• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Poży...

Nawigacja

Pożytki z socjologii dla urbanistówPożytki z socjologii dla urbanistów
Socjologia jest bez wątpienia jedną z gałęzi nauk społecznych, zajmującą się badaniem sposobu funkcjonowania i zmian zachodzących w społeczeństwie. Bada naturę ludzkiego zachowania, procesy i struktury, które łączą lub dzielą ludzi.
Pojęcia socjologii nie można jednoznacznie zinterpretować, gdyż każdy z socjologów opisuje ją inaczej, i tak:
-Jan Szczepański definiuje pojęcie socjologii ?Socjologia poszukuje praw, zjawisk zachodzących między ludźmi, zajmuje się badaniem struktur, czyli wzajemnego przyporządkowania sobie ludzi w zbiorowościach ?
-Piotr Sztompka wyjaśnia w jednej ze swych książek, że ?socjologia zrodziła się jako naukowe badanie historii?
-Simmel pisze o socjologii, jako ?nauce o stale powtarzających się formach życia społecznego?
-według Zygmunta Baumana ?socjologia to zazwyczaj spoglądanie na ludzkie czynności, jak na fragmenty większych całości. Owymi całościami są nieprzypadkowe grupy ludzi, które są powiązane siecią wzajemnych zależności?
Socjologowie poszukują społecznych reguł ,które badają oraz procesy i struktury, które łączą i dzielą ludzi, tworzą lub są przejawem więzi między ludźmi, a także proces zachodzących w nich zmian. Przedmiot badań socjologii jest bardzo szeroki, dlatego też dokonuje się jego podziału na 3 działy:
I -zbiorowości społeczne (czyli kręgi, grupy, klasy itp.)
II ? instytucje społeczne (gospodarcze, medyczne, oświatowe itp.)
III- procesy i zjawiska masowe ( alkoholizm, aktywność społeczna, urbanizacja)
Socjologowie posługują się zróżnicowanymi metodami i technikami badań. Metody badawcze odnoszą się do rzeczywistego sposobu zbierania danych przez socjologa. Jednymi z technik badawczych są analizy, obserwacje lub wywiady.

Ze względu na wielką skalę i ogromny zasięg procesów urbanizacji sprawiły, że przyczyny i konsekwencje urbanistyki należą do najważniejszych zagadnień współczesnej socjologii. Pojęcie urbanizacji jest bardzo różnie definiowane, a przede wszystkim odnosi się do różnych zagadnień.
Określenie urbanistyka pochodzi z łacińskiego słowa urbanus , które oznacza miejski. Jest to dziedzina wiedzy zajmująca się planowaniem i kierowaniem rozwoju osiedli ludzkich. Mimo tego, że urbanistyka jako dziedzina naukowa wyodrębniła się z architektury dopiero w XIX wieku to i tak jest tak stara jak pierwsze miasta.
Miasta zaczęły pojawiać się gdy w rozwoju społeczeństwa wystąpił podział pracy, który doprowadził do wyodrębnienia się zajęć pozarolniczych i grup ludzi pracujących nie tylko w celu zaspokojenia potrzeb własnych, lecz także obsługi innych ludzi. Do grup tych należeli rzemieślnicy, kupcy, wojownicy, kapłani. Oni tworzyli osiedla, które z czasem przekształciły się w miasta. Do powstania miast potrzebne były odpowiednie warunki, które w powiązaniu z korzystnym położenie geograficznym decydowały o tworzeniu miasta.


Przykładowe prace

Pielgrzymki Jana Pawła II

Pielgrzymki Jana Pawła II Charakterystycznym elementem pontyfikatu Jana Pawła II były liczne podróże zagraniczne. Odbył ich 104, odwiedzając wszystkie zamieszkane kontynenty. W wielu z miejscach, które odwiedził Jan Paweł II, nigdy przedtem nie postawił stopy żaden papież. ...

Klasyfikacja kredytów bankowych, oraz tryb i warunki ich pozyskiwania w wybranym banku.

Klasyfikacja kredytów bankowych, oraz tryb i warunki ich pozyskiwania w wybranym banku. Temat pracy: Klasyfikacja kredytów bankowych, oraz tryb i warunki ich pozyskiwania w wybranym banku. W polskim systemie bankowym stosuje się wiele kredytów, klasyfikowanych według różnych kryteriów: przedmiotu kredyt...

Problem współczesnej polskiej rodziny

Problem współczesnej polskiej rodziny Współczesna polska rodzina boryka się z wieloma problemami . Jednym z nich jest wysokie bezrobocie. Wiele rodzin musi utrzymywać się z zasiłków i korzystać z pomocy innych. Takie często upokarzające życie doprowadza do tragedii. ...

Dżuma

Dżuma Metaforyczny sens "Dżumy" i filozoficzna wymowa powieści "Dżuma" ma wiele interpretacji, wiele osób analizowało znaczenia ukryte za symbolicznymi obrazami, z których złożona jest powieść. Jedno ze znaczeń to rzeczywista choroba, która wydarzyła się w Orani...

Węgle kopalne

Węgle kopalne Skorupa ziemska zawiera 0,14% węgla w postaci różnych związków np. węglanów , węgla w stanie wolnym :grafitu , diamentu oraz węgli kopalnych. Węgle kopalne powstały przed milionami lat w odległych epokach geologicznych. Ziemię wówczas porastały bagnist...

Odpowiedzialność rządzących na podstawie trzch władców: Priama, Edypa, Kreona

Odpowiedzialność rządzących na podstawie trzch władców: Priama, Edypa, Kreona Moim zdaniem nie jestem w stanie uczciwie rozwinąć tematu gdyż teksty źródłowe nie przedstawiaja pełnych biografii władców. Według mnie człowiek nie powinien pochopnie oceniać i...

Konferencja Wielkiej Trójki w Teheranie

Konferencja Wielkiej Trójki w Teheranie Obradujący przywódcy trzech mocarstw (prezydent Stanów Zjednoczonych, Premier Wielkiej Brytanii, władca ZSRR) zajęli się nie tylko problemami współpracy strategicznej w ostatnim okresie wojny, ale także sprawą rządu i przyszłych granic Polski. N...

Recenzja filmu "Quo Vadis".

Recenzja filmu "Quo Vadis". Kinomanów na ekranie zapewne ucieszyła wiadomość o rozpoczęściu filmowej adaptacji powieści Henryka Sienkiewicz "Quo Vadis". Jerzy Kawalerowisz, jeden z najwybitniejszych twórców powojennego kina w Polsce, podjął się ekranizacji dzieła, za któr...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoła streszczenie notatka ściąga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura książka

Prawa

Do g?ry