• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: PO Bro&#...

Nawigacja

PO Broń - ściągaPO Broń - ściąga
Broń to środki i przedmioty do walki w ataku jak i w obronie, ktre przeznaczone są do zadawania strat przeciwnikowi. Broń palna to broń wykorzystująca do miotania pocisku proces szybkiego spalania ładunku prochowego. Podział ze względu na kaliber(najmn. śr. Przewodu lufy):*strzelecka(do20mm):indywidualna(pistolety, karabinki, rewolwer)zespołowa(granatniki, RKM, CKMWKW) *artyleryjska(pow20mm)
Bron atomowa- wszystkie środki walki wykorzystujące energie jądrową. Historia: 16lip45na pustyni kolo los alamos pierwsza eksplozja atomowa(gadżet) zamknięty program Manhattan. *6sier45 Nagasaki grubasek *49 pierwszy wybuch radzieckiej bomby At *54 pierwsza elektrownia At rodzaje broni at. *jednofazowa wykorzystuje energie rozszczepienia jader pierwiastkw ciężkich SA to izotopy uranu235 i plutonu 239 *dwufazowa wykorzystuje proces syntezy jader pierwiastkw lekkich (deuter2xH tryt3xH) *trjfazowa wykorzystuje energie powstającą w procesie rozszczepienie-synteza-rozszczepienie *bron neutronowa jest rodzajem broni dwufazowej, ktra ma za zadanie niszczenie organizmw żywych *bomby zasalające| podział ze względu na moc wybuchu *bardzo malej mocy(do 1kT) *malej mocy(1-10kT) *średniej mocy(10-100kT) *dużej mocy(100-1000kT) wielkiej mocy(pow1MT) 1kT 1000ton trotylu(TNT)1MT1.000.000ton trotylu| zjawiska towarzyszące wybuchowi *blysk*kula ognista *grzyb atomowy *grzmot wybuchu atomowego |Choroba popromienna - zmian oglnoustrojowych powodowanych przez promieniowanie jonizujące oddziałujące na całe ciało. przyczyną choroby jest ekspozycja na nadmierne dawki promieniowania w następstwie wypadkw radiacyjnych może być także skutkiem pochłonięcia pierwiastkw i izotopw promieniotwrczych, także tych po wybuchu jądrowym (opad promieniotwrczy).W zależności od wielkości dawki promieniowania, czasu jej pochłonięcia i indywidualnej podatności, choroba popromienna może mieć przebieg ostry lub przewlekły.
Bron biologiczna- bron masowego rażenia w skład, ktrej wchodzą rżne drobnoustroje chorobotwrcze oraz ich toksyny wywołujące epidemie wśrd ludzi zwierząt i roślin. Rodzaje broni: *wirusowe (ebola) *bakteryjne (cholera dżuma wąglik) *grzybicze(nylotoksyny) bron biologiczna może zostać użyta w postaci suchej[lifilizat] lub w postaci zawiesiny
Bron chemiczna bojowe środki trujące, czyli grupa związkw chemicznych, ktre działając na organizm człowieka bądź przez skażenie środowiska powodują masowe porażenie ludzi zwierząt i roślin. Podział: *paralityczno-drgawkowa(sarin samon Gaz)powodują poradzenie układu nerwowego, przedostając się przez drogi oddechowe śluzwki skore sa bezwonne lub maja zapach owocw lub kamfory *ogolnotrujace (kw. pruski arsenowodr) wywołują one oglne zatrucie organizmu przez drogi oddechowe lub śluzwki, mają zapach gorzkich migdałw lub czosnku *parzące (iperyt luizyt) wywołują powstanie pęcherzy owrzodzen i trudno gojących się raz maja zapach kwiatw lub musztardy *duszące (fosjen dwufosjen) działają na układ oddechowy powodując obrzęk płuc, co prowadzi do uduszenia zapach gnijących jabłek lub gnijącego siana *drażniące i łzawiące (adamsyt chloroacetofenon) działają drażniącą na błony śluzowe oczu nosa jamy ustnej i skory *psychochemiczne (seryl LSD) substancje o działaniu narkotycznym powodujące zaburzenia psychiczne i fizyczne
Bojowe środki zapalające to środki stosowane na polu walki oraz zaplewu przeciwnika służące do rażenia wojsk wywoływania pożarw oraz umieszczania sprzętu bojowego jak i dbr materialnych przeciwnika podział *ciała stale niewymagające rozpalenia tlenu (termit) *ciała stałe wymagające rozpalenia tlenu (fosforan biały elektron *ciecze i pociecze (napalm piroże)


Przykadowe prace

Kwasy karboksylowe

Kwasy karboksylowe grupa związkw organicznych zawierających w cząsteczce jedną lub więcej grup karboksylowych. Oglny wzr kwasw monokarboksylowych: R-COOH, a wzr dla szeregu homologicznego tych związkw to CnH2n+1COOH. Wraz ze wzrostem wielkości cząsteczki wzrastają temperatury t...

Jakich bohaterw potrzebujemy? Rozważania nad ideą bohaterstwa

Jakich bohaterw potrzebujemy? Rozważania nad ideą bohaterstwa Bohater to człowiek, ktry wyrżnia się w sposb szczeglny od szarej masy społeczeństwa. Stawia on sobie szlachetne cele, ktrych realizacji nie podjąłby się żaden zwykły śmiertelnik. Sam wybiera drog&...

Plan Ewakuacyjny

Plan Ewakuacyjny Plan ewakuacji na wypadek powodzi Informacje oglne: • Plan przewiduje ewakuację osb i mienia z obszaru między rzeką Rudawą, al. Marszałka F. Focha, al. Z. Krasińskiego i ul. T. Kościuszki z powodu nadchodzącej fali powodziowej. • Teren ewakua...

Bezrobocie

Bezrobocie 1. Definicja Bezrobocie należy do najbardziej palących problemw społecznych wspłczesnego świata. Przez cały XX wiek zjawisko to znajdowało się w centrum debat społecznych, ekonomicznych i politycznych. Wynika to z rżnorodnych, dalekosiężnych skutkw bezroboc...

Bezrobocie w Polsce

Bezrobocie w Polsce I. Definicja bezrobocia Bezrobocie to zjawisko polegające na tym, że pewna część ludzi zdolnych do pracy, poszukujących pracy i akceptujących istniejący poziom wynagrodzenia nie znajduje zatrudnienia. Bezrobocie można rozpatrywać w skali makro i mikro...

Zasada pomocniczości

Zasada pomocniczości Jednym z wyzwań, przed ktrymi staje obecnie Unia Europejska, jest konieczność ponownego przemyślenia roli i znaczenia zasady pomocniczości w pracach instytucji wsplnotowych. Zasadę pomocniczości (subsydiarności) we wsplnotowym porządku prawnym ustan...

Tworzywa sztuczne

Tworzywa sztuczne Tworzywa sztuczne są materiałami pochodzenia organicznego, o złożonej budowie chemicznej jako żywice syntetyczne, naturalne modyfikowane oraz wiele innych związkw chem. , zbudowane są z prostych cząsteczek tzw. monomerw. Stanowią one powtarzające się elem...

Politologia jest wiedzą naukową (fragment wykładu + pytania)

Politologia jest wiedzą naukową (fragment wykładu + pytania) Temat: Politologia jest wiedzą naukową 1. Uzyskiwaną ze środkw masowego przekazu Czy była zdobywana planowo? Czy oglądam / słucham na bieżąco wiadomości? Czy codziennie czytam rżne...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry