• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Poży...

Nawigacja

Pożytki z socjologii dla urbanistówPożytki z socjologii dla urbanistów
Socjologia jest bez wątpienia jedną z gałęzi nauk społecznych, zajmującą się badaniem sposobu funkcjonowania i zmian zachodzących w społeczeństwie. Bada naturę ludzkiego zachowania, procesy i struktury, które łączą lub dzielą ludzi.
Pojęcia socjologii nie można jednoznacznie zinterpretować, gdyż każdy z socjologów opisuje ją inaczej, i tak:
-Jan Szczepański definiuje pojęcie socjologii ?Socjologia poszukuje praw, zjawisk zachodzących między ludźmi, zajmuje się badaniem struktur, czyli wzajemnego przyporządkowania sobie ludzi w zbiorowościach ?
-Piotr Sztompka wyjaśnia w jednej ze swych książek, że ?socjologia zrodziła się jako naukowe badanie historii?
-Simmel pisze o socjologii, jako ?nauce o stale powtarzających się formach życia społecznego?
-według Zygmunta Baumana ?socjologia to zazwyczaj spoglądanie na ludzkie czynności, jak na fragmenty większych całości. Owymi całościami są nieprzypadkowe grupy ludzi, które są powiązane siecią wzajemnych zależności?
Socjologowie poszukują społecznych reguł ,które badają oraz procesy i struktury, które łączą i dzielą ludzi, tworzą lub są przejawem więzi między ludźmi, a także proces zachodzących w nich zmian. Przedmiot badań socjologii jest bardzo szeroki, dlatego też dokonuje się jego podziału na 3 działy:
I -zbiorowości społeczne (czyli kręgi, grupy, klasy itp.)
II ? instytucje społeczne (gospodarcze, medyczne, oświatowe itp.)
III- procesy i zjawiska masowe ( alkoholizm, aktywność społeczna, urbanizacja)
Socjologowie posługują się zróżnicowanymi metodami i technikami badań. Metody badawcze odnoszą się do rzeczywistego sposobu zbierania danych przez socjologa. Jednymi z technik badawczych są analizy, obserwacje lub wywiady.

Ze względu na wielką skalę i ogromny zasięg procesów urbanizacji sprawiły, że przyczyny i konsekwencje urbanistyki należą do najważniejszych zagadnień współczesnej socjologii. Pojęcie urbanizacji jest bardzo różnie definiowane, a przede wszystkim odnosi się do różnych zagadnień.
Określenie urbanistyka pochodzi z łacińskiego słowa urbanus , które oznacza miejski. Jest to dziedzina wiedzy zajmująca się planowaniem i kierowaniem rozwoju osiedli ludzkich. Mimo tego, że urbanistyka jako dziedzina naukowa wyodrębniła się z architektury dopiero w XIX wieku to i tak jest tak stara jak pierwsze miasta.
Miasta zaczęły pojawiać się gdy w rozwoju społeczeństwa wystąpił podział pracy, który doprowadził do wyodrębnienia się zajęć pozarolniczych i grup ludzi pracujących nie tylko w celu zaspokojenia potrzeb własnych, lecz także obsługi innych ludzi. Do grup tych należeli rzemieślnicy, kupcy, wojownicy, kapłani. Oni tworzyli osiedla, które z czasem przekształciły się w miasta. Do powstania miast potrzebne były odpowiednie warunki, które w powiązaniu z korzystnym położenie geograficznym decydowały o tworzeniu miasta.


Przykładowe prace

Sport i Zakupy

Sport i Zakupy Dlaczego uprawiasz sport oraz robisz zakupy w supermarkecie. Ich kaufe im Supermarkt gern, weil 1. Die Bedienung nett ist. – Obsługa jest miła 2. ich mit der Kreditkarte zahlen kann. Można płacić kartą. 3. Es alles unter einem Dach gibt. – Wszystko jest w ...

Adam Mickiewicz wobec Rosji i Rosjan. Zinterpretuj wiersz Do przyjaciół Moskali oraz odwołaj się do III części Dziadów

Adam Mickiewicz wobec Rosji i Rosjan. Zinterpretuj wiersz Do przyjaciół Moskali oraz odwołaj się do III części Dziadów TEMAT 2 z próbnego badania wyników nauczania z języka polskiego kl 2 LO 09.03.2006 Może się kiedyś powtórzy :) I połowa XIX wieku, to okres okrutnyc...

Opis obrazu Boscha pt. "Ogród rozkoszy ziemskich".

Opis obrazu Boscha pt. "Ogród rozkoszy ziemskich". Bosch Hieronymus to niderlandzki malarz religijny schylku sredniowiecza. Niewiele wiadomo o jego zyciu. Pochodzil z rodziny malarzy. Zyl i tworzyl w s'Hertogenbosch w Brabancji (obecnie Holandia). Jego tworczosc dzieli sie na trzy okresy: okres mlodzienczy, pozny i doj...

Mein Zimmer

Mein Zimmer Ich habe mein Zimmer mit meinem Bruder. Unser Zimmer ist klein aber hell. Die Mbel stehen an der Wand. Sie sind hoch und lang. Sie haben einen Schrank ,viele Schubladen und Regale.Sie sind hellbraun. In dem Schrank hngen Kleidungen. Auf den Regalen stehen die Bcher und CD's. Dort befindet sich auch ein Fernse...

Budowa i rola narządów zmysłów człowieka

Budowa i rola narządów zmysłów człowieka Człowiek dysponuje pięcioma zmysłami, które informują go o tym co się dzieje wokół niego. Są to: wzrok, słuch, dotyk, węch i smak. Obecnie w fizjologii dodaje się jeszcze zmysł równowagi, a także wszelkie czynno...

Moje rozumienie problemu bezdomności - refleksje nie tylko po lekturze "Ludzi bezdomnych"

Moje rozumienie problemu bezdomności - refleksje nie tylko po lekturze "Ludzi bezdomnych" Pierwsze skojarzenie, gdy mówi się "człowiek bezdomny", przywodzi na myśl ubogiego kloszarda bez dachu nad głową. Jest to bardzo naturalne. Problem fizycznej bezdomności jest dziś u nas dość...

Analiza bilansu w układzie pionowym i poziomym, analiza wyniku finansowego.

Analiza bilansu w układzie pionowym i poziomym, analiza wyniku finansowego. Analiza wyniku finansowego: Podstawowym źródłem analizy wyniku finansowego jest księgowa ewidencja kosztów i wyników oraz sporządzony na jej podstawie rachunek zysków i strat. W analizie wyniku finansowego rozróżni...

Bezrobocie w UE – problem o szczególnym znaczeniu

Bezrobocie w UE – problem o szczególnym znaczeniu W Unii Europejskiej szuka dziś pracy około 18 mln osób, bezrobocie objęło 10,2 proc. zawodowo czynnych. Oznacza to, że wskaźnik bezrobocia jest w Unii jest przeszło dwukrotnie wyższy niż w Stanach Zjednoczonych (4,5 proc.) i trzy...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoła streszczenie notatka ściąga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura książka

Prawa

Do g?ry