• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Poś...

Nawigacja

Pośmiertne życie romantyzmu.Pośmiertne życie romantyzmu.
Pośmiertne życie romantyzmuRomantyzm to zarwno nazwa epoki historycznoliterackiej czy kulturowej, jak i prądu charakteryzującego się określonymi cechami stylistycznymi oraz ideowymi. W Polsce przypada on na lata 1822-1863, a w europie miedzy latami 90 XVIII w, a 40 XIX w. Czy cechy romantyzmu w XIX wieku są zauważalne w XXI??Grę nad klastycznym porządkiem wziął romantyczny chaos, emocje, burzliwe uczucia i śmierć, ktra jest poruszana w prawie każdym utworze. W takim razie jak zachowywał się człowiek romantyczny ?. Według romantykw każdy człowiek mgł się w pełni realizować ( a w każdym razie podjąć taka prbę), stać się twrcą swojego losu, osiągnąć genialność. Idealnym przykładem jest Kordian, ktry chce zabić cara by uwolnić Polskę i świat od szaleńca. Nie zabija go mimo ogromnych chęci, gdyż jako romantyk jest za słaby psychicznie. Człowiek romantyczny jest obrzadony niezwykłą wrażliwością, uczuciem i wyobraźnią. Posiada nie tylko zdolność kształtowania świata i siebie, ale i zdolność wspłodczuwania ze światem i innymi. Marzenia pozwalają mu wkroczyć w inna, wyższa rzeczywistość lub osiągnąć stan jedności z naturą ( przykładem tego jest Werter – bohater Goethego. ) Romantycy ukazywali człowieka jako skonfliktowanego z otoczeniem i w efekcie wycofującego się ze świata bądź usiłującego go zmienić. I znowu postać Kordiana z dramatu Słowackiego reprezentuje obie te postawy. Głwnym celem jest poczucie jedności, a najdoskonalszą drogą miała stać się sztuka – poezja. Takim wędrowcem jest np. Konrad z III części Dziadw Mickiewicza. W romantyźmie ogromne znaczenie na temat podrży dosłownej, ale i pojmowanej metaforycznie jako droga rozwoju kształtowania się osobowości.W romantyźmie prcz zupełnie odmiennego od oświeceniowego, spojrzenia na świat i człowieka jest zauważalna całkowita zmiana filozofii, gdyż najważniejsze staje się uczucie. Oczywiście nowy stosunek do uczucia, szczeglnie miłości niesie ze sobą zmianę typu bohatera, tak wielką, że mwiąc teraz o bohaterze romantycznym niemal zawsze mamy na myśli człowieka przeżywającego wielką i przeważnie nieszczęśliwą miłość. Warto więc może posługując się przykładami utworw lirycznych tego uczuciowego okresu, scharakteryzować miłość romantyczną i stosunek do niej romantycznego bohatera.Niewątpliwie jest to uczucie najważniejsze, podporządkowujące sobie nieraz całe życie romantycznego kochanka, ale jednocześnie narażające go na rozterki serca, boKto miłości nie zna, ten żyje szczęśliwy

I noc ma spokojną i dzień nietęskliwyCzy znaczy to, że miłość romantyczna była uczuciem nieszczęśliwym ? Bardzo często tak. Miłosne udręki przeżywają bohaterowie najwybitniejszych twrcw romantyzmu Mickiewicza i Słowackiego. Nieszczęśliwie zakochany jest Kordian, miłość Męża z Nie – boskiej komedii Krasińskiego do szatańskiej zjawy, ktra niszczy jego rodzinę.Wszystko to jest konsekwencją romantycznej zasady stawiania uczucia nad rozsądkiem i mądrością:Czucie i wiara silniej mwią do mnie,

Niż mędrca szkiełko i oko (…)

Miej serce i patrzaj w serceNiewątpliwie historie te wzruszają dzisiejszego czytelnika i mimo tak groźnych skutkw, pociągają swoją spontanicznością.Wiek XXI : Szaleństwo, pogoń za pieniądzem, brak czasu czy poszanowania innych, brak roztropności, nieprawdziwa miłość, smutek, ciekawość, zafascynowanie, jakby kumulacja wszystkich uczuć, wrażeń, doznań, postaw ludzi z rżnych epok. Znaczy to, że i tu można dopatrzeć się człowieka romantycznego ?


Przykadowe prace

,,Jak żyć ma człowiek?" Kto, komu, jakich i jak udziela rad w Pieśni XI i w innych pieśniach Jana Kochanowskiego?

,,Jak żyć ma człowiek?" Kto, komu, jakich i jak udziela rad w Pieśni XI i w innych pieśniach Jana Kochanowskiego? Pieśń XI Jana Kochanowskiego stanowi prbę odpowiedzi na pytanie: Jak żyć ma człowiek? Autor udziela czytelnikowi licznych rad, opierając się nie tylko...

Szczęście

Szczęście Problem szczęścia dotyczy każdego . Nie ma istoty ludzkiej , ktra nie dążyłaby do niego , nie zastanawiałaby się nad tym , czym ono jest . Wszyscy do niego dążymy i życzymy sobie , aby mieć go jak najwięcej w naszym życiu . Czasami ...

Praca z ratownictwa - pierwsza pomoc w gabinecie kosmetycznym

Praca z ratownictwa - pierwsza pomoc w gabinecie kosmetycznym Zasady udzielania pierwszej pomocy w gabinecie kosmetycznym w wybranych przypadkach W każdym miejscu pracy istnieje zagrożenie ulegnięciu wypadkowi. Dlatego niezbędne jest wyeliminowanie zagrożeń. Jednak pomimo najlepszych stara...

Streszczenie - Ouo vadis

Streszczenie - Ouo vadis Streszczenie Rozdz.1. Rankiem, po kolejnej uczcie u Nerona, Petroniusz zażywa kąpieli, gdy przybywa Marek Winicjusz - jego siostrzeniec. Winicjusz wrcił do Rzymu z Azji Mniejszej, gdzie walczył przeciw Partom. Winicjusz zwierza się wujowi: tuż przed bramami Rzymu wy...

Moja droga życia.

Moja droga życia. Do refleksji na ten temat skłonił mnie fakt, iż drg jest wiele, ale nie każda prowadzi do zamierzonego celu. Sądzę, że w wieku 15 lat dość trudno jest mwić o drodze życia i odpowiadać na pytanie czy była ona kręta i zawiła b...

Twrczość Marka Hłaski.

Twrczość Marka Hłaski. Marek Hłasko to człowiek - legenda, mit naszej powojennej literatury. To co napisał jeszcze w kraju było kompletną rewolucją w prozie, zapewniło mu miano nowatora. To jak żył za granicą, wciąż tęskniąc za krajem i to, jak...

Podstawy nauk prawnych

Podstawy nauk prawnych XIX w POZYTYWIZM PRAWNY prekursor John Austin ;Karl Bergnohm, Georg Jellinek nard w sensie konstytucyjnym, twierdzili że prawo powinno być stałe i jednakowe dla wszystkich i niezmienne;normy moralne i etyka nie powinny zmieniać prawa jeśli jest niegodne z nimi. PRAWO –wyraz...

Gatunki typowe dla baroku; pojęcia: sarmatyzm, kontrreformacja, konceptyzm.

Gatunki typowe dla baroku; pojęcia: sarmatyzm, kontrreformacja, konceptyzm. A) GATUNKI LITERACKIE EPIKA * pamiętnik - osobista relacja o faktach i zdarzeniach znanych autorowi z doświadczenia . Od dziennika rżni się dystansem narracyjnym dzięki ktremu wydarzenia nie tylko są przeds...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry