wiceprezesami PiSu są: Ludwik Dorn, Marek Jurek, Adam Lipiński i Kazimierz Michał Ujazdowski. Przewodniczącym Klubu Parlamentarnego obecnie jest Przemysław Gosiewski. W 2001r. był nim Kazimierz Marcinkiewicz- wspłczesny premier, w latach 2001-2003 Jarosław Kaczyński, natomiast w latach 2003-2005- Ludwik Dorn. W skład Komitetu Politycznego, stanowiącego ścisłe kierownictwo partii, poza wyżej wymienionymi, wchodzą: Wojciech Jasiński, Mariusz Kamiński, Stanisław Kostrzewski, Marcin Libicki, Zbigniew Wassermann. Innymi znanymi działaczami PiSu są: Adam Bielan, Michał Kamiński, Marian Piłka, Konrad Szymański, Artur Zawisza oraz Zbigniew Ziobro.

Organizacją młodzieżową partii jest Forum Młodych PiS, ktrego przewodniczącym od 28.02.2005r. jest Adam Hofman, ktry zastąpił Maksa Krakowskiego.

Jedynymi prezesami omawianej partii byli założyciele w latach 2001-2003- Lech Kaczyński, natomiast od 2003r. do teraz- Jarosław Kaczyński. PiS nigdy nie przeciwstawiało się wstąpieniu Polski do UE. Posłami do Parlamentu Europejskiego z tej partii są: Adam Bielan, Anna Fatyga, Mieczysław Janowski, Marcin Libicki, Wojciech Roszkowski, Konrad Szymański.

Bibliografia:

www.pis.org.pl

encyklopedia PWN

Co z tą Polską?- T.Lis


Przykadowe prace

II wojna światowa

II wojna światowa II wojna światowa to największy i najkrwawszy konflikt zbrojny w historii trwający od 1 września 1939 do 2 września 1945. W II wojnie światowej wzięło udział 61 państw. Działania wojenne na olbrzymia skale prowadzono w Europie, Afryce i Azji. Pod bro&#...

Krew, grupy krwii

Krew, grupy krwii Krew ludzka dzieli się na cztery podstawowe grupy, a mianowicie: na grupę A, B, AB i O. Krew została podzielona na te grupy, ponieważ stwierdzono w krwinkach czerwonych obecność określonych ciał, ktre nazwano aglutynogenami, a prawidłowiej izoaglutynogenami. W zasad...

Klasyczna definicja władzy Maxa Webera

Klasyczna definicja władzy Maxa Webera Wcześniej władza była pojmowana jako atrybut jednostki, nie cecha stosunku społecznego. Weber jako pierwszy posłużył się jej pojęciem jako podstawową kategorią analityczną rozmaitych systemw społecznych. Definiow...

Analiza finansowa - sciągi z wykładw.

Analiza finansowa - sciągi z wykładw. Wykład 1 - Politechnika Warszawska Temat: Istota analizy i jej rola w podejmowaniu decyzji. Analiza jest metodą poznawczą obiektw i zjawisk złożonych przez ich podział na elementy proste i zbadanie powiązań pomiędzy tymi elementami (z...

Ocena powstania listopadowego w "Kordianie " Juliusza Słowackiego.

Ocena powstania listopadowego w "Kordianie " Juliusza Słowackiego. Dramat zatytułowany przez Juliusza Słowackiego "Kordian" powstał po upadku powstania listopadowego, ale rwnież po wydaniu przez Adama Mickiewicza "Dziadw drezdeńskich". Utwr Słowackiego został pomyślany i skonstruow...

Energoelektronika rżne pytania

Energoelektronika rżne pytania 1. Opisz budowę i zasadę działania tyrystorowego regulatora oświetlenia. Łącznik dwukierunkowy, złożony np. z dwch tyrystorw połączonych odwrotnie rwnolegle, zwany regulatorem napięcia przemiennego, można wykorzystać ...

The air contamination in Cracow and Tarnov

The air contamination in Cracow and Tarnov The aim of this work is a comparison between the actual state of the air in Cracov and Tarnov and perceptual assessment of the contamination level in Cracow. The environment contamination is leading solid, liquid, gaseous substances and energy into environment, in the quantity or ...

Młoda Polska - oglna charakterystyka epoki

Młoda Polska - oglna charakterystyka epoki MŁODA POLSKA - oglna charakterystyka epoki Ramy czasowe: Za początek epoki przyjęto datę 1891 r. (wydanie pierwszego tomu poezji Kazimierza Przerwy-Tetmajera), ktrej towarzyszyły nowe tendencje ideowo-artystyczne, a za koniec - 1918 r., czyli r...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry